Сфрагістика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Сфрагістика (грец. σφραγίδαпечатка), також сіґілографія (лат. syhyllumпечатка), охоплює печаткове мистецтво (виготовлення печаток), печаткове право (правні норми вжитку печаток), печаткознавство (наука про печатки).

Печаткове мистецтво з'явилося вперше в Єгипеті й Вавилоні, від них перебрали його греки й римляни, далі воно перейшло на територію сучасної України, до скіфів, сарматів, антів, готів тощо. Печаткове право було впорядковане за ранньої доби Київської Русі. Печаткознавство почалося, ще в XIII столітті на землях сучасної Німеччини

Термін «печатка» охоплює два поняття:

 1. прилад (камінний, металевий тощо) до витискування чи прикладання (т. зв. матриця);
 2. відтиск (на металі, воску тощо) або відбитка мастилом (на пергамені, папері тощо).

У XIX сторіччі з'явився «штемпель» (укр. Печатка), виготовлений з гуми, який залишає не рельєфне зображення, а лише відтиск, подібний до друкованого. Приблизно до XII століття печатки були однобічними й прикладними, а згодом переважно двобічні (лицевий та зворотній боки) й привісні. Найдавніші згадки про давню українську печатку можна помітити в літописах: «Ношаху сли печати злати, а гостье сребрени» (договір князя Ігоря Рюриковича з греками 945 року; печатки послів були золотими, а купців — срібними) і «Написахом на харатья сей й своими печатьми запечатахом» (договір князя Святослава Ігоревича з греками 971 року).

Відомі сфрагісти[ред.ред. код]

Маріан Гумовський (30 вересня 1881 — 1 жовтня 1974) — відомий польський історик, сфрагіст і нумізмат;

Анатолій Кирилович Тітов (народився 27 листопада 1947) — білоруський історик, геральдист і сфрагіст;

Владислав Крескентійович Лукомський (1882 — 1946) — російський історик-геральдист, генеалог, сфрагіст;

Едмундас Рімша (народився 15 грудня 1948) — відомий литовський геральдист і сфрагіст.

Література[ред.ред. код]

 • Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.
 • Гавриленко В. О., Перкун В. П. Сфрагістика // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — С. 919. — ISBN 978-966-00-1290-5.
 • Шлях до сфрагістики / Віталій Гавриленко. — Львівське від‐ня Iн‐ту укр. археографії та джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України, Українське геральдичне тов‐во, Ін‐т спец. іст. дисциплін Музею Шереметьєвих. — Київ ; Львів, 2014. — 328 с. — ISBN 978‐966‐02‐7306‐1
 • 1000 років української печатки: каталог виставки 24 травня — 15 листопада 2013 р. / головаредколегії В. А. Смолій ; упоряд. Ю. К. Савчук. — К. : Ін-т історії України, 2013. — 504 с. — [Укр. та англ. мовами].
 • Снимки древних русских печатей. М. 1828;
 • Иванов П. Сборник снимков с древнейших русских печатей. М. 1858;
 • Weryga-Darowski О. Znaki pieczętne ruskie. Noty heraldyczne. Париж 1862;
 • Снимки древнейших русских печатей. М. 1882;
 • Бареуков А. Правительственые печати в Малороссии. КСт. К. 1887;
 • Болсуновсий К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго-Западного края, тт. І, II і III. К. 1899; 1908, 1914;
 • Лихачев Н. Русская сфрагистика. П. 1900;
 • Грушевський М. Печаті з околиці Галича. ЗНТШ, т. 38. Л. 1900;
 • Лаппо-Данилевский А. Печати последних Галицко-Владимирских князей и их советников. Болеслав Юрій II, князь Всей Малой России. П. 1906;
 • Слабченко Марія. Материалы по малорусской сфрагистике. О. 1912;
 • Ewald W. Siegelkunde. Мюнхен 1914;
 • Крип'якевич І. З коз. сфрагістики. ЗНТШ, тт. 122, 124. Л. 1918;
 • Лихачев Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. тт. І — II. П. 1928 — 30;
 • Антонович К. Київ. міська печатка. Ювілейний зб. на пошану акад. Д. Багалія. УВАН. К. 1927;
 • Слабченк о Михайло. Запор. печатки 18 ст. ЗІФВ УАН, XIX. К. 1928;
 • Корнилович М. Печатки 16-ти київ. цехів. Ювілейний зб. на пошану акад. М. Грушевського. УВАН. К. 1928;
 • Прокопович В. Сфрагістичні анекдоти. Праці Укр. Іст.-Філол. Товариства в Празі, т. II і окремо. Прага 1938;
 • Прокопович В. Печать малороссийская. Сфрагістичні етюди ЗНТШ, т. 163. Париж — Нью-Йорк 1954;
 • Крип'якевич І. Стан і завдання української сфрагістики. Укр. Іст. Журнал, І. К. 1959;
 • Gumowski М., Hajsig М., Micucki S. SfragistyKa. В. 1960;
 • Климкевич Р. Найдавніші печаті м. Львова, ж. Київ, чч. 5 — 6. Філядельфія 1962;
 • Каменцева Є., Устюгов Н. Русская сфрагистика й геральдика. М. 1963 (2 вид. М. 1974);
 • Климкевич Р. Найдавніші печаті укр. міст. ж. Київ, чч. 1 — 2. Філядельфія 1963;
 • Сова А. Сфрагістичні пам'ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття / Андрій Сова.– Л. : ЛДУФК, 2014. — 72 с.ISBN 978-966-2328-75-2
 • Янин В. Актовые печати древней Руси X—XV вв. М. 1970.
 • Низка ст. у зб. Нумизматика и сфрагистлка К. з 1963;
 • Іст. джерела та їх використання. К. з 1964, Археологія. К. з 1947), в журн. Архіви України (К. з 1965) та ін.