Біноміальний коефіцієнт

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Біноміальні коефіцієнти розташовані у вигляді трикутника Паскаля.
Візуалізація біноміальних коефіцієнтів до 4 степеня
Візуалізація біноміальних коефіцієнтів до 4 степеня

Біноміальні коефіцієнти — коефіцієнти в розкладі по степенях (так званий біном Ньютона):

Біноміальний коефіцієнт є узагальненням кількості невпорядкованих виборів , що визначена тільки для невід'ємних цілих чисел , , тобто та У явному вигляді для :

,

де та  — факторіали чисел і .

Явні формули

[ред. | ред. код]

Обчислюючи коефіцієнти в розкладі у степеневий ряд, можна отримати явні формули для біноміальних коефіцієнтів .

Для всіх дійсних чисел n і цілих чисел k:

де позначає факторіал числа k.

Для невід'ємних цілих n і k також справедливі формули:

Для цілих від'ємних показників коефіцієнти розкладу бінома рівні

Трикутник Паскаля

[ред. | ред. код]
Докладніше: Трикутник Паскаля

Тотожність дозволяє розташувати біноміальні коефіцієнти для невід'ємних , у вигляді трикутника Паскаля, в якому кожне число рівне сумі двох, що стоять на рядок вище:

Трикутна таблиця, запропонована Паскалем в «Трактаті про арифметичний трикутник» (1654), відрізняється від описаної тут поворотом на 45°. Таблиці для зображення біноміальних коефіцієнтів були відомі й раніше.

Властивості

[ред. | ред. код]

Твірні функції

[ред. | ред. код]

Для фіксованого значення n твірною функцією послідовності біноміальних коефіцієнтів … є

Для фіксованого значення k твірною функцією послідовності коефіцієнтів … є

.

Двовимірною твірною функцією біноміальних коефіцієнтів для цілих є

або

Подільність

[ред. | ред. код]

Із теореми Люка випливає, що:

 • коефіцієнт непарний в двійкового запису числа k одиниці не стоять у тих розрядах, де в числі n стоять нулі;
 • коефіцієнт не кратний простому число p при записі числа k в системі числення з основою p, всі розряди не перевищують відповідних розрядів числа n;
 • у послідовності біноміальних коефіцієнтів :
  • всі числа не кратні заданому простому p число можна подати у вигляді , де натуральне число ;
  • всі числа, крім першого й останнього, кратні даному простому p ;
  • кількість непарних чисел дорівнює степеню двійки, показник якої дорівнює кількості одиниць у двійковому записі числа n;
  • парних і непарних чисел не може бути порівну;
  • кількість чисел, не кратних простому p, дорівнює , де числа  — розряди p-кового запису числа n; а число де  — функція «підлоги» — це довжина даного запису.

Тотожності

[ред. | ред. код]
 1. (згортка Вандермонда)

Біном Ньютона і наслідки

[ред. | ред. код]
 • де
 • де
 • Сильніша тотожність: де

а в загальнішому вигляді

Згортка Вандермонда і наслідки

[ред. | ред. код]
 • (згортка Вандермонда), де а

Це тотожність виходить обчисленням коефіцієнта при у розкладі з урахуванням тотожності Сума береться за всіма цілими , для яких Для довільних дійсних , число ненульових доданків у сумі буде скінченним.

 • .
 • загальніша тотожність: , якщо .

Інші тотожності

[ред. | ред. код]
 •  — n- е гармонічне число.
 • Мультисекція ряду дає тотожність, що виражає суму біноміальних коефіцієнтів із довільним кроком s і зміщенням t у вигляді скінченної суми з s доданків:
 • Виконуються рівності[1]:

Звідки випливає:

де  — кількість розміщень із n по k.

Матричні співвідношення

[ред. | ред. код]

Якщо взяти квадратну матрицю, відрахувавши N елементів по катетах трикутника Паскаля і повернувши матрицю на будь-який з чотирьох кутів, то детермінант цих чотирьох матриць дорівнює ±1 за будь-якого N, причому детермінант матриці з вершиною трикутника у верхньому лівому куті дорівнює 1.

У матриці числа на діагоналі повторюють числа рядків трикутника Паскаля . Її можна розкласти в добуток двох строго діагональних матриць: нижньотрикутної та одержуваної з неї транспонуванням. А саме:

де . Обернена матриця до має вигляд:

Таким чином, матрицю, обернену до , можна розкласти в добуток двох строго діагональних матриць: перша матриця — верхньотрикутна, а друга виходить з першої транспонуванням, що дозволяє дати явний вираз для обернених елементів:

, де i, j, m, n = 0..p.

Елементи оберненої матриці змінюються за зміни її розміру і, на відміну від матриці , недостатньо приписати новий рядок і стовпець. Стовпець j матриці є многочленом степеня j за аргументом i, отже, перші p стовпців утворюють повний базис у просторі векторів довжини p+1, чиї координати можна інтерполювати многочленом степеня рівного або меншого ніж p-1. Нижній рядок матриці ортогональний до будь-якого такого вектора.

при , де многочлен степеня .

Якщо довільний вектор довжини можна інтерполювати многочленом степеня , то скалярний добуток з рядками (нумерація з 0) матриці дорівнює нулю. Використовуючи тотожність вище і рівність одиниці скалярного добутку нижнього рядка матриці на останній стовпець матриці , маємо:

Для показника, більшого від p, можна задати рекурентну формулу:

де многочлен

Для доведення спершу доводиться тотожність:

Якщо потрібно знайти формулу не для всіх показників степеня, то

Старший коефіцієнт дорівнює 1, щоб знайти інші коефіцієнти, знадобиться значень:

для

Цілозначні многочлени

[ред. | ред. код]

Біноміальні коефіцієнти … є цілозначними многочленами від , тобто, набувають цілих значень за цілих значень  — це неважко зрозуміти, наприклад, за трикутником Паскаля. Більш того, вони утворюють базис цілозначних многочленів, у якому всі цілозначні многочлени виражаються як лінійні комбінації з цілими коефіцієнтами[2].

Разом з тим, стандартний базис … не дозволяє виразити всіх цілочисельних многочленів, якщо використовувати тільки цілі коефіцієнти, оскільки вже має дробові коефіцієнти при степенях .

Цей результат узагальнюється на многочлени багатьох змінних. А саме, якщо многочлен степеня має дійсні коефіцієнти і набуває цілих значень за цілих значень змінних, то

де  — многочлен із цілими коефіцієнтами.[3]

Асимптотика і оцінки

[ред. | ред. код]
 1. при (нерівність Чебишева)
 2. (ентропійна оцінка), де  — ентропія.
 3. (нерівність Чернова)

Алгоритми обчислення

[ред. | ред. код]
 • Біноміальні коефіцієнти можуть бути обчислені за допомогою тотожності , якщо на кожному кроці зберігати значення для . Цей алгоритм особливо ефективний, якщо необхідно отримати всі значення при фіксованому . Алгоритм потребує пам'яті ( для обчислення всієї таблиці) і часу.
 • Інший спосіб ґрунтується на тотожності . Він дозволяє обчислити значення при фіксованому . Алгоритм потребує пам'яті і часу.

Узагальнення

[ред. | ред. код]

Оскільки для , то значення біноміального коефіцієнта можна визначити для усіх комплексних чисел та :

Явні формули для обчислення біноміальних коефіцієнтів для цілих чисел та :

для ;
для або ;
для .

Біноміальні коефіцієнти часто зустрічаються в комбінаторних задачах і теорії імовірностей.

Узагальненням біноміального коефіцієнта є поліноміальний коефіцієнт.

Генерація на C++

[ред. | ред. код]
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

void C(int n, int m, int startAt = 1, string s = "") {
	for (int i = startAt; i <= n - m + 1; i++) {
		if (1 == m)
			cout << s + (char)(i+'0') << endl;
		else
			C(n, m - 1, i + 1, s + (char)(i+'0'));
	}	
}

int main() {
	C(7, 3);
	
	return 0;
}

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. Четырёхмерные таблицы в комбинаторике — два странных способа посчитать сочетания. habr.com. 30 листопада 2020. Архів оригіналу за 25 жовтня 2021. Процитовано 27 березня 2021.
 2. Прасолов В. В. Глава 12. Целозначные многочлены // [1] — М. : МЦНМО, 1999, 2001, 2003. Архівовано з джерела 21 січня 2022
 3. Ю. Матиясевич. Десятая проблема Гильберта. — Наука, 1993. — С. 20,185,194.

Джерела

[ред. | ред. код]
 • Завало С. Т. (1972). Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа. с. 462. (укр.)