Перелік Сводеша для слов'янських мов

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Перелік Сводеша — запропонований американським лінгвістом Моррісом Сводешем засіб для оцінки ступеня споріднення між різними мовами за такою ознакою, як схожість найбільш стійких базових лексем. Це стандартизований перелік базових лексем даної мови, приблизно упорядкованих по зменшенню їхньої «базовості» чи історичної стійкості.

Мінімальний набір найважливішої («ядерної») лексики міститься в 100-словесному переліку Сводеша. У Вікіпедії прийнято використання більш застарілих і менш семантично стійких, зате більш докладних 200- і 207-словесних списків.

У цій статті запропоновано порівняльна характеристика найбільш поширених слов'янських мов (207-слівний перелік)[1][2].

Українська мова Російська мова Польська мова Чеська мова Болгарська мова Білоруська мова Македонська мова Хорватська мова
1 я я ja аз я јас ja
2 ти ты ty ty ти ты ти ti
3 він он on on той ён тој on
4 ми мы my my ние мы ние mi
5 ви вы wy vy вие вы вие vi
6 вони они oni, one oni, ony, ona те яны, тыя тие oni, one
7 цей, ця, це этот, эта, это ten, ta, to tento, tato, toto този, тази, това;

тоя, тая, туй

гэты, гэта овој, оваа, ова ovo, ovaj, ova
8 той, та, те тот, та, то tamten, tamta, tamto tamten, tamta, tamto онзи, онази, онова;

оня, оная, онуй

той, тая, тое тој, таа, тоа ono, onaj, ona
9 тут здесь, тут tutaj, tu zde, tu, tady, sem тук тут овде, тука ovdje, ovamo
10 там там tam tam там там таму tamo, onamo, ondje
11 хто кто kto kdo кой хто кој tko
12 що что co co какво, що што што što
13 де где gdzie kde къде, где дзе каде gdje
14 коли когда kiedy kdy кога калі кога kada, kad
15 як как jak jak как як како kako
16 ні не nie ne не не не ne
17 усе(все) всё wszystko všechno, všecko, vše всичко, все усё сѐ, сите sve
18 багато много wiele mnoho, hodně много шмат, багата многу mnogo
19 декілька, трохи несколько kilka několik, pár, trocha няколко некалькі, колькі неколку nekoliko
20 небагато, мало немного, мало parę, mało, niewiele nemnoho, málo малко, малцина няшмат, небагата, мала малку malo
21 інший другой, иной inny druhý, jiný друг іншы друг, инаков drugi
22 один один jeden jeden един адзін еден jedan
23 два два dwa dva два два два dva
24 три три trzy tři три тры три tri
25 чотири четыре cztery čtyři четири чатыры четири četiri
26 п'ять пять pięć pět пет пяць пет pet
27 великий большой, великий duży, wielki velký голям вялікі голем velik
28 довгий длинный, долгий długi dlouhý дълъг доўгі долг dug
29 широкий широкий szeroki široký широк шырокі широк širok
30 товстий, дебелий, грубий толстый gruby, tłusty hrubý, tlustý дебел тоўсты дебел debeo
31 важкий, тяжкий тяжёлый ciężki těžký тежък цяжкі тежок težak
32 малий, маленький маленький mały malý малък маленькі мал, ситен mali
33 короткий короткий krótki krátký къс кароткі краток kratak
34 вузький узкий wąski úzký тесен вузкі тесен uzak
35 тонкий тонкий cienki tenký тънък тонкі тенок tanak
36 жінка женщина kobieta žena жена жанчына, кабета, баба жена žena
37 чоловік, мужчина мужчина mężczyzna muž мъж мужчына маж muž, muškarac
38 людина человек człowiek člověk човек чалавек човек čovjek
39 дитина, дитя ребёнок, дитя dziecko dítě дете дзіця, дзіцёнак, немаўля дете dijete
40 дружина, жінка жена żona žena, manželka, choť съпруга, жена жонка сопруга, жена supruga, žena
41 чоловік, муж муж mąż muž, manžel, choť съпруг, мъж муж, гаспадар сопруг, маж suprug, muž
42 мати, матір, неня, мама мать, мама matka matka, máma, 'стар.' mateř майка маці, матка мајка majka
43 батько, тато отец, тятя ojciec otec баща, татко бацька татко otac
44 тварина, звір зверь, животное zwierzę zvíře животно жывёла, зьвер, істота животно životinja
45 риба рыба ryba ryba риба рыба риба riba
46 птах, птиця, пташка птица ptak pták птица птушка птица ptica
47 собака, пес собака, пёс pies pes куче, пес сабака пес, куче pas
48 воша вошь wesz veš въшка вош вошка vaš, uš
49 змія, гад змея, гад wąż had змия зьмяя змија zmija
50 хробак, черв'як червь, червяк robak červ червей чарвяк црв crv
51 дерево дерево drzewo strom, dřevo дърво дрэва дрво drvo
52 ліс лес las les ліс лес шума šuma
53 палиця палка patyk, pręt, pałka hůl, klacek, prut, kůl, pálka палка, пръчка, бастун кій, палка палка palica
54 овоч, плід плод, овощ owoc ovoce, plod плод, овошка садавіна, гародніна плод, овошје plod, povrće
55 насіння, сім'я семя, семена nasienie, nasionko semeno, 'стар.' sémě семе насеньне, зерне семе sjeme
56 лист лист liść list лист ліст, лісьце лист list, folija
57 коріння, корінь корень korzeń kořen корен корань, карэньне корен korijen
58 кора кора kora kůra кора кара кора kora
59 квітка цветок kwiat květ цвете кветка цвет cvijet
60 трава трава trawa tráva трева трава трева trava
61 мотузка верёвка lina, sznur lano, provaz, šňůra въже; вяроўка, аборка, ланцуг јаже, ортома uže
62 шкіра кожа, шкура skóra kůže кожа скура кожа koža
63 м'ясо мясо mięso maso месо мяса месо meso
64 кров кровь krew krev кръв кроў крв krv
65 кістка кость kość kost кост, кокал костка коска kost
66 жир жир tłuszcz, sadło tuk, sádlo, maz мазнина тлушч, тук маст, сало mast
67 яйце яйцо jajko vejce яйце яйка јајце jaje
68 ріг рог róg roh рог рог рог rog
69 хвіст хвост ogon ocas, ohon, chvost опашка хвост опашка rep
70 перо, пір'їна перо pióro pero перо пяро перо pero
71 волосся, коси волосы włosy vlasy коса, косъм валосьсе, косы, космы коса kosa
72 голова голова głowa hlava глава галава глава glava
73 вухо ухо ucho ucho ухо вуха уво uho
74 око глаз, око oko oko око вока око oko
75 ніс нос nos nos нос нос нос nos
76 рот, вуста рот, уста usta ústa, pusa уста вусны, рот уста usta
77 зуб зуб ząb zub зъб зуб заб zub
78 язик язык język jazyk език язык јазик jezik
79 ніготь ноготь paznokieć nehet нокът ногаць нокт nokat
80 стопа стопа, ступня stopa noha, chodidlo, stopa крак, стъпало ступня стапало, табан stopalo, stopa, taban
81 нога нога noga noha крак нага нога noga
82 коліно колено kolano koleno коляно калена колено koljeno
83 долоня, рука ладонь, рука dłoń, ręka dlaň, ruka ръка далонь, рука рака ruka
84 крило крыло skrzydło křídlo крило крыло крило krilo
85 живіт живот, брюхо, пузо brzuch břicho корем бруха, пуза стомак želudac, stomak
86 нутрощі, кишки внутренности, кишки wnętrzności vnitřnosti, útroby вътрешности вантробы утроба utroba
87 шия шея szyja krk, šíje врат, шия шыя врат, шија vrat, šija
88 спина спина plecy záda, hřbet гръб сьпіна грб leđa, hrbat
89 груди грудь pierś prs, hruď, ňadro гръд грудзі града, дојка dojka, prsi, grudi
90 серце сердце serce srdce сърце сэрца срце srce
91 печінка печень wątroba játra черен дроб печань џигер, црн дроб jetra, jetrica
92 пити пить pić pít пия піць пие piti
93 їсти есть, кушать jeść jíst храня се, ям есьці јаде jesti
94 гризти грызть, кусать gryźć hryzat, kousat хапя грызьці гризе gristi
95 смоктати, ссати сосать ssać sát, cucat суча ссаць, смактаць цица sisati
96 плювати плевать pluć plivat плюя пляваць плука pljuvati
97 рвати, блювати рвать, блевать wymiotować zvracet, blít, dávit повръщам ванітаваць блуе, повраќа bljuvati, povraćati, izrigati
98 дути дуть dąć, wiać foukat, vanout, vít духам дзьмуць дува puhati
99 дихати дышать oddychać dýchat дишам дыхаць дише disati
100 сміятись смеяться śmiać się smát se смея се сьмяяцца, рагатаць се смее smijati se
101 бачити видеть widzieć vidět виждам бачыць види vidjeti
102 чути слышать słyszeć slyšet чувам чуць, слухаць слуша, чуе slušati, čuti
103 знати, відати знать wiedzieć vědět, znát зная ведаць знае znati
104 думати, міркувати думать myśleć myslet, myslit, dumat мисля думаць мисли misliti
105 нюхати нюхать, чуять wąchać čichat, cítit помирисвам нюхаць мириса, душка njušiti, mirisati
106 боятися, страхатися, лякатися бояться bać się bát se, strachovat se боя се, страхувам се баяцца, лякацца се плаши bojati se, plašiti se
107 спати спать spać spát спя спаць спие spavati
108 жити жить żyć žít живея жыць живее živjeti
109 помирати, вмирати умирать; умереть umierać umírat умирам паміраць умира umrijeti
110 вбивати убивать zabijać zabít, usmrtit убивам забіваць убива ubijati
111 боротись, змагатись бороться walczyć bojovat, válčit бия се змагацца бори, се бори boriti se
112 полювати охотиться polować lovit ловувам паляваць лови loviti
113 вдарити ударить uderzać udeřit удрям ударыць, даць удира, чука udarati, lupati
114 різати резать, рубить ciąć řezat, tít/tnout, sekat режа рэзаць реже rezati
115 розділяти разделить rozdzielać rozdělit цепя разьдзяліць, падзяліць дели, цепи razdijeliti
116 вколоти, колоти кольнуть, колоть pchnąć bodnout, píchnout промушвам кальнуць, калоць боде, прободува ubadati, ubosti
117 дряпати царапать drapać škrábat чеша драпаць чеша grebati
118 копати копать, рыть kopać kopat копая капаць, рыць копа, рие kopati
119 плавати плавать pływać plavat плувам плаваць плива plivati
120 літати летать latać letět летя лятаць лета letiti
121 іти, ходити ходить, идти iść jít, kráčet, chodit вървя ісьці, хадзіць оди ići, hodati
122 приходити, прийти приходить, прийти przychodzić přijít идвам прыходзіць, прыйсці доаѓа doći, dolaziti
123 лежати лежать lezeć ležet лежа ляжаць лежи ležati
124 сидіти сидеть siedzieć sedět седя сядзець седи sjediti
125 стояти стоять stać stát стоя стаяць стои stajati
126 крутити, вертіти вращать, вертеть obracać obrátit завивам круціць, паварочваць врти okretati, vrtjeti
127 падати падать upadać padat, upadnout падам падаць паѓа padati
128 давати давать dawać dát давам даваць дава davati
129 тримати держать trzymać držet държа трымаць држи držati
130 стискати сжимать ściskać, zgniatać stlačit, zmáčknout, stisknout стискам, изцеждам сціскаць стиска stiskati
131 терти тереть zawijać třít трия церці трие gubiti
132 мити, умивати мыть, умывать myć mýt, umývat мия мыць мие umivati, prati
133 витерати вытирать wycierać utírat бърша выціраць брише brisati
134 тягнути тянуть ciagnać tahat дърпам цягнуць тегне vući
135 штовхати, пхати толкать, пихать pchać tlačit натискам штурхаць притиска gurati
136 кидати бросать, кидать rzucać házet хвърлям кідаць фрла baciti
137 в'язати, зв'язувати вязать, связывать wiązać vázat връзвам вязаць врзува vezati
138 шити шить szyć šít шия шыць шие šiti
139 лічити, рахувати считать liczyć počítat броя лічыць брои brojati
140 казати, говорити, балакати говорить, сказать mówić, gadać mluvit, říkat казвам размаўляць, казаць, гутарыць говори, кажува, зборува govoriti, kazati
141 співати петь śpiewać zpívat пея сьпяваць пее pjevati
142 грати играть grać hrát играя гуляць игра, глуми, свири igrati, glumiti
143 пливти, плисти, плинути плыть płynąć plout плувам, плыць плови ploviti
144 текти течь płynąć, przepływać téci тека цячы, цекчы тече teći
145 змерзнути замёрзнуть, замерзать zamarzać mrznout, zmrznout замръзвам зьмерзнуць замрзнува zamrznuti
146 пухнути пухнуть puchnąć otékat подувам се пухнуць отекува oticati
147 сонце солнце słońce slunce слънце сонца, сонейка сонце sunce
148 місяць луна, месяц księżyc měsíc, luna луна, месец месяц месечина mjesec
149 зірка, зоря звезда gwiazda hvězda звезда зорка ѕвезда zvijezda, zvijezdica
150 вода вода woda voda вода вада вода voda
151 дощ дождь deszcz déšť дъжд дождж дожд kiša
152 річка, ріка река rzeka řeka река рака река rijeka
153 озеро озеро jezioro jezero езеро возера езеро jezero
154 море море morze moře море мора море more
155 сіль соль sól sůl сол соль сол sol
156 камінь камень kamień kámen камък камень камен kamen
157 пісок песок piasek písek пясък пясок песок pijesak
158 пил пыль kurz prach прах пыл прав prah
159 земля земля ziemia země земя зямля земја zemlja
160 хмара туча, облако chmura mrak, oblak облак хмара, воблака облак oblak
161 туман, імла туман mgła mlha мъгла імгла, туман магла magla
162 небо небо niebo nebe небе неба небо nebo
163 вітер ветер wiatr vítr вятър вецер ветер vjetar
164 сніг снег śnieg sníh сняг сьнег снег snijeg
165 крига, лід лёд lód led лед лёд мраз; лед led
166 дим дым dym kouř, dým пушек, дим дым чад, дим dim
167 вогонь, ватра огонь ogień oheň огън агонь оган vatra, oganj
168 попіл зола, пепел popiół popel пепел попел пепел pepeo
169 палити жечь palić hořet горя паліць гори, пали paliti
170 дорога, шлях дорога, путь droga silnice, cesta път, дарога, шлях пат, друм cesta, put
171 гора гора góra hora планина гара гора, планина gora, planina
172 червоний красный czerwony červený червен чырвоны црвен crven
173 зелений зелёный zielony zelený зелен зялёны зелен zelen
174 жовтий жёлтый żółty žlutý жълт жоўты жолт žut
175 білий белый biały bílý бял белы бел bijel
176 чорний чёрный czarny černý черен чорны црн crn
177 ніч ночь noc noc нощ ноч ноќ noć
178 день день dzień den ден дзень ден dan
179 рік год rok rok година год година godina
180 теплий тёплый ciepły teplý топъл цёплы топол topao
181 холодний, студений, зимний холодный zimny studený, chladný студен, хладен халодны, сьцюдзёны, зімны ладен, студен hladan, studen
182 повний полный pełny plný пълен поўны полн pun
183 новий новый nowy nový нов новы нов nov
184 старий, давній старый stary starý стар стары стар star
185 добрий, гарний, хороший, справний хороший;

добрый

dobry dobrý добър добры добар dobar
186 злий, поганий злой, плохой zły špatný, zlý лош, зъл дрэнны, кепскі, благі лош, зол loš, zao
187 гнилий гнилой zgniły shnilý гнил гнілы гнил gnjio
188 брудний грязный brudny špinavý мръсен, нечист брудны нечист, валкан prljav
189 прямий прямой prosty přímý прав прамы, просты прав, рамен prav, ravan
190 круглий круглый okrągły kulatý кръгъл круглы округол, тркалезен okrugao
191 гострий острый ostry ostrý остър востры, гостры остар oštar
192 тупий тупой tępy tupý тъп тупы тап tup
193 гладкий, рівний гладкий, ровный gładki hladký гладък гладкі гладок gladak
194 мокрий мокрый mokry mokrý мокър мокры, вільготны мокар mokar, vlažan
195 сухий сухой suchy suchý сух сухі сув suh
196 правильний правильный poprawny, prawidłowy správný правилен правільны, слушны правилен ispravan, pravilan
197 близький близкий bliski blízký близък блізкі близок blizak
198 далекий далёкий, дальний daleki daleký далечен далёкі далек, далечен dalek
199 правий правый prawy pravý десен правы десен desni
200 лівий левый lewy levý ляв левы лев lijevi
201 біля, коло, при при, у, возле przy u, při в, на, при, до каля, ля, пры на, во, крај oko, pri, pored
202 у, в в, во w v в, у у/ў во, в u, kod
203 з, зі с, со z s с, със з, зь со sa, s, uz
204 і, й, та и i a, i и ды, і и i
205 якщо если jeśli jestliže, jestli ако калі ако, кога ako, kad
206 бо, тому що потому что bo, ponieważ protože защото бо, таму што затоа што, бидејќи, заради jer, zato, zbog
207 ім'я имя imię, nazwa jméno име імя име ime

Див. також

[ред. | ред. код]

Джерела та посилання

[ред. | ред. код]