Перелік Сводеша для слов'янських мов

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Перелік Сводеша — запропонований американським лінгвістом Моррісом Сводешем засіб для оцінки ступеня споріднення між різними мовами за такою ознакою, як схожість найбільш стійких базових лексем. Являє собою стандартизований перелік базових лексем даної мови, приблизно упорядкованих по зменшенню їхньої «базовості» чи історичної стійкості.

Мінімальний набір найважливішої («ядерної») лексики міститься в 100-словесному переліку Сводеша. У Вікіпедії прийнято використання більш застарілих і менш семантично стійких, зате більш докладних 200- і 207-словесних списків.

У цій статті запропоновано порівняльна характеристика найбільш поширених слов'янських мов (207-слівний перелік)[1][2].

Російська мова Польська мова Чеська мова Болгарська мова Білоруська мова Українська мова Македонська мова Хорватська мова
1 я ja аз я я јас ja
2 ты ty ty ти ты ти ти ti
3 он on on той ён він тој on
4 мы my my ние мы ми ние mi
5 вы wy vy вие вы ви вие vi
6 они oni, one oni, ony, ona те яны, тыя вони тие oni, one
7 этот, эта, это ten, ta, to tento, tato, toto този, тази, това;

тоя, тая, туй

гэты, гэта цей, ця, це овој, оваа, ова ovo, ovaj, ova
8 тот, та, то tamten, tamta, tamto tamten, tamta, tamto онзи, онази, онова;

оня, оная, онуй

той, тая, тое той, та, те тој, таа, тоа ono, onaj, ona
9 здесь, тут tutaj, tu zde, tu, tady, sem тук тут тут овде, тука ovdje, ovamo
10 там tam tam там там там таму tamo, onamo, ondje
11 кто kto kdo кой хто хто кој tko
12 что co co какво, що што що што što
13 где gdzie kde къде, где дзе де каде gdje
14 когда kiedy kdy кога калі коли кога kada, kad
15 как jak jak как як як како kako
16 не nie ne не не ні не ne
17 всё wszystko všechno, všecko, vše всичко, все усё усе(все) сѐ, сите sve
18 много wiele mnoho, hodně много шмат, багата багато многу mnogo
19 несколько kilka několik, pár, trocha няколко некалькі, колькі декілька, трохи неколку nekoliko
20 немного, мало parę, mało, niewiele nemnoho, málo малко, малцина няшмат, небагата, мала небагато, мало малку malo
21 другой, иной inny druhý, jiný друг іншы інший друг, инаков drugi
22 один jeden jeden един адзін один еден jedan
23 два dwa dva два два два два dva
24 три trzy tři три тры три три tri
25 четыре cztery čtyři четири чатыры чотири четири četiri
26 пять pięć pět пет пяць п'ять пет pet
27 большой, великий duży, wielki velký голям вялікі великий голем velik
28 длинный, долгий długi dlouhý дълъг доўгі довгий долг dug
29 широкий szeroki široký широк шырокі широкий широк širok
30 толстый gruby, tłusty hrubý, tlustý дебел тоўсты товстий, дебелий, грубий дебел debeo
31 тяжёлый ciężki těžký тежък цяжкі важкий, тяжкий тежок težak
32 маленький mały malý малък маленькі малий, маленький мал, ситен mali
33 короткий krótki krátký къс кароткі короткий краток kratak
34 узкий wąski úzký тесен вузкі вузький тесен uzak
35 тонкий cienki tenký тънък тонкі тонкий тенок tanak
36 женщина kobieta žena жена жанчына, кабета, баба жінка жена žena
37 мужчина mężczyzna muž мъж мужчына чоловік, мужчина маж muž, muškarac
38 человек człowiek člověk човек чалавек людина човек čovjek
39 ребёнок, дитя dziecko dítě дете дзіця, дзіцёнак, немаўля дитина, дитя дете dijete
40 жена żona žena, manželka, choť съпруга, жена жонка дружина, жінка сопруга, жена supruga, žena
41 муж mąż muž, manžel, choť съпруг, мъж муж, гаспадар чоловiк, муж сопруг, маж suprug, muž
42 мать, мама matka matka, máma, 'стар.' mateř майка маці, матка мати, матір, неня, мама мајка majka
43 отец, тятя ojciec otec баща, татко бацька батько, тато татко otac
44 зверь, животное zwierzę zvíře животно жывёла, зьвер, істота тварина, звір животно životinja
45 рыба ryba ryba риба рыба риба риба riba
46 птица ptak pták птица птушка птах, птиця, пташка птица ptica
47 собака, пёс pies pes куче, пес сабака собака, пес пес, куче pas
48 вошь wesz veš въшка вош воша вошка vaš, uš
49 змея, гад wąż had змия зьмяя змія, гад змија zmija
50 червь, червяк robak červ червей чарвяк хробак, черв'як црв crv
51 дерево drzewo strom, dřevo дърво дрэва дерево дрво drvo
52 лес las les ліс лес ліс шума šuma
53 палка patyk, pręt, pałka hůl, klacek, prut, kůl, pálka палка, пръчка, бастун кій, палка палиця палка palica
54 плод, овощ owoc ovoce, plod плод, овошка садавіна, гароднiна овоч, плід плод, овошје plod, povrće
55 семя, семена nasienie, nasionko semeno, 'стар.' sémě семе насеньне, зерне насіння, сім'я семе sjeme
56 лист liść list лист ліст, лiсьце лист лист list, folija
57 корень korzeń kořen корен корань, карэньне коріння, корінь корен korijen
58 кора kora kůra кора кара кора кора kora
59 цветок kwiat květ цвете кветка квітка цвет cvijet
60 трава trawa tráva трева трава трава трева trava
61 верёвка lina, sznur lano, provaz, šňůra въже; вяроўка, аборка, ланцуг мотузка јаже, ортома uže
62 кожа, шкура skóra kůže кожа скура шкіра кожа koža
63 мясо mięso maso месо мяса м'ясо месо meso
64 кровь krew krev кръв кроў кров крв krv
65 кость kość kost кост, кокал костка кістка коска kost
66 жир tłuszcz, sadło tuk, sádlo, maz мазнина тлушч, тук жир маст, сало mast
67 яйцо jajko vejce яйце яйка яйце јајце jaje
68 рог róg roh рог рог ріг рог rog
69 хвост ogon ocas, ohon, chvost опашка хвост хвіст опашка rep
70 перо pióro pero перо пяро перо, пір'їна перо pero
71 волосы włosy vlasy коса, косъм валосьсе, косы, космы волосся, коси коса kosa
72 голова głowa hlava глава галава голова глава glava
73 ухо ucho ucho ухо вуха вухо уво uho
74 глаз, око oko oko око вока око око oko
75 нос nos nos нос нос ніс нос nos
76 рот, уста usta ústa, pusa уста вусны, рот рот, вуста уста usta
77 зуб ząb zub зъб зуб зуб заб zub
78 язык język jazyk език язык язик јазик jezik
79 ноготь paznokieć nehet нокът ногаць ніготь нокт nokat
80 стопа, ступня stopa noha, chodidlo, stopa крак, стъпало ступня стопа стапало, табан stopalo, stopa, taban
81 нога noga noha крак нага нога нога noga
82 колено kolano koleno коляно калена коліно колено koljeno
83 ладонь, рука dłoń, ręka dlaň, ruka ръка далонь, рука долоня, рука рака ruka
84 крыло skrzydło křídlo крило крыло крило крило krilo
85 живот, брюхо, пузо brzuch břicho корем бруха, пуза живіт стомак želudac, stomak
86 внутренности, кишки wnętrzności vnitřnosti, útroby вътрешности вантробы нутрощi, кишки утроба utroba
87 шея szyja krk, šíje врат, шия шыя шия врат, шија vrat, šija
88 спина plecy záda, hřbet гръб сьпіна спина грб leđa, hrbat
89 грудь pierś prs, hruď, ňadro гръд грудзі груди града, дојка dojka, prsi, grudi
90 сердце serce srdce сърце сэрца серце срце srce
91 печень wątroba játra черен дроб печань печінка џигер, црн дроб jetra, jetrica
92 пить pić pít пия пiць пити пие piti
93 есть, кушать jeść jíst храня се, ям есьці їсти јаде jesti
94 грызть, кусать gryźć hryzat, kousat хапя грызьці гризти гризе gristi
95 сосать ssać sát, cucat суча ссаць, смактаць смоктати, ссати цица sisati
96 плевать pluć plivat плюя пляваць плювати плука pljuvati
97 рвать, блевать wymiotować zvracet, blít, dávit повръщам ванітаваць рвати, блювати блуе, повраќа bljuvati, povraćati, izrigati
98 дуть dąć, wiać foukat, vanout, vít духам дзьмуць дути дува puhati
99 дышать oddychać dýchat дишам дыхаць дихати дише disati
100 смеяться śmiać się smát se смея се сьмяяцца, рагатаць сміятись се смее smijati se
101 видеть widzieć vidět виждам бачыць бачити види vidjeti
102 слышать słyszeć slyšet чувам чуць, слухаць чути слуша, чуе slušati, čuti
103 знать wiedzieć vědět, znát зная ведаць знати, відати знае znati
104 думать myśleć myslet, myslit, dumat мисля думаць думати, міркувати мисли misliti
105 нюхать, чуять wąchać čichat, cítit помирисвам нюхаць нюхати мириса, душка njušiti, mirisati
106 бояться bać się bát se, strachovat se боя се, страхувам се баяцца, лякацца боятися, страхатися, лякатися се плаши bojati se, plašiti se
107 спать spać spát спя спаць спати спие spavati
108 жить żyć žít живея жыць жити живее živjeti
109 умирать; умереть umierać umírat умирам паміраць помирати, вмирати умира umrijeti
110 убивать zabijać zabít, usmrtit убивам забіваць вбивати убива ubijati
111 бороться walczyć bojovat, válčit бия се змагацца боротись, змагатись бори, се бори boriti se
112 охотиться polować lovit ловувам паляваць полювати лови loviti
113 ударить uderzać udeřit удрям ударыць, даць вдарити удира, чука udarati, lupati
114 резать, рубить ciąć řezat, tít/tnout, sekat режа рэзаць різати реже rezati
115 разделить rozdzielać rozdělit цепя разьдзялiць, падзяліць розділяти дели, цепи razdijeliti
116 кольнуть, колоть pchnąć bodnout, píchnout промушвам кальнуць, калоць вколоти, колоти боде, прободува ubadati, ubosti
117 царапать drapać škrábat чеша драпаць дряпати чеша grebati
118 копать, рыть kopać kopat копая капаць, рыць копати копа, рие kopati
119 плавать pływać plavat плувам плаваць плавати плива plivati
120 летать latać letět летя лятаць літати лета letiti
121 ходить, идти iść jít, kráčet, chodit вървя ісьці, хадзіць іти, ходити оди ići, hodati
122 приходить, прийти przychodzić přijít идвам прыходзіць, прыйсці приходити, прийти доаѓа doći, dolaziti
123 лежать lezeć ležet лежа ляжаць лежати лежи ležati
124 сидеть siedzieć sedět седя сядзець сидіти седи sjediti
125 стоять stać stát стоя стаяць стояти стои stajati
126 вращать, вертеть obracać obrátit завивам круцiць, паварочваць крутити, вертіти врти okretati, vrtjeti
127 падать upadać padat, upadnout падам падаць падати паѓа padati
128 давать dawać dát давам даваць давати дава davati
129 держать trzymać držet държа трымаць тримати држи držati
130 сжимать ściskać, zgniatać stlačit, zmáčknout, stisknout стискам, изцеждам сціскаць стискати стиска stiskati
131 тереть zawijać třít трия церці терти трие gubiti
132 мыть, умывать myć mýt, umývat мия мыць мити, умивати мие umivati, prati
133 вытирать wycierać utírat бърша выціраць витерати брише brisati
134 тянуть ciagnać tahat дърпам цягнуць тягнути тегне vući
135 толкать, пихать pchać tlačit натискам штурхаць штовхати, пхати притиска gurati
136 бросать, кидать rzucać házet хвърлям кідаць кидати фрла baciti
137 вязать, связывать wiązać vázat връзвам вязаць в'язати, зв'язувати врзува vezati
138 шить szyć šít шия шыць шити шие šiti
139 считать liczyć počítat броя лічыць лічити, рахувати брои brojati
140 говорить, сказать mówić, gadać mluvit, říkat казвам размаўляць, казаць, гутарыць казати, говорити, балакати говори, кажува, зборува govoriti, kazati
141 петь śpiewać zpívat пея сьпяваць співати пее pjevati
142 играть grać hrát играя гуляць грати игра, глуми, свири igrati, glumiti
143 плыть płynąć plout плувам, плыць пливти, плисти, плинути плови ploviti
144 течь płynąć, przepływać téci тека цячы, цекчы текти тече teći
145 замёрзнуть, замерзать zamarzać mrznout, zmrznout замръзвам зьмерзнуць змерзнути замрзнува zamrznuti
146 пухнуть puchnąć otékat подувам се пухнуць пухнути отекува oticati
147 солнце słońce slunce слънце сонца, сонейка сонце сонце sunce
148 луна, месяц księżyc měsíc, luna луна, месец месяц місяць месечина mjesec
149 звезда gwiazda hvězda звезда зорка зірка, зоря ѕвезда zvijezda, zvijezdica
150 вода woda voda вода вада вода вода voda
151 дождь deszcz déšť дъжд дождж дощ дожд kiša
152 река rzeka řeka река рака річка, ріка река rijeka
153 озеро jezioro jezero езеро возера озеро езеро jezero
154 море morze moře море мора море море more
155 соль sól sůl сол соль сіль сол sol
156 камень kamień kámen камък камень камінь камен kamen
157 песок piasek písek пясък пясок пісок песок pijesak
158 пыль kurz prach прах пыл пил прав prah
159 земля ziemia země земя зямля земля земја zemlja
160 туча, облако chmura mrak, oblak облак хмара, воблака хмара облак oblak
161 туман mgła mlha мъгла імгла, туман туман, імла магла magla
162 небо niebo nebe небе неба небо небо nebo
163 ветер wiatr vítr вятър вецер вітер ветер vjetar
164 снег śnieg sníh сняг сьнег сніг снег snijeg
165 лёд lód led лед лёд крига, лід мраз; лед led
166 дым dym kouř, dým пушек, дим дым дим чад, дим dim
167 огонь ogień oheň огън агонь вогонь, ватра оган vatra, oganj
168 зола, пепел popiół popel пепел попел попіл пепел pepeo
169 жечь palić hořet горя паліць палити гори, пали paliti
170 дорога, путь droga silnice, cesta път, дарога, шлях дорога, шлях пат, друм cesta, put
171 гора góra hora планина гара гора гора, планина gora, planina
172 красный czerwony červený червен чырвоны червоний црвен crven
173 зелёный zielony zelený зелен зялёны зелений зелен zelen
174 жёлтый żółty žlutý жълт жоўты жовтий жолт žut
175 белый biały bílý бял белы білий бел bijel
176 чёрный czarny černý черен чорны чорний црн crn
177 ночь noc noc нощ ноч ніч ноќ noć
178 день dzień den ден дзень день ден dan
179 год rok rok година год рік година godina
180 тёплый ciepły teplý топъл цёплы теплий топол topao
181 холодный zimny studený, chladný студен, хладен халодны, сьцюдзёны, зімны холодний, студений, зимний ладен, студен hladan, studen
182 полный pełny plný пълен поўны повний полн pun
183 новый nowy nový нов новы новий нов nov
184 старый stary starý стар стары старий, давній стар star
185 хороший;

добрый

dobry dobrý добър добры добрий, гарний, хороший, справний добар dobar
186 злой, плохой zły špatný, zlý лош, зъл дрэнны, кепскі, благі злий, поганий лош, зол loš, zao
187 гнилой zgniły shnilý гнил гнілы гнилий гнил gnjio
188 грязный brudny špinavý мръсен, нечист брудны брудний нечист, валкан prljav
189 прямой prosty přímý прав прамы, просты прямий прав, рамен prav, ravan
190 круглый okrągły kulatý кръгъл круглы круглий округол, тркалезен okrugao
191 острый ostry ostrý остър востры, гостры гострий остар oštar
192 тупой tępy tupý тъп тупы тупий тап tup
193 гладкий, ровный gładki hladký гладък гладкі гладкий, рівний гладок gladak
194 мокрый mokry mokrý мокър мокры, вільготны мокрий мокар mokar, vlažan
195 сухой suchy suchý сух сухі сухий сув suh
196 правильный poprawny, prawidłowy správný правилен правільны, слушны правильний правилен ispravan, pravilan
197 близкий bliski blízký близък блізкі близький близок blizak
198 далёкий, дальний daleki daleký далечен далёкі далекий далек, далечен dalek
199 правый prawy pravý десен правы правий десен desni
200 левый lewy levý ляв левы лівий лев lijevi
201 при, у, возле przy u, při в, на, при, до каля, ля, пры біля, коло, при на, во, крај oko, pri, pored
202 в, во w v в, у у/ў у, в во, в u, kod
203 с, со z s с, със з, зь з, зі со sa, s, uz
204 и i a, i и ды, і і, й, та и i
205 если jeśli jestliže, jestli ако калі якщо ако, кога ako, kad
206 потому что bo, ponieważ protože защото бо, таму што бо, тому що затоа што, бидејќи, заради jer, zato, zbog
207 имя imię, nazwa jméno име імя ім'я име ime

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела та посилання[ред. | ред. код]