Фармацевтика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук


Фармаце́втика — частина фармації, пов'язана безпосередньо з проблемами виробничо-технологічних процесів[1].

Термін «фармацевтика» вживається, також, як синонім до терміну «фармація»[2].

Історія[ред.ред. код]

«Фармацію» і «фармацевтику» можна розглядати, як різні історичні етапи, два різних підходи до виготовлення лікарських засобів. Традиційний, століттями застосовуваний фармацією метод полягає в малопродуктивній ручній праці у тиші «фармації», аптеки, з приготування та відпуску обмеженої кількості доз ліків для невеликого кола хворих[3]. Отримані таким способом ліки відрізняються недостатньою стандартністю, нерідко дають небажані побічні реакції у хворих. Недосконалість цього недешевого, з низьким економічним ефектом методу стало очевидно на початку XIX століття, коли вперше в США поклали початок масовому стандартизованому, високопродуктивному і більш дешевому промисловому виробництву лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах — фармацевтиці[3]. Фармацевтика стала технологічним етапом розвитку фармації, новим, сучасним методом виробництва лікарських засобів та субстанцій. Незабаром подібні виробництва виникли в інших західних країнах, а наприкінці XIX століття в Російській імперії. В наш час[Коли?] фармацевтична промисловість і її невід'ємна частина фармацевтика — процвітаюча галузь економіки в усьому світі[3].

Розділи фармацевтики[ред.ред. код]

Фармацевтика є областю знання і практичної діяльності, що досліджує роль фармацевтичних факторів, які визначають ефективність, яку лікарські засоби проявляють в організмі. Серед них:

 1. Хімічна природа лікарської речовини та її концентрація;
 2. Фізичний стан лікарської речовини (розмір часток, форма кристалів, наявність або відсутність заряду на поверхні частинок і ін);
 3. Допоміжні речовини, їх природа, фізичний стан, концентрація;
 4. Вид лікарської форми і шляхи її введення;
 5. Фармацевтична технологія і обладнання, що застосовується у виробництві.

Межі між власне фармацевтикою, фармацією, хімією лікарських речовин і практичною діяльністю з використанням лікарських засобів не завжди зрозумілі і виразні. Але тим не менше застосування міжнародного терміна «фармацевтика» підкреслює промислово орієнтовану, технологічну частину фармації[2].

Фармацевтика має такі гілки[2]:

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

 1. Вступ до фаху (історія фармації) : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Строкань, О. Ф. Кучмістова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К., 2004. - 130 c.
 2. Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали нац. конгр., Харків 21-22 берез. 2013 р. / Нац. фармац. ун-т [та ін.] ; редкол.: В.П. Черних (голов. ред.) та ін. - Х. : [б. в.], 2013. - 557 с. : іл. + дод. "Прогр. ...". - ISBN 978-966-400-284-1
 3. Клінічна фармація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Зупанець, В.П. Черних, І.Г. Купновицька, С.Б. Попов, Н.П. Безугла та ін.; за ред. В.П. Черних та ін. ; Нац. фармац. ун-т. - Х. : Золоті сторінки: НФаУ, 2013. - 910 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 906-910. - ISBN 978-966-615-412-8
 4. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва : навч. посіб. для студ. спец. "фармація" ден. та заоч./ дистанц. форми навчання / Дмитрієвський Д.І., Богуславська Л.І., Хохлова Л.М., Рибачук Д.В., Бобрицька Л.О. та ін. ; за ред. Д.І. Дмитрієвського. - Вид. 2-е, доопрац. і доп. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 277 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 277. - ISBN 978-966-382-021-7
 5. Фармацевтична опіка : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. закл. IV рівня акредитації спец. "Клін. фармація" та інтернів-клінічних провізорів / авт.-уклад.: О.С. Хухліна, Є.П. Ткач, О.А. Подплетня, Т.Я. Чурсіна, Є.І. Шоріков та ін. - 2-ге вид., допов. та випр. - Вінниця : Нова кн., 2014. - 519 с. : табл. - Бібліогр.: с. 518-519. - ISBN 978-966-382-517-5
 6. Фармацевтичне і медичне право: режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії алкогольної адикції / В.О. Радіонова, В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, А.О. Казяйчева // Фармацевтичний журнал. – 2014. – №5. – С. 99-104.
 7. Фармацевтичне право в наркології / Шаповалова В.О., Сосін І. К., Шаповалов В.В. [та ін.]; за ред. В. О. Шаповалової. – Х.: Вид-во Факт, 2004. – 800 с.
 8. Фармація України : довід. підприємств, орг. та установ фармац. сектора / уклад.: О. П. Гудзенко, І. С. Гриценко, Є. В. Гладух, В. А. Георгіянц, А. Л. Загайко та ін. - Х. : Золоті сторінки, 2010. - 399 с.
 9. Фітотоксикологія : навч. посіб. з фармац. ботаніки для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. "Фармація" та "Технологія парфумер.-космет. засобів" / Ю. І. Корнієвський, В. Г. Корнієвська ; Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки. - Запоріжжя : [б. в.], 2013. - 178 с. : іл.
 10. Liebenau J. «Medical science and medical industry». Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987
 11. «Making Medicines: A Brief History of Pharmacy and Pharmaceutics». London, Pharmaceutical Press, 2005
 12. «Oxford Dictionary of English Language», OUP, 2008

Посилання[ред.ред. код]


Таблетки Це незавершена стаття з фармакології.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.