Німецьке цивільне уложення

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Німецьке цивільне уложення (нім. (Deutsches) Bürgerliches Gesetzbuch, (BGB)) – систематизований збірник цивільних законів Німеччини, відомий також як Німецький цивільний кодекс 1896 р., «Бісмарківський кодекс». Ідея систематизації цивільного законодавства за прикладом наполеонівської Франції з її Code Civil (1804) визріла в німецьких урядових колах вже невдовзі після появи знаменитої французької кодифікації.

Отто фон Бісмарк як канцлер об’єднаної Німеччини сприяв розробці проекту Нім. цивільн. Уложення, яке було прийняте з 18.08.1896, а стало чинним з 01.01.1900 (одночасно з Німецьким торговим уложенням). Німецьке цивільне уложення (НЦУ) являє собою першу в історії Німеччини єдину для всієї держави кодифікацію цивільного права. Його прийняття остаточно покінчило з партикуляризмом цивільного законодавства німецьких земель.

НЦУ ґрунтується на римському праві. Воно побудоване за пандектною системою, відповідно до якої містить п’ять книг: Кн. 1 «Загальна частина»; Кн. 2 «Зобов’язальне право»; Кн. 3 «Речові права»; Кн. 4 «Сімейне право»; Кн. 5 «Спадкове право (Правонаступництво)». Загалом НЦУ зосереджує в п’яти книгах 2385 статей. Книга 5 НЦУ про зобов’язальне право була суттєво новелізована (оновлена) в 2002 р.

НЦУ справило вплив на цивільне законодавство багатьох держав (Нідерландів, Данії, Греції, Португалії, скандинавських держав, КНР, Японії та ін.).

Література[ред.ред. код]

  • Дахно І. І. Німецьке цивільне уложення (Bürgerliches Gesetzbuch) // Юридична енциклопедія: В 6-ти тт. – Т. 4: Н – П. – К., 2002. – 720 с. – С. 165.
  • Гражданское уложение Германской Империи: Перевод с немецкого. – С. – Пб.: Тип. Правительствующего Сената, 1898. – 522 с.
  • Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению. Пер. с нем.; Введение, составление В. Бергманн, науч. ред. А. Л. Маковский [и др.]. – М: Волтерс Клувер, 2004. (3-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 850 с.; Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению = Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetz; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд., перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – 888 с. – (Серия «Германские и европейские законы» ; кн. 1). – ISBN 978-5-9998-0183-8).
  • Гражданское право Германии: Перевод с немецкого / Бернгефт Ф., проф. Рост. ун-та, Колер И., проф. Берл. ун-та; Под ред.: В.М. Нечаев. – С.-Пб.: Сенат. Тип., 1910. – 407 с.
  • Савельев В.А. Германское гражданское уложение. М., 1983. - 61 с.
  • Савельев В.А. Юридическая конструкция германского права собственности в начальный период империализма // Очерки кодификации и новеллизации буржуазного гражданского права. Сб. науч. тр. М., 1983. - С. 63 -75.
  • Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии. М.: Юрист, 1994. - 95 с.
  • Василевская Л. Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. – М.: «Статут», 2004.
  • Книпер Р. Закон и история: О состоянии и изменениях Германского Гражданского Уложения. Пер. с нем.- Алматы, Баден-Баден: Номос, 2005.
  • Німецьке цивільне уложення в англійському перекладі станом на 1907 р.

Див. також[ред.ред. код]