Кримінальний процес

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Криміна́льний проце́с (також Кримінальне провадження) — це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів досудового розслідування, слідчого, прокурора, судді і суду з розкриття злочинів, викриття й покарання винних та недопущення покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об'єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності[1].

Поняття «Кримінальний процес» вживається також для позначення відповідної науки і навчальної дисципліни. Галузь права, що регулює порядок здійснення кримінального провадження, називається кримінально-процесуальним правом.

Існує дві історичні форми кримінального процесу:

 1. інквізиційний;
 2. змагальний.

Законодавче регулювання кримінального процесу[ред. | ред. код]

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України[2].

Завдання кримінального провадження[ред. | ред. код]

Завданнями кримінального провадження є:

 • захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;
 • охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження;
 • забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура[3].

Загальні засади кримінального провадження[ред. | ред. код]

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:

 1. верховенство права;
 2. законність;
 3. рівність перед законом і судом;
 4. повага до людської гідності;
 5. забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
 6. недоторканність житла чи іншого володіння особи;
 7. таємниця спілкування;
 8. невтручання у приватне життя;
 9. недоторканність права власності;
 10. презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
 11. свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї;
 12. заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;
 13. забезпечення права на захист;
 14. доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень;
 15. змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
 16. безпосередність дослідження показань, речей і документів;
 17. забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
 18. публічність;
 19. диспозитивність;
 20. гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;
 21. розумність строків;
 22. мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Учасники кримінального провадження[ред. | ред. код]

Учасники кримінального провадження — це особи, що беруть у ньому участь і володіють передбаченими законом процесуальними правами та обов'язками. Ними є:

Стадії кримінального провадження[ред. | ред. код]

Стадії є відносно відокремленими частинами кримінального процесу. Будучи самостійними, вони водночас перебувають у зв'язку з іншими стадіями, утворюючи єдину систему.

1. Досудове розслідування

Внесення відомостей до ЄРДР — Повідомлення про підозру — Слідчі дії — Закінчення досудового розслідування

2. Судове провадження у першій інстанції

Підготовче провадження — Судовий розгляд — Винесення судового рішення

3. Судове провадження з перегляду судових рішень

Провадження в суді апеляційної інстанції — Провадження в суді касаційної інстанції — Провадження за нововиявленими обставинами[5]

4. Виконання судових рішень.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підручник. — К.: Либідь, 1999. — 536 с.
 2. Стаття 1 КПК. Архів оригіналу за 28 жовтня 2012. Процитовано 17 жовтня 2012. 
 3. Стаття 2 КПК. Архів оригіналу за 28 жовтня 2012. Процитовано 17 жовтня 2012. 
 4. Стаття 3 КПК. Архів оригіналу за 28 жовтня 2012. Процитовано 17 жовтня 2012. 
 5. Стадію провадження за нововиявленими обставинами прийнято називати виключною тому, що кримінальна справа перебуває в ній в особливій, виключній ситуації, коли переглядається законність та обґрунтованість вироку, ухвали або постанови суду, що набрали законної сили. Відбувається перегляд вироку, що виконується.

Джерела[ред. | ред. код]

  • Кримінальний процес: підручник / За заг. ред.  В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П.  Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
  • Кримінальний процес України: навч. посіб. / В. Л. Ортинський, О. М. Гумін, В. С. Канцір та ін. ; за ред. В. С. Канціра ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 356 с. — Режим доступу: . — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-801-2
  • Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.;  За ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної,  О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
  • Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 15-те, доповн. і перероб. К.: Правова Єдність, 2018.  854 с.
  • Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
  • Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання.  – Підручник. / В. М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 440 с.
  • Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання.  – Підручник. / В. М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 420 с.
  • Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія  / В. Г. Уваров; за заг. ред. доктора юрид. наук В. М. Тертишника. – Дніпропетровськ. – 2012. –  268 с.

Посилання[ред. | ред. код]