Сортування вибором

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Сортування вибором
Selection sort animation.gif
Клас Алгоритм сортування
Структура даних Масив
Найгірша швидкодія О(n2)
Найкраща швидкодія О(n2)
Середня швидкодія О(n2)
Просторова складність у найгіршому випадку О(n), O(1)
Оптимальний Не практичний

Сортування вибором — простий алгоритм сортування лінійного масиву, на основі вставок. Має ефективність n2, що робить його неефективним при сортування великих масивів, і в цілому, менш ефективним за подібний алгоритм сортування включенням. Сортування вибором вирізняється більшою простотою, ніж сортування включенням, і в деяких випадках, вищою продуктивністю.

Метод[ред.ред. код]

Сортування вибором

Алгоритм працює таким чином:

 1. Знаходить у списку найменше значення
 2. Міняє його місцями із першим значеннями у списку
 3. Повторює два попередніх кроки, доки список не завершиться (починаючи з другої позиції)

Фактично, таким чином ми поділили список на дві частини: перша (ліва) — повністю відсортована, а друга (права) — ні.

Ось приклад сортування масиву з п'яти елементів за даним алгоритмом:

64 25 12 22 11
11 25 12 22 64

11 12 25 22 64
11 12 22 25 64

Сортування вставками також може працювати зі списками, які підтримують операції додавання і видалення, як то зв'язаний список. У такому разі, більш зручно видаляти зі списку найменший елемент, і вставляти його в кінець відсортованої частини масиву. Наприклад:

64 25 12 22 11
11 64 25 12 22
11 12 64 25 22
11 12 22 64 25
11 12 22 25 64 

Аналіз[ред.ред. код]

Сортування вибором не є складним в аналізі та порівнянні його з іншими алгоритмами, оскільки жоден з циклів не залежить від даних у списку. Знаходження найменшого елементу вимагає перегляду усіх n елементів (у цьому випадку n − 1 порівняння), і після цього, перестановки його до першої позиції. Знаходження наступного найменшого елементу вимагає перегляду n − 1 елементів, і так далі, для (n − 1) + (n − 2) + … + 2 + 1 = n(n − 1) / 2 ∈ Θ(n2) порівнянь (дивіться арифметична прогресія). Кожне сканування вимагає однієї перестановки для n − 1 елементів (останній елемент знаходитиметься на своєму місці).

Приклади використання на різних мовах програмувння[ред.ред. код]

Pascal[ред.ред. код]

procedure selection_sort(var a: array of Double; min, max : integer);
   //a - динамічний масив типу Double; min, max - мінімальний та максимальний індекс масиву а.
var
  i,j,k,m:Integer;
  q:Double;
begin
  j:=min;
  m:=j;
  k:=max
  repeat
    q:=a[j];
    for i:=j to k do
      if a[i]<q then
      begin
        m:=i;
        q:=a[i];
      end;
    a[m]:=a[j];
    a[j]:=q;
    j:=j+1;
  until j=k;
end;

С[ред.ред. код]

1 void selection_sort(int *a, int n) {
2 	for (int i = 0, min; i < n - 1; i++) {
3 		min = i;
4 		for (int j = i + 1;j < n; j++)
5 		  if (a[j] < a[min])
6 		    min = j;
7 		a[i] ^= a[min] ^= a[i] ^= a[min];
8 	}
9 }

С++[ред.ред. код]

#include <algorithm> // for: std::iter_swap, std::min_element

template <typename Iterator>
void selection_sort(Iterator begin, Iterator end)
{
  while (begin != end)
  {
    Iterator min = std::min_element(begin, end);
    std::iter_swap(begin, min);
    ++begin;
  }
}

Java[ред.ред. код]

public static int[] selectionsort(int[] numbers){
  for (int i = 0; i < numbers.length-1; i++)
  {
    int index = i;
    for (int j = i+1; j < numbers.length; j++)
      if (numbers[j] < numbers[index]) //Finds smallest number
        index = j; 

    int smallerNumber = numbers[index]; //Swap
    numbers[index] = numbers[i];
    numbers[i] = smallerNumber;

  }
  return numbers;
}

Python[ред.ред. код]

def selection_sort(list):

  for j in range(0,len(list)-1):        
      
     lowest = list[j]    #Призначаємо найменший елемент

     for i in range(j,len(list)):

      if list[i]<lowest:  #Визначаємо менший елемент

        lowest = list[i] #Міняємо елементи місцями
        list[i]=list[j]
        list[j]=lowest

  return list

Ruby[ред.ред. код]

def selectionsort(list)
 0.upto(list.size-1) do |start|
  min = start
  start.upto(list.size-1) do |i|
   min = i if list[i] < list[min]
  end
  list[start], list[min] = list[min], list[start]
 end
 list
end

ActionScript 3.0[ред.ред. код]

private function sortMethodSelection(array:Array):Array
{
  var countIteration:int = array.length;
  var max:int;
  var tmp:int; 
  while (countIteration > 0)
  {
   max = 0;
   for (var i:int = 1; i < countIteration; i++)
     if (array[i] > array[max]) max = i; 
   tmp = array[countIteration -1];
   array[countIteration-1] = array[max];
   array[max] = tmp;
   countIteration--;     
  }          
  return array;
 }

Посилання[ред.ред. код]