Кримінальне провадження

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Кримінальне провадження — процесуальна діяльність органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді і суду у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення[1]. У такому розумінні термін «кримінальне провадження» є синонімом терміна «кримінальний процес», що традиційно використовується у науковій літературі і визначається як «врегульована кримінальним процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду за участю фізичних та юридичних осіб, спрямована на розслідування кримінальних правопорушень, викриття осіб, які їх вчинили, здійснення правосуддя у кримінальному провадженні (кримінальній справі), а також вирішення питань, пов'язаних з виконанням судових рішень».[2]

Безпосередньо КПК України визначає кримінальне провадження як «досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність» (п. 10 ч. 1 ст. 3)[3].

Кримінальне провадження здійснюється стадійно. На погляд В. Т. Нора необхідно виділити наступні стадії кримінального провадження:

 1. внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
 2. досудове розслідування;
 3. підготовче судове засідання;
 4. судовий розгляд і ухвалення судового рішення за його результатами;
 5. апеляційне провадження;
 6. касаційне провадження;
 7. перегляд судових рішень Верховним Судом України;
 8. перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;
 9. виконання судових рішень. [4]

Існують також також і інші погляди на стадійну побудову кримінального провадження за кримінальним процесуальним законодавством України.[5]

Стадії[ред.ред. код]

Виходячи із структури КПК України, чітко виділяються такі стадії:

 1. Досудове розслідування (п. 5 ч. 1 ст. 3 та Розділ ІІІ КПК):
  1. досудове слідство (щодо злочинів);
  2. дізнання (щодо кримінальних проступків);
 2. притягнення до кримінальної відповідальності (п.14 ч.1 ст. 3 КПК);
 3. Судове провадження у першій інстанції (Розділ IV КПК):
  • підготовче провадження (Глава 27 КПК);
  • судовий розгляд (Глава 28 КПК);
  • винесення судового рішення (Глава 29 КПК);
 4. Судове провадження з перегляду судових рішень (Розділ V КПК):
  • провадження у суді апеляційної інстанції (Глава 31 КПК);
  • провадження у суді касаційної інстанції (Глава 32 КПК);
  • провадження у Верховному Суді України (Глава 33 КПК);
  • провадження за нововиявленими обставинами (Глава 34 КПК);
 5. Виконання судових рішень (Розділ VIII КПК)[6][7].

Внесення відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань. Початок досудового розслідування[ред.ред. код]

Внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початок досудового розслідування є самостійними, хоча й тісно пов'язаними стадіями кримінального провадження. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування — це стадія кримінального провадження «яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності».

Хоч КПК і прямо включає внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР у стадію досудового розслідування, відносна самостійність цих двох етапів пояснюється відособленістю (не підпорядкованістю) ЄРДР (держателя та адміністратора ЄРДР) і слідства (слідчого), а отже неможливістю слідчого вплинути на початок досудового розслідування залежно від бачення цієї посадовою особою наявності/відсутності підстав для початку провадження. Таким чином у КПК України 2012 р. була ліквідована проблема диференційованого підходу до вирішення заяв і повідомлень про злочини.

Слідчий, прокурор не вправі відмовити в прийнятті заяви, повідомлення чи іншої інформації про діяння, передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у тому числі з посиланням на неповноту викладених у них відомостей, неналежність заяви чи повідомлення, закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, віку, стану здоров'я особи та будь-яких інших обставин[8].

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування (ч. 1 ст. 214 КПК України). Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про

 1. дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення
 2. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
 3. інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
 4. короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;
 5. попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 6. прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;
 7. інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Детально початок досудового розслідування врегульований главою 19 КПК України, а порядок його (рослідування) проведення — главою ІІІ цього ж кодексу.

Притягнення до кримінальної відповідальності[ред.ред. код]

Притягнення до кримінальної відповідальності — стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (п.14 ч.1 ст. 3 КПК). Особа обов'язково повідомляється про підозру передусім за наявності достатніх доказів для її підозри у вчиненні кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України). З моменту повідомлення їй про підозру особа набуває процесуального статусу підозрюваного (ч.1 ст. 42 КПК)

Відомості про повідомлення про підозру невідкладно вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.4 ст. 278 КПК), де міститься інформація про всіх підозрюваних, які вчинили кримінальні правопорушення на території України, із зазначенням їх анкетних даних.

Судове провадження у першій інстанції[ред.ред. код]

Підготовче провадження[ред.ред. код]

Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характера чи клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше ніж пяти днів від дня його отримання назначає підготовче судове засідання, в котре викликають учасників судового провадження.

Підготовче провадження — перший етап судового провадження у суді першої інстанції. Мета цього етапа — перевірка наявності доказів для призначення судового розгляду, а при деяких умовах — кінцеве вирішення справи.

Підготовче провадження здійснюється судом в тому ж складі, в якому повинен розглядати його суд першої інстанції у судовому розгляді згідно ст.31 КПК. Якщо згідно ст. 320 КПК для участі в судовому розгляді повинен бути призначений запасний суддя, то доцільно, щоб він брав участь і в підготовчому провадженні.

Процесуальний порядок проведення підготовчого засідання такий же як і в судовому розгляді, та регламентується ст.ст. 342—345 КПК. В підготовчому судовому засіданні здійснюється повна фіксація розгляду технічними засобами.

Після проведення підготовчого судового засідання суд постановляє одне із рішень, передбачених ч.3 ст. 324.

Судове провадження з перегляду судових рішень[ред.ред. код]

Виконання судових рішень[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

 1. Див., наприклад: Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. — К.: Видавництво «Юстиніан», 2012. — 1224 с. — С. 26.
 2. Кримінальний процес: Підручник // За загальною редакцією В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. — К.: «Центр учбової літератури», 2013. — С. 10.
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. — К.: Видавництво «Юстиніан», 2012. — 1224 с. — С. 26.
 5. Див., наприклад: Леоненко М. І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». — Том 26 (65). — 2013. — № 1. — С. 238—242; Леоненко М. І. Структура стадійної побудови кримінального провадження в контексті сучасного реформування кримінального процесу України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». — Випуск 2. 2013. — С. 75 — 77.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI
 7. Леоненко М. І. Структура стадійної побудови кримінального провадження в контексті сучасного реформування кримінального процесу України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». — Випуск 2. 2013. — С. 77.
 8. Див., наприклад: Аленін Ю. П. Особливості початку досудового розслідування за новим КПК України (позитивні і негативні аспекти) // Наукові праці НУ ОЮА. — 2012. — Т. XI. — С. 396.