Інформаційна модель

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Бізнес-модель видавництва

Інформаці́йна моде́ль — система сигналів, що свідчать про динаміку об'єкта управління, умови зовнішнього середовища та стан самої системи управління. В якості інформаційної моделі можуть служити наочні зображення (фото, кіно, відео), знаки (текст, знакове табло), графічні моделі (графік, креслення, блок-схема) і комбіновані зображення (мнемосхема, карта).

Інформаційна модель — модель об'єкта, представлена у вигляді інформації, що описує істотні для даного розгляду параметри та змінні величини об'єкта, зв'язки між ними, входи і виходи об'єкта і дозволяє шляхом подачі на модель вхідних величин моделювати можливі стани об'єкта.

Інформаційна модель — сукупність інформації, що характеризує істотні властивості і стани об'єкта, процесу, явища, а також взаємозв'язок із зовнішнім світом.

Інформаційні моделі називають також уявними (тому що вони не мають матеріального втілення), іноді — логічними.

Всі знання людства про реальний світ — це безліч інформаційних моделей.

Ознаки класифікації[ред.ред. код]

 • галузі використання
 • урахування в моделі фактора часу
 • спосіб представлення моделей (наукова модель)
 • мова описання
 • інструменти реалізації

Галузі використання[ред.ред. код]

Тематическая модель.png
 • навчальні — наочні посібники, тренажери, навчальні програми;
 • дослідні — створюються для дослідження характеристик реального об'єкта (наприклад, модель теплоходу перевіряється на плавучість, а модель літака — на аеродинамічні характеристики; аналітична модель покладу);
 • науково-технічні — для дослідження процесів та явищ (наприклад, ядерний реактор або синхрофазотрон);
 • ігрові моделі — для вивчення можливої поведінки об'єкта в запрограмованих або непередбачених ситуаціях (наприклад: військові, економічні, спортивні ігри тощо);
 • імітаційні моделі — виконується імітація дійсної ситуації, що повторюється для вивчення реальних обставин (наприклад: випробування лікарських препаратів на мишах або інших тваринах, політ собаки в космос).

Фактор часу[ред.ред. код]

Форми подання інформації[ред.ред. код]

Зіставні моделі
 • Словесні;
 • Жести і сигнали;
 • Символьні — формули, що відображають зв'язок різних параметрів об'єкта;
 • Графічні (геометричні);
 • Структурні — схеми, графіки, таблиці;
 • Образні;
 • Логічні — моделі, в яких представлені різні варіанти вибору дій на основі різних заключень та аналізу умов;
 • Спеціальні — ноти, хімічні формули тощо;

Образні моделі[ред.ред. код]

Логічна схема планування інформаційного зв'язку.png

Образні моделі (малюнки, фотографії та ін) являють собою зорові образи об'єктів, зафіксовані на будь-якому носії інформації (папері, фото- і кіноплівці та ін). Образні інформаційні моделі широко використовуються в освіті, де потрібна класифікація об'єктів за їхніми зовнішніми ознаками (навчальні плакати з ботаніки, біології та фізики), архітектурі (архітектурна модель), для унаочнення забудови, просторово-планувальних рішень тощо.

Знакові інформаційні моделі[ред.ред. код]

Знакові інформаційні моделі будуються з використанням різних штучних мов (знакових систем). Знакова інформаційна модель може бути представлена у формі тексту (наприклад, програми на мові програмування) або формули (наприклад, другого закону Ньютона F = m·а).

Табличні моделі[ред.ред. код]

Широко поширені інформаційні моделі у формі таблиць. У періодичній таблиці хімічні елементи розташовуються в клітинках таблиці за зростанням атомних ваг, а в стовпцях — за кількістю валентних електронів.

Ще однією поширеною формою інформаційної моделі є прямокутна таблиця, що складається з рядків і стовпців. Використання таблиць настільки звично, що для їхнього розуміння зазвичай не потрібно додаткових пояснень.

Мова представлення[ред.ред. код]

Інформаційні моделі діляться на описові та формальні.

Описові інформаційні моделі (дискурс, наратив) — це моделі, створені природною мовою (тобто будь-якою мовою спілкування між людьми: англійською, українською, китайською, мальтійською тощо) в усній або письмовій формі.

Формальні інформаційні моделі (числення висловлень) — це моделі, створені формальною мовою (тобто науковою, професійною або спеціалізованою, наприклад мовою програмування). Приклади формальних моделей: всі види формул, таблиці, графи, карти, схеми і т. д.

За інструментами реалізації[ред.ред. код]

Ідеалізація об'єкта[ред.ред. код]

Структура программы DENTEXPERT.jpg

Ідеалізація об'єкта є неодмінним етапом створення інформаційної моделі. Сутність ідеалізації полягає у визначенні, які саме риси та властивості об'єкта є суттєвими для розв'язання поставленої задачі, впливають на результат рішення і мають бути відтвореними в моделі, а які риси та властивості є несуттєвими і при побудові моделі можуть не враховуватися.

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]