Гідрогеологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гідрогеологічний розріз

Гідрогеоло́гія (англ. hydrogeology, geohydrology; фр. hydrogéologie, hydrologie souterraine; нім. Hydrogeologie; рос. гидрогеология) — галузь геології, що вивчає підземні води, їхнє походження, фізичні властивості, хімічний і газовий склад, поширення в земній корі, а також використання їх та методи охорони від виснаження та забруднення.

Основні напрями гідрогеології[ред. | ред. код]

Гідрогеологія тісно пов'язана з геологією, гідрологією, геохімією, метеорологією та іншими науками про Землю. При гідрогеологічних дослідженнях застосовують геологічні, геофізичні, хімічні, фізико-математичні та інші методи. В Україні гідрогеологічні дослідження проводять в Інституті геологічних наук АН України, на відповідних кафедрах вузів.

Розділи гідрогеології[ред. | ред. код]

Гідрогеологія поділяється на такі розділи: 1) загальна гідрогеологія; 2) регіональна гідрогеологія; 3) динаміка підземних вод; 4) пошуково-розвідувальна гідрогеологія; 5) вчення про мінеральні води; 6) гідрогеохімія; 7) нафтогазова гідрогеологія; 8) гідрогеологія родовищ корисних копалин; 9) меліоративна гідрогеологія та ін.

Гідрогеологія є найбільш спорідненою з інженерною геологією та гідрологією – наукою про поверхневі води. Чільне місце посідає вона і в геоекології (екологія підземної та поверхневої гідросфери).

Гідрогеологія промислова[ред. | ред. код]

Див. Промислова гідрогеологія

Гідрогеологія промислова, нафтогазопромислова гідрогеологія, (рос. гидрогеология промысловая, нефтегазопромысловая гидрогеология; англ. oil and gas field hydrogeology; нім. Feldhydrogeologie) — розділ гідрогеології, що включає гідрогеологічні спостереження та дослідження підземних вод у зв'язку з розвідкою та розробкою нафтових і газових родовищ. Основні задачі Г.п. при розвідці нафто-вих та газових родовищ: прогнозування умов розбурювання, розкриття та випробовування пластів; визначен-ня положення газорідинних контактів; визначення запасів водорозчинних газів та виявлення гідравлічного взаємозв'язку горизонтів у межах родовища.

Радіогідрогеологія[ред. | ред. код]

Див. Радіогідрогеологія

Радіогідрогеологія (рос. радиогидрогеология, англ. radiohydrogeology, нім. Radiohydrogeologie f) — галузь гідрогеології, що вивчає природні радіоактивні води, поширення й умови їх формування та зв'язок з родовищами радіоактивних корисних копалин.

Екологічна гідрогеологія[ред. | ред. код]

Див. Екологічна гідрогеологія

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Гідрогеологія : підручник для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Колодій. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-613-766-4
  • Інженерна геологія (з основами геотехніки): підручник для студентів вищих навчальних закладів /Колектив авторів: В. Г. Суярко, В. М. Величко, О. В. Гаврилюк, В. В. Сухов, О. В. Нижник, В. С. Білецький, А. В. Матвєєв, О. А. Улицький, О. В. Чуєнко.; за заг. ред. проф. В. Г. Суярка. — Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. — 278 с.

Посилання[ред. | ред. код]