Адміністративне право

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Адміністрати́вне пра́во — це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління.

Норми адміністративного права[ред.ред. код]

Норми Адміністративного права також визначають організацію, повноваження і відповідальність органів держ. управління, права і обов'язки громадян і громадських організацій в сфері держ. управління.

Адміністративна діяльність[ред.ред. код]

Виконавча і розпорядча діяльність органів держави полягає в практичній реалізації законів демократичної держави і рішень ВРУ. Для цього держава організує і здійснює планування, облік і контроль; створює державний апарат, розпоряджається матеріальними і грош. ресурсами; вживає заходів держ. заохочення і примусу. Норми А. п. визначають порядок утворення органів держ. управління, структуру, компетенцію, форми і методи виконавчої і розпорядчої діяльності в різних галузях суспільного життя. А. п. разом з ін. галузями права має на меті охорону і зміцнення власності, підвищення добробуту і культурного рівня народу, зміцнення правопорядку, охорону прав громадян і забезпечення виконання ними своїх обов'язків, охорону держ. безпеки України. Важливе місце в А. п. займають норми, які визначають організацію керівництва народ. господарством, систему і структуру господарських органів, а також норми, що регулюють управління в галузі народ, освіти, науки і культури, охорони здоров'я і соц. забезпечення.

Складові адміністративного права[ред.ред. код]

А. П. складається з загальної і особливої частин. Перша включає норми, які визначають єдині для всіх органів держ. управління принципи організації і діяльності. Спеціальну частину становлять норми, що визначають організацію держ. управління в конкретних його галузях (народ. господарство, освіта, оборона та ін.).

Адміністративне право Української РСР[ред.ред. код]

Адміністративне право України[ред.ред. код]

Як однорідна відособлена у системі юриспруденції правова матерія, адміністративне право України характеризується як: 1) галузь права; 2) наука; 3) навчальна дисципліна.[1]

Українські адміністративісти[ред.ред. код]

доктор юридичних наук, професор Авер'янов Вадим Борисович
доктор юридичних наук, професор Андрійко Ольга Федорівна
доктор юридичних наук, прор Бандурка Олександр Маркович
доктор юридичних наук, професор Васильєв Анатолій Семенович
доктор юридичних наук, професор Голосніченко Іван Пантелійович
доктор юридичних наук, професор Додін Євген Васильович
доктор юридичних наук, професор Калюжний Ростислав Андрійович
доктор юридичних наук, професор Коломоєць Тетяна Олександрівна
доктор юридичних наук, професор Колпаков Валерій Констянтинович
доктор юридичних наук, професор Комзюк Анатолій Трохимович
доктор юридичних наук, професор Пєтков Валерій Петрович
доктор юридичних наук, професор Пєтков Сергій Валерійович
доктор юридичних наук, професор Стеценко Семен Григорович
доктор юридичних наук, професор Шкарупа Віктор Констянтинович.

Виділяють такі групи джерел адміністративного права:

  1. Конституція України — має для адміністративного права установчий характер, оскільки містить ряд приписів, які є вихідними для нього. Так, в Основному Законі визначається статус Президента України, структуру Кабінету Міністрів України, закріплюється система органів державної виконавчої влади тощо.
  2. Закони — є найістотнішим джерелом адміністративного права, оскільки вони закріплюють механізм реалізації державної виконавчої влади.
  3. Укази і нормативні розпорядження президента України.
  4. Постанови і нормативні розпорядження Кабінету Міністрів України.
  5. Міжнародні договори і угоди, виконавчі приписи до них.
  6. Акти центральних органів виконавчої влади України та АРК: міністерств, державних комітетів.
  7. Акти місцевих державних адміністрацій.
  8. Рішення рад та виконавчих органів місцевого самоврядування.

Література[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

  1. Адміністративне право України : [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В. В., Олефір В. І., Пихтін М. П. та ін]; за заг. ред. В. В. Галунька. — Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня» 2011. — Т. 1 : Загальне адміністративне право. — 320 с. ISBN 978-966-15-1053-0 ISBN 978-966-15-1054-7