Індикатори сталого розвитку

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Індикáтор сталого розвитку (англ. index of sustainable development) — показник (виведений з первинних даних, які зазвичай не можна використовувати для інтерпретації змін); який дозволяє судити про стан або зміни економічної, соціальної або екологічної змінної. Основною метою введення індексів є оцінка ситуації або події, для прогнозу розвитку ситуації, що склалася, і розробки її вирішення. На сьогодні відсутні обґрунтовані кількісні критерії, що дозволяють вимірювати ступінь стійкості розвитку держав, окремих регіонів і територій.[1]

Виділяють два підходи до побудови індексів та індикаторів:

 1. Побудова системи індикаторів, за допомогою яких можна судити про окремі аспекти розвитку: екологічних, соціальних, економічних та ін.
 2. Побудова інтегральних, агрегованих індексів, за допомогою яких можна комплексно судити про розвиток країни (або регіону). Основна складність при агрегування інформації в індекси полягає у визначенні ваги вихідних показників без втрати значущості і без зайвої суб'єктивності. Зазвичай агреговані показники поділяються на такі групи:
 • соціально-економічні;
 • еколого-економічні;
 • соціально-екологічні;
 • еколого-соціо-економічні.[2]

Системи індикаторів сталого розвитку[ред. | ред. код]

Системи індикаторів ОЕСР[ред. | ред. код]

Схема моделі «тиск-стан-реакція»

Широке визнання в світі отримала система еко-індикаторів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вони поділяються на кілька типів:

 1. набір екологічних показників для оцінки ефективності діяльності в галузі охорони довкілля;
 2. кілька наборів галузевих показників для забезпечення інтеграції природоохоронних питань в галузеву політику;
 3. набір показників, що виводяться з природоохоронної звітності — для забезпечення як включення природоохоронних питань в галузеву політику, так і для забезпечення стійкості управління та використання природних ресурсів.

Система індикаторів ОЕСР пояснює взаємозв'язки між економікою і захистом довкілля, виявляє економіко-екологічні та соціально-екологічні взаємозв'язки.[3][4]

Система індикаторів ОЕСР являє собою модель «тиск-стан-реакція» (ТСР). Модель ТСР працює таким чином: людина своєю діяльністю завдає «тиск» на довкілля і змінює кількість і якість природних ресурсів («стан»); суспільство реагує на ці зміни шляхом зміни державної політики, змінами громадської свідомості і поведінки («реакція на тиск»).

Системи індикаторів КСР ООН[ред. | ред. код]

Одна з найповніших за охопленням систем індикаторів сталого розвитку розроблена КСР ООН. Індикатори розбиті на основні групи:

 • індикатори соціальних аспектів сталого розвитку;
 • індикатори економічних аспектів сталого розвитку;
 • індикатори екологічних аспектів сталого розвитку (включаючи характеристики води, суші, атмосфери, інших природних ресурсів, а також відходів);
 • індикатори інституційних аспектів сталого розвитку (програмування та планування політики, наукові розробки, міжнародні правові інструменти, інформаційне забезпечення, посилення ролі основних груп населення).

Запропоновані в проекті індикатори вимагають спеціальних перетворень, пристосування до конкретних умов, а в деяких випадках — розширення для окремих країн. Індикатори розбито на три категорії з урахуванням їх цільової спрямованості:

 • індикатори — рушійна сила, що характеризують людську діяльність, процеси і характеристики, які впливають на сталий розвиток;
 • індикатори стану, що характеризують поточний стан різних аспектів сталого розвитку;
 • індикатори реагування, дозволяють здійснювати політичний чи якийсь інший спосіб реагування для зміни поточного стану.

Система індикаторів для поліпшення керування природокористуванням у Центральній Америці[ред. | ред. код]

Серед інших систем індикаторів сталого розвитку, слід відзначити систему індикаторів, розроблену для поліпшення управління природокористуванням в Центральній Америці. Дана система була розроблена спільно Світовим банком, Програмою ООН з довкілля і Міжнародним Центром тропічного сільського господарства. Застосування системи можливе на глобальному, регіональному та локальних рівнях. Відмінною рисою даної системи стала наочність результатів, так як уявлення індикаторів велося у вигляді геоінформаційних систем[5]

Система еколого-економічного обліку[ред. | ред. код]

Система еколого-економічного обліку (СЕЕО) була запропонована Статистичним відділом Секретаріату ООН у 1993 році. Метою системи еколого-економічного обліку є врахування екологічного чинника в національних статистиках.

Природоохоронною спрямованістю СЕЕО пояснюються її деякі особливості: використання даних в натуральному поданні, самостійний, хоча і взаємопов'язаний по відношенню до традиційної системи національних рахунків, характер; застосування, поряд з ринковими, неринкових оцінок.

Еколого-економічний облік — допоміжна система. Він розширює потенціал національних рахунків, але не розглядається як заміна національного рахівництва.

Еколого-економічний облік зачіпає питання включення в національне багатство поряд з капіталом, виробленим людською працею, природного капіталу, а також дає можливість оцінити екологічні витрати (виснаження і вплив на якість природних ресурсів). Природний капітал включає відновлювані ресурси (наприклад, ліси), і невідновні (ґрунт і підґрунтові активи), а також екологічні послуги. Розширення екологічно скоригованих макроекономічних агрегатів відбувається за рахунок розгляду природних активів: можливе коректування не тільки ВВП, але й чистої доданої вартості та національного багатства.[5]

Показник «істинних заощаджень» був запропонований Світовим банком. Справжні заощадження (англ. genuine (domestic) savings) — це швидкість накопичення національних заощаджень після належного обліку виснаження природних ресурсів і збитку від забруднення довкілля.[6]

Концепція «істинних заощаджень» тісно пов'язана зі спробою нового підходу до вимірювання національного багатства країн. Світовим банком розраховані величини природного, виробленого ( фізичний або штучний) та соціального капіталів, а також їх частка в сукупному національному багатстві країни. Так, частка природного капіталу в національному багатстві в середньому для більш ніж 100 країн світу становить 2-40 %, частка людського капіталу — 40-80 %. Крім того, в розвинених країнах частка природного капіталу в національному багатстві в середньому не перевищує 10 %, в той час як частка людського капіталу становить понад 70 %. Для багатьох країн з низькими доходами на душу населення питома вага сільськогосподарської компоненти в природному капіталі становить 80 %, в той час як у країнах з високими доходами цей показник не перевищує 40 %.[7]

Критерії та індикатори ефективності Глобальної ради зі сталого розвитку туризму (GSTC)[ред. | ред. код]

Особливу частину серед індикаторів сталого розвитку посідають показники сталого розвитку туризму та сталого туризму. Одними із таких показників є система запропонована Глобальною радою зі сталого розвитку туризму (Global Sustainable Tourism Council (GSTC), яка полягає в управлінні сталим розвитком, соціоекономічному, культурному та просторовому (екологічному) впливах. Організацією розроблено розроблено 3 типи критеріїв та індикаторів сталого розвитку[8]:

 1. Галузеві критерії та запропоновані індикатори ефективності для готелів (GSTC Industry Criteria + suggested performance indicators for Hotels (GSTC-H).
 2. Галузеві критерії та запропоновані індикатори ефективності для туристичних операторів (GSTC Industry Criteria + suggested performance indicators for Tour Operators (GSTC-TO).
 3. Критерії та запропоновані індикатори ефективності для дестинацій (Destination Criteria and Suggested Indicators (GSTC-D).

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Устойчивое развитие: Методология и методики измерения: учеб. Пособие / С. Н. Бобылев, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьева, Ю. С. Власов; под ред. С. Н. Бобылева. — М.: Экономика, 2011. — 358 с.
 • Ерофеев П. Ю. Особенности концепции устойчивого развития // Экономическое возрождение России. — 2007. — № 3 (13). — С. 20-29.
 • Методические подходы к разработке показателей устойчивого развития сельских территорий / В. И. Фролов, Е. О. Агафонова http://lib.usue.ru/resource/free/12/s353.pdf
 • Индикаторы и индексы устойчивого развития: Институт проблем устойчивого развития [1]
 • Индексы и индикаторы устойчивого развития / Н. П. Тарасова, Е. Б. Кручина [2]
 • Indicators of Sustainable Development. — UN Department for Policy Coordination and Sustainable Development. December, 1994.
 • Головченко С. І. Управління еколого-економічним розвитком регіону: дис… канд. екон. наук : 08.00.05 / Головченко Сергій Іванович. — Київ, 2015. — 218 с.

Ресурси Інтернету[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Ерофеев П. Ю. Особенности концепции устойчивого развития // Экономическое возрождение России. — 2007. — № 3 (13). — С. 20-29.
 2. Методические подходы к разработке показателей устойчивого развития сельских территорий/ В. И. Фролов, Е. О. Агафонова[недоступне посилання з лютого 2019]
 3. Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications/ Hartmut Bossel
 4. Indicators for Sustainable Development: guidelines and methodologies/ JoAnne DiSano
 5. а б Индексы и индикаторы устойчивого развития / Н. П. Тарасова, Е. Б. Кручина[недоступне посилання з лютого 2019]
 6. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты)./ Под ред. С. Н. Бобылева, П. А. Макеенко — М.: ЦПРП, 2001. — 220 с.
 7. Индикаторы и индексы устойчивого развития: Институт проблем устойчивого развития
 8. GSTC Criteria — Global Sustainable Tourism Council (GSTC)