Форс-мажор

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или — обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.

Українське законодавство[ред. | ред. код]

Українське законодавство визначає форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (фр. force majeure) як надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. [1]

Законом також встановлено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають за заявою суб’єкта господарювання сертифікат про такі обставини. [1] [Архівовано 1 липня 2019 у Wayback Machine.]

При використанні та застосуванні застереження про форс-мажор в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів варто звернути увагу на:

 • Застереження МТП 2003 про форс-мажор (публікація МТП № 650).
 • Стандартні зауваження про форс-мажори і ускладнення в ЗЕД-договорах на основі нового Типового контракту МТП міжнародної купівлі-продажу товарів (публ. МТП № 738).

На що впливає форс-мажор:

Умовно можливо розділити форс-мажорні обставини на три групи:

 1. природні явища — це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
 2. обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);
 3. дії влади (введення ембарго, заборон, квот тощо)[3].

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Bell, John, Sophie Boyron, and Simon Whittaker. Principles of French law. Oxford university press, 2008.
 • Declercq, Peter JM. «Modern analysis of the legal effect of force majeure clauses in situations of commercial impracticability.» JL & Com. 15 (1995): 213.
 • Maskow, Dietrich. «Hardship and force majeure.» The American Journal of Comparative Law 40.3 (1992): 657—669.
 • Nicholas, Barry. «Force Majeure and Frustration.» The American Journal of Comparative Law (1979): 231—245.
 • Perillo, Joseph M. «Force Majeure and Hardship Under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.» Tul. J. Int'l & Comp. L. 5 (1997): 5.
 • Squillante, Alphonse M., and Felice M. Congalton. «Force Majeure.» Com. LJ 80 (1975): 4.
 • Treitel, Guenter H. Frustration and force majeure. Sweet & Maxwell, 2004.
 • Wang, Shou Qing, et al. «Evaluation and management of political risks in China's BOT projects.» Journal of construction engineering and management 126.3 (2000): 242—250.
 • Ward, Stephen, and Chris Chapman. «Transforming project risk management into project uncertainty management.» International journal of project management 21.2 (2003): 97-105.
 • Асриян, Б. А. «Возмещение убытков как мера ответственности за нарушение договорных обязательств.» Юрист 12 (2002): 18-23.
 • Буркова, А. «Форс-мажор.» Юрист 10 (2008): 44-47.
 • Лукашук, И. И. Современное право международных договоров. Т. II. Действие международных договоров: в 2 т. Vol. 2. Wolters Kluwer Russia, 2004.

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]