Міністерство внутрішніх справ України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з МВС України)
Перейти до: навігація, пошук
Міністерство внутрішніх справ України
(МВС України)
Эмблема МВД Украины.svg
Емблема МВС України
Загальна інформація
Дата створення 20 грудня 1990 року
Попередні відомства НКВС (19171946)
МВС УРСР як частину МВС СРСР (19461990)
Керівне відомство Кабінет Міністрів України
Штаб-квартира 0102, м.Київ, вул.Академіка Богомольця, 10
Відповідальний міністр Аваков Арсен Борисович
Офіційний сайт
Шеврон МВС України

Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.


Історія[ред.ред. код]

Докладніше: Міліція
 • НКВС (1917–1946)рр,
 • МВС УРСР як частину МВС СРСР (1946–1991)рр
 • МВС України 1992 р.

Міністр[ред.ред. код]

Міністерством керує Міністр внутрішніх справ України. Через нього Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Державної міграційної служби України — центрального органу виконавчої влади.

Основні завдання МВС України[ред.ред. код]

Основними завданнями МВС України є:

 • організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;
 • участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;
 • забезпечення, запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
 • організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства;
 • забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи;
 • організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
 • здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності;
 • визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;
 • забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, працівників і військовослужбовців системи Міністерства;
 • підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для інтеграції України до Європейського Союзу.

Функції МВС України[ред.ред. код]

МВС України відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочинністю;
 • визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань;
 • організовує роботу органів внутрішніх справ, пов'язану з охороною громадського порядку, запобіганням адміністративним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких законом покладено на ці органи;
 • організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і попереднього (досудового) слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на ці органи;
 • здійснює у випадках, передбачених законодавством України, спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;
 • виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, веде боротьбу з організованою злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економіки;
 • забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;
 • бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, розробленні на основі їх результатів державних програм боротьби із злочинністю і охорони громадського порядку;
 • вживає разом з іншими державними органами заходів щодо запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх;
 • організовує і проводить розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;
 • організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістичний облік, у межах своїх повноважень складає державну статистичну звітність;
 • організовує проведення усіх видів експертизи у кримінальних справах та криміналістичних досліджень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів експертної служби у слідчих діях, організовує проведення на договірних засадах відповідних видів експертизи і досліджень на замовлення фізичних і юридичних осіб;
 • бере участь у ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
 • забезпечує функціонування дозвільної системи, здійснює контроль за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, за відкриттям і функціонуванням об'єктів, де вони використовуються;
 • організовує роботу Державної автомобільної інспекції, забезпечує реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, разом з іншими державними органами вживає заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху; контролює проведення іншими центральними органами виконавчої влади і транспортними організаціями роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
 • організовує на договірних засадах охорону майна всіх форм власності, охороняє та обороняє особливо важливі державні об'єкти, разом із заінтересованими державними органами проводить роботу для підвищення надійності охорони цих об'єктів;
 • забезпечує охорону дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України;
 • здійснює контроль за додержанням громадянами паспортних правил, правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземців та осіб без громадянства;
 • організовує здійснення заходів щодо рятування людей, охорони їх безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо ліквідації їх наслідків;
 • забезпечує участь органів внутрішніх справ у межах їх повноважень у здійсненні заходів щодо охорони довкілля;
 • забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, бере відповідно до законодавства участь у забезпеченні режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його введення на території України або в окремих її місцевостях;
 • бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає з відповідними органами іноземних держав угоди про співробітництво у сфері боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;
 • вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, іншими міжнародними договорами України, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;
 • розробляє і організовує виконання програм кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, вживає заходів до додержання дисципліни і законності в їх діяльності; організовує роботу навчальних закладів, наукових установ, що належать до сфери його управління;
 • вживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;
 • виконує відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності;
 • організовує в установленому порядку матеріально-технічне забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ, контролює правильність використання ними матеріально-технічних ресурсів і коштів;
 • організовує в системі МВС України роботу з питань фінансування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійної діяльності;
 • вносить відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо будівництва об'єктів адміністративного, виробничого, соціально-побутового, військового призначення та житла для забезпечення діяльності його системи, здійснює контроль за цим будівництвом;
 • бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері діяльності органів внутрішніх справ; організовує і координує впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду, забезпечує розроблення озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ;
 • організовує і забезпечує функціонування відомчої мережі зв'язку;
 • забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;
 • організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери його управління;
 • організовує діяльність закладів охорони здоров'я, що належать до сфери його управління;
 • забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах;
 • виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Права МВС України[ред.ред. код]

МВС України має право:

 • представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;
 • одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • перевіряти додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;
 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 • займатися відповідно до законодавства господарською діяльністю.

Звання та відзнаки[ред.ред. код]

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України», в Україні встановлено наступні знаки розрізнення працівників міліції та міністерства внутрішніх справ[1]:

Курсанти Рядовий склад Молодший начальницький склад
Погон Ukr Police cadet rank.png Ukr Policeman rank 1.jpg Ukr Police rank 3.jpg Ukr Police rank 4.jpg Ukr Police rank 5.jpg Ukr Police rank 6.jpg Ukr Police rank 6a.png Ukr Police rank 6b.png
Звання Рядовий міліції Молодший сержант міліції Сержант міліції Старший сержант міліції Старшина міліції Прапорщик міліції Старший прапорщик міліції
Середній начальницький склад Старший начальницький склад Вищий начальницький склад
Погон Ukr Police rank 7.png Ukr Police rank 8.png Ukr Police rank 9.png Ukr Police rank 10.png Ukr Police rank 11.png Ukr Police rank 12.png Ukr Police rank 13.png Ukr Police rank 14.png Ukr Police rank 15.png Ukr Police rank 16.png
Звання Молодший лейтенант міліції Лейтенант міліції Старший лейтенант міліції Капітан міліції Майор міліції Підполковник міліції Полковник міліції Генерал-майор міліції Генерал-лейтенант міліції Генерал-полковник міліції

Медалі за сумліну службу[ред.ред. код]

Відомчі заохочувальні відзнаки МВС для осіб рядового і начальницького особового складу МВС, військовослужбовців Внутрішніх військ (з березня 2014 року — Національної гвардії), цивільних працівників системи МВС та громадян України мають статус урядових нагород України[2]. Їх базовий перелік був затверджений наказом МВС України № 180 від 5 червня 2007 року[3]. Укази Президента України № 365/2012 від 30 травня 2012 року «Про відомчі заохочувальні відзнаки» та № 491/2014 від 26 травня 2014 року «Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки» регламентували кількість, пiдстави вiдзначення та вимоги до вiдомчiх заохочувальних вiдзнак, які «не можуть вiдтворювати державнi нагороди України»[4][5].

Структура[ред.ред. код]

Структура МВС України

Центральний апарат[ред.ред. код]

 • Міністр внутрішніх справ України
 • Департамент внутрішньої безпеки ГУБОЗ
   • Апарат Міністра
   • Радники МВС
   • Департамент зв'язків з громадськістю
   • Департамент роботи з персоналом
 • Перший заступник Міністра
 • Перший заступник Міністра — начальник ГУБОЗ
  • Заступник Міністра — начальник кримінальної міліції
   • Департамент карного розшуку
   • Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю
   • Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків
   • Департамент кримінальної міліції у справах неповнолітніх
   • Департамент боротьби з торгівлею людьми
   • Робочий апарат Інтерполу
   • Кінологічна служба
   • Департамент оперативної служби
   • Департамент оперативно-технічних заходів
  • Заступник Міністра — начальник Головного штабу
  • Головний штаб
  • Департамент документального забезпечення та режиму
  • Управління міжнародних зв'язків
  • Управління взаємодії з ВРУ, КМУ та ін. органами влади
  • Департамент інформаційних технологій
 • Заступник Міністра — начальник міліції громадської безпеки
 • Заступник Міністра — начальник ГСУ
 • Заступник Міністра

Регіональні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України[ред.ред. код]

МВС України має територіальні підрозділи в усіх областях, Києві та Севастополі, а також на усіх шести залізницях.[6]

Назва підрозділу Адреса та офіційний сайт Керівник
ГУМВС України

в АР Крим

95034, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Б. Хмельницького, 4

http://ark.mvs.gov.ua

Слєпаньов Михайло Анатолійович (з 12.2011)[7]
УМВС України

у Вінницькій області

21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 10

http://vinnytsia.mvs.gov.ua

Нонік Валерій ( — 19.11.2012)

Русин Віктор Павлович (19.11.2012 — 2014) Моренець Ігор Володимирович (з 2014)

УМВС України

у Волинській області

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 11

http://volyn.mvs.gov.ua

Терещук Олександр Дмитрович (19.11.2012 — 2014)

Шпига Петро

ГУМВС України

в Дніпропетровській області

49101, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20-а

http://dnipro.mvs.gov.ua

ГУМВС України

в Донецькій області

83001,вул. Горького, 61, м. Донецьк

http://donetsk.mvs.gov.ua

УМВС України

в Житомирській області

10001 м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37

http://zhytomyr.mvs.gov.ua

Лазарев Анатолій Анатолійович (19.11.2012 —)
УМВС України

в Закарпатській області

88000,вул. Ф.Ракоці, 13, м. Ужгород,

http://zakarpattia.mvs.gov.ua

Варцаба Василь Миколайович (19.11.2012 —)
ГУМВС України

в Запорізькій області

69057, Запоріжжя, вул. Матросова, 29

http://zaporizhia.mvs.gov.ua

Ольховський Віктор Іванович
УМВС України

в Івано-Франківській області

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 15

http://i-f.mvs.gov.ua

Сало Олег Михайлович (19.11.2012 — 31.10.2013)

Фелик Василь Іванович (18.11.2013 —2014)

Семенишин Микола Олександрович (з 2014)

ГУМВС України

в Київській області

01025, м. Київ, вул. Володимирська, 15

http://kyivska.mvs.gov.ua

Сапко Костянтин ( — 19.11.2012)

Мазан Валерій Борисович (19.11.2012 — 01.11.2014)

Троян Вадим Анатолійович (01.11.2014 — )

ГУМВС України в м. Києві 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 15

http://kyiv.mvs.gov.ua

Коряк Валерій Володимирович (19.11.2012 — 2014)

Терещук Олександр Дмитрович (з 17.09.2014 -)

УМВС України

в Кіровоградській області

25006, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 41

http://kirovohrad.mvs.gov.ua

Пожидаєв Костянтин Миколайович

Вітюк Анатолій Іванович (з 2014)

ГУМВС України

в Луганській області

91000, м. Луганськ, вул. Луначарського, 38

http://luhansk.mvs.gov.ua

Польськой Євген Миколайович

Науменко Анатолій В'ячеславович

ГУМВС України

у Львівській області

79007, м. Львів, пл. Ген. Григоренка,3

http://lviv.mvs.gov.ua

Рудяк Олександр Вікторович
УМВС України

в Миколаївській області

54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5

http://mykolaiv.mvs.gov.ua

Сєднєв Юрій Володимирович (06.08.2013-16.05.2014)[8]

Гончаров Віталій Васильович (з 2014)

ГУМВС України

в Одеській області

65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12

http://odesa.mvs.gov.ua

Рєзников Сергій Дмитрович
УМВС України

в Полтавській області

36000 м. Полтава, вул. Пушкіна, 83

http://poltava.mvs.gov.ua

Федосов Едуард Вікторович

Шило Олександр Григорович

УМВС України

в Рівненській області

33000, м. Рівне, вул. Хвильового, 2

http://rivne.mvs.gov.ua

Лазутко Василь Іванович
УМВС України

в Сумській області

м. Сумивул Кірова, 23

http://sumy.mvs.gov.ua

Генерал-майор міліції

Річкаль Анатолій Якович

УМВС України

в Тернопільській області

46001, м. Тернопіль, вул. Валова, 11

http://ternopil.mvs.gov.ua

Сак Віктор Миколайович

Облещук Василь Корнелійович

ГУМВС України

в Харківській області

61002, м. Харків, вул. Раднаркомівська, 5

http://kharkiv.mvs.gov.ua

Демченко Олег Михайлович
УМВС України

в Херсонській області

73014, м. Херсон, вул. Кірова, 4

http://kherson.mvs.gov.ua

Літвін Валерій Валерійович
УМВС України

в Хмельницькій області

29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7

http://khmelnytsk.mvs.gov.ua

Шутяк Сергій Олександрович

Розізнаний Олександр Григорович

УМВС України

в Черкаській області

18036 м. Черкасивул. Смілянська 57

http://cherkasy.mvs.gov.ua

Ліпандін Володимир Віталійович
УМВС України

в Чернівецькій області

58000, м. Чернівці, вул. Головна, 24

http://chernivtsi.mvs.gov.ua

Харабара Микола ( — 19.11.2012)

Демидов Олександр Миколайович (19.11.2012 —)

УМВС України

в м. Севастополі

99011, м. Севастополь, вул. Пушкіна, 10

http://sevastopol.mvs.gov.ua

Поготов Сергій (19.11.2012 —)

Радченко Валерій Васильович

УМВС України

в Чернігівській області

14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 74

http://chernihiv.mvs.gov.ua

Михайлик Олександр Григорович
УМВС України

на Донецькій залізниці

83018, м. Донецьк, вул. Горна, буд. 4

http://dz.mvs.gov.ua

Просолов Олександр Анатолійович (19.11.2012 —)
УМВС України

на Львівській залізниці

79015, м. Львіввул. Федьковича 50а,

http://lz.mvs.gov.ua

Дитюк Володимир Зеновійович (19.11.2012 —)
УМВС України

на Одеській залізниці

65007 м. Одесавул. Середньофонтанська № 14

http://oz.mvs.gov.ua

Карташов Сергій Вікторович
УМВС України

на Південній залізниці

61093, м. Харків, вул. Карпівська,3

http://pz.mvs.gov.ua

Мельниченко Андрій Михайлович
УМВС України

на Південно — Західній залізниці

01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 6.

http://pzz.mvs.gov.ua

Сокірко Вячеслав Павлович
УМВС України

на Придніпровській залізниці

49038, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108а

http://prz.mvs.gov.ua

Уласевич Сергій Васильович

Кравцов Роман Олександрович

Навчальні заклади[ред.ред. код]

Спецпідрозділи охорони громадського порядку[ред.ред. код]

У квітні 2014 року головою МВС Аваковим А. Б. прийнято рішення про створення корпусу спецпідрозділів з ​​охорони громадського порядку (батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення) для захисту від злочинних посягань та охорони громадського порядку.

Військово-лікарські комісії[ред.ред. код]

При всіх госпіталях МВСУ діють військово-лікарські комісії, на які покладено повноваження експертного визначення медичної та психологічної придатності особи до проходження військової служби в мирних та військових умовах, а також експертне визначення втрати здоров'я внаслідок бойових дій або проходження військової служби в мирний час і встановленні відповідної групи інвалідності учаснику бойових дій, експертне визначення зв'язку смерті/загибелі військовослужбовця з вогнестрільним пораненням при захисті Батьківщини. Комісії є важливими структурними підрозділом військової медицини України.

Миротворча діяльність[ред.ред. код]

Зараз 80 працівників МВС служать у складі миротворчих місій.[9]

Так, в Судані служать 37 співробітників, в Ліберії — 20, на Кіпрі — 8, у Кот-д `Івуарі — 7, в Конго — 5 і в Косово — 2 (у 2005–2006 роках там служило 197 працівників МВС). Ще один офіцер міліції перебуває у складі місії ОБСЄ в Киргизстані.[9]

Скандали в МВС України[ред.ред. код]

Попри те, що правоохоронні органи повинні захищати правопорядок та стояти на стражі закону і інтересів громадян, трапляються поодинокі негативні випадки, які компрометують органи внутрішніх справ, їх співробітників і державну владу в цілому.

 • У травні 2010 р. у Шевченківському райвідділі міліції м. Києва загинув студент Ігор Індило, внаслідок чого розпочалася кампанія «Ні поліцейській державі»
 • У вересні 2011 р. в результаті конфлікту між мешканцем села Семиполки Броварського району Київської області і місцевим майором міліції, останній був застрелений із рушниці. Однак місцева громада активно стала на захист правопорушника і звинуватила міліціонера у влаштуванні терору в селі.[10]
 • Протести у Врадіївці — 2013, які були спровоковані згвалтуванням місцевої жительки Крашкової двома співробітниками місцевого райвідділу.
 • Події 30 листопада — 1 грудня 2013 в середмісті Києва під час протестних акцій.
Докладніше у статті Євромайдан

30 листопада 2013 р. близько 4-ї години ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» оточили кілька сотень активних прибічників підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, які знаходились на Майдані Незалежності у Києві і, застосувавши фізичну силу і спецзасоби (зокрема, гумові кийки), жорстко розігнали мітингувальників, деякі з яких при цьому отримали тілесні ушкодження і були затримані (за деякими припущеннями, діяв російський переодягнений спецназ)[11]. Разом з тим, пізніше було оголошено, що 13 осіб під час цих подій зникло без вісті[12], а один з лідерів опозиції висловив припущення, що їх було вбито бійцями «Беркуту».[13]

Ця подія викликала масове обурення серед значної частини населення України, наступного дня на Хрещатик і Майдан Незалежності під керівництвом лідерів опозиції вийшли вже сотні тисяч протестувальників, з'явились вимоги відставки Уряду і Президента В.Януковича, мітингувальниками були зайняті будівлі Київської міськдержадміністрації, Будинок профспілок на Хрещатику, а 2-го грудня — Жовтневий палац. У той же час декілька десятків молодиків намагалися прорватися через стіну з бійців внутрішніх військ до будівлі Адміністрації Президента по вул. Банковій, застосовуючи каміння і кийки. При цьому деякі з активних нападників були помічені пізніше вже в лавах правоохоронців, що дало привід говорити про сплановані провокації з боку влади і МВС[14][15].

3 грудня 2013 р. з'явились свідчення про масові знущання над затриманими протестувальниками (серед яких виявились і випадкові свідки, зокрема журналіст В.Гарагуц), жорстоке поводження, ненадання медичної допомоги і тортури з боку бійців «Беркуту»[16].

Реформування МВС України[ред.ред. код]

З огляду на численні скандали і факти корупції в системі МВС, в українському суспільстві після Революції гідності назріла думка про необхідність реформування органів правопорядку країни. З цією ініціативою виступили громадські активісти, експерти та журналісти, які створили робочу групу по реформі правоохоронних органів при Громадській ініціативі «Реанімаційний пакет реформ»[17]. Для того, щоб повернути довіру населення і підвищити ефективність роботи МВС, було запропоновано здійснити системні зміни[18]. Дорожна карта реформування МВС зазначила необхідність:[19]

 1. Створити ефективну, контрольовану громадськістю систему органів держави з захисту правопорядку та боротьби зі злочинністю, яка буде діяти в інтересах суспільства на основі стандартів у сфері прав людини;
 2. Законодавчо забезпечити максимальні гарантії прав та свобод людини під час кримінального процесу для усіх сторін відповідного процесу;
 3. Забезпечити таку роботу сиcтеми виконання покарань, яка гарантує дотримання прав та свобод ув'язнених, сприяє ресоціалізації осіб, що потрапляють до установ виконання покарань, а також сприяє зниженню рівня злочинності;
 4. Подолати безкарність злочинів чи злочинної бездіяльності вищих посадових осіб держави, суддів, прокурорів, правоохоронців;
 5. Гуманізувати та привести до європейських стандартів систему кримінальних правопорушень;
 6. Вилучити з законодавства щодо адміністративної відповідальності правопорушення, які мають кримінально-правовий або цивільно-правовий характер.

У квітні 2014 року при МВС була створена Експертна рада з реформування міліції, яку очолив відимий український правозахисник Євген Захаров[20][21][22]. До складу Ради увійшли:

 • Євген Захаров — голова Експертної ради, директор Харківської правозахісної групи;
 • Олег Мартиненко — замісник голови Експертної ради, представник Української Гельсінської спілки з прав людини;
 • Антон Геращенко — секретар Експертної ради, радник міністра внутрішніх справ України;
 • Тігран Авакян, член Експертної ради, заступник міністра внутрішніх справ України з питань Євроінтеграції;
 • Сергій Яровий — член Експертної ради, генерал-лейтенант, заступник міністра внутрішніх справ України;
 • Михайло Вербенський — член Експертної ради, директор Департаменту моніторингу та організаційно-інспекторської роботи МВС України;
 • Олександр Банчук — член Експертної ради, представник Центру політико-правових реформ;
 • Володимир Батчаєв — член Експертної ради, представник Асоціації українських моніторів Дотримання прав людини в діяльності правоохороних органів;
 • Максим Буткевич — член Експертної ради, представник ГО «Центр „Соціальна Дія“», учасник проекту «Без кордонів»;
 • Денис Кобзін — член Експертної ради, директор ГО «Харьковский институт социальных исследований»;
 • Марина Легенька — член Експертної ради, представник Міжнародного жіночого Правозахисного центру «Ла Страда — Україна»;
 • Анастасія Леухіна — член Експертної ради, координатор Міжнародної програми Підвищення кваліфікації органів крімінального розслідування Департаменту Юстиції США;
 • Олександра Матвійчук — член Експертної ради, голова правления ГО «Центр Громадянських свобод»;
 • Вадим Пивоваров — член Експертної ради, представник Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохороних органів;
 • Роман Романов — член Експертної ради, представник Міжнародного фонду «Відродження»;
 • Геннадій Токарев — член Експертної ради, представник Харківської правозахісної групи;
 • Андрій Черноусов — член Експертної ради, представник ГО «Харківський інститут соціальних досліджень»;
 • Еліна Шишкіна — член Експертної ради, заступник директора Програми RADA;
 • Пітер Епплбі — консультант Експертної ради, керівник оперативного штабу Місії ЄС в Україні;
 • Стів Сміт&nbsp — консультант Експертної ради, Головной стратегічний радник Місії ЄС з питань МВС;
 • Ханнеке Брауер — консультант Експертної ради, заступник Головного стратегічного радника Місії ЄС з питань діяльності Прикордонної служби;
 • Мартін Лінхарт — консультант Експертної ради, радник офісу зв'язку НАТО в Україні з питань реформування сектору безпеки України.

Влітку-восени 2014 року Експертна рада з допомогою створеною за запитом української сторони Консультативної місії Європейського Союзу з питань МВС, до якої увійшло близько 70 фахівців із країн ЄС, в більшості із Данії, Швеції та Німеччини[23][24], напрацювала наступні документи[25]:

 • Проект Концепції першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ[26]
 • Проект Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України[27]
 • Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування органів внутрішніх справ України»[28]
 • Проект Постанови Кабміну України «Про внесення змін до розділу 1 опису і зразків форменого одягу та знаків розрізнення»[29]
 • Проект розпорядження Кабміну України «Питання реформування органів внутрішніх справ України»[30]
 • Проект Постанови Кабміну України «Про позбавлення підрозділів державної автомобільної інспекції функцій з надання адміністративних послуг, запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, надання патрульній службі міліції повноважень державної автомобільної інспекції із забезпечення безпеки дорожнього руху та контролю за дотриманням правил дорожнього руху в населених пунктах»[31]
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування органів внутрішніх справ)»[32]

Пілотний проект із реформування органів внутрішніх справ був проведений на протязі чотирьох місяців на базі ГУМВС України у Львівській області[33]. 22 жовтня Кабінет Міністрів України розглянув і затвердив Концепцію реформування системи Міністерства внутрішніх справ. Реформа МВС розрахована на три роки і буде завершена у 2017 році[34]. В рамках реформи планується скоротити штати МВС на 20 відсотків[35], а також об'єднати спецпідрозділи МВС[36]. Перший заступник голови МВС України Ека Згуладзе, колишній міністр внутрішніх справ Грузії, пообіцяла підвищення зарплати і збільшення кількості жінок у реформованих органах внутрішніх справ України[37].

Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, член Експертної ради при МВС та робочої групи з реформування органів правопорядку «Реанімаційного пакету реформ» виразив занепокоєння у зв'зку з тим, що: «принципові зауваження частини членів Експертної ради до цих документів не були враховані. Крім того, фінальне доопрацювання редакції тексту документів проводилися непрозоро і кулуарно. Не говорячи вже про розгляд цих документів на засіданні Уряду, про порядок денний, час та місце проведення якого стало відомо вже після його закінчення»[38].

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

 1. Постанова ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України», Відомості Верховної Ради України , 1993, № 22, ст. 234.
 2. Нагорода — не компенсація: Указ Президента урівноважить систему відомчих відзнак, Урядовий кур'єр, 22 червня 2012
 3. ІНСТРУКЦІЯ щодо застосування відомчих заохочувальних відзнак до осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ, цивільних працівників системи МВС України, громадян
 4. Указ Президента України № 365/2012 від 30 травня 2012 року «Про відомчі заохочувальні відзнаки»
 5. Указ Президента України № 491/2014 від 26 травня 2014 року «Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки»
 6. Територіальні підрозділи МВС України у областях на сайті МВС
 7. Інтернет-довідник «Офіційна Україна сьогодні»
 8. Юрий Владимирович Седнев — Начальник Управления МВД в Николаевской области
 9. а б Вячеслав Хрипун (2013-03-20). «Милицию вызывали» (ru). Коммерсантъ Украина. Архів оригіналу за 2013-06-25. Процитовано 2013-03-20. 
 10. Жителі села Семиполки захищають чоловіка, який убив міліціонера
 11. Український Майдан вбивала російська «Альфа»?
 12. Зниклі безвісти та особи, які знайшлися станом на 20.00 (17.12.2013)
 13. Тягнибок подозревает, что милиция убила нескольких демонстрантов Евромайдане в Киеве
 14. В Интернете появилось видео с провокаторами, которых наняли «регионалы» для «штурма АП»
 15. Порошенко: є свідчення, як провокаторів і грейдер завозили на Банкову
 16. Беркут фотографировался, ставя ноги на головы избитых ими на Банковой
 17. Реформа органів правопорядку
 18. 10 реформ для міліції. Як перетворити МВС з банди на правоохоронців?
 19. Дорожна карта реформ: Реформа органів правопорядку
 20. Ми повинні напрацювати свій механізм реформи і свою міліцію, — Євген Захаров (ФОТО), ВЗГ ГУМВС України у Львівській області, 18 липня 2014
 21. Розширене засідання Експертної ради при МВС з питань реформування та прав людини
 22. Документи по реформі МВС, — Арсен Аваков
 23. Реформуванням МВС займеться 70 експертів з ЄС
 24. Реформувати українську міліцію допоможуть експерти з ЄС
 25. Аваков опублікував документи про реформу МВС
 26. Проект Концепції першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ
 27. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України
 28. Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування органів внутрішніх справ України»
 29. Постанова Кабміну України «Про внесення змін до розділу 1 опису і зразків форменого одягу та знаків розрізнення»
 30. Проект розпорядження КМУ «Питання реформування органів внутрішніх справ України»
 31. Проект Постанови Кабміну України «Про позбавлення підрозділів державної автомобільної інспекції функцій з надання адміністративних послуг, запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, надання патрульній службі міліції повноважень державної автомобільної інспекції із забезпечення безпеки дорожнього руху та контролю за дотриманням правил дорожнього руху в населених пунктах»
 32. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування органів внутрішніх справ)»
 33. Голова Експертної ради при МВС представив результати першого етапу реформування ОВС
 34. Правительство утвердило концепцию реформирования милиции
 35. Шкиряк рассказал, что в МВД сократят штат
 36. Все милицейские спецподразделения будут объединены в одно, — Зорян Шкиряк
 37. Згуладзе каже, що реформи в МВС передбачають зростання зарплат
 38. 10 недоліків «напівреформи» міліції

Джерела[ред.ред. код]

|}|}