Джужа Олександр Миколайович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Джужа Олександр Миколайович (* 2 листопада 1951) — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції. Проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ.


Життєпис[ред. | ред. код]

Народився 2 листопада 1951 року на ХмельниччиніУточнити.

У 1974 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1974 р. — військовий слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону ЧКВО. В органах внутрішніх справ з 1977 року. Діяльність починав в центральному апараті МВС України.

Науково-педагогічна діяльність[ред. | ред. код]

З вересня 1982 року по листопад 1992 року — викладач, старший викладач, доцент кафедри кримінології, профілактики та виправно-трудового права Київської вищої школи МВС СРСР (Української академії внутрішніх справ).

У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

У 1992 році присвоєно вчене звання «доцент».

З 1992 по 1995 рік — заступник начальника Республіканського навчально-методичного центру МВС України. У 1996 році після закінчення докторантури захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 1997 року — отримав вчене звання «професор».

З серпня 1995 року — професор, а з липня 1998 року — начальник кафедри кримінології та юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ України.

У грудні 2001 року Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

З жовтня 2003 року — проректор Національної академії внутрішніх справ України з наукової роботи.

3 січня 2006 року — проректор Київського національного університету внутрішніх справ з наукової роботи.

3 вересня 2010 року — проректор Національної академії внутрішніх справ з наукової роботи.

З листопада 2012 року — головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ.

Напрямки наукової діяльності[ред. | ред. код]

Головними напрямами наукової діяльності є кримінологічні засади злочинності, кримінальна віктимологія, пенітенціарна кримінологія, профілактика злочинів, кримінально-виконавче право, правова статистика, кримінальне право. Є засновником кримінальної віктимології та пенітенціарної кримінології в Україні[джерело?].

Постійно бере участь у розробці законодавчих актів України. З травня 1998 року — постійний член Кримінологічної асоціації України та позаштатний науковий консультант Секретаріату Верховної Ради України. З 2002 року заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 КНУВС та член спеціалізованої вченої ради Академії Поліції МВС Республіки Молдова.

Підготував 9 докторів та 25 кандидатів юридичних наук. Автор та співавтор понад 300 науково-методичних праць, в тому числі 11 монографій, 75 підручників та навчальних посібників.

Бібліографія[ред. | ред. код]

 • Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів: Навч. посіб.; за заг. ред. О. М. Джужі. — К.: КНТ, 2007. — 504 с.
 • Джужа О. М. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: посібник / [Джужа О. М., Василевич В. В., Кулакова Н. В. та ін.]; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. — К.: Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. — 138 с.
 • Правова статистика: Підручник / Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, Василевич В. В. та ін.; за заг. ред. професора О. М. Джужі. — К.: Атіка, 2008. — 392 с.
 • Кримінологія: Навчально-методичний посібник / В. В. Василевич, Т. Л. Кальченко, Н. В. Кулакова; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. — К.: Атіка, 2008. — 316 с.
 • Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством: [монографія]. — К.: Атіка, 2009. — 240 с.
 • Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Ільтяй М. П. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань: [монографія]. — Д. : Дніпропетровськ. держ. ун-т внутр. справ, 2009. — 188 с.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Є. М. Моісеєв, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. — К.: Атіка, 2009. — Т. V. Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. — 1008 с.
 • Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. проф. О. М. Джужі. — К.: Правова єдність, 2009. — 310 с.
 • Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України (проект нової редакції) [текст] / О. М. Джужа, В. Я. Горбачевський, Ю. Ю. Орлов та ін. — К. Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. — 49 с.
 • Джужа О. М., Орлов Ю. Ю., Калюжний Р. А. Щодо можливості вивчення правових явищ з позицій синергетики // Право України. — 2009. — № 2. — С. 3-12.
 • Кримінологія: Навч. посібник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. докт. юрид наук, проф. О. М. Джужі. — К.: Атіка, 2010. — 312 с.
 • Економічна безпека: навч. посіб. / О. Є. Користін, О. I. Барановський, Л. В. Герасименко та ін.; за ред. О. М. Джужі. — К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. — 368 с.
 • Кримінально-виконавче право України: Підручник / О. М. Джужа, I. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужі. — К.: Атіка, 2010. — 752 с.
 • Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О. І. Богатирьова, Є. М. Бодюл та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. — К. : Атіка, 2010. — 344 с.
 • Наркологія: навч. посібник [текст] / [Западнюк Б. В., Несен О. О., Галан Н. В. та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужи. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. — 280 с.
 • Профілактика злочинів: [підруч.] / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. — К. : Атіка, 2011. — 720с.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Є. М. Моісеєв, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. — К.: Атіка, 2007. — 968 с. — Т. IV. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп.редактори: Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. — К.: Атіка, 2009.- Т.V. Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. — 1008 с.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. редактори Є. М. Моісеєв, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. — К. Атіка, 2010. — Т. VI. Розвідувальна діяльність поліції. — 1100 с.
 • Zur Möglichkeit der Rechtsforschung aus Sicht der Synergetik. Von Prof. Dr. Oleksandr Dshusha, Wiss. Oberrassistent Dr. Jurij Orlov, Prof. Dr. Rostislaw Kaljushny, Kiew. — P. 248—254.
 • Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): посіб. / за ред. О. М. Джужі. — К. : НАВС, 2013. — 620 с.
 • Правова статистика: [підруч.] / Джужа О. М., Василевич В. В. та ін. ; за заг. ред. професора О. М. Джужі. — 2-ге вид., доопрац., та доп. — К. : Атіка, 2014. — 448 с.
 • Запобігання пенітенціарній злочинності в Україні / І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, М. С. Пузирьов: [посіб.] / за заг. ред. О. М. Джужі. — К. : ВД «Дакор», 2014. — 96 с.
 • Джужа О. М. Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма: [моногр.] / О. М. Джужа. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. — 331 с.

Джерела[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]