Юзевич Володимир Миколайович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Юзевич Володимир Миколайович
Юзевич.JPG
Народився 20 серпня 1950(1950-08-20) (68 років)
Місце проживання Львів
Громадянство Україна Україна
Національність українець
Діяльність фізик
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Сфера інтересів фізика, математика
Заклад Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Науковий керівник Підстригач Ярослав Степанович

Юзевич Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України.

Біографічні відомості[ред. | ред. код]

Тема докторської дисертаційної роботи: «Енергетичні характеристики поверхневих шарів та фізико-механічні властивості твердих тіл» за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла. Дисертація присвячена вивченню фізико–механічних процесів у твердих тілах з урахуванням енергетичних характеристик поверхневих шарів, розмірного фактора, радіаційних точкових дефектів. Розроблено варіант теорії, що описує зміну ефективної поверхневої енергії і її складових для електропровідних та діелектричних тіл, стан яких близький до границь текучості і міцності. Розв'язано проблему визначення зв'язків між термодинамічними параметрами і енергетичними характеристиками поверхневих шарів багатокомпонентних тіл, на які діють потоки частинок, нагрів, механічні навантаження. Встановлено, що об'єднання термодинамічної моделі з критеріальними співвідношеннями для границь міцності і текучості тіл в екстремальних умовах спрощує процедуру обґрунтування експериментальних даних. Здійснено промислове впровадження сформульованих рекомендацій для розробки технології відпалу термомопар i лазерних трубок.

Наукова робота[ред. | ред. код]

Розроблено нову термодинамічну теорію поверхневої енергії твердих тіл, яка враховує і електричну, і механічну складові цієї енергії, що характеризує пружну область деформування, а також область поблизу границь текучості та міцності з урахуванням точкових дефектів і розмірних ефектів. Розроблено новий критерій міцності, в основі якого зміни поверхневих натягу та енергії з урахуванням перерозподілів електричних зарядів у поверхневих шарах електропровідних тіл і зв'язаних електричних зарядів у діелектричних. На основі нової теорії і нових критеріїв міцності розроблено методику розрахунку фізичних характеристик матеріалів і параметрів стану для поверхневих шарів електропровідних і діелектричних твердих тіл. Моделювання корозійних процесів у системі «метал-електроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу.

Підготував 4 доктори філософії, 1 доктор фізико-математичних наук[джерело?].

Напрямки наукової роботи:

Кількість опублікованих праць:

 • Наукових — 291
 • Методичних — 15
 • Патентів — 3. Монографії 2.

Організаційна робота:

Вибрані публікації[ред. | ред. код]

 • Юзевич Володимир Миколайович. Енергетичні характеристики поверхневих шарів і фізико механічні властивості твердих тіл: Дис… д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07. / НАН України. — Л., 1999. — 360л. — Бібліогр.: л.321-345.
 • П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич.Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів. — Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во «СПОДОМ». — 2005. — 292 с. з іл. (18,25 ум. друк. арк.).
 • Юзевич В. М. Релаксація поверхневої енергії в процесі автосегрегації на поверхні металу // Науковий вісник ЧДУ. Вип. 50: Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999.
 • Юзевич В. Н. Термодинамическое описание механо-электротермодиффузионных процессов в деформируемых диэлектриках и соотношение Антонова // Термодинамика необратимых процессов / Под. ред. А. И. Лопушанской. — М.: Наука, 1992. — С.163-168.
 • Юзевич В. М., Погребенник В. Д., Михалина І. А. Моделювання фізико-хімічних явищ на границі водний розчин-іоноселективний електрод // Труды 4-ой Межд. науч.-техн. конф. «Проблемы охраны труда и техногенно-экологической безопасности». — Севастополь, 1996. — С. 95.
 • Погребенник В. Д., Юзевич В. М., Михалина І. А., Івасів І. Б., Червінка О. О., Червінка Л. Є. Портативний мікропроцесорний монітор // Наукові праці конф. «Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи» (Друкотехн-96) — Львів,1996. — С. 151—152.
 • Погребенник В. Д., Юзевич В. М. Моделювання процесів калібрування в автоматизованих екологічних вимірювальних системах // Управление в системах мониторинга окружающей среды: Сборник трудов секции 14 3-ей Укр. конф. по автом. управлению «Автоматика-96». — Севастополь, 1996. — С. 83-84.
 • Погребенник В. Д., Юзевич В. М., Михалина І. А., Івасів І. Б., Червінка О. О., Червінка Л. Є. Розробка принципів побудови та структури портативного мікропроцесорного гідромонітора // Тез. докл. сем. «Применение экспрессных методов при выполнении экологических исследований». — К.,1996. — С. 11-13.
 • Погребенник В., Юзевич В., Михалина І. Вплив основних термодинамічних параметрів на результат вимірювання солоності // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів: Праці: Третя Всеукраїнська між. конф. — К., 1996. — С. 280—282.
 • Юзевич В. Н. Моделирование процесса адсорбции в приповерхностном слое металла // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные ис-следования. — 1998. — № 3. — С.32-3
 • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Огірко О. І., Луговий П. В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів // Відбір і обробка інформації. 2000.-Вип.14(90) с.151-156.
 • Юзевич В. М. Контактні умови в електропровідних системах з фізичними поверхнями розділу // Доп. АН УРСР. Сер. А. — 1984. — № 8. — С. 60–63.
 • Юзевич В. М. Вплив поверхневої енергії на масштабний ефект пружно- пластично деформівного твердого тіла//Доп. АН УРСР. Сер. А. — 1988. — № 2. — С. 38–41.
 • Юзевич В. Н. Термодинамическое описание поверхностных меха-ноэлектротермодиффузионных процессов и соотношение Антонова // Поверхность. Физика, химия, механика. — 1988. — № 9. — С. 135—139.
 • Юзевич В. Н. Моделирование процесса адсорбции в приповерхностном слое металла//Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — 1998. — № 3. — С. 32–37.
 • Юзевич В. Н. Механоэлектротермодиффузионные процессы в контакти-рующих телах с точечными дефектами // Прикладная математика и меха-ника. — 1988. — № 5. — С. 873—877.
 • Юзевич В. Н. Оценка влияния масштабного фактора на разрушение стержней // Пробл. прочности. — 1991. — № 1. — С. 77–79.
 • Юзевич В. Н. Термодинамическое описание механоэлектротермодиф-фузионных процессов в деформируемых диэлектриках с точечными дефектами и соотношение Антонова // Термодинамика необратимых процессов/Под. ред. А. И. Лопушанской. — М.: Наука, 1992. — С. 163—168.
 • Юзевич В. М. Зміна поверхневих характеристик опроміненого кварцу // Науковий вісник ЧДУ. Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — Вип. 50. — С. 104—105.
 • Сопрунюк П. М., Юзевич В. Н. Приповерхностные явления в пленке электростатического зонда // Поверхность. Физика, химия, механика. — 1995. — № 5. — С. 14–17.
 • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Критерій міцності та енергетичні характеристики плівки на поверхні електричного зонда // Фіз.–хім. мех. матеріалів. — 1997. — № 2. — С. 18—22.
 • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Енергетичні характеристики свіжоутвореної й наводненої поверхні металу в корозійному середовищі // Фіз.–хім. мех. матеріалів. — 1998. — № 2. — С. 34—38.
 • Юзевич В. Н. Расчет напряженно–деформированного состояния цилиндри-ческой трубы при низких температурах // Прочность материалов и кон-струкций при низких температурах. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 253—257.
 • Юзевич В. Н. Влияние излучения на закономерности масштабного эффекта прочности разрушаемых стержней // Физ.–хим. мех. материалов. — 1990. — № 3. — С. 17—19.
 • Юзевич В. М. Вплив розмірів на пружнопластичну рівновагу сферичної посудини, кільця та циліндричної труби // Фіз.–хім. мех. матеріалів. — 1993. — № 2. — С. 128—130.
 • Юзевич В. Н. Балансовые соотношения в деформируемых электропровод-ных средах с физическими поверхностями раздела // Мат. методы и физ.–мех. поля. — К.: Наук. думка, 1983. — № 17. — С. 37–41.
 • Юзевич В. Н. Термоупругие процессы в деформируемых твердых телах с точечными дефектами // Мат. методы и физ.–мех. поля. — К.: Наук. думка, 1988. — № 17. — С. 18–21.
 • Попович В. В., Юзевич В. Н. Энергия образования поверхности при пластическом деформировании твердых тел в средах // Физ.–хим. мех. материалов. — 1985. — № 5. — С. 77–80.
 • Юзевич В. Н., Попович В. В. Масштабный эффект пластического деформирования тонких стержней // Физ.–хим. мех. материалов. — 1989. — № 2. — С. 51–53.
 • Юзевич В. Н. Аналитическое исследование кинетики изменения по-верхностного натяжения при адсорбции и диффузионном насыщении в электропроводном твердом шаре // Физ.–хим. мех. материалов. — 1986. — № 6. — С. 30–33.
 • Попович В. В., Юзевич В. Н. Работа вдавливания жесткого индентора в упругое полупространство // Физ.–хим. мех. материалов. — 1983. — № 2. — С. 106—108.
 • Столярчук П. Г., Юзевич В. Н. Расчет изменений термо–Э. Д.С. воль-фрамрениевых термопар, вызванных испарением вольфрама // Вестник Львовского политехнического института. — Львов: Світ, 1990. — № 248. — С. 127—131.
 • Галапац Б. П., Юзевич В. Н. Термодинамическое исследование межфаз-ных явлений в системе металл — расплав // Адгезия расплавов и пайка материалов. Сб.науч.трудов. — К. : Наук. думка, 1985. — № 14. — С. 10–13.
 • Юзевич В. М. Релаксація поверхневої енергії в процесі автосегрегації на поверхні металу // Науковий вісник ЧДУ. Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — Вип. 50. — С. 13–14.
 • Галапац Б. П., Юзевич В. Н. Обобщенные условия сопряжения меха-ноэлектротермодиффузионных полей в кусочно–однородных электро-проводных средах // Механика неоднородных структур. Сб. науч. трудов. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 40–45.
 • Столярчук П. Г., Юзевич В. Н. Радиационная погрешность термометра сопротивления при низких температурах // Контрольно–измерительная техника. Сб. науч. трудов. — Львов: Вища школа, 1986. — Вып. 40. — С. 42–44.
 • Чехман Я. І., Юзевич В. М. Розрахунок впливу кількісного фактора на де-формаційну характеристику поліуретанового зразка // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. праць. — Львів: Вища школа, 1987. — № 23. — С. 46–50.
 • Чехман Я. І., Юзевич В. М. Роль масштабного фактора при випробуванні поліуретанового зразка різної твердості // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. праць. — Львів: Вища школа, 1988. — № 24. — С. 47–49.
 • Юзевич В. Н. Математическое моделирование приповерхносных явлений быстродвижущейся жидкости в гидродинамической трубе // Гидродинамика больших скоростей. Сб. науч. трудов. — Красноярск: КПИ, 1989. — С. 129—133.
 • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Моделювання фізичних процесів взаємодії електромагнітних хвиль видимого та інфрачервоного діапазону з вугільним пилом // Відбір та обробка інформації. Зб. наук. праць. — К.: Наук. думка, 1996. — Вип. 10 (86). — С. 44–49.
 • Юзевич В. М. Моделювання змін поверхневої енергії у зразках металу з тріщинами // Науковий вісник ЧДУ. Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — Вип. 50. — С. 43–44.
 • Юзевич В. М. Критерії міцності твердого тіла з урахуванням розмірного ефекту і впливу середовища // Фіз.–хім. мех. матеріалів.–1999.–№ 2.–С.80–85.
 • А.с. № 1730794 СССР. Устройство для натяжения декеля на офсетном цилиндре печатной машины / В. Н. Юзевич, Я. И. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. Е. Босак, И. Н. Кравчук. — № 4221233; Заявлено 02.04.1987; Зарегистрировано в Гос. реестр. изобретений СССР 3.01. 1992 г.
 • Сопрунюк П., Юзевич В., Огірко О. Оцінка поверхневої енергії сталей у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. — 2000. — Т.2, Спеціальний випуск № 1. — C. 726—730.
 • Юзевич В. Моделювання корозійних процесів у системі «метал-електроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу / В. Юзевич, І. Огірко, Р. Джала // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2011. — Вип. № 13. — C. 173—181.
 • Застосування підходів реінжинірингу та ризикології для аналізу проектів щодо оцінювання залишкового ресурсу конструкцій нафтогазових устаткувань / І. Огірко, В. Юзевич, Н. Стащук // Тези IV Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». 30-31 жовтня 2014 р. — Львів, 2014. — C. 43–44.

Монографія[ред. | ред. код]

 • Юзевич В. М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів / В. М. Юзевич, П. М. Сопрунюк. Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во. СПОЛОМ.2005.292 с.

Посилання[ред. | ред. код]