Розчинник

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Розчинники)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розчи́нник — індивідуальна хімічна сполука або суміш, здатна розчиняти різні речовини, тобто утворювати з ними однорідні системи змінного складу, що складаються з двох або більшого числа компонентів — розчини.

Загальні відомості[ред. | ред. код]

Для систем рідина — газ і рідина — тверду речовину розчинниками прийнято рахувати рідкий компонент; для системи рідина — рідина — компонент, що знаходиться в надлишку.

Вимоги до розчинників[ред. | ред. код]

Здебільшого будь-яка речовина може бути розчинником для якої-небудь іншої речовини. Проте на практиці до розчинників відносять тільки такі речовини, які відповідають певним вимогам. Наприклад, розчинники повинні мати гарну, т. з. активну розчинювальну здатність, бути досить хімічно інертними по відношенню до речовини, що розчиняється, і апаратури. Розчинники, вживані в промисловості, мають бути доступними і дешевими.

Залежно від галузі промисловості до розчинників пред'являють різні інші вимоги, зумовлені особливостями виробництва. Так, для екстракції придатні розчинники, що мають вибіркову розчинювальну здатність, для інших процесів часто застосовують т.з. розчинники, що поєднуються, поліпшуючи взаємну розчинність. У електрохімічних процесах необхідні розчинники, стійкі в робочому діапазоні електродних потенціалів, і так далі.

Хімічна класифікація розчинників[ред. | ред. код]

Вода — найвідоміший і найпоширеніший на Землі розчинник.

Найбільш споживана хімічна класифікація, відповідно до якої всі розчинники підрозділяються на неорганічних і органічних. Найпоширенішим неорганічним розчинником, вживаним для великого числа неорганічних і органічних з'єднань, є вода.

Вода[ред. | ред. код]

Вода2О)(лат. agua) Вода (Н2О) — найпростіша хімічна сполука водню з киснем. Є ізотопна різновидність води — вода важка. При нормальних умовах вода — безколірна, блакитнувата рідина. Вода є головною складовою частиною гідросфери. Значна кількість води у вигляді пари міститься в атмосфері. Вода входить до складу ґрунту, багатьох мінералів і гірських порід; є складовою частиною всіх живих організмів. Для життя людини вода є дуже важливою. Вона становить до 75% загальної маси тіла людини. Особливо велика кількість її в плазмі крові, лімфі, травних соках. Основна функція води в організмі полягає в тому, що вона є розчинником більшості речовин. За участю води відбуваються важливі фізико-хімічні процеси у клітинах і тканинах. Вода має велику теплоємність, завдяки чому вона переносить тепло по всьому організмові і вирівнює температуру тіла. При випаровуванні з поверхні тіла вода забирає надлишок тепла. Вода є протонним розчинником. При заміні води на диметилформамід в якості апротонного розчинника швидкість наступної реакції зростає у 1000 разів.

  • Дистильована вода (лат. Agua destillata). Розчини лікарських речовин для зовнішнього та внутрішнього застосування готують тільки на дистильованій воді. Дистильована вода найбільш широко використовується як розчинник для виготовлення ліків. Дистильована вода повинна бути безбарвною, прозорою, без запаху і смаку. рН дистильованої води повинен бути в межах 5,0-6,8. Вона не повинна містити хлоридів, сульфатів, нітратів, солей кальцію і важких металів.

Для одержання дистильованої води в аптечних умовах використовують водопровідну воду, в сільській місцевості, де немає централізованого водопостачання. Воду безпосередньо, без будь-якої обробки, дистилюють. Принцип дистиляція води полягає в наступному. Воду нагрівають в перегонній посудині до кип'ятіння і пара яка утворюється конденсують шляхом охолодження. Конденсат дистильована вода — таким чином звільняється від нелетючих домішок і стає придатна для виготовлення ліків.

  • Вода для ін'єкцій (лат. Agna pro ijectionibur). Для виготовлення лікарських форм і водорозчинних препаратів (а також для очних крапель, розчини для орошення для промивання ран) використовують воду для ін'єкцій, яка незалежно від вимог до дистильованої води, повинна задовольняти потреби на відсутність пірогенних речовин.

Воду для ін'єкцій зберігають у спеціальних умовах, які виключають можливість попадання в неї мікроорганізмів із навколишнього середовища (асептичні умови). Вода для ін'єкцій придатна для виготовлення відповідних лікарських форм протягом не більше як 24 години з моменту її одержання.

  • Демінералізована вода (лат. Aqua demineralisata). Одержується шляхом обезсолення водопровідної води з допомогою спеціальних іоннообмінних смол. Демінералізована вода може використовуватися для миття аптечного посуду, різноманітних упаковок. Вода демінералізована не повинна використовуватися для парентерального застосування, але може використовуватись для виготовлення всіх рідких лікарських форм, розчинів, реактивів. У випадку використання демінералізованої води для виготовлення очних ліків вона повинна бути простерилізована безпосередньо перед виготовленням ліків.

Неорганічні розчинники[ред. | ред. код]

До неорганічних розчинників відносяться також: рідкий аміак — гарний розчинник для лужних металів, фосфору, сірки, солей, амінів і ін. речовин; рідкий сірчистий ангідрид — розчинник для багатьох органічних і неорганічних сполук, використовуваний, зокрема, в промисловості для очищення нафтопродуктів; розплавлені метали і солі тощо.

Органічні розчинники[ред. | ред. код]

Велике значення мають численні органічні розчинники. Це перш за все розчинники нафтові (у тому числі і їх галогенотвірні), спирти, прості і складні ефіри, кетони, нітросполуки. Як розчинники поширені і суміші різних індивідуальних речовин, наприклад бензини, петролейний ефір, суміші спиртів і ефірів. До розчинників часто відносять також пластифікатори,що слугують для поліпшення механічних і фізичних властивостей каучуків, природних смол, поліамідів і багатьох інших високомолекулярних сполук.

Органічні розчинники дуже широко застосовуються у виробництві пластмас, лаків і фарб, синтетичних волокон, смол, клеїв в гумовій промисловості, при екстракції рослинних жирів, для хімічного чищення одягу; крім того, їх використовують для очищення хімічних сполук перекристалізацією, при хроматографічному розділенні речовин, для створення певного середовища і так далі

До органічних розчинників відносять діетиловий ефір, ацетон, спирти, петролейний ефір, бензин, скипидар, чотирихлористий вуглець та інші речовини.[1]

Розчинники умовно класифікують за характеристиками:

Технічні умови на розчиннику зазвичай містять дані і по температурі спалаху, по межах вибухонебезпечних концентрацій пари в повітрі, по тиску пари при стандартних температурах, а також по розчинювальній здатності — для якого типу речовин можна використовувати даний розчинники (для розчинення масел і жирів, смол, фарбників, каучуків натуральних і синтетичних тощо).

Дифеpенцiюючий розчинник[ред. | ред. код]

Розчинник, в якому вiдносна сила кислот і основ здатна змінюватись в широких межах: у протогенному розчинниковi, кислотнiсть якого вища за кислотнiсть води, сила кислоти зменшується або зовсiм не проявляється, сила ж основи — зростає, при тому основнiсть сильних основ вирiвнюється, а слабких або дуже слабких — диференцiюється. У протофiльному розчинниковi з вищою за воду основнiстю сила кислот зростаєi для сильних вирiвнюється, а для слабких стає розрiзняльною, зате сила основ зменшується або основнi властивостi зовсiм нiвелюються. У диференцiюючих розчинниках з низькою дiелектричною проникнiстю (типу метилiзо-бутилкетону) можуть бути вiдтитрованi як кислоти, такi основи.

Протонний та апротонний розчинники[ред. | ред. код]

Швидкості SN2 реакцій цианіду натрію із метилбромідом у етиловому спирті та диметилформаміді (ДМФА) є неоднаковими. Хоча у обох розчинниках перебігає SN2 реакція, у ДМФА (апротонний диполярний розчинник) швидкість реакції є суттєво вищою, ніж у етанолі (протонний розчинник).

ДМФА добре сольватує катіон натрію, що підвищує нуклеофільність CN-групи. Схильність ДМФА сольватувати аніони є малою, оскільки частковий позитивний заряд на атомі азоту є делокалізованим +I-ефектом метильних груп. Етанол за рахунок водневих зв'язків сольватує цианід-аніон, що знижує його нуклеофільність.

Характеристики[ред. | ред. код]

Характеристики розчинників
Найменування Температура, °С Нижня межа
запалювання
(вибуховість), г/м3
Межа допустимої
концентрації
, мг/м3
спалахування самозаймання
Амілацетат 20 3783 583 100
Ацетон —20 500 52 200
Бензол —14 580 93 20
Бензин-розчинник —30 250 37 300
Бутилацетат 13 371 80,6 200
Дихлоретан 10
N-, N- Діметилформамід 50 420 13,6 10
Етилацетат —4 400 82,7 200
Етилцелюлоза 40 245 66 200
Ксилол 17 495 43 3 50
Скипидар 30 253 36,2 300
Сольвент 34 495 58,2 100
Спирт бутиловий 28 410 51 200
Спирт ізобутиловий 27,5 371 73 200
Спирт метиловий —1 475 463 50
Спирт етиловий 11 432 49 1000
Толуол 4 ÷ 7 549 482 50
Уайт-спірит 33 270 300

Параметр розчинника[ред. | ред. код]

Мiра здатностi розчинника до взаємодiї з розчиненим. Досi не iснує такого макроскопiчного параметра, за допомогою якого можна було б врахувати всi рiзноманiтнi взаємодiї мiж розчинником і розчиненим, що вiдбуваються на молеку- лярному рiвнi. Тому використовуються емпiричнi параметри, в основу яких кладуться добре вивченi стандартнi процеси, що залежать вiд природи розчинника. Такi параметри ґрунтуються на рiзних фiзико-хімiчних величинах: константах швидкостей, сольватохромних спектральних зсувах, ін. i вiдзначаються рiзною мiрою унiверсальностi.

параметри розчинникiв Камлета — Тафта[ред. | ред. код]

Параметри в сольватохромному спiввiдношенні Камлета — Тафта, що окремо враховують здатнiсть розчинникiв бути до- норами (α) або акцепторами (β) при утвореннi водневих зв'язкiв та їх диполярнiсть (π) при розрахунку загальної полярностi розчинникiв.

параметри розчинникiв Коппеля — Пальма[ред. | ред. код]

Параметри для окремого врахування здатностi розчинника брати участь у неспецифiчних взаємодiях розчинник — розчинене (це зокрема дiелектрична проникнiсть ε та iндекс рефракцiї nD) i в специфiчних взаємодiях мiж ними (основнiсть чи нуклеофiльнiсть В та кислотнiсть чи електрофiльнiсть Е) при оцiнцi загальної полярностi розчинника.

Параметр розчинностi Гiльденбранда[ред. | ред. код]

(англ. Hildenbrand solubility parameter) Мiра когезiї розчинника: енергiя, необхiдна для утворення в розчиннику порожнини (дірки) об'ємом в 1 молекулу. Величина характеризує розчиннiсть неелектролiтiв i дорiвнює кореню квадратному з густини енергiї когезiї. Не використову- ється при наявності полярних взаємодій чи водневих зв’язків.

Параметр розчинностi Гансена[ред. | ред. код]

(англ. Hansen solubility parameter) Параметр розчинності (δ t2), що враховує наявність неполярних (d) і полярних (p) взаємодій та водневих зв’язків (h) між розчинником та солютом.

δ I2 = δ d2 + δ p2 + δ h2

Амфіпротний розчинник[ред. | ред. код]

Здатний до самойонізації (автопротолізу) розчинник, що проявляє як протогеннi (кислотні), так i протофiльнi (основні) властивостi (вода, спирти, амоніак). Протилежність до апротного розчинника. Синонім — амфiпротонний розчинник.

Апpотонний розчинник[ред. | ред. код]

Розчинник, що не є нi протогенним, нi протофiльним (лиш за певних умов може ним ставати, пр., ацетонiтрил із сильними кислотами Бренстеда стає протофiльним, а в присутностi трет-бутилату калiю — протогенним). Такий розчинник не діє ні як кислота, ні як основа, не зазнає автопротолізу. Напр., пентан, толуен.

Вимоги безпеки[ред. | ред. код]

Майже всі органічні розчинники фізіологічно активні. Деякі з них — ароматичні вуглеводні, хлорпропохідні, аміни, кетон — при значних концентраціях можуть викликати серйозні отруєння, інші приводять до різних шкірних захворювань (дерматитам). Для багатьох промислових органічних розчинників розроблені технічні умови по забезпеченню як протипожежної безпеки при роботі з ними, так і особистого захисту від їх фізіологічно шкідливих дій.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Манько В. В., Гальків М. О., Клевець М. Ю. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях: Навчальний посібник. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 135 с. ISBN 966-613-420-9

Джерела[ред. | ред. код]

  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Посилання[ред. | ред. код]