C Sharp

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Правильна назва цієї сторінки — C#, але її не можна використовувати через технічні обмеження.
C#
C Sharp wordmark.svg
Парадигма:об'єктно орієнтована, структурна, імперативна
Дата появи:2001
Творці:Microsoft
Розробник:Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут та Пітер Гольде
Останній реліз:7.3 (7 травня 2018)
Система типізації:статична, сувора, безпечна, керована
Під впливом від:Java, Objective-C, C++, Visual Basic, Delphi
Вплинула на:Java
Сторінка інтернет:csharp.net

C# (вимовляється Сі-шарп) — об'єктно-орієнтована мова програмування з безпечною системою типізації для платформи .NET. Розроблена Андерсом Гейлсбергом, Скотом Вілтамутом та Пітером Гольде під егідою Microsoft Research (при фірмі Microsoft).

Синтаксис C# близький до С++ і Java. Мова має строгу статичну типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження операторів, вказівники на функції-члени класів, атрибути, події, властивості, винятки, коментарі у форматі XML. Перейнявши багато що від своїх попередників — мов С++, Delphi, Модула і Smalltalk — С#, спираючись на практику їхнього використання, виключає деякі моделі, що зарекомендували себе як проблематичні при розробці програмних систем, наприклад множинне спадкування класів (на відміну від C++).

Історія виникнення[ред. | ред. код]

C# є дуже близьким родичем мови програмування Java. Мова Java була створена компанією Sun Microsystems, коли глобальний розвиток інтернету поставив задачу роззосереджених обчислень. Взявши за основу популярну мову C++, Java виключила з неї потенційно небезпечні речі (типу вказівників без контролю виходу за межі). Для роззосереджених обчислень була створена концепція віртуальної машини та машинно-незалежного байт-коду, свого роду посередника між вихідним текстом програм і апаратними інструкціями комп'ютера чи іншого інтелектуального пристрою.

Java набула чималої популярності, і була ліцензована також і компанією Microsoft. Але з плином часу Sun почала винуватити Microsoft, що та при створенні свого клону Java робить її сумісною виключно з платформою Windows, чим суперечить самій концепції машинно-незалежного середовища виконання і порушує ліцензійну угоду. Microsoft відмовилася піти назустріч вимогам Sun, і тому з'ясування стосунків набуло статусу судового процесу. Суд визнав позицію Sun справедливою, і зобов'язав Microsoft відмовитися від позаліцензійного використання Java.

У цій ситуації в Microsoft вирішили, користуючись своєю вагою на ринку, створити свій власний аналог Java — мову, в якій корпорація стане повновладним господарем. Ця новостворена мова отримала назву C#. Вона успадкувала від Java концепції віртуальної машини (середовище .NET), байт-коду (MSIL) і більшої безпеки вихідного коду програм, плюс врахувала досвід використання програм на Java.

Нововведенням C# стала можливість легшої взаємодії, порівняно з мовами-попередниками, з кодом програм, написаних на інших мовах, що є важливим при створенні великих проектів. Якщо програми на різних мовах виконуються на платформі .NET, .NET бере на себе клопіт щодо сумісності програм (тобто типів даних, за кінцевим рахунком).

Станом на сьогодні[коли?] C# визначено флагманською мовою корпорації Microsoft, бо вона найповніше використовує нові можливості .NET. Решта мов програмування, хоч і підтримуються, але визнані такими, що мають спадкові прогалини щодо використання .NET.

Назва мови[ред. | ред. код]

Символ # у назві мови можна інтерпретувати і як дві пари плюсів ++, що натякають на новий крок у розвитку мови порівняно з C++ (подібно до кроку від C до C++), і як музичний символ дієз, разом з буквою C, що становить в англійській мові назву ноти до-дієз. Останнє й дало назву мові. Попри те, що символ # (октоторп) насправді є символом для позначення номера на більшості клавіатур і відрізняється від символу дієз ♯ (Unicode U+266F), Microsoft, як автор мови, неодноразово зверталася до своїх клієнтів з проханням прийняти таку стилізацію.

Особливості мови[ред. | ред. код]

Портативність[ред. | ред. код]

C# розроблялась як мова програмування прикладного рівня для CLR і тому вона залежить, перш за все, від можливостей самої CLR. Це стосується, перш за все, системи типів C#. Присутність або відсутність тих або інших виразних особливостей мови диктується тим, чи може конкретна мовна особливість бути трансльована у відповідні конструкції CLR. Так, з розвитком CLR від версії 1.1 до 2.0 значно збагатився і сам C#; подібної взаємодії слід чекати і надалі. (Проте ця закономірність буде порушена з виходом C# 3.0, що є розширеннями мови, що не спираються на розширення платформи .NET.) CLR надає C#, як і всім іншим .NET-орієнтованим мовам, багато можливостей, яких позбавлені «класичні» мови програмування. Наприклад, збірка сміття не реалізована в самому C#, а проводиться CLR для програм, написаних на C# точно так, як і це робиться для програм на VB.NET, J# тощо.

Типи даних[ред. | ред. код]

C# підтримує строго типізовані неявні оголошення змінних з ключовим словом var і неявно типізовані масиви з ключовим словом new [], за яким слідує ініціалізатор колекції.

C# підтримує суворий тип даних Boolean, bool. Вирази, які приймають умови, такі як while та if, вимагають висловлювання, що реалізує оператор true або false. Хоча C++ також має тип Boolean, він може бути вільно перетворений в цілі числа та з них, а вирази, такі як if(a), вимагають тільки того, щоб a був конвертований в bool, що дозволяє бути a int-типу або вказівником. C# забороняє «ціле значення означає справжній або помилковий підхід» на тій підставі, що примус програмістів використовувати вирази, які повертають точно bool, можуть створювати деякі типи помилок програмування, наприклад if (a = b) (використання присвоювання = замість рівності == , які, хоча і не є помилкою на C або C ++, все одно будуть спіймані компілятором).

C# безпечніший в порівнянні з C++. Єдиними неявними перетвореннями за умовчуванням є ті, які вважаються безпечними, наприклад, розширення цілих чисел. Це застосовується під час компіляції, під час JIT і, в деяких випадках, під час виконання. Не відбувається неявних перетворень між булевими і цілими числами, а також між членами перерахування і цілими числами (крім літерала 0, який може бути неявно перетворений в будь-який нумерований тип). Будь-яке призначене для користувача перетворення повинно бути явно позначене як явне або неявне, на відміну від конструкторів копіювання C++ і операторів перетворення, які за умовчанням є неявними.

C# має явну підтримку ковариації та контраваріантності в родових типах, на відміну від C++, яка має певний рівень підтримки контраваріантності просто через семантику типів, що повертаються, на віртуальні методи.

Члени перерахування розміщуються в своєму власному обсязі.

Мова C # не допускає глобальних змінних або функцій. Всі методи і члени повинні бути оголошені всередині класів. Статичні члени відкритих класів можуть замінювати глобальні змінні та функції.

Метапрограмування[ред. | ред. код]

Метапрограмування через атрибути C# є частиною мови. Багато з цих атрибутів дублюють функціональні можливості директив препроцесора, орієнтованих на платформу GCC і VisualC ++.

Методи та функції[ред. | ред. код]

Методи в мові програмування є членами класу в проекті, деякі методи мають підписи, а деякі не мають підпису. Методи можуть бути недійсними або можуть повертати щось на зразок рядка, цілого, подвійного, десяткового, float і bool. Якщо метод недійсний, це означає, що метод не повертає жодного типу даних.

Подібно C++, і на відміну від Java, програмісти на C # повинні використовувати ключове слово virtual, щоб дозволити перевизначати методи підкласами[1].

Методи розширення в C# дозволяють програмістам використовувати статичні методи, як якщо б вони були методами з таблиці методів класу, дозволяючи програмістам додавати методи до об'єкта, який, на їхню думку, повинен існувати на цьому об'єкті і його похідних.

Динамічний тип dynamic допускає прив'язку методу під час виконання, що дозволяє використовувати JavaScript-подібні виклики методів і склад часу виконання.

У C# є підтримка строго типізованих покажчиків функцій через delegate ключового слова. Подібно псевдо-C ++ — signal і slot фрейма Ct, C# має семантику, спеціально пов'язану з подіями стилю публікації-підписки, хоча C# використовує делегати для цього.

C # пропонує Java-подібні синхронізовані synchronized виклики методів через атрибут [MethodImpl (MethodImplOptions.Synchronized)] і підтримує взаємовиключні блокування за допомогою блокування ключових слів.

Властивості[ред. | ред. код]

C# надає властивості як синтаксичного цукру для загального шаблону, в якому пара методів, accessor (getter) і mutator (setter) інкапсулює операції по одному атрибуту класу. Не потрібно писати надлишкові сигнатури методів для реалізацій геттера / сетера і до цієї властивості можна отримати доступ, використовуючи синтаксис атрибутів, а не більш докладні виклики методів.

Синтаксис[ред. | ред. код]

Основна стаття: C Sharp syntax

Синтаксис мови C# схожий на інші мови C-стилів, такі як C, C ++ і Java. Зокрема:

 • Крапки з комою використовуються для позначення кінця строки коду.
 • Фігурні дужки використовуються для угруповання операторів.
 • Строки коду зазвичай групуються в методи (функції), методи в класи і класи в простір імен.
 • Змінні присвоюються з використанням знака рівності, а порівнюються з використанням двох послідовних знаків рівності.
 • Квадратні дужки використовуються для роботи з масивами, як для їх оголошування, так і для отримування значення за заданим індексом в одному з них.

Версії[ред. | ред. код]

Версія 1.0[ред. | ред. код]

Проект C# був початий в грудні 1998 і отримав кодову назву COOL (C-style Object Oriented Language). Версія 1.0 була анонсована разом з платформою .NET у червні 2000 року, тоді ж з'явилася і перша загальнодоступна бета-версія; C# 1.0 остаточно вийшов разом з Microsoft Visual Studio .NET у лютому 2002 року.

Перша версія C# нагадувала за своїми можливостями Java 1.4, дещо їх розширюючи: так, в C# були властивості (що виглядають у коді як поля об'єкта, але, при зверненні до них, можуть викликати пов'язані методи класу), індексатори (подібні до властивостей, але приймають параметр як індекс масиву), події, делегати, цикли foreach, структури, що передаються за значенням, автоматичне перетворення вбудованих типів в об'єкти при необхідності (boxing), атрибути, вбудовані засоби взаємодії з некерованим кодом (DLL, COM) тощо. Крім того, в C# вирішено було перенести деякі можливості C++, відсутні в Java: беззнакові типи, перевизначення операцій (з деякими обмеженнями, на відміну від C++), передача параметрів у метод за посиланням, методи зі змінним числом параметрів, оператор goto. Також у C# залишили обмежену можливість роботи з вказівниками — в місцях коду, спеціально позначених словом unsafe і при вказівці спеціальної опції компілятору.

Версія 2.0[ред. | ред. код]

Проект специфікації C# 2.0 вперше був викладений Microsoft в жовтні 2003 року; у 2004 році виходили бета-версії (проект з кодовою назвою Whidbey), C# 2.0 остаточно вийшов 7 листопада 2005 року разом з Visual Studio 2005 і .NET 2.0.

Нові можливості у версії 2.0:

 • Часткові типи (розділення реалізації класу більш ніж на один файл).
 • Узагальнені, або параметризовані типи (generics, «дженерики»). На відміну від шаблонів C++, вони підтримують деякі додаткові можливості і працюють на рівні віртуальної машини. Разом з тим, параметрами узагальненого типу не можуть бути вирази.
 • Нова форма ітератора, що дозволяє створювати співпрограми за допомогою ключового слова yield, подібно Python і Рубі.
 • Анонімні методи, що забезпечують функціональність замикання.
 • Оператор ??: return obj1 ?? obj2; означає (у нотації C# 1.0) return obj1!=null ? obj1 : obj2;.
 • Типи-значення, що обнуляються (nullable), (що позначаються знаком питання, наприклад, int? i = null;) є тими ж самими типами-значеннями, що можуть також приймати також значення null. Такі типи дозволяють поліпшити взаємодію з базами даних через мову SQL.

Версія 3.0[ред. | ред. код]

В червні 2004 року Андерс Гейлсберг вперше розповів на сайті Microsoft про плановані розширення мови в C#3.0.[2]. У вересні 2005 року було випущено проект специфікації C# 3.0 і бета-версія C# 3.0, що встановлюється у вигляді доповнення до існуючих Visual Studio 2005 і .NET 2.0[3]. Офіційно версія C# 3.0 побачила світ 19 листопада 2007 року у складі .NET Framework 3.5.

В C# 3.0 з'явилися такі радикальні доповнення та зміни:

 • Ключові слова select, from, where, що дозволяють робити запити з SQL, XML, колекції тощо (запит, інтегрований в мову — LINQ, англ. Language Integrated Query)
 • Ініціалізація об'єкта разом з його властивостями:
Customer з = new Customer(); з.Name = "James";

матиме вигляд:

Customer з = new Customer { Name = "James" };
 • Лямбда-вирази (анонімні функції):
listOfFoo.Where(delegate(Foo x) { return x.size > 10; });

матиме вигляд:

listOfFoo.Where(x => x.size > 10);
 • Автоматичне визначення типів локальних змінних:
string x = "hello";

матиме вигляд:

var x = "hello";
 • Безіменні типи:
var x = new { Name = "James" };
 • Методи-розширення — додавання методу в існуючий клас за допомогою ключового слова this при першому параметрі статичної функції.

C# 3.0 сумісний з C# 2.0 за генерованим MSIL-кодом; поліпшення в мові — чисто синтаксичні і реалізуються на етапі компіляції. Наприклад, багато з інтегрованих запитів LINQ можна реалізувати в поточних версіях використовуючи безіменні делегати в поєднанні з предикативними методами над контейнерами, на кшталт List.FindAll і List.RemoveAll.

Версія 4.0[ред. | ред. код]

Випуск четвертої версії мови програмування C# не випадково співпав з випуском нової версії .NET Framework. Він мав на меті створення інфраструктури для реалізації мов динамічної типізації. Що суттєво поліпшило підтримку динамічних API в C# [4], було бажаним для початку робіт над мовою TypeScript та було використано наявними реалізаціями, наприклад PowerShell[5].

Нові можливості в версії 4.0:

// Так робили виклик методів COM до C# 4.0
object o = GetObject();
Type t = o.GetType();
object result = t.InvokeMember("MyMethod", BindingFlags.InvokeMethod, null, o, new object[] { });
int i = Convert.ToInt32(result);
// C# 4.0
dynamic o = GetObject();
int i = o.MyMethod();
 • DLR — бібліотека проміжного рівня, що уніфікує взаємодію динамічних API та CLR
 • Іменовані аргументи та параметри з усталеними значеннями — роблять код використання більш лаконічним. Мова C не підтримує перевантаження методів, тому більшість уніфікованих API має методи з величезним списком аргументів.
class Logger{
  public void Log(int severity=0, string message){}
  
  void Info(string info){
   Log(message:info);
  }
}
 • Властивості-індексатори
 • Можливість пропуску ref у викликах COM
Document d = new Document();
// Так робили виклик методів COM до C# 4.0
object filename = "Foo.docx";
d.SaveAs(ref filename, // ...
// C# 4.0 створить проміжну змінну замість літерала "Foo.docx"
// і підставить з модифікатором ref
d.SaveAs(FileName: "Foo.docx");
 • Вбудовування типів "COM Interop" — позбавило розробників клопоту з поставкою PIA[6]

Версія 5.0[ред. | ред. код]

Версія 6.0[ред. | ред. код]

Версія 7.0[ред. | ред. код]

Препроцесор[ред. | ред. код]

C# має «препроцесорні директиви»[7] (хоча насправді він не має препроцесора) на основі препроцесора C, це дає програмісту можливість визначити символи, але не макроси. Умовні директиви, такі як #if, #endif, чи #else також можливі. Директиви типу #region дають натяк редактору для згортання фрагментів коду.

Бібліотеки[ред. | ред. код]

Специфікація C# визначає мінімальний набір бібліотек типів і класів, на який має розраховувати компілятор. На практиці, C# найчастіше використовується з якоюсь реалізацією Common Language Infrastructure[en] (CLI), яка стандартизована як ECMA-335 Common Language Infrastructure (CLI).

Стандартизація[ред. | ред. код]

C# стандартизований в ECMA[8] та ISO[9].

У серпні 2000 Microsoft Corporation, Hewlett-Packard та Intel Corporation виступили спонсорами стандартизації специфікації мови C#, а також Common Language Infrastructure (CLI) в організації зі стандартизації ECMA International. У грудні 2001 ECMA випустила ECMA-334 Специфікація мови C#. C# стала стандартом ISO у 2003 (ISO/IEC 23270:2006 — Information technology—Programming languages—C#). До того ECMA ще встигла адоптувати еквівалентну специфікацію як другу редакцію C# у грудні 2002.

У червні 2005 ECMA схвалила редакцію 3 специфікації C#, і відредагувала ECMA-334. Доповнення включали часткові класи, анонімні методи, тип null, і генерики (аналоги шаблонів C++).

У липні 2005 ECMA подала стандарти і відповідні технічні умови на ISO/IEC JTC 1 через пришвидшену процедуру (Fast-Track). Цей процес звичайно займає 6-9 місяців.

Критика[ред. | ред. код]

Хоча визначення мови C# і CLI стандартизовані ISO та Ecma, що забезпечує розумний і недискримінаційний ліцензійний захист (RAND) від патентних позовів, Microsoft використовує C# і CLI у своїй бібліотеці Base Class Library (BCL), яка є фундаментом їхньої власницької платформи .NET framework, і яка забезпечує безліч нестандартизованих класів (розширений I/O, GUI Windows Forms, веб-служби тощо). У деяких випадках, де патенти Microsoft відносяться до стандартів, використаних у .NET framework, документовані Microsoft, і застосовані патенти доступні через інші RAND умови або через Обітницю Відкритої Специфікації Microsoft (Microsoft's Open Specification Promise, OSP), які випускають патентні права публічно[10]. Але є деякі застереження і обговорення про те, що існують додаткові аспекти, патентовані Microsoft, що не покриті, які можуть утримувати незалежних реалізаторів повного фреймворку. Microsoft також погодився не позиватися проти розробників відкритого програмного забезпечення щодо порушення прав у неприбуткових проектах для частини свого фреймворку, покритого OSP[11]. Microsoft погодився не порушувати патентних вимог щодо продуктів Novell проти платних клієнтів Novell[12] за винятком переліку продуктів, що явно не згадують C#, .NET чи реалізацію .NET від Novell (проект Mono)[13]. Проте Novell дотримується точки зору, що Mono не порушує жодного патенту Microsoft.[14]. Microsoft також уклав спеціальну угоду не позиватися проти браузерного плагіну Moonlight, який спирається на Mono, отриманного від Novell.[15]

У зауваженні, опублікованому на сайті новин Free Software Foundation у червні 2009 Річард Столлман попереджає, що він вважає, що «Microsoft можливо планує одного дня оголосити всі вільні реалізації C# такими, що використовують програмні патенти» і рекомендував розробникам уникати того, що він називає «безвідплатним ризиком», пов'язаним із «залежністю вільних реалізацій C#»[16]. Free Software Foundation пізніше повторила свої попередження[17], стверджуючи, що розширення Microsoft Community Promise на специфікації ECMA C# і CLI[18] можуть не вберігти від шкідництва Microsoft відкритим реалізаціям C#, оскільки багато специфічних для Windows бібліотек, включених у .NET та Mono, не покриті цими обіцянками. Тому більшість провідних дистрибутивів Лінукс, за винятком Novell SUSE Linux, не включають Mono в установку за умовчанням (хоча його і можна завантажити з репозиторіїв).

Реалізації[ред. | ред. код]

Титульним компілятором C# є Microsoft Visual C#.

Існують інші компілятори C#, часто вони включають реалізації Common Language Infrastructure і бібліотеки класів .NET:

 • Проект Microsoft Rotor (який тепер зветься Shared Source Common Language Infrastructure, ліцензований тільки для навчального і дослідницького використання) забезпечує реалізації CLR runtime і компілятор C#, і підмножину бібліотек фреймворка Common Language Infrastructure, відповідно до специфікації ECMA (до C# 2.0, і з підтримкою тільки Windows XP).
 • Проект SharpDevelop від компанії icsharpcode, який використовується як альтернатива Visual Studio. Забезпечує повну реалізацію Common Language Infrastructure. Остання[коли?] стабільна версія IDE 4.4 (28 серпня 2013), тестова версія 5.0 (13 лютого 2014). Зовнішній вигляд IDE дуже нагадує Microsoft Visual C#, що робить комфортним перехід від одного середовища до іншого.
 • Проект Mono, початий компанією Xamarin і продовжений її покупцем і наступником Novell, забезпечує відкритий компілятор C#, повну відкриту реалізацію Common Language Infrastructure, включаючи потрібні бібліотеки фреймворка відповідно до специфікації ECMA, і близьку до повної реалізацію власницьких бібліотек класів Microsoft .NET до .NET 2.0, але не специфічних бібліотек .NET 3.0 і .NET 3.5, як для Mono 2.0.
 • Проект DotGNU також надає відкритий компілятор C#, близьку до повної реалізацію Common Language Infrastructure, включаючи потрібні бібліотеки фреймворка відповідно до специфікації ECMA, і підмножину деяких залишених власницьких біліотек класів Microsoft .NET до .NET 2.0 (які не документовані або не включені у специфікації ECMA, але включені у стандартне визначення Microsoft .NET Framework).
 • DotNetAnywhere Micro Framework Common Language Runtime націлений на вбудовані системи, і підтримує майже всі специфікації C# 2.0.

Приклад «Hello, world!»[ред. | ред. код]

using System;

class ExampleClass
{
 static void Main()
 {
  Console.WriteLine("Hello, world!");
  Console.ReadKey();
 }
}

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. BillWagner. virtual (C# Reference). docs.microsoft.com (en-us). Процитовано 2018-05-07. 
 2. http://channel9.msdn.com/ShowPost.aspx?PostID=10276
 3. Архівована копія. Архів оригіналу за 17 травень 2008. Процитовано 31 жовтень 2007. 
 4. Новые средства C# в .NET Framework 4. msdn.microsoft.com (ru-ru). 2010-10-01. Процитовано 2019-08-07. 
 5. PowerShell 3 – Finally on the DLR!. web.archive.org (en-us). 2012-04-28. Процитовано 2019-08-07. 
 6. Deploying an Interop Application. docs.microsoft.com (en-us). Процитовано 2019-08-07. 
 7. C# Preprocessor Directives
 8. Standard ECMA-334 C# Language Specification, 4rd edition (June 2006)
 9. ISO/IEC 23270:2003, Information technology — C# Language Specification
 10. Interoperability Principles. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2010-05-04. 
 11. Patent Pledge for Open Source Developers. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2010-05-04. 
 12. Patent Cooperation Agreement - Microsoft & Novell Interoperability Collaboration. Microsoft. 2006-11-02. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2009-07-05. «Microsoft, on behalf of itself and its Subsidiaries (collectively “Microsoft”), hereby covenants not to sue Novell’s Customers and Novell’s Subsidiaries’ Customers for infringement under Covered Patents of Microsoft on account of such a Customer’s use of specific copies of a Covered Product as distributed by Novell or its Subsidiaries (collectively “Novell”) for which Novell has received Revenue (directly or indirectly) for such specific copies; provided the foregoing covenant is limited to use by such Customer (i) of such specific copies that are authorized by Novell in consideration for such Revenue, and (ii) within the scope authorized by Novell in consideration for such Revenue.» 
 13. Definitions. Microsoft. 2006-11-02. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2009-07-05. 
 14. Steinman, Justin (2006-11-07). Novell Answers Questions from the Community. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2009-07-05. «We maintain that Mono does not infringe any Microsoft patents.» 
 15. Covenant to Downstream Recipients of Moonlight — Microsoft & Novell Interoperability Collaboration. Microsoft. 2007-09-28. Архів оригіналу за 2012-03-02. Процитовано 2008-03-08. «“Downstream Recipient” means an entity or individual that uses for its intended purpose a Moonlight Implementation obtained directly from Novell or through an Intermediate Recipient… Microsoft reserves the right to update (including discontinue) the foregoing covenant… “Moonlight Implementation” means only those specific portions of Moonlight 1.0 or Moonlight 1.1 that run only as a plug-in to a browser on a Personal Computer and are not licensed under GPLv3 or a Similar License.» 
 16. Stallman, Richard (2009-06-26). Why free software shouldn't depend on Mono or C#. Free Software Foundation. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2009-07-02. «The danger is that Microsoft is probably planning to force all free C# implementations underground some day using software patents. … We should systematically arrange to depend on the free C# implementations as little as possible. In other words, we should discourage people from writing programs in C#. Therefore, we should not include C# implementations in the default installation of GNU/Linux distributions, and we should distribute and recommend non-C# applications rather than comparable C# applications whenever possible.» 
 17. Microsoft's Empty Promise. Free Software Foundation. 2009-07-16. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2009-078-03. «Until that happens, free software developers still should not write software that depends on Mono. C# implementations can still be attacked by Microsoft's patents: the Community Promise is designed to give the company several outs if it wants them. We don't want to see developers' hard work lost to the community if we lose the ability to use Mono, and until we eliminate software patents altogether, using another language is the best way to prevent that from happening.» 
 18. The ECMA C# and CLI Standards. 2009-07-06. Архів оригіналу за 2013-06-22. Процитовано 2009-078-03. 

Посилання[ред. | ред. код]