Заклад освіти

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Заклад освіти (анг. Educational institutions) – юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітню діяльність.[1]

Обгрунтування введення терміну "заклад освіти"[ред.ред. код]

У сучасних умовах українське освітне законодавство разом із традиційним терміном "навчальний заклад" все частіше використовує термін "заклад освіти".

Зазначене є по-перше, спробою розмежувати два предикати цього терміну «освіта» та «навчання» у зв’язку з поширенням концепції «Безперервного навчання (Lifelong learning)».

По-друге, у сучасних умовах в число суб’єктів освітньої діяльності включено не тільки навчальні заклади, а й інші фізичні та юридичні особи, що забезпечують реалізацію права людини на освіту в формальній та неформальній освіті.

Втретє, широке застосування в міжнародній практиці концепції освітніх послуг призвело до використання терміну "надавач (провайдер) освітніх послуг", що є більш ширшим, ніж термін "навчальний заклад". Саме тому Міжнародна стандартна класифікація освіти МСКО-2011 використовує два визначення: "Навчальний заклад" та "Організація, що забезпечує надання освітніх послуг (провайдер освіти)".

  • Навчальний заклад (англ. educational institution) – офіційна організація (школа, коледж, університет або навчальний центр), основною метою якої є надання освіти. Такі організації зазвичай акредитуються і отримують офіційний дозвіл на діяльність від національних властей або рівнозначних їм органів. Приватні організації, такі як релігійні, приватні освітні заклади, навчальні підприємства, як комерційні, так і некомерційні, також можуть організовувати діяльність навчальних закладів.
  • Організація, що забезпечує надання освітніх послуг (англ. education provider) – організація, для якої надання освітніх послуг є основною або супутньою метою. Це може бути державний навчальний заклад, а також приватне підприємство, недержавна організація або державна неосвітня організація.[2]

Закон України "Про освіту" окрім визначення "заклад освіти" надає також більш широке визначення: «суб’єкт освітньої діяльності – фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність».[1]

Приклади законодавчого визначення терміну в інших країнах[ред.ред. код]

Зазначена зміна термінології є звичайною сучасною практикою деяких країн.

Так, Кодекс Республіки Білорусь про освіту використовує термін «установа освіти»: «установа освіти – юридична особа в організаційно-правовій формі установи, основною функцією якої є здійснення освітньої діяльності». [3]

Федеральний закон РФ «Про освіту в Російській Федерації» разом з терміном «освітня організація» використовує термін «організація, що здійснює навчання», об’єднуючи їх разом у загальний термін «організація, що здійснює освітню діяльність»:

  • освітня організація – некомерційна організація, що здійснює на підставі ліцензії освітню діяльність як основний вид діяльності відповідно до цілей, заради досягнення яких така організація створена;
  • організація, що здійснює навчання, – юридична особа, яка здійснює на підставі ліцензії поряд з основною діяльністю освітню діяльність як додатковий вид діяльності;
  • організації, що здійснюють освітню діяльність, – освітні організації, а також організації, що здійснюють навчання. До організацій, що здійснюють освітню діяльність, прирівнюються індивідуальні підприємці, що здійснюють освітню діяльність, якщо інше не встановлено цим Законом.[4]

Види закладів освіти за українським освітнім законодавством[ред.ред. код]

Заклад освіти – це:

  • вищий навчальний заклад відповідного типу, що провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, а також наукові установи, що здійснюють навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;
  • професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, що забезпечує задоволення потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні кваліфікацією з відповідної професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров’я;
  • загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи загальної середньої освіти;
  • дошкільний навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи дошкільної освіти. [5]

Примітки[ред.ред. код]