C++/CLI

From Вікіпедія
Jump to navigation Jump to search

C++/CLI — прив'язка мови програмування С++ до середовища програмування .NET фірми Microsoft. Вона інтегрує С++ стандарту ISO з Об'єднаною системою типів (Unified Type System, UTS), що розглядається як частина Загальної мовної інфраструктури (Common Language Infrastructure, CLI). Вона підтримує і сирцевий рівень, і функціональну сумісність виконуваних файлів, скомпільованих із рідного і керованого C++. C++/CLI являє собою еволюцію С++. C++/CLI стандартизований в ECMA як ECMA-372.

Примітка: У Microsoft Visual Studio 2010 відсутня IntelliSense для C++/CLI. Причину розробники не оголосили, проте запропонували тимчасове рішення для змішаних проектів C++ і С++/CLI. Для перших файлів потрібно не вказувати при компіляції у властивостях проекту /clr: nostdlib.

Література[edit | edit source]

  • Гордон Хогенсон C++/CLI: язык Visual C++ для среды .NET = C++/CLI Primer. - М.: «Вильямс» , 2007. - С. 464. - ISBN 1-59059-705-2
  • Nishant Sivakumar C++/CLI in Action = C++/CLI in Action. - М.: Manning Publications, 2007.

Посилання[edit | edit source]