Метод решета числового поля

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У теорії чисел метод решета числового поля є найбільш ефективним серед алгоритмів факторизації чисел, що більші ніж 10100. Складність факторизації цілого числа n за допомогою методу решета числового поля оцінюється евристичною формулою[1]:

Метод є узагальненням методу спеціального решета числового поля. На відміну від останнього, котрий факторизує тільки числа спеціального вигляду, він працює на всій множині цілих чисел, окрім степенів простих чисел.

Історія[ред. | ред. код]

У 1988 році британський математик Джон Поллард[en] описав новий метод факторизації цілих чисел спеціального вигляду , продемонструвавши його розкладом сьомого числа Ферма . На відміну від методу квадратичного решета, в якому просіювання відбувається в кільці всіх простих чисел, він пропонував використовувати кільце простих чисел Над числовим полем . Рукопис був вкладений у лист, адресований польському математику Андрію Одлизко[en]. Копії цього листа також отримали: Річард Брент[en], Дж. Бріллхарт, Хедріх Ленстра[en], Клаус Шорр[en] та Х. Суяма. У тому листі Поллард припустив, що можливо цей метод може бути застосований для розкладу дев'ятого числа Ферма.

У 1990 році А. Ленстра[en], Х. Ленстра, Марк Манассе і Поллард описали першу реалізацію нового метода з певною оптимізацією. Вони показали, що на числах спеціального виду алгоритм працює швидше, ніж усі інші раніше відомі методи факторизації.

Пізніше Леонард Макс Адлеман запропонував використовувати квадратичний характер для знаходження квадратів у числовому полі. Це надало альтернативне розв'язання проблеми, піднятою Бухлером і Померансом[en], і покращило очікуваний час роботи методу решета числового поля в застосуванні до чисел не спеціального виду.[2]

Того ж року А. Ленстра, Х. Ленстра, Манассе і Поллард розклали дев'яте число Ферма за допомогою метода решета числового поля. У відповідній роботі обговорювалися численні деталі даного розкладу.[3]

Нарешті, у роботі «Факторизація цілих чисел за допомогою решета числового поля» Бухлер, Х. Ленстра, і Померанс описали метод решета числового поля в застосуванні до чисел, що не мають спеціальний вид.[4] Ця реалізація алгоритму містила в собі крок, що припускав обчислення з використанням дуже великих чисел. Джин-Марк Кувейгнес у своїй роботі описав спосіб обійти це.[5]

Всі крапки над «і» поставила збірка статей під редакцією А. Ленстри та Х. Ленстри.[6] У тому числа збірка містила статтю Берштейна і А. Ленстри, що описувала чергову вдосконалену реалізацію алгоритму. Стаття увійшла в збірку під назвою «Метод загального решета числового поля».[7]

Числове поле[ред. | ред. код]

Нехай — це многочлен -го порядку на множині раціональних чисел та — це комплексний корінь . Тоді , що може бути перебудовано для того, щоб виразити , як лінійну комбінацію степенів , що менші ніж . Цю рівність можна використати, щоб відкинути всі степені , що більші або рівні . Для прикладу та — це уявна частина , тоді або . Це дозволяє визначити добуток комплексних чисел:

.

У цілому, це прямо стосується алгебраїчного числового поля , що може бути визначено як множина дійсних чисел типу:

де .

Добуток двох довільних значень може бути обчислений за допомогою обрахування добутку поліномів. Тому відкидання всіх степенів , що більші або рівні , описаний вище, видає результат в тій самій формі. Щоб впевнитися, що поле є дійсно -го порядку і не руйнується в ще меншому полі, достатньо показати, що незвідний многочлен на дійсних числах. Простіше кажучи, воно повинно утворювати кільце цілих чисел як підмножину , де також цілі числа. В деяких випадках, це кільце цілих чисел еквівалентне з кільцем .[8]

Суть методу[ред. | ред. код]

Метод решета числового поля (як спеціального, так і загального) можна подати у вигляді вдосконаленого більш простого методу раціонального решета, або ж методу квадратичного решета. Подібні до них алгоритми потребують знаходження гладких чисел порядку . Розмір цих чисел експоненційно зростає з зростанням . Метод решета числового поля, в свою чергу потребує знаходження гладких чисел субекспоненційно відносно розміру . Завдяки тому, що ці числа менші, вірогідність того, що число такого розміру виявиться гладким, вища, що і є причиною ефективності методу решета числового поля. Для прискорення обчислення в тілі методу відбуваються в числових полях, що ускладнює алгоритм, у порівнянні з простіши методом раціонального решета.

Загальні принципи[ред. | ред. код]

 • Метод факторизації Ферма для факторизації натуральних непарних чисел , що полягає в пошуку таких цілих чисел та , що , що веде до розкладу .
 • Знаходження підмножини множини цілих чисел, добуток яких — квадрат.[9]
 • Визначення факторної бази: набору , де — це прості числа, причому такі, що , для деякого .
 • Просіювання виконується подібно до решета Ератосфена. Решетом слугують прості числа факторної бази та їхні степені. Під час просіювання число не «викреслюється», а ділиться на число з решета. Якщо в результаті число перетворилось на 1, то воно -гладке.
 • Загальна ідея полягає в тому, що замість перебору чисел та перевірки, чи діляться їхні квадрати по модулю на прості числа з факторної бази, перебираються прості числа із бази і одразу для всіх чисел типу перевіряється, чи воно ділиться на дане просте число або його степінь.

Алгоритм[ред. | ред. код]

Нехай — непарне складене число, яке потрібно факторизувати.

 1. Виберемо степінь незвідного многочлена (при цей метод не буде швидшим у порівнянні з методом квадратичного решета).
 2. Оберемо таке ціле , що , і розкладемо за основою : (1)
 3. Пов'яжемо з розкладом (1) незвідний в кільці поліномів з цілими коефіцієнтами многочлен
 4. Визначимо поліном просіювання як однорідний многочлен від двох змінних a та b:(2).
 5. Визначимо другий поліном і відповідний однорідний многочлен
 6. Оберемо два додатні числа та , що визначають область просіювання:
 7. Нехай θ — корінь Розглянемо кільце поліномів . Визначимо множину, що називається алгебраїчною факторною базою , що складається з многочленів першого порядку типу з нормою (2), що є простим числом. Ці многочлени — прості нерозкладні в кільці алгебраїчних цілих поля . Обмежимо абсолютні значення поліномів із константою .
 8. Визначимо раціональну факторну базу , що складається з усіх простих чисел, що обмежені зверху константою .
 9. Визначимо множину , що називається факторною базою квадратичних типів. Ця множина поліномів першого порядку , норма яких — просте число. Повинна виконуватися умова
 10. Виконаємо просіювання многочленів з факторною базою і цілих чисел по факторній базі . В результаті отримаємо множину , що складається з гладких пар , тобто таких пар , що НСД, поліном та число і розкладаються повністю по та відповідно.
 11. Знайдемо таку підмножину , що
 12. Визначимо многочлен , де — похідна .
 13. Многочлен є повним квадратом в кільці поліномів . Нехай тоді є коренем із та — корінь із .
 14. Будуємо відображення , замінюючи поліном числом . Це відображення є кільцевим гомоморфізмом кільця алгебраїчних цілих чисел в кільце , звідки отримуємо співвідношення:
 15. Нехай . Знайдемо пару таки чисел , що . Тоді знайдемо дільник числа , обчислюючи НСД, як це робиться в методі квадратичного решета.

Більш детальний опис алгоритму можна знайти тут[10] та тут[11]

Реалізації[ред. | ред. код]

До 2007 року найбільш успішною реалізацією вважалось програмне забезпечення розроблене і розповсюджене (Центром математики та інформатики (CWI)) в Нідерландах, що розповсюджувалися під закритою ліцензією.

У 2007 році Джейсон Пападопулос реалізував частину алгоритму, що займається кінцевою обробкою даних, так, щоб вона працювала швидше версії CWI. Цей код входить у бібліотеку msieve. Msieve написана Пападопулосом та іншими учасниками проекту на С і вміщує в собі реалізації метода решета числового поля і квадратичного решета.

Деякі інші реалізації метода загального решета числового поля:

 • NFS@Home — дослідницький проект, який вивчає факторизацію великих чисел методом загального решета числового поля, що використовує мережу під'єднаних до проекту комп'ютерів для просіювання.
 • GGNFS@ розповсюджується під GPL.
 • pGNFS
 • factor by gnfs
 • CADO-NFS
 • kmGNFS

Досягнення[ред. | ред. код]

У 1996 році за допомогою методу було розкладено число RSA-130. Згодом за допомогою того ж методу факторизували числа RSA-140 та RSA-155. На розклад останнього було витрачено 8000 MIPS-років машинного часу. 9 травня 2005 року Ф. Бар, М. Бом, Є. Франке та Т. Клейнжунг заявили, що за допомогою метода загального решета числового поля вони розклали RSA-200.

У 2009 році групі науковців зі Швейцарії, Японії, Франції, Нідерландів, Німеччини та США вдалося вдало обчислити дані, закодовані за допомогою криптографічного ключа стандарту RSA довжиною 768 бітів. Згідно з описом роботи, обчислення значень ключа здійснювалось методом решета загального числового поля. Після публікації їх праці як надійну систему шифрування можна розглядати тільки RSA-ключі довжиною не менше ніж 1024 біти.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

 • А. Ленстра та Х. Ленстра "Розвиток решета числового поля", Замітки з лекцій з Математики (1993).
 • Р. Крандаль та К. Померанц Прості числа: Перспективи обчислень, (2001), 2 видання ISBN 0-387-25282-7.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Pomerance, Carl (1996). A Tale of Two Sieves. Архів оригіналу за 11 листопада 2020. Процитовано 23 листопада 2016. 
 2. Adleman, Leonard M. (1991). Factoring numbers using singular integers. ISBN 0-89791-397-3. 
 3. A.K. Lenstra, H.W. Lenstra, Jr., M.S. Manasse, J.M. Pollard (1993). The Factorization of the Ninth Fermat Number. Архів оригіналу за 24 листопада 2016. Процитовано 23 листопада 2016. 
 4. J.P. Buhler, H.W. Lenstra, Carl Pomerance (1993). Factoring integers with the number field sieve. Архів оригіналу за 24 листопада 2016. Процитовано 23 листопада 2016. 
 5. Couveignes, Jean-Marc (1993). Computing A Square Root For The Number Field Sieve. Архів оригіналу за 24 листопада 2016. Процитовано 23 листопада 2016. 
 6. A. K. Lenstra, H. W. Lenstra (1993). The Development of the Number Field Sieve, Springer. ISBN 9783540570134. 
 7. Couveignes, Jean-Marc (1993). A general number field sieve implementation. Архів оригіналу за 24 листопада 2016. Процитовано 23 листопада 2016. 
 8. Ribenboim, Paulo (1972). Algebraic Numbers. Wiley-Interscience. ISBN 0471718041. 
 9. И. В. Агафонова. Факторизация больших целых чисел и криптография. Архів оригіналу за 26 лютого 2015. Процитовано 28 листопада 2016. 
 10. Ишмухаметов, Ш. Т. (2011). Методы факторизации натуральных чисел. [недоступне посилання з квітня 2019]
 11. Briggs M. (1998). An Introduction to the General Number. Архів оригіналу за 8 серпня 2017. Процитовано 28 листопада 2016.