Матеріальне право

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Матеріа́льне право — сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на встановлення прав і обов'язків суб'єктів.

Термін «матеріальне право» використовується в юриспруденції як поняття, що позначає такі правові норми, за допомогою яких держава здійснює вплив на суспільні відносини шляхом прямого, безпосереднього правового регулювання.

Норми матеріального права закріплюють форми власності, юридичне становище майна та осіб, встановлюють правовий статус, підстави і межі юридичної відповідальності і т. д.

Матеріальне право нерозривно пов'язане з процесуальним правом. Їх можна розглядати як юридичні категорії, що виражають єдність двох сторін правового регулювання: безпосередньої юридичної регламентації суспільних відносин і процесуальних форм судового захисту цих відносин.

Деякі галузі матеріального права

 1. конституційне право
 2. муніципальне право
 3. адміністративне право
 4. фінансове право
 5. господарське право
 6. цивільне право
 7. житлове право
 8. митне право
 9. аграрне право
 10. сімейне право
 11. екологічне право
 12. трудове право
 13. кримінальне право

Джерела[ред. | ред. код]

 • Уварова О. О. Норми матеріального і процесуального права: функціональне співвідношення / О. О. Уварова // Юридична осінь 2012 року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) / Нац. ун-т «Юрид. акад. Україниім. Ярослава Мудрого». — Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. Україниім. Ярослава Мудрого», 2012. — С. 3-5.
 • Киричук А. С. Взаємозв'язок матеріального права та процесуальних норм матеріального пра-ва / А. С. Киричук, А. С. Сергійчук [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rusnauka. com/13_EISN_2012/Pravo/2_109556.doc.htm.
 • Котуха О. С. Матеріальні та процесуальніпрезумпції: порівняльний аспект / О. С. Котуха [Елек-тронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007/Istoria/22446.doc.htm
 • Левицька Н. О. Матеріальні та процесуальні нормативно-правові інститути / Н. О. Левицька // Митна справа. — 2013. — № 2. — Ч. 2. — Кн. 2. — С. 28–34.
 • Ніколенко Л. М. Матеріальні та процесуальні норми і правовідносини: їх взаємозв'язок у госпо-дарському судочинстві / Л. М. Ніколенко // Наше право. — 2013. — № 10. — С. 148—154.
 • Сидоренко О. О. Матеріальне і процесуальне право: питання функціонального співвідношення / О. О. Сидоренко, О. О. Уварова // Юрист України. — 2012. — № 4(21). — С. 19–24.

Література[ред. | ред. код]