Клавіатура

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Стандартна клавіатура
«Мультимедійна» клавіатура
Фрагмент фортепіанної клавіатури

Клавіату́ра (англ. keyboard) — сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Клавіша тут виступає як елемент клавіатури, натисканням якого генерується код відповідного знака або ініціюється деяка дія.

Клавіатури використовуються в найрізноманітніших пристроях — друкарських машинах, калькуляторах, мобільних телефонах, а також є однією з комплектуючих комп'ютера.

Основні типи клавіатур за призначенням - музичні та алфавітно-цифрові.

Типи клавіатур за конструктивно-технічним виконанням[ред.ред. код]

Клавіатури можуть мати різні конструкції:

 • Механічні, історично найперші — рух клавіші за допомогою більш чи менш складної системи важелів, тяг тощо безпосередньо виконує свою корисну функцію (наприклад, важелів в друкарській машині чи клапанів у духових музичних інструментах).
 • Кнопкова — рух клавіші безпосередньо з'єднує або роз'єднує електричні контакти.
  • Пружинна
  • Мембранна — натискання деформує мембрану, на якій надруковано провідні доріжки. При натисканні доріжки мембрани контактують з доріжками основи. Мембрана також повертає клавішу до вихідного положення.
  • Гумова — натиснення клавіші спричиняє певний тиск гуми на друковану плату, внаслідок відбувається значне зниження електричного опору між металевими провідниковими доріжками, що нанесені на плату.
 • Безкнопкова — клавіатура, у якої відсутні кнопки, як окремі фізичні елементи.
  • Оптоелектронна'
  • Ємнісна — відносно рідко вживана — клавіша з'єднана з елементом, що змінює ємність конденсатора, частіше, шляхом його всуву між обкладками конденсатора.
  • Герконова — натиснення клавіші спричиняє наближення магніту до геркону всередині якого відбувається замикання контактів.
 • Екранна — безкнопкова клавіатура, що сполучена і розташовується на екрані.
  • Тактильна (Сенсорна) — на екрані висвітлюється зображення кнопки, дотик до зазначеного місця на екрані є рівнозначним її натисненню. Для реалізації цього виду клавіатури необхідний спеціальний тактильний монітор.
  • Класична — на екрані висвітлюється зображення кнопки, по якому клацають мишкою. Цей вид клавіатури не вимагає спеціальних екранів. Перевагою екранних клавіатур над фізичними є можливість візуального відображення великої кількості наборів символів різних алфавітів.

Музичні клавіатури[ред.ред. код]

Клавіатура музичних інструметів призначаються для гри і мають набір клавіш, яким відповідають відповідні звуки певної висоти. Діапазон у клавіатур зустрічається різний. Клавіатури для пальців рук є у таких інструментах як рояль, орган, клавесин, челеста, синтезатор, а також баян, акордеон і деяких інших інструментах.

Зустрічаються також музичні інструменти з педальною клавіатурою, яка має набір клавіш для гри ногами.

Музичні інструменти, які мають клавіатуру, визначаються як клавішні музичні інструменти. Особливого роду клавіатури використовуються в музичних інструментах — фортепіано, клавесині, акордеоні а також деяких електроінструментах (див. Клавішні музичні інструменти).

Алфавітно-цифрові клавіатури[ред.ред. код]

Алфавітно-цифрові клавіатури використовуються для керування технічними та механічними пристроями (друкарська машинка, комп'ютер, калькулятор, касовий апарат, кнопковий телефон). Кожній клавіші відповідає один чи декілька певних символів. Можливо збільшити кількість дій, які виконуються з клавіатури за допомогою комбінації клавіш. В клавіатурах такого типу клавіші супроводжуються наклейками із зображенням символів або дій, що відповідають натисненню.

Ввід даних в електроний пристрій називається набором, у випадку механічної або електричної друкарської машинки говорять про друк.

Цифрова клавіатура[ред.ред. код]Цифрова клавіатура комп'ютера

Цифровою клавіатурою називається сукупність близько розташованих клавіш з цифрами, які призначенні для вводу чисел. Існує два різних варіанта розташування цифр на таких клавіатурах.

В телефонах використовується клавіатура, в якій числові дані зростають зліва направо і зверху вниз. Аналогічний тип клавіатури використовуються в домофонах та інших засобах аудіозв'язку, а також на пультах дистанційного керування.

В калькуляторах використовується клавіатура, в якій числові значення клавіш зростають зліва направо і знизу вгору. Більшість комп'ютерних клавіатур мають блок клавіш, в який входить клавіатура калькуляторного типу.

Комп'ютерна клавіатура[ред.ред. код]

Комп'ютерні клавіатури містять 101 клавішу або більше. Також все частіше вбудовуються додаткові кнопки та контрольні елементи (світлодіоди) — частіше для обслуговування мультимедійних систем.

На комп'ютерній клавіатурі будь-яке натиснення та відпускання клавіші спричинює посилання сигналу до комп'ютера. Кожній такій дії відповідає окремий цифровий код. В залежності від способу передачі сигналу клавіатури звуться дротові та бездротові. Останнім часом на комп'ютерному ринку стали доступними бездротові клавіатури, що контактують з комп'ютером за допомогою інфрачервоного випромінювання або радіохвиль. Відстань дії бездротових клавіатур залежить від принципу передачі сигнала і лежить в межах від кількох метрів до кількох десятків метрів для дорожчих пристроїв, наприклад, Bluetooth-клавіатури.

За своїм призначенням всі клавіші поділяють на чотири поля. Перше (центральне) поле вміщує клавіші з літерами, цифрами, розділовими знаками, а також ряд управляючих клавіш. Як видно з надписів на клавішах, для більшості з клавіш центрального поля натискування однієї й тієї самої клавіші може призводити до введення різних символів залежно від режиму роботи клавіатури. Перехід до того чи іншого режиму багато в чому визначається програмою, яка керує роботою клавіатури. Таких програм є багато, тому навіть на аналогічній клавіатурі перехід, наприклад, з режиму введення українських літер на режим введення англійських може здійснюватися по-різному.

Перехід у режим введення великих літер здійснюється натискуванням клавіші CapsLock. При цьому загорається індикатор CapsLock в правому верхньому куті клавіатури. Повторне натискування клавіші CapsLock переводить клавіатуру в режим введення малих літер (індикатор CapsLock при цьому гасне).

Натискання комбінації з двох клавіш здійснюється так: натиснути першу клавішу в комбінації і, не відпускаючи її, натиснути другу.

Друге поле містить 12 функціональних клавіш F1 - F12, а також деякі управляючі клавіші. В разі натискування функціональних клавіш комп'ютер виконує дії, які визначаються програмою, що в цей час виконується на комп'ютері.

Третє поле містить клавіші управління курсором дисплея. Натискування клавіш , , , зумовлює переміщення курсору на екрані дисплея на одне знакомісце відповідно ліворуч, праворуч, вгору, вниз. Натискування клавіші End звичайно призводить до переміщення курсору на кінець рядка, а клавіші Home — на початок рядка.

Четверте поле містить клавіші, які можна використовувати для набору цифр і знаків арифметичних операцій або управління курсором. Перехід до режиму введення цифр здійснюється в разі натискання клавіші NumLock (при цьому загоряється індикатор NumLock). Повторне натискання клавіші Num-Lock (індикатор NumLock при цьому гасне) переводить клавіші цього поля в режим управління курсором аналогічно клавішам третього поля.

Типове призначення деяких управляючих клавіш і комбінацій клавіш клавіатури:

 • PgUp — сторінка вгору. Використовують у ситуаціях, зв'язаних з переглядом на екрані дисплея текстів, що займають більше ніж один екран (сторінку). Натискування клавіші PgUp зумовлює виведення на екран попередньої сторінки тексту;
 • PgDn — сторінка вниз. При натискуванні цієї клавіші в режимі перегляду тексту на екран виводиться наступна сторінка тексту;
 • Ins — переключення клавіатури в режим вставки. В цьому режимі натискування клавіші будь-якої літери призводить до вставки цієї літери в позицію курсору. При цьому літери рядка, які розміщені з правого боку від курсору, зсуваються праворуч на одну позицію, звільняючи місце для літери, яка вставляється. Виключення режиму вставки здійснюється повторним натисненням клавіші Ins. У режимі заміни, натиснення алфавітно-цифрової клавіші призводить до заміщення літери в позиції курсора;
 • Del — вилучення літери. Натискування цієї клавіші призводить до вилучення літери в позиції курсора і переміщенню тексту праворуч від курсору вліво на одну позицію;
 • Tab — клавіша табуляції. Кожне натискування клавіші зумовлює переміщення курсора на вісім позицій праворуч;
 • Back Space — назад. В разі натискування клавіші вилучається літери зліва від курсора і останній зміщується на одну позицію ліворуч;
 • PrintScreenзнімок (печать) екрана. Якщо натиснути клавішу Shift, а потім, не відпускаючи її, — клавішу Print Screen, то на принтер виводиться зображення екрана;
 • Esc — вихід. Натискування цієї клавіші дозволяє відмовитись від яких-небудь розпочатих дій (наприклад, введення команди DOS), завершити роботу в якому-небудь режимі і повернутись до попереднього режиму;
 • Enter — введення. Натискання цієї клавіші сприймається комп'ютером як вказівка приступити до виконання введеної команди. При введенні даних натискування клавіші Enter сприймається як вказівка завершити введення даних в даному рядку і перейти до початку наступного рядка.

Управляючі клавіші Ctrl і Alt натискують у комбінації з іншими клавішами. В ПК при натискуванні комбінації клавіш можуть виконуватись різні дії залежно від встановленої операційної системи (ОС) та налаштувань, наприклад:

Фрагмент пошкодженої клавіатури Apple зблизька
 • Alt+F4 — вихід з програми;
 • Alt+Esc — згорнути програму в панель завдань;
 • Ctrl+X — переміщення виділеного фрагменту (вирізання);
 • Ctrl+С — копіювання виділеного фрагменту;
 • Ctrl+V — вставлення фрагменту;
 • Ctrl+Z — скасувати;
 • Ctrl+Y — повторити.

Цікаво[ред.ред. код]

Apple запатентувала клавіатуру, в якій кожна кнопка оснащена вбудованим дисплеєм.

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]