Рівні організації живої матерії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії — ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Найчастіше виділяють шість основних структурних рівнів життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосферний. У типовому випадку кожен з цих рівнів є системою з підсистем нижчого рівня і підсистемою системи вищого рівня.

Слід підкреслити, що побудова універсального списку рівнів біосистем дотепер була неможлива. Виділяти окремий рівень організації доцільно в тому випадку, якщо на ньому виникають нові властивості, відсутні у систем нижчого рівня. Наприклад, феномен життя відомий на клітинному рівні, а потенційне безсмертя — на популяційному[1]. При дослідженні різних об'єктів або різних аспектів їх функціонування можуть виділятися різні набори рівнів організації. Наприклад, у одноклітинних організмів клітинний і організменний рівень збігаються. При вивченні проліферації (розмноження) клітин багатоклітинного рівня може бути необхідне виділення окремих тканинного і органного рівнів, оскільки для тканини і для органу можуть бути характерні специфічні механізми регуляції досліджуваного процесу.

Одним із висновків, що випливають із загальної теорії систем є те, що біосистеми різних рівнів можуть бути подібні у своїх істотних властивостях, наприклад, принципах регуляції важливих для їхнього існування параметрів. Системологія завершує формування біофізики складних систем і факт відкриття первинного системогенезу та ієрархічного полісубстратного системогенезу складають основу рівнів організації біологічних об'єктів.

Молекулярний рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Це специфічні для живих організмів класи органічних сполук (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо), їх взаємодія між собою і з неорганічними компонентами, роль в обміні речовин та енергії в організмі, зберіганні спадкової інформації та її передачі. Цей рівень можна назвати початковим, найбільш глибинним рівнем організації живого. Кожен живий організм складається із молекул органічних речовин—білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, жирів, які знаходяться в клітинах. Зв'язок між молекулярним і наступним за ним клітинним рівнем забезпечується тим, що молекули — це той матеріал, з якого створені надмолекулярні клітинні структури. Тільки вивчивши молекулярний рівень можна зрозуміти, як протікали процеси зародження і еволюції життя на нашій планеті, якими є молекулярні основи спадковості і процесів обміну речовин в організмі. Адже саме на молекулярному рівні відбувається перетворення всіх видів енергії і обмін речовин в клітині. Механізми цих процесів також універсальні для всіх живих організмів.

Компоненти

[ред. | ред. код]
 • Молекули неорганічних і органічних сполук
 • Молекулярні комплекси хімічних сполук (мембрана тощо)

Основні процеси

[ред. | ред. код]
 • Об'єднання молекул в особливі комплекси
 • Здійснення фізико-хімічних реакцій в упорядкованому вигляді
 • Копіювання ДНК, кодування та передача генетичної інформації

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні

[ред. | ред. код]

Клітинний рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Представлений вільноживучими одноклітинними організмами і клітинами, що входять в багатоклітинні організми.

Компоненти

[ред. | ред. код]
 • Комплекси молекул хімічних сполук і органели клітини.

Основні процеси

[ред. | ред. код]

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні

[ред. | ред. код]

Тканинний рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Тканинний рівень представлений тканинами, що об'єднують клітини певної будови, розмірів, розташування і подібних функцій. Тканини виникли в ході історичного розвитку разом з багатоклітинністю. У багатоклітинних організмів вони утворюються в процесі онтогенезу як наслідок диференціації клітин. У тварин розрізняють кілька типів тканин (епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, а також кров і лімфа). У рослин розрізняють меристематичну, захисну, основну і провідну тканини. На цьому рівні відбувається спеціалізація клітин.

Наукові дисципліни, які здійснюють дослідження на цьому рівні: гістологія.

Органний рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Органний рівень представлений органами організмів. У найпростіших травлення, дихання, циркуляція речовин, виділення, пересування і розмноження здійснюються за рахунок різних органел. У досконаліших організмів є системи органів. У рослин і тварин органи формуються за рахунок різної кількості тканин. Для хребетних характерна цефалізація, яка захищається в зосередженні найважливіших центрів і органів чуття в голові.

Організмовий рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Представлений одноклітинними і багатоклітинними організмами рослин, тварин, грибів і бактерій.

Компоненти

[ред. | ред. код]
 • Клітина — основний структурний компонент організму. З клітин утворені тканини та органи багатоклітинних організмів

Основні процеси

[ред. | ред. код]

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні

[ред. | ред. код]

Популяційно-видовий рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Представлений в природі величезною різноманітністю видів і їх популяцій.

Компоненти

[ред. | ред. код]
 • Групи споріднених особин, об'єднаних певним генофондом і специфічною взаємодією з навколишнім середовищем

Основні процеси

[ред. | ред. код]
 1. Генетична своєрідність
 2. Взаємодія між особами і популяціями
 3. Накопичення елементарних еволюційних перетворень
 4. Здійснення мікроеволюції і вироблення адаптацій до змінного середовища
 • Видоутворення
 1. Збільшення біорізноманіття

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні

[ред. | ред. код]

Біогеоценотичний рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Представлений різноманітністю природних і культурних біогеоценозів у всіх середовищах життя.

Компоненти

[ред. | ред. код]
 • Популяції різних видів
 • Фактори середовища
 • Харчові мережі, потоки речовин і енергії
 • Повітряні фактори

Основні процеси

[ред. | ред. код]
 • Біохімічний колообіг речовин і потік енергії, що підтримують життя
 • Підтримує рівновагу між живими організмами і абіотичним середовищем (гомеостаз)
 • Забезпечення живих організмів умовами проживання і ресурсами (їжею та притулком)

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні

[ред. | ред. код]

Біосферний рівень організації життя

[ред. | ред. код]

Представлений вищою, глобальною формою організації біосистем — біосферою.

Компоненти

[ред. | ред. код]

Основні процеси

[ред. | ред. код]
 • Активна взаємодія живої і неживої речовин планети
 • Біологічний колообіг речовин і енергії
 • Активна біогеохімічна участь людини у всіх процесах біосфери, її господарська та етнокультурна діяльність

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні

[ред. | ред. код]

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. Рівні організації біосистем (Шабанов Д.А., Кравченко М.А. Екологія: біологія взаємодій). Архів оригіналу за 20 вересня 2015. Процитовано 19 вересня 2011.

Література

[ред. | ред. код]