Brainfuck

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Brainfuck
Hello World Brainfuck.png
Парадигма езотерична
Дата появи 1993
Розробник Урбан Мюллерd
Система типізації відсутня
Під впливом від P′′d і FALSEd
Звичайні розширення файлів .b, .bf

Brainfuck (англ. brain+fuck) — езотерична мова програмування, вигадана Урбаном Мюллером з метою забави. Складається з восьми команд, кожна з яких записується одним символом. Вихідний код програми на Brainfuck є послідовність символів мови без жодного синтаксису.

Машина, якою керують команди Brainfuck, складається з упорядкованого набору комірок і покажчика поточної комірки, нагадуючи стрічку і голівку машини Тюринга. Крім того, в апараті наявний механізм взаємодії із зовнішнім світом (див. команди «.» ", ").

Команди мови[ред. | ред. код]

8 команд мови Brainfuck:
> перейти до наступної комірки
< перейти до попередньої комірки
+ збільшити значення в поточній комірці на 1
- зменшити значення в поточній комірці на 1
. надрукувати значення поточної комірки
, ввести ззовні значення і зберегти в поточну комірку
[ якщо значення поточної комірки - нуль, перейти вперед по тексту програми до ] з урахуванням вкладеності
] якщо значення поточної комірки не нуль, перейти назад по тексту програми до [ з урахуванням вкладеності

Незважаючи на зовнішню примітивність, Brainfuck з нескінченним набором комірок є повною за Тюрингом, а отже, не поступається можливостями іншим сучасним мовам, подібним до C, Паскалю або Java.

Brainfuck підходить для експериментів з генетичного програмування, що обумовлено простотою синтаксису, і, відповідно, генерації вихідного коду.

У «класичному» Brainfuck, що описаний Мюллером, розмір комірки — один байт, кількість комірок — 30000.

У початковому стані покажчик знаходиться в крайній лівій позиції, а всі комірки заповнені нулями. Збільшення/зменшення значень комірок відбувається за модулем 256. Введення та виведення також відбувається побайтно, з урахуванням кодування ASCII (тобто в результаті операції введення (,) символ 1 буде записаний у поточний комірці як число 0x31, а операція виведення (.), виконана над коміркою, що містить 0x41, надрукує латинську А). В інших варіантах мови розмір і кількість комірок можуть бути іншими (більшими). Існують версії, де значення комірок не є цілочисельним (із рухомою комою).

Відповідність команд Brainfuck до команд мови С[ред. | ред. код]

Команди Brainfuck C еквівалент
(Початок програми) char array[30000];
char *ptr=array;
> ++ptr;
< --ptr;
+ ++*ptr;
- --*ptr;
. putchar(*ptr);
, *ptr=getchar();
[ while (*ptr) {
] }

Приклад програми[ред. | ред. код]

Програма мовою Brainfuck, що виводить «Hello World!»:
  ++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

Розбір програми:

Підготовка у пам'яті (із комірки 1) масиву значень, близьких до ASCII-кодів символів, котрі необхідно вивести (70, 100, 30, 10) через повторення 10 разів збільшення комірок на 7, 10, 3 і 1 відповідно
++++++++++ присвоювання комірці 0 (лічильнику) значення 10
[ повторювати, доки значення поточної комірки (комірки 0) більше нуля
>+++++++ збільшення комірки 1 на 7
>++++++++++ збільшення комірки 2 на 10
>+++ збільшення комірки 3 на 3
>+ збільшення комірки 4 на 1
<<<<- повернення до комірки 0 (лічильника), і його зменшення на 1
] повернутися до початку циклу
Отримання кодів букв і їх вивід
>++. Вивід «Н». Отримання коду «H» (72) із 70 у комірці 1 і вивід
>+. Вивід «e». Отримання коду «e» (101) із 100 у комірці 2 і вивід
+++++++.. Вивід «ll». Отримання коду «l» (108) із 101 у комірці 2 і вивід двічі
+++. Вивід «o». Отримання коду «o» (111) із 108 у комірці 2 і вивід
>++. Вивід пробілу. Отримання коду пробілу (32) із 30 у комірці 3 і вивід
<<+++++++++++++++. Вивід «W». Отримання коду «W» (87) із 72 у комірці 1 і вивід
>. Вивід «o». Код «o» (111) вже знаходиться у комірці 2, просто його виводимо
+++. Вивід «r». Отримання коду «r» (114) із 111 у комірці 2 і вивід
------. Вивід «l». Отримання коду «l» (108) із 114 у комірці 2 і вивід
--------. Вивід «d». Отримання коду «d» (100) із 108 у комірці 2 і вивід
>+. Вивід «!». Отримання коду «!» (33) із 32 у комірці 3 і вивід
>. Вивід коду переводу рядка (10) із комірки 4

Приклади інтерпретарорів Brainfuck'а[ред. | ред. код]

Інтерпретатор на мові C++[ред. | ред. код]

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
	
using namespace std;
static char cpu[30000];

int main(int argc, char **argv)
{
  vector<char> acc;
  char ch;
  ifstream infile(argv[1]);
  while(infile) 
  {
    infile.get(ch);
    acc.push_back(ch);
  }
  infile.close();
  unsigned int j = 0;
  int brc = 0;
  for(int i = 0; i < acc.size(); ++i)
  {
    if(acc[i] == '>') j++;
    if(acc[i] == '<') j--;
    if(acc[i] == '+') cpu[j]++;
    if(acc[i] == '-') cpu[j]--;
    if(acc[i] == '.') cout << cpu[j];
    if(acc[i] == ',') cin >> cpu[j];
    if(acc[i] == '[')
    {
      if(!cpu[j])
      {
        ++brc;
        while(brc)
        {
          ++i;
          if (acc[i] == '[') ++brc;
          if (acc[i] == ']') --brc;
        }
      }else continue;
    }
    else if(acc[i] == ']')
    {
      if(!cpu[j]) continue;
      else
      {
        if(acc[i] == ']') brc++;
        while(brc)
        {
          --i;
          if(acc[i] == '[') brc--;
          if(acc[i] == ']') brc++;
        }
        --i;
      }
    }
  }
}

Інтерпретатор мовою Python[ред. | ред. код]

def block(code):
  opened = []
  blocks = {}
  for i in range(len(code)):
    if code[i] == '[':
      opened.append(i)
    elif code[i] == ']':
      blocks[i] = opened[-1]
      blocks[opened.pop()] = i
  return blocks

# Let it oof!

def parse(code):
  return ''.join(c for c in code if c in '><+-.,[]')

def run(code):
  code = parse(code)
  x = i = 0
  bf = {0: 0}
  blocks = block(code)
  l = len(code)
  while i < l:
    sym = code[i]
    if sym == '>':
      x += 1
      bf.setdefault(x, 0)
    elif sym == '<':
      x -= 1
    elif sym == '+':
      bf[x] += 1
    elif sym == '-':
      bf[x] -= 1
    elif sym == '.':
      print(chr(bf[x]), end='')
    elif sym == ',':
      bf[x] = int(input('Input: '))
    elif sym == '[':
      if not bf[x]: i = blocks[i]
    elif sym == ']':
      if bf[x]: i = blocks[i]
    i += 1

code = input()
run(code)

Інтерпретатор мовою C[ред. | ред. код]

#include <stdio.h>
#define RAM 8
unsigned char cell[RAM];
char ptr=0;

void main(int argc,char *argv[])
{
FILE *prg;
if((prg=fopen(argv[1],"rb"))==NULL)
	return ;
//INIT
char com;
while((com=(char)getc(prg))!=EOF)
{
	switch(com)
	{
	case '>':
	ptr++;
	if(ptr>=RAM) ptr--;
	break;

	case '<':
	ptr--;
	if(ptr<0) ptr++;
	break;

	case '+':
	cell[ptr]++;
	break;

	case '-':
	cell[ptr]--;
	break;

	case '.':
  putc(cell[ptr],stdout);
	break;

	case ',':
	scanf("%d",&cell[ptr]);
	break;

	case '[':
	if(cell[ptr]==(char)0){
	while(getc(prg)!=']'){}
	}
	break;

	case ']':
	if(cell[ptr]!=(char)0){
	do{
	fseek(prg,-2,SEEK_CUR);
	}while((com=getc(prg))!='[');
	}//IF
	break;
	}//SWICTH
}//WHILE
fclose(prg);
}

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]