Фольклористика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Фольклори́стика — наука, що вивчає фольклор: його сутність, тематику, специфіку, закономірності, особливості та взаємозв'язок з іншими видами мистецтва.

Завдання

[ред. | ред. код]

Досліджує загальнотеоретичні проблеми фольклору, історії фольклору та фольклористики, закономірностей і динаміки розвитку поетики, жанрів і видів художнього відтворення дійсності, генези художнього мислення, ідейно-художньої структури міфологічного мислення у традиційній культурі, ритуального контексту фольклорної жанрології, фольклоризму певного етапу літературного процесу чи творчості окремого письменника.

 • вивчення системи жанрів фольклору;
 • типологія художньої структури народнопоетичних творів;
 • еволюція символіки й образності;
 • традиції і новаторство народного поетичного мислення;
 • контамінація української дуалістичної традиції та християнства у фольклорі;
 • історія вивчення розвитку жанрових систем фольклору;
 • фольклорно-літературні взаємини; синхронний та діахронний підходи;
 • фольклоризм у літературі;

Галузі

[ред. | ред. код]

Галузі дослідження:

Фольклористи

[ред. | ред. код]

Україна

[ред. | ред. код]

Японія

[ред. | ред. код]

Див. також

[ред. | ред. код]

Джерела

[ред. | ред. код]
 • Кирчів Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі / Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. - 536 с. - ISBN 978-966-02-5428-2
 • Українська фольклористика: акценти сьогодення / Микола Костянтинович Дмитренко; В.о. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Сталь, 2008. – 236 с. – 300 пр. – ISBN 966-15-5516-6
 • Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): навч. посібн. / Мирослава Петрівна Вовк. – К.: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2014. – 202 с.
 • Українська фольклористика: історія, теорія, практика / Микола Костьович Дмитренко. – К. : Часопис "Народознавство", 2001. – 576 с. – 1000 пр. – ISBN 966-7421-12-0
 • Нариси до історії української фольклористики : Навч. посіб. для студ. вузів / Я. І. Гарасим. – К. : Знання, 2009. – 301 c.
 • Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми : Монографія / Микола Костьович Дмитренко; В. о. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Сталь, 2004. – 384 с. – 500 пр. – ISBN 966-7589-25-0
 • Українська фольклористика в Галичині кінця XIX - першої третини XX століття : іст.-теорет. дискурс : монографія / Ганна Сокіл, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка , 2011. – 586 с. – 500 пр. – ISBN 978-966-613-841-8
 • Українська фольклористика : словник-довідник / Уклад. і ред. Михайло Чорнопиский; Ред. Оксана Давидова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с. – 2000 пр. – ISBN 966-07-1323-9
 • Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХІ ст.): словник термінів / Мирослава Вовк. – К.: ІПООД НАПН України, 2014. – 63 с.
 • Столярчук Б. Фольклористи України: Біографічний словник. — Рівне, 1994.
 • Івановська Олена. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів. Підручник. Київ: ВПК “Експрес-Поліграф”, 2012. 336 с. ISBN 978-966-2530-39-1
 • Гарасим Ярослав. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. - Львів: НВФ “Українські технології”‘, 2010. - 376 с. - ISBN 978-966-345-202-9
 • Українська радянська фольклористика : етапи розвитку і проблематика / Іван Павлович Березовський; В. о. АН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : Наукова думка, 1968. – 341 с. – 3 000 пр.

Посилання

[ред. | ред. код]