Динамічна система

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фазова діаграма атрактора Лоренца — популярний приклад нелінійної динамічної системи. Подібні системи вивчає теорія хаосу.

Динамі́чна систе́ма — математична абстракція, призначена для опису і вивчення систем, що еволюціонують з часом. Прикладом можуть служити механічні системи (рухомі групи тіл) або фізичні процеси.

Основні поняття[ред. | ред. код]

Реальним фізичним системам, модельованим математичним поняттям «Динамічної системи», приписується важлива властивість детермінованості: знаючи стан системи в початковий момент часу, ми можемо однозначно передбачити всю її подальшу поведінку. Фазовим простором динамічної системи називається множина всіх її можливих станів у фіксований момент часу. Звичайний стан системи задається деяким набором чисел (фазових координат) і є областю в багатовимірному просторі або многовид. Еволюція системи представляється як рух точки фазового простору. Крива, що описується цією точкою називається фазовою кривою або фазовою траєкторією.

Як приклад розглянемо механічну систему, що складається з ваги (матеріальної точки), що рухається по нерухомому стрижню. Припустимо, що тертя і зовнішні сили відсутні. Положення ваги задається одним дійсним числом — її координатою в деякій фіксованій системі відліку. Проте знання однієї тільки координати не задає повністю стан динамічної системи, оскільки не дозволяє передбачити її поведінку в майбутньому. З іншого боку, знаючи координату і швидкість в початковий момент часу, ми можемо це зробити, пригадавши другий закон Ньютона (у цьому випадку швидкість постійна). Говорять, що фазовий простір такої системи двовимірний. Якби вантажів було два, стан системи описувався б чотирма числами (дві координати і дві швидкості) і система мала б чотиривимірний фазовий простір. Важливо відзначити, що кожна точка фазового простору задає стан всієї системи.

Способи задання динамічних систем[ред. | ред. код]

Для задання динамічної системи необхідно описати її фазовий простір X, множину моментів часу T і деяке правило, що описує рух точок фазового простору з часом. Множина моментів часу T може бути як інтервалом дійсної прямої (тоді говорять, що час неперервний), так і множиною цілих або натуральних чисел (дискретний час). У другому випадку «рух» точки фазового простору більше нагадує миттєві «стрибки» з однієї точки в іншу: траєкторія такої системи є не гладкою кривою, а просто впорядкованою множиною точок. Проте, незважаючи на зовнішню відмінність, між системами з неперервним і дискретним часом є тісний зв'язок: багато властивостей є загальними для цих класів систем або легко переносяться з одного на іншій.

Фазові потоки[ред. | ред. код]

Нехай фазовий простір X є багатовимірним простором або областю в нім, а час безперервний. Припустимо, що нам відомо, з якою швидкістю рухається кожна точка x фазового простору. Іншими словами, відома вектор-функція швидкості v(x). Тоді траєкторія точки буде розв'язком автономного диференціального рівняння з початковою умовою . Задана таким чином динамічна система називається фазовим потоком для автономного диференціального рівняння.

Каскади[ред. | ред. код]

Нехай X — довільна множина, і  — деяке відображення множини X на себе. Розглянемо ітерації цього відображення, тобто результати його багатократного застосування до точок фазового простору. Вони задають динамічну систему з фазовим простором X і множиною моментів часу . Дійсно, вважатимемо, що довільна точка за час 1 переходить в точку . Тоді за час 2 ця точка перейде в точку і так далі.

Якщо відображення f оборотнє, можна визначити і зворотні ітерації: , і так далі. Тим самим отримуємо систему з множиною моментів часу .

Нерухома точка відображення називається топологічно притягаючою, якщо вона має тaкий окіл що усі послідовні ітерації визначені усюди на і послідовність рівномірно збігається до сталого відображення Нерухома точка голоморфного відображення є топологічно притягаючою, коли її мультиплікатор задовільняє нерівності [1]

Приклади[ред. | ред. код]

 • Система диференціальних рівнянь

задає динамічну систему з неперервним часом, що називається «гармонічним осцилятором». Її фазовим простором є площина (x, v), де v — швидкість точки x. Гармонічний осцилятор моделює різноманітні коливальні процеси — наприклад, поведінку ваги на пружині. Його фазовими кривими є еліпси з центром в нулі.

 • Нехай  — кут, що задає положення точки на одиничному колі. Відображення подвоєння задає динамічну систему з дискретним часом, фазовим простором якої є коло.

Питання теорії динамічних систем[ред. | ред. код]

Маючи певну задану динамічну систему, далеко не завжди можна знайти і описати її траєкторії в явному вигляді. Тому зазвичай розглядаються простіші (але не менш змістовні) питання про загальну поведінку системи. Наприклад:

 • Чи є у системи замкнуті фазові криві, тобто чи може вона повернутися в початковий стан в ході еволюції?
 • Як влаштовані інваріантні многовиди системи (окремим випадком яких є замкнуті траєкторії)?
 • Як влаштований атрактор системи, тобто множина у фазовому просторі, до якого прагнуть «більшість» траєкторій?
 • Як поводяться траєкторії, випущені з близьких точок, — чи залишаються вони близькими або йдуть з часом на значну відстань?
 • Що можна сказати про поведінку «типової» динамічної системи з деякого класу?
 • Що можна сказати про поведінку динамічних систем, «близьких» до даної?

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

Українською
 • Гащук, П. М. Лінійні динамічні системи і звичайні диференціальні рівняння. — Львів : Українські технології, 2002. — 607 с. — ISBN 9666660245.
 • Синтез лінійних оптимальних динамічних систем : навч. посіб. / [О.Ю. Лозинський, А.О. Лозинський, Я.Ю. Марущак та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 392 с. – ISBN 617-607-945-3.
 • Трохимчук, П. П. Нелінійні динамічні системи. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 275 с. — ISBN 9786177272259. (укр.)
Іншими мовами
 • Steven H. Strogatz. Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering. — 2 (Studies in Nonlinearity). — Westview Press, 2014. — 528 с. — ISBN 978-0813349107. (англ.)
 • D. K. Arrowsmith, C. M. Place. An Introduction to Dynamical Systems. — 1. — Cambridge University Press, 1990. — 432 с. — ISBN 978-0521316507. (англ.)
 • Richard Holmgren. A First Course in Discrete Dynamical Systems. — 2 (Universitext). — Springer, 2013. — 233 с. — ISBN 978-0387947808. (англ.)
 • Robert L. Devaney. An Introduction to Chaotic Dynamical Systems. — 2 (Studies in Nonlinearity). — Westview Press, 2003. — 350 с. — ISBN 978-0813340852.

Посилання[ред. | ред. код]

 • Weisstein, Eric W. Dynamical Systems(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.
 • Анищенко В.С. (2008). Знакомство с нелинейной динамикой (лекции Соросовского профессора) (рос.) (вид. 3). Издательство УРСС, Москва.  1. John Milnor - Dynamics in one complex variable.