Сортування включенням

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Сортування включенням
Приклад сортування масиву випадкових чисел.
Клас Алгоритм сортування
Структура даних масив
Найгірша швидкодія О(n2)
Найкраща швидкодія О(n)
Середня швидкодія О(n2)
Просторова складність у найгіршому випадку О(n), O(1)
Оптимальний Переважно ні

Сортування включенням — простий алгоритм сортування на основі порівнянь. На великих масивах є значно менш ефективним за такі алгоритми, як швидке сортування, пірамідальне сортування та сортування злиттям. Однак, має цілу низку переваг:

 • простота у реалізації
 • ефективний (зазвичай) на маленьких масивах
 • ефективний при сортуванні масивів, дані в яких вже непогано відсортовані: продуктивність рівна O(n + d), де d — кількість інверсій
 • на практиці ефективніший за більшість інших квадратичних алгоритмів (O(n2)), як то сортування вибором та сортування бульбашкою: його швидкодія рівна n2/4, і в найкращому випадку є лінійною
 • є стабільним алгоритмом

Наприклад, більшість людей при сортуванні колоди гральних карт, використовують метод, схожий на алгоритм сортування включенням.

Приклад сортування включенням. Елементи в чорних рамках — посортована частина списку. Метод порівнює наступний елемент непосортованої частини (червона рамка) з послідовними елементами посортованої та вставляє у потрібне місце.

Опис[ред.ред. код]

На кожному кроці алгоритму ми вибираємо один з елементів вхідних даних і вставляємо його на потрібну позицію у вже відсортованому списку до тих пір, доки набір вхідних даних не буде вичерпано. Метод вибору чергового елементу з початкового масиву довільний; може використовуватися практично будь-який алгоритм вибору. Зазвичай (і з метою отримання стійкого алгоритму сортування), елементи вставляються за порядком їх появи у вхідному масиві.

Приклади реалізації[ред.ред. код]

C[ред.ред. код]

void insertSort(int* a, int length)
{
  for (int i = 1; i < length; ++i)
  {
    int value = a[i];
    int j = i - 1;
    for ( ;j >= 0 && a[j] > value; --j)
    {
      a[j + 1] = a[j];
    }
    a[j + 1] = value;
  }
}

C#[ред.ред. код]

static void InsertSort(int[] array)
{
  int i, j;

  for (i = 1; i < array.Length; i++)
  {
    int value = array[i];
    j = i - 1;
    while ((j >= 0) && (array[j]>value))
    {
      array[j + 1] = array[j];
      j--;
    }
    array[j + 1] = value;
  }
}

Java[ред.ред. код]

public static int[] insertionSort(int[] numbers) {
  for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
    int copyNumber = numbers[i];
    int j = i;
    while (j > 0 && copyNumber < numbers[j - 1]) {
      numbers[j] = numbers[j - 1];
      j--;
    }
    numbers[j] = copyNumber;
  }
  return numbers;
}

Pascal[ред.ред. код]

const n=1000;
type ArType=array[1..n] of integer;
procedure insertsort(var a: artype);
var i,j,x: integer;
begin
  for i:=2 to n do
  begin
    x:=a[i];
    j:=i-1;
    while (j>0) and (x<a[j]) do
    begin
      a[j+1]:=a[j];
      j:=j-1;
    end;
    a[j+1]:=x;
  end;
end;

PHP[ред.ред. код]

for($j=1, $l = count($array); $j < $l; $j++){
  $temp = $array[$j];
  $i = $j;
  while(($i >= 0) && ($array[$i-1] > $temp)){
    $array[$i] = $array[$i-1];
    $i--;
  }
  $array[$i] = $temp;
}

Python[ред.ред. код]

def insertsort(array):
  for removed_index in range(1, len(array)):
    removed_value = array[removed_index]
    insert_index = removed_index
    while insert_index > 0 and array[insert_index - 1] > removed_value:
      array[insert_index] = array[insert_index - 1]
      insert_index = insert_index - 1
    array[insert_index] = removed_value

Ruby[ред.ред. код]

def insert_sort!(list)
  1.upto(list.length - 1) do |i|
    value = list[i]
    j = i - 1

     if list[j] > value
      while j >= 0 and list[j] > value
       j -= 1
      end
     end
     
     # Видалення елемента по індексу
     list.delete_at(i)
     # Вставка елемента в потрібну позицію, без модифікації значення яке знаходиться в цій позиції
     list[j + 1, 0] = value
  end
end

NASM[ред.ред. код]

Прототип функції на мові С:

void isort(int *a, int n)

Її реалізація на Assembler:

isort:
 %define a [ebp + 8]
 %define n [ebp + 12]
 enter 0, 0
 pusha
 mov ecx, 1
 for:
  mov ebx, ecx
  imul ebx, 4
  add ebx, a
  mov ebx, [ebx]
  mov edx, ecx
  dec edx
  while:
   cmp edx, 0
   jl while_quit
   mov eax, edx
   imul eax, 4
   add eax, a
   cmp ebx, [eax]
   jge while_quit
   mov esi, [eax]
   mov dword [eax + 4], esi
   dec edx
   jmp while
  while_quit:
  mov [eax], ebx
  inc ecx
  cmp ecx, n
  jl for
 popa
 leave
 ret

Джерела інформації[ред.ред. код]

 • Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein. Introduction to Algorithms (2nd ed.) The MIT Press. ISBN 0-07-013151-1

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]