Код Гаффмана

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Код Хаффмана)
Перейти до: навігація, пошук

Алгоритм Гаффмана - адаптивний жадібний алгоритм оптимального префіксного кодування алфавіту з мінімальною надмірністю. Був розроблений в 1952 році аспірантом Массачусетського технологічного інституту Девідом Гаффманом при написанні ним курсової роботи. В даний час використовується в багатьох програмах стиснення даних.

На відміну від алгоритму Шеннона - Фано, алгоритм Гаффмана залишається завжди оптимальним і для вторинних алфавітів m2 з більш ніж двома символами.

Цей метод кодування складається з двох основних етапів:

  1. Побудова оптимального кодового дерева
  2. Побудова відображення коду-символів на основі побудованого дерева

Кодування Гаффмана[ред.ред. код]

Один з перших алгоритмів ефективного кодування інформації був запропонований Д. А. Гаффманом в 1952 році. Ідея алгоритму полягає в наступному: знаючи ймовірності символів у повідомленні, можна описати процедуру побудови кодів змінної довжини, що складаються з цілої кількості бітів. Символам з більшою ймовірністю ставляться у відповідність більш короткі коди. Коди Гаффмана володіють властивістю префіксності (тобто жодне кодове слово не є префіксом іншого), що дозволяє однозначно їх декодувати.

Класичний алгоритм Гаффмана на вході отримує таблицю частот з якими зустрічаються символи у повідомленні. Далі на підставі цієї таблиці будується дерево кодування Гаффмана (Н-дерево).

  1. Символи вхідного алфавіту утворюють список вільних вузлів. Кожен лист має вагу, яка може бути рівною або ймовірності, або кількості входжень символу у стиснене повідомлення.
  2. Вибираються два вільних вузла дерева з найменшими вагами.
  3. Створюється їх батьковий вузол з вагою, рівною їх сумарній вазі.
  4. Вузол-батько додається в список вільних вузлів, а два його нащадка видаляються з цього списку.
  5. Одній дузі, котра виходить з вузла батька, ставиться у відповідність біт 1, інший — біт 0.
  6. Кроки, починаючи з другого, повторюються доти, поки в списку вільних вузлів не залишиться тільки один вільний вузол. Він і буде вважатися коренем дерева.
Кодування Гаффмана

Припустимо, у нас є наступна таблиця частот:

15 7 6 6 5
A B C D E

Цей процес можна представити як побудова дерева, корінь якого — символ з сумою ймовірностей об'єднаних символів, що вийшов при об'єднанні символів з останнього кроку, його n0 нащадків — символи з попереднього кроку і т. д.

Щоб визначити код для кожного із символів, що входять в повідомлення, ми повинні пройти шлях від листа дерева, який відповідає поточному символу, до його кореня, накопичуючи біти при переміщенні по гілках дерева (перша гілка в дорозі відповідає молодшому біту). Отримана таким чином послідовність бітів є кодом даного символу, записаним у зворотному порядку.

Для даної таблиці символів коди Гаффмана будуть виглядати наступним чином.

A B C D E
0 100 101 110 111

Оскільки жоден з отриманих кодів не є префіксом іншого, вони можуть бути однозначно декодовані при читанні їх з потоку. Крім того, найбільш частий символ повідомлення А закодований найменшою кількістю біт, а найбільш рідкісний символ E — найбільшим.

При цьому загальна довжина повідомлення, що складається з наведених у таблиці символів, складе 87 біт (в середньому 2,2308 біта на символ). При використанні рівномірного кодування загальна довжина повідомлення склала б 117 біт (рівно 3 біта на символ). Зауважимо, що ентропія джерел, незалежним чином породжує символи із зазначеними частотами, складає ~ 2,1858 біта на символ, тобто надмірність побудованого для такого джерела коду Гаффмана, що розуміється, як відмінність середнього числа біт на символ від ентропії, становить менше 0,05 біт на символ.

Класичний алгоритм Гаффмана має ряд істотних недоліків. По-перше, для відновлення вмісту стиснутого повідомлення декодер повинен знати таблицю частот, якою користувався кодер. Отже, довжина стиснутого повідомлення збільшується на довжину таблиці частот, яка повинна надсилатися попереду даних, що може звести нанівець всі зусилля по стисненню повідомлення. Крім того, необхідність наявності повної частотної статистики перед початком власне кодування вимагає двох проходів по повідомленню: одного для побудови моделі повідомлення (таблиці частот і Н-дерева), іншого для власне кодування. По-друге, надмірність кодування звертається в нуль лише в тих випадках, коли ймовірності кодованих символів є зворотними ступенями числа 2. По-третє, для джерела з ентропією, що не перевищує 1 (наприклад, для двійкового джерела), безпосереднє застосування коду Гаффмана безглуздо.

Адаптивне стиснення[ред.ред. код]

Адаптивне стиснення дозволяє не передавати модель повідомлення разом з ним самим і обмежитися одним проходом за повідомленням як при кодуванні, так і при декодуванні.

У створенні алгоритму адаптивного кодування Гаффмана найбільші складності виникають при розробці процедури поновлення моделі чергових символів. Теоретично можна було би просто вставити всередину цієї процедури повну побудову дерева кодування Гаффмана, однак, такий алгоритм стиснення мав би неприйнятно низьку швидкодію, так як побудова Н-дерева - це занадто велика робота і робити її при обробці кожного символу нерозумно. На щастя, існує спосіб модифікувати вже існуюче Н-дерево так, щоб відобразити обробку нового символу.

Оновлення дерева при зчитуванні чергового символу повідомлення складається з двох операцій.

Перша - збільшення ваги вузлів дерева. Спочатку збільшуємо вагу листа, відповідного вважають символом, за одиницю. Потім збільшуємо вагу батька, щоб привести його у відповідність з новими значеннями ваги нащадків. Цей процес продовжується до тих пір, поки ми не доберемося до кореня дерева. Середнє число операцій збільшення ваги дорівнює середній кількістю бітів, необхідних для того, щоб закодувати символ.

Друга операція - перестановка вузлів дерева - потрібна тоді, коли збільшення ваги вузла призводить до порушення властивості впорядкованості, тобто тоді, коли збільшена вага вузла стає більшою, ніж вага наступного порядку вузла. Якщо і далі продовжувати обробляти збільшення ваги, рухаючись до кореня дерева, то дерево перестане бути деревом Гаффмана.

Щоб зберегти упорядкованість дерева кодування, алгоритм працює в такий спосіб. Нехай нова збільшена вага вузла дорівнює W+1. Тоді починаємо рухатися по списку у бік збільшення ваги, поки не знайдемо останній вузол з вагою W. Переставимо поточний і знайдений вузли між собою в списку, відновлюючи таким чином порядок в дереві (при цьому батьки кожного з вузлів теж зміняться). На цьому операція перестановки закінчується.

Після перестановки операція збільшення ваги вузлів продовжується далі. Наступний вузол, вага якого буде збільшена алгоритмом, - це новий батько вузла, збільшення ваги якого викликало перестановку.

Переповнення[ред.ред. код]

У процесі роботи алгоритму стиснення ваги вузлів в дереві кодування Гаффмана неухильно зростає. Перша проблема виникає тоді, коли вага кореня дерева починає перебільшувати місткість комірки, в якій він зберігається. Як правило, це 16-бітове значення і, отже, не може бути більше, ніж 65535. Друга проблема, яка заслуговує ще більшої уваги, може виникнути значно раніше, коли розмір найдовшого коду Гаффмана перебільшує місткість комірки, яка використовується для того, щоб передати його у вихідний потік. Декодеру все одно, якої довжини код він декодує, оскільки він рухається зверху вниз по дереву кодування, вибираючи з вхідного потоку по одному біту. Кодер ж повинен починати від листа дерева і рухатися вгору до кореня, збираючи біти, які потрібно передати. Зазвичай це відбувається зі змінною типу «цілий» і, коли довжина коду Гаффмана перевершує розмір типу «цілий» в бітах, настає переповнення.

Можна довести, що максимальну довжину код Гаффмана для повідомлень з одним і тим же вхідним алфавітом матиме, якщо частоти символів утворюють послідовність Фібоначчі. Повідомлення з частотами символів, рівними числам Фібоначчі до Fib(18), - це відмінний спосіб протестувати роботу програми стиснення по Гаффману.

Масштабування ваг вузлів дерева Гаффмана[ред.ред. код]

Беручи до уваги сказане вище, алгоритм поновлення дерева Гаффмана повинен бути змінений таким чином: при збільшенні ваги потрібно перевіряти його на досягнення допустимого максимуму. Якщо ми досягли максимуму, то необхідно «масштабувати» вагу, зазвичай розділивши вагу листка на ціле число, наприклад, 2, а потім перерахувавши вагу всіх інших вузлів.

Однак при діленні ваги навпіл виникає проблема, пов'язана з тим, що після виконання цієї операції дерево може змінити свою форму. Пояснюється це тим, що ми ділимо цілі числа і при діленні відкидаємо дробову частину.

Правильно організоване дерево Гаффмана після масштабування може мати форму, яка значно відрізняється від вихідної. Це відбувається тому, що масштабування призводить до втрати точності нашої статистики. Але зі збором нової статистики наслідки цих «помилок» практично сходять нанівець. Масштабування ваги - досить дорога операція, оскільки вона призводить до необхідності заново будувати все дерево кодування. Але так як необхідність в ній виникає відносно рідко, то з цим можна змиритися.

Виграш від масштабування

Масштабування ваги вузлів дерева через певні інтервали дає несподіваний результат. Незважаючи на те, що при масштабуванні відбувається втрата точності статистики, тести показують, що воно призводить до кращих показників стиснення, ніж якщо б масштабування відкладалося. Це можна пояснити тим, що поточні символи стисненого потоку більше «схожі» на своїх близьких попередників, ніж на тих, які зустрічалися набагато раніше. Масштабування призводить до зменшення впливу «давніх» символів на статистику і до збільшення впливу на неї «недавніх» символів. Це дуже складно виміряти кількісно, ​​але, в принципі, масштабування робить позитивний вплив на ступінь стиснення інформації. Експерименти з масштабуванням в різних точках процесу стиснення показують, що ступінь стиснення сильно залежить від моменту масштабування ваги, але не існує правила вибору оптимального моменту масштабування для програми, орієнтованої на стиск будь-яких типів інформації.

Застосування[ред.ред. код]

Стиснення даних Гаффмана застосовується під час стиснення фото- і відеозображень (JPEG, стандарти стиснення MPEG), в архіваторах (PKZIP, LZH та ін), в протоколах передачі даних MNP5 і MNP7.

Посилання[ред.ред. код]