Форма державного устрою

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Фо́рма держа́вного у́строю — це елемент форми держави, який характеризує внутрішню структуру держави, спосіб її територіального поділу, співвідношення держави як єдиного цілого з її складовими частинами, міру централізації та децентралізації державної влади.

Розрізняють державний устрій за типом:

 • простий — до нього відносять унітарну форму устрою;
 • складний — належать форми устрою федеративний, конфедеративний та ін.

На поточний момент існує три основні форми державного устрою:

 • Унітарна держава — проста, єдина держава, яка характеризується відсутністю у адміністративно-територіальних одиниць ознаки суверенітету. Виділяють централізовані і децентралізовані складні держави, з наявністю або відсутністю автономних утворень.
 • Федерація — складна, союзна держава, частини якої є державними утвореннями з певним державним суверенітетом. Будується на розподілі функцій управління між центром і суб'єктами федерації.
 • Конфедерація — тимчасовий союз держав, який створюється для досягнення політичних, економічних, культурних та інших цілей. Не володіє самостійним суверенітетом, відсутня єдина система законодавства.

Унітарна держава[ред.ред. код]

Унітарні держави на світовій мапі.

Унітарна держава — це єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень та не володіють суверенними правами. Більшість держав, які існували в минулому й існують сьогодні, є унітарними. Перевагою унітарної держави є ефективність керування, надійного забезпечення державної єдності і цілісності.

Унітарна держава має ознаки:

 1. Має єдині вищі органи державної влади (глава держави, парламент, уряд, судові органи та ін.), яким підпорядковуються підконтрольні місцеві органи.
 2. Не містить відокремлених територіальних утворень, що мають ознаки суверенності.
 3. Має єдину для всієї держави систему законодавства.
 4. Управління єдиними збройними силами і правоохоронними органами здійснюється центральними органами державної влади.
 5. Має єдине громадянство.
 6. Одноособове представництво від усієї держави у міжнародних взаємовідносинах на рівні держав.

За ступенем залежності місцевих органів від центральної влади унітарні держави поділяються на:

 • Централізовані — місцеві органи державної влади очолюють керівники, що призначені із центру і їм підпорядковуються органи місцевого самоврядування (Фінляндія).
 • Децентралізовані — місцеві органи влади мають значну самостійність у вирішенні питань місцевого життя (Велика Британія, Данія, Грузія та ін.).
 • Змішані — присутні ознаки централізації і децентралізації (Японія, Туреччина, Україна та ін.).

Федеративна держава[ред.ред. код]

Федерації на світовій мапі.

Федеративна держава — це складна союзна держава, що містить державні утворення (республіки, штати, землі, кантони тощо), які мають деякі риси державного суверенітету, певну юридично визначену політичну самостійність.

Федеративна держава має наступні ознаки.

 1. Територія федерації складається із територій її суб'єктів, які можуть встановлювати власний адміністративно-територіальний поділ.
 2. Мають два рівня органів державної влади і управління — федерації та її суб'єктів (наприклад, у Російській Федерації — президент РФ, Федеральні збори РФ, уряд РФ, Верховний Суд РФ та ін., а також президенти, законодавчі збори, уряди, верховні суди республік, що входять до складу РФ).
 3. Для федерації характерним є двопалатний парламент, в якому одна з палат представляє інтереси суб'єктів федерації.
 4. Законодавство складається із законодавства федерації і законодавства суб'єктів федерації, яке не може суперечити законодавству федерації.
 5. Суб'єкти федерації не є суб'єктами міжнародного права, але у міжнародних договірних відносинах у разі надання відповідних повноважень від федерації суб'єктам федерації останні можуть брати участь у міжнародних договірних відносинах самостійно. Федеральна влада при цьому має виключне право контролювати впровадження зовнішньої політики.
 6. Можливість дворівневої системи судових та правоохоронних органів.
 7. Наявність зовнішніх атрибутів (столиця, прапор, герб, гімн) федерації і суб'єктів федерації.

Класифікація федерацій[ред.ред. код]

Усі федеративні держави класифікуються за різними критеріями.

 • За способом утворення:
  • Договірні федерації виникають на підставі договору між суб'єктами про створення федеративної держави. Особливістю таких федерацій є те, що суб'єкти федерації в договорі можуть вимагати для себе надання окремих суверенних прав.
  • Конституційні федерації закріплюються в конституції, що приймається суб'єктами федерації чи затверджується ними (наприклад, США у 1787 р.). В таких федераціях усі їх суб'єкти мають рівний обсяг повноважень.
  • Конституційно-договірні федерації виникають на основі договору і підтверджуються прийняттям конституції (наприклад, Російська Федерація — у 1992 р. суб'єкти РФ підписали союзний договір з центром, і у 1993 р. на референдумі було затверджено, розроблену на основі цих договорів, Конституцію РФ).
 • За змістовним критерієм:
  • Територіальні федерації — за основу поділу території на території суб'єктів федерації взято ландшафт місцевості, густоту населення, господарсько-економічні зв'язки та ін. (США, Мексика, Бразилія). Такі федерації є досить стійкими і стабільними.
  • Національні федерації — за основу поділу на суб'єкти взято національний склад населення суб'єктів федерації (колишні СРСР, Чехословаччина, Югославія). Як показала практика, федерації, побудовані за національним критерієм, є нестабільними. Тут завжди є небезпека розбіжностей між національностями, що може призвести до їх розпаду.
  • Змішані федерації — за основу поділу взято обидва попередні критерії (Російська Федерація).
 • За способами здійснення владних повноважень:
  • Централізовані федерації — їх суб'єкти обмежені у прийнятті рішень на місцевому рівні (Індія, Мексика, Бразилія);
  • Децентралізовані федерації — їх суб'єкти мають широкі повноваження у регулюванні власних внутрішніх питань.
 • За характером владних повноважень між суб'єктами:
  • симетричні — всі суб'єкти мають однаковий політико-правовий статус;
  • асиметричні — суб'єкти мають різний політико-правовий статус.

Конфедерація[ред.ред. код]

Конфедерація — тимчасовий союз суверенних держав, які об'єдналися для досягнення певних цілей і спільно здійснюють низку напрямків державної діяльності (оборона країни, зовнішня торгівля, митна справа, грошово-кредитна система тощо) при збереженні в інших питаннях повної самостійності.

Основні ознаки конфедерації:

 1. відсутність спільної для всієї конфедерації єдиної території і державного кордону;
 2. відсутність загальних законодавчих органів і системи управління;
 3. відсутність загальних для всієї конфедерації конституції, системи законодавства, громадянства, судової та фінансової систем;
 4. відсутність суверенітету конфедерації, збереження суверенітету і міжнародно-правового статусу учасників конфедерації;
 5. наявність загального конфедеративного органу, що складається з делегатів суверенних держав;
 6. рішення загальних конфедеративних органів, прийняте за принципом консенсусу; у разі незгоди з ним членів конфедерації не є обов'язковим і не спричиняє ніяких санкцій (право нуліфікації, тобто відхилення);
 7. наявність права виходу зі складу конфедерації у кожного з її суб'єктів.

Конфедерації мають нестійкий, перехідний характер — або розпадаються, або еволюціонують у федерацію.

Див. також[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]

 • Загальна теорія держави і права — Цвік М. В.,Петришин О. В., Авраменко Л. В.-Харків,-2009 рік.
 • Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. — Х. — 2011.
 • Венгеров А. Б. Теорія держави і права. — М. — 2004.
 • Державний устрій України в системі державного ладу: питання теорії і практики. // Держава і право: Збірник наукових праць. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 2000. — № 6. — С. 359—363.
 • Ідеологія розвитку і вдосконалення державного устрою України. Окремі дискусійні аспекти питання // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — № 1. — С. 23—28
 • Проблема формулювання національної ідеї в контексті збереження унітарного державного устрою України // Людина і політика. — 2000. — № 3. — С. 76—79.

Посилання[ред.ред. код]

Форма державного устрою // Політологічна енциклопедія : навч. посібник : у 9 т. / А. О. Карасевич, Л. С. Шачковська. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. — Т. 8 : У, Ф. — С. 409-413. — 495 с.


Право Це незавершена стаття з права.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.