Ідемпотентність

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бенжамін Пірс

Ідемпотентність (лат. idem — такий самий, лат. potens — сильний) — властивість унарних та бінарних операцій в алгебрі та логіці. Термін «ідемпотентність» означає властивість, яка проявляється в тому, що повторна її дія над будь-яким об'єктом уже не змінює результату. Тобто повторне виконання операцій з об'єктом не змінює результату, досягнутого при першому виконанні. Термін запропонував американський математик Бенджамін Пірс в статтях 1870-х років.

Визначення[ред. | ред. код]

 • Унарна операція чи функція називається ідемпотентною, якщо її застосування двічі до будь-якого значення аргументу дає таке ж значення, як і застосування один раз:
 • Бінарна операція називається ідемпотентною, якщо для довільного елемента виконується:

Закон ідемпотентності кон'юнкції та диз'юнкції[ред. | ред. код]

Закон ідемпотентності — це закон математичної логіки, по якому з логіки виключаються коефіцієнти і показники ступенів.

Закон ідемпотентності можна отримати з закону поглинання, з використанням закону дистрибутивності:

Так логічне множення двох висловлювань рівносильне , тобто: і читається так « і рівносильне ».

Закон ідемпотентності відносно диз'юнкції виводиться безпосередньо із закону нуля та одиниці:

Логічне додавання двох висловлювань , рівносильне , тобто: і читається так « або рівносильне ».

Формулювання закону: повторення висловлювання через «і» та «або» рівносильне самому висловлюванню. Наприклад, «Марс — планета і Марс — планета» є те ж саме, що «Марс — планета»; « Сонце — зірка або Сонце — зірка» те ж саме, що «Сонце — зірка».

Наслідки ідемпотентності кон'юнкції та диз'юнкції[ред. | ред. код]

 • Наслідками ідемпотентності диз'юнкції є рівність

 • Наслідками ідемпотентності кон'юнкції є рівність А = АА = ААА = АААА =…

В алгебрі логіки можна обходитися без степенів. Всі «степені» висловлення А рівні самому А (звідси літерний сенс слова «ідемпотентність»).

Приклади ідемпотентних операцій[ред. | ред. код]

 • Об'єднання і перетин множин є ідемпотентними бінарними операціями.
 • Операції булевої алгебри: кон'юнкція та диз'юнкція є ідемпотентними бінарними операціями.
 • Бінарні операції є ідемпотентними.
 • Операція проектування (знаходження проєкції) є ідемпотентною унарною операцією.
 • Звернемо увагу на те, що одну і ту ж імпліканту можна склеїти з іншими імплікантами багаторазово, так як в логіці Джоржа Буля діє закон ідемпотентності:

тому будь-яку константу можна розмножити

Носієм якої є булеан універсальної множини 1, сигнатурою — операції об'єднання , перетину та доповнення . Закон ідемпотентності об'єднання та перетину виконується для операції алгебри Кантора:

 • Ідемпотентна операція в інформатиці — дія, багаторазове повторення якої призводить до тих же змін, що й при одноразовому.

Прикладом такої операції можуть служити GET- запити в протоколі HTTP. По специфікації сервер повинен повертати одні й ті ж відповіді на ідентичні запити (за умови що ресурс не змінився між ними з інших причин). Така особливість дозволяє кешувати відповіді, знижуючи навантаження на мережу

Елемент[ред. | ред. код]

Варіант: Ідемпотентний елемент  — елемент напівгрупи або кільця, рівний своєму квадрату: .

 • Ідемпотентний елемент містить ідемпотентний елемент (позначається ), якщо .
  • Для асоціативних кілець і напівгруп відношення є відношенням часткового порядку в множині ідемпотентних елементів і називається природним частковим порядком на множині .
 • Два ідемпотентних елемента та кільця називаються ортогональними, якщо .

Прикладні приклади[ред. | ред. код]

Прикладні приклади, з якими багато людей змогло зіткнутися в їх щоденному житті, включаючи кнопки виклику ліфта і кнопки переходу. Початкова активація кнопки переміщає систему в очікування. Подальші активації кнопки між початковою активацією і запитом, що задовольняється, не мають ніякого ефекту.

Лінійний оператор[ред. | ред. код]

Ідемпотентний лінійний оператор — те саме, що і проектор.

Для простору нескінченної розмірності

де σ — спектр A, а P — ідемпотентний оператор.

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]