Палеогеографія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Частина серії статей на тему:
Географія
Висяча долина — палеоканьйон
Шаблон ШаблониКатегорія Категорія Портал

Палеогеогра́фія, історичне землезнавство  (рос. палеогеография, англ. paleogeography, нім. Paläogeographie f) — наука про фізико-географічні умови, що існували на Землі в геологічному минулому. Досліджує давню географічну оболонку, її розвиток, історію в цілому і окремих її частин у взаємодії: давню земну кору, рельєф, ґрунти і кори вивітрювання, гідросферу та атмосферу, флору та фауну і, особливо, географічні закономірності їх розповсюдження та існування[1].

Палеогеографія — частина історичної геології, що дає матеріал для пізнання історії розвитку земної кори і Землі загалом. Одночасно палеогеографія є частиною загальної фізичної географії, що вивчає фізико-географічні умови минулого для розуміння сучасної природи Землі.

Предмет вивчення[ред. | ред. код]

Палеогеографія — наука про розвиток географічної оболонки протягом історії Землі.

Напрямки[ред. | ред. код]

Палеогеографія є цілісною, самостійною наукою і одночасно комплексом наукових напрямків, при цьому частина палеогеографічних галузей розвивається у складі інших наук (геології, біології, екології). Серед основних галузевих напрямів виділяються[1]:

Методи[ред. | ред. код]

Методи палеогеографії базуються на детальному вивченні гірських порід (їх складу, структури, текстури, характеру залягання), а також на вивченні макро- і мікроскопічних органічних залишків.

Історія[ред. | ред. код]

Палеогеографія як наука зародилася у надрах геології в другій половині ХІХ столітті, проте перші загальні дані палеогеографічного характеру з'явилися ще в кінці XVIII ст. (Р. Мурчісон, П. С. Паллас, О. О. Борисяк, М. Барбот-де-Марні та ін.). Стимулом її розвитку стало створення геохронологічної шкали фанерозою, що дала можливість просторово зіставляти одновікові палеогеографічні документи — осадові утворення, форми рельєфу, рештки організмів, різні дані про палеоклімати та ін. Разом з тим, уявлення про природу минулого стосуються глибокої давнини, а сам термін «давня географія» застосовував ще М. В. Ломоносовим понад 200 років тому.

В історії палеогеографії виділяють два етапи[2]:

 1. Становлення (друга половина XIX — перша половина XX ст.) — палеогеографічні дослідження здійснювались у складі геологічної науки. Найбільш цінними результатами були атласи палеогеографічних і літолого-палеогеографічних різномасштабних карт, складених для окремих континентів, для території України і Молдавії, Європейської частини СРСР і Радянського Союзу в цілому.
 2. Сучасний етап (перша половина XX ст. — наш час) характеризується спеціальними дослідженнями давньої природи, такий підхід сформувався ще в 30-40-і роки, особливо після II Світової війни, що знайшло прояв у розвитку досліджень четвертинного періоду. На Міжнародних конгресах INQUA обговорювалось багато питань плейстоценової природи Землі та природи в цілому. Новий імпульс в розвитку отримала четвертинна палеогеографія.

Даний час відзначається новою якістю дослідження доплейстоценової природи в зв'язку з необхідністю:

 • подальшої розробки проблем палеогеографії в зв'язку з вивченням корисних копалин, приурочених до осадових порід;
 • використання даних про давню природу для пояснення розвитку сучасних фізико-географічних умов;
 • використання палеогеографічних розробок для вирішення прикладних і практичних завдань (у інженерній, меліоративній геології, інженерно-геологічних прогнозах та іншому).

Палеогеографія в СРСР[ред. | ред. код]

Палеогеографія в Україні[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. а б Веклич М. Ф., Матвіїшина Ж. М. (1996). Палеогеографічні дослідження (українська) // «Український географічний журнал» № 2, с. 38-44.
 2. Руденко, Л. Г. (2009). Географічна наука в Національній академії наук України (українська) . Київ. с. 240.

Джерела та література[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
 • Атлас палеогеографічних карт Української РСР і Молдавської РСР (з елементами літофацій). Масштаб 1:2 500 000 / За ред. акад. АН УРСР В. Г. Бондарчука. — К.: Видавництво АН УРСР, 1960.
 • Стратиграфія УРСР: В 11 т. — К.: Наукова думка, 1963—1975. — Т. 1-11.
 • Мельничук І. В. Палеоландшафти України в антропогені. — К.: ВГЛ «Обрії», 2004.
 • Пазинич В. Г. Топ-5 геоморфологічних та палеогеографічних проблем України / За редакцією В. В. Стецюка. — К.: «Вік принт», 2012.
 • Палеогеографія: навчально-методичний комплекс / М. Я. Сивий. — Вид. 2-ге, допов. — Тернопіль: ТНПУ, 2016. — 116 с.
 • Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / Матвіїшина Ж. М., Герасименко Н. П., Передерій В. І. та ін. / За редакцією Ж. М. Матвіїшиної — К.: Наукова думка, 2010.
 • Сіренко І., Іваник М. Палеогеоморфологія: навчальний посібник. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 • (рос.) Веклич М. Ф. Основы палеоландшафтоведения / М. Ф. Веклич ; Отв. ред. Галицкий В. И. — К. : Наук. думка, 1990. — 192 с. — ISBN 5-12-001457-7
 • (рос.) Вронский В. А., Войткевич Г. В. Основы палеогеографии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 576 с.
 • (рос.) Герасимов И. П. Новые идеи в геоморфологии и палеогеографии. — М. : Наука, 1976.
 • (рос.) Гричук В. П. История растительности Русской равнины в плейстоцене. — M.: Наука, 1989.
 • (рос.) Евдокимов С. П. Основы общей палеогеографии. — Смоленск: Изд-во Смоленского гуманитарного университета, 2005.
 • (рос.) Евсеева Н. С. Палеогеография (историческое землеведение). — Томск, 2010. — 172 с.
 • (рос.) Маруашвили Л. И. Палеогеографический словарь. — М.: Мысль, 1985.
 • (рос.) Палеогеография антропогена: Общая часть / И. М. Рослый. — К. : Вища школа, 1982. — 172 с
 • (рос.) Рослый И. М. Палеогеография Украины в антропогене. — К.: Вища школа, 1988.
 • (рос.) Свиточ А. А., Сорохтин О. Г., Ушаков С. А. Палеогеография. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 448 с.
 • (рос.) Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет (атлас-монография) — М., 1982.
 • (рос.) Палеогеография. Палеоландшафты / Веклич М. Ф., Сиренко Н. А., Матвиишина Ж. Н. и др. — К.: Наукова думка, 1977.
 • (рос.) Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного полушария: поздний плейстоцен-голоцен. Атлас-монография / Отв. ред. А. А. Величко. — М.: ГЕОС, 2009.

Посилання[ред. | ред. код]