Інформаційна ентропія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Інформаці́йна ентроп́ія — в теорії інформації, ентропія є мірою невизначеності випадкової величини. Зазвичай як інформаційну ентропію використовують ентропію Шеннона.

Ентропія Шеннона визначає абсолютну межу найкращого стиснення даних без втрат: розглядаючи повідомлення як послідовність незалежних та однаково розподілених випадкових величин, теорема Шеннона про кодування доводить, що середня довжина найкоротшого можливого представлення закодованого повідомлення в заданому алфавіті дорівнює ентропії поділеній на логарифм кількості символів у вихідному алфавіті.

Історія[ред.ред. код]

У 1946 американський вчений-статистик Джон Тьюкі запропонував назву БІТ (BIT — абревіатура від BInary digiT), одне з головних понять XX століття. Тьюкі обрав біт для позначення одного двійкового розряду, здатного приймати значення 0 або 1. Шеннон використав біт як одиницю виміру інформації. Мірою кількості інформації Шеннон запропонував вважати функцію, названу ним ентропією.

Нехай повідомлення — осмислена фраза якоюсь мовою. Шеннон зауважив, що при передачі різних літер ми передаємо різну кількість інформації. Якщо ми передаємо літери, що часто зустрічаються, то інформації менше; при передачі рідкісних літер - більше. Це видно при кодуванні літер алфавіту азбукою Морзе. Найчастіші літери передаються коротко, а для рідкісних використовують більш довгі ланцюжки. Так, літера «Е» кодується однією крапкою «.», а рідкісна «Ш» - чотирма тире «----» (це найдовша послідовність на букву в азбуці Морзе).

Кількість інформації на літеру пов'язана з частотою вживань цієї літери у всіх повідомленнях, які формуються через мову. Чим більше рідкісну літеру ми передаємо, тим більше в ній інформації.

Ентропія - міра непередбачуваності. Це поняття Шеннон взяв із статистичної термодинаміки. Нехай імовірність i-того символу алфавіту, що складається з n символів (міра частоти, з якою зустрічається символ у всіх повідомленнях мови), дорівнює pi.

Шеннон пише: «Величина H грає центральну роль в теорії інформації як міра кількості інформації, можливості вибору і невизначеності». Кількість інформації, що передається в повідомленні, тісно пов'язане з мірою невизначеності, або непередбачуваності переданих символів.

Визначення[ред.ред. код]

Ентропія H_r(S) (за основою r) джерела інформації S обчислюється за формулою:[1]

H_r(S) = \sum_{i=1}^q p_i \log_r \left(\frac{1}{p_i}\right),

де p_i — ймовірність отримання символу s_i, q — кількість символів в алфавіті.

Найчастіше за основу вибирається число 2. В такому випадку інформаційна ентропія збігається з числом бітів, яким можна закодувати інформацію. Наприклад, якщо однакова ймовірність запису в комірці пам'яті одиниці або нуля (ці дві цифри складають алфавіт), тоді

 H_2(2) = \frac{1}{2} \log_2 2 + \frac{1}{2} \log_2 2 = 1 .

Тобто інформаційна ентропія такої комірки дорівнює 1.

Ентропія Марківського процесу[ред.ред. код]

Властивості[ред.ред. код]

  • Ентропія завжди невід'ємна
  • Ентропія максимальна, якщо значення xi випадкової величини X рівноймовірні
  • Максимальне значення ентропії Hmax(X)=logaN

Приклади[ред.ред. код]

Джерела інформації[ред.ред. код]

  1. Хэмминг Р. В. (1983). Теория информации и теория кодирования. Москва: Радио и Связь. 

Див. також[ред.ред. код]


Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.