Насос

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Малогабаритний насос з електроприводом
Великий насос з електроприводом, Німеччина.
Умовна познака гідравлічного насоса на принципових схемах

Насос — механізм, призначений для створення потоку рідкого середовища, яка перетворює механічну енергію приводу насоса у кінетичну енергію та енергію тиску рідини.

Робота насоса характеризується його подачею, напором, потужністю, коефіцієнтом корисної дії та частотою обертання.

Синонім – помпа, нагнітач. Використовується у сільськогосподарській діяльності, будівництві, транспорті, промисловості тощо.

Класифікація насосів[ред.ред. код]

За принципом роботи[ред.ред. код]

Усі насоси за принципом роботи можна розділити на два типи: динамічні та об'ємні.

Динамічні насоси  — це насоси, в яких рідина під впливом гідродинамічних сил переміщається в камері, що постійно сполучена з вхідним і вихідним патрубками насоса.

Динамічні насоси в свою чергу поділяються на лопатеві насоси, насоси тертя та насоси інерційного типу. Найбільшого поширення набули лопатеві насоси.

Лопатеві насоси  — це ті насоси, в яких рідина переміщається за рахунок енергії, що передається їй при обтіканні лопатей робочого колеса. Лопатеві насоси поділяються на два види: відцентрові та осьові. У відцентрових насосах рідина переміщається через робоче колесо від центру до периферії, а в осьових - через робоче колесо в напрямку його осі.
У насосах тертя рідина переміщається за рахунок сил тертя. До насосів цього типу відносяться: вихрові, дискові, черв'ячні та гідрострумині.[ред.ред. код]
Робота інерційних насосів базується на збудженні в рідині коливань, що сприяють її руху. Конструкція всіх вібраційних насосів є однотипною. Насос складається з електромагніту, вібратора, поміщених в корпус.

Об'ємні насоси  — це насоси, в яких рідина переміщається за рахунок періодичної зміни об'єму робочої камери, що поперемінно сполучається з вхідним і вихідним патрубками насоса. До них відносяться поршневі, пластинчасті, мембранні, гвинтові, шестерінчасті, перистальтичні.

За призначенням[ред.ред. код]

За призначенням насоси підрозділяють на: водопровідні, вугільні, ґрунтові, землесоси, шламові, піскові, суспензійні, нафтові.

Застосування[ред.ред. код]

Н. широко застосовуються в усіх без винятку галузях народного господарства в системах водо- і теплопостачання, водовідливу, переміщення гідросумішей твердих сипких матеріалів (в т. ч. вугілля, породи та відходів збагачення), нафти та нафтопродуктів тощо.

Застосовується, наприклад, для напомповування газу у шини, підняття води з поверхневих горизонтів (гідрант); перепомповування фекалій, рідин і навіть плазми.

Технічні характеристики[ред.ред. код]

Характеристика насоса[ред.ред. код]

Характеристика насоса - це залежність необхідного напору H від подачі Qн рідини, H(Qн).

Потужність насоса[ред.ред. код]

Потужність насоса (рос. мощность насоса; англ. pump horsepower, pump power, нім. Pumpenleistung f) – енергія, яка підводиться до насоса від двигуна за одиницю часу.

Напір насоса[ред.ред. код]

Напір насоса – різниця повних питомих енергій середовища, яке перекачують, при виході з насоса та на вході в насос. В технічній літературі можуть використовуватися поняття масовий, ваговий та об’ємний напір. У гідравлічних розрахунках ГТС під загальним поняттям “напір” розуміють ваговий напір, який вимірюють у метрах.

Коефіцієнт корисної дії насоса[ред.ред. код]

Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) насоса – відношення корисної потужності насоса Pі до потужності Р, споживаної ним у розглядуваній робочій точці, η = Pі / P.

Схеми роботи насосів[ред.ред. код]

  • Паралельна робота відцентрових насосів , (рос. параллельная работа центробежных насосов, англ. parallel operation of centrifugal pumps, нім. Parallelbetrieb m der Zentrifugalpumpen) – сумісна робота кількох насосів на один загальний або кілька зв’язаних між собою напірних трубопроводів. Для побудови сумарної характеристики двох однакових насосів необхідно подвоїти абсциси одного насоса при однакових ординатах (напорах). Продуктивність кожного насоса, які вибирають для паралельної роботи, має дорівнювати половині розрахункової витрати, а напір відповідати повній витраті. При зупинці одного насоса продуктивність другого та споживана потужність збільшуються. Найефективнішою паралельна робота буде при пологій характеристиці трубопроводу та плавному зниженні характеристики насоса. Аналогічним чином відбувається паралельна робота трьох однакових насосів.
  • Послідовна робота відцентрових насосів (рос. последовательная работа центробежных насосов, англ. series operation of centrifugal pumps, нім. Folgebetrieb m der Zentrifugalpumpen) – здійснюється подачею води одним насосом у всмоктувальний патрубок другого при необхідності збільшити напір, зберігаючи витрату сталою (або майже сталою).

Виробники насосів в Україні[ред.ред. код]

Найвідомішими в Україні центрами насособудування є такі спеціалізовані насосні заводи:

  • ТОВ “Торговий дім “Південгідромаш” (м. Бердянськ Запорізької обл.),
  • ВАТ “Торговий дім “Насосенергомаш” (м. Суми), СМПО (м. Суми),
  • Свеський насосний завод (м. Свеса Сумської обл.).

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]

Насосы (рос.) Помпа (техніка)