Фармацевтика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фармацевтика
CMNS: Фармацевтика у Вікісховищі

Фармаце́втика — частина фармації, пов'язана безпосередньо з проблемами виробничо-технологічних процесів[1].

Термін «фармацевтика» вживається також як синонім до терміну «фармація»[2].

Історія

[ред. | ред. код]

«Фармацію» і «фармацевтику» можна розглядати, як різні історичні етапи, два різних підходи до виготовлення лікарських засобів. Традиційний, століттями застосовуваний фармацією метод полягає в малопродуктивній ручній праці у тиші «фармації», аптеки, з приготування та відпуску обмеженої кількості доз ліків для невеликого кола хворих[3]. Отримані таким способом ліки відрізняються недостатньою стандартністю, нерідко дають небажані побічні реакції у хворих. Недосконалість цього недешевого, з низьким економічним ефектом методу стало очевидно на початку XIX століття, коли вперше в США поклали початок масовому стандартизованому, високопродуктивному і більш дешевому промисловому виробництву лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах — фармацевтиці[3]. Фармацевтика стала технологічним етапом розвитку фармації, новим, сучасним методом виробництва лікарських засобів та субстанцій. Незабаром подібні виробництва виникли в інших західних країнах, а наприкінці XIX століття в Російській імперії. В наш час[коли?] фармацевтична промисловість і її невід'ємна частина фармацевтика — процвітаюча галузь економіки в усьому світі[3].

Розділи фармацевтики

[ред. | ред. код]

Фармацевтика є областю знання і практичної діяльності, що досліджує роль фармацевтичних факторів, які визначають ефективність, яку лікарські засоби проявляють в організмі. Серед них:

 1. Хімічна природа лікарської речовини та її концентрація;
 2. Фізичний стан лікарської речовини (розмір часток, форма кристалів, наявність або відсутність заряду на поверхні частинок і ін);
 3. Допоміжні речовини, їх природа, фізичний стан, концентрація;
 4. Вид лікарської форми і шляхи її введення;
 5. Фармацевтична технологія і обладнання, що застосовується у виробництві.

Межі між власне фармацевтикою, фармацією, хімією лікарських речовин і практичною діяльністю з використанням лікарських засобів не завжди зрозумілі і виразні. Але тим не менше застосування міжнародного терміна «фармацевтика» підкреслює промислово орієнтовану, технологічну частину фармації[2].

Фармацевтика має такі гілки[2]:

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]

Література

[ред. | ред. код]
 1. Вступ до фаху (історія фармації): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Строкань, О. Ф. Кучмістова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 130 c.
 2. Клінічна фармація: 20 років в Україні: матеріали нац. конгр., Харків 21-22 берез. 2013 р. / Нац. фармац. ун-т [та ін.] ; редкол.: В. П. Черних (голов. ред.) та ін. — Х. : [б. в.], 2013. — 557 с. : іл. + дод. «Прогр. …». — ISBN 978-966-400-284-1
 3. Клінічна фармація: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Зупанець, В. П. Черних, І. Г. Купновицька, С. Б. Попов, Н. П. Безугла та ін.; за ред. В. П. Черних та ін. ; Нац. фармац. ун-т. — Х. : Золоті сторінки: НФаУ, 2013. — 910 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 906—910. — ISBN 978-966-615-412-8
 4. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва: навч. посіб. для студ. спец. «фармація» ден. та заоч./ дистанц. форми навчання / Дмитрієвський Д. І., Богуславська Л. І., Хохлова Л. М., Рибачук Д. В., Бобрицька Л. О. та ін. ; за ред. Д. І. Дмитрієвського. — Вид. 2-е, доопрац. і доп. — Вінниця: Нова кн., 2008. — 277 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 277. — ISBN 978-966-382-021-7
 5. Фармацевтична справа в Україні: Минуле. Сьогодення. День прийдешній / М. Л. Сятиня; Львів. держ. мед. ун-т. - К., 1998. - 335 c.
 6. Фармацевтична опіка: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. закл. IV рівня акредитації спец. «Клін. фармація» та інтернів-клінічних провізорів / авт.-уклад.: О. С. Хухліна, Є. П. Ткач, О. А. Подплетня, Т. Я. Чурсіна, Є. І. Шоріков та ін. — 2-ге вид., допов. та випр. — Вінниця: Нова кн., 2014. — 519 с. : табл. — Бібліогр.: с. 518—519. — ISBN 978-966-382-517-5
 7. Фармацевтичне і медичне право: режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії алкогольної адикції / В. О. Радіонова, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, А. О. Казяйчева // Фармацевтичний журнал. — 2014. — № 5. — С. 99-104.
 8. Фармацевтичне право в наркології / Шаповалова В. О., Сосін І. К., Шаповалов В. В. [та ін.]; за ред. В. О. Шаповалової. — Х.: Вид-во Факт, 2004. — 800 с.
 9. Фармація України: довід. підприємств, орг. та установ фармац. сектора / уклад.: О. П. Гудзенко, І. С. Гриценко, Є. В. Гладух, В. А. Георгіянц, А. Л. Загайко та ін. — Х. : Золоті сторінки, 2010. — 399 с.
 10. Фітотоксикологія: навч. посіб. з фармац. ботаніки для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. «Фармація» та «Технологія парфумер.-космет. засобів» / Ю. І. Корнієвський, В. Г. Корнієвська ; Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки. — Запоріжжя: [б. в.], 2013. — 178 с. : іл.
 11. Liebenau J. «Medical science and medical industry». Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987
 12. «Making Medicines: A Brief History of Pharmacy and Pharmaceutics». London, Pharmaceutical Press, 2005
 13. «Oxford Dictionary of English Language», OUP, 2008

Посилання

[ред. | ред. код]