Ізохоричний процес

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Ізохори́чний або ізохо́рний проце́с (від грец. isos — рівний, та грец. chora — простір, зайняте місце) — це термодинамічний процес, який відбувається при сталому об'ємі. У газах та рідинах здійснюється дуже просто. Для цього досить нагрівати (охолоджувати) речовину у посудині, яка не змінює свого об'єму.

При ізохоричному процесі тиск ідеального газу прямопропорційний його температурі. Закон Шарля:

\frac{p}{T} = \text{const} ,

де Т — термодинамічна температура; p — тиск газу.

У реальних газах закон Шарля не виконується тому, що частина теплоти, яку отримує система, витрачається на збільшення енергії взаємодії частинок.

На графіках зображується лініями, які називаються ізохорами. Для ідеального газу вони є прямими у всіх діаграмах, які пов'язують параметри T (температура), V (об'єм) і p (тиск).

Внутрішня енергія та кількість теплоти при ізохоричному процесі[ред.ред. код]

Графік ізохоричного процесу на діаграмі (p, V)

З визначення роботи слідує, що зміна роботи при ізохоричному процесі дорівнює:

dA = pdV \,

Щоб визначити повну роботу процесу проінтегруємо даний вираз. Оскільки об'єм сталий, то:

	\int_{0}^{A} dA = \int_{V_1}^{V_1}pdV,

Але такий інтеграл дорівнює нулю. Отже, при ізохоричному процесі газ роботи не виконує:

	 A = 0\,.

Графічно довести це набагато простіше. З математичної точки зору, робота процесу — це площа під графіком. Але графік ізохоричного процесу є перпендикулярним до осі абсцис. Таким чином, площа під ним дорівнює нулю.

Зміна внутрішньої енергії ідеального газу може бути знайдена за формулою:

 \Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T \,,

де і — число ступенів вільності, яке залежить від кількості атомів у молекулі (3 для одноатомної (наприклад, водень), 5 для двоатомної (наприклад, кисень) і 6 для триатомної і більше (наприклад, молекула водяної пари)).

З визначення та формули теплоємності, формулу для внутрішньої енергії можна переписати у вигляді:

 \Delta U =  \nu c_v^\mu \Delta T \,,

де  c_v^\mu  — молярна теплоємність при сталому об'ємі.

Застосуваши перше начало термодинаміки можна знайти кількість теплоти при ізохоричному процесі:

 Q = \Delta U + A\,

Але при ізохоричному процесі газ не виконує роботу. Тобто, має місце рівність:

 Q = \Delta U = \nu c_v^\mu \Delta T \, ,

тобто вся теплота, яку отримує газ йде на зміну його внутрішньої енергії.

Ентропія ізохоричного процесу[ред.ред. код]

Оскільки у системі при ізохоричному процесі відбувається теплообмін із зовнішнім середовищем, то відбувається зміна ентропії. З визначення ентропії випливає:

dS = {dQ \over T}

Вище вже було виведено формулу для визначення кількості теплоти. Перепишемо її у диференціальному вигляді:

 dQ = \nu c_v^\mu dT \, ,

де ν — кількість речовини,  c_v^\mu  — молярна теплоємність при сталому об'ємі. Отже, мікроскопічна зміна ентропії при ізохоричному процесі може бути визначена за формулою:

dS = {\nu c_v^\mu dT \over T} \,

Або, якщо проінтегруємо останній вираз, повна зміна ентропії після проходження процесу:

	\int_{S_1}^{S_2} dS = \nu \int_{T_1}^{T_2} {c_v^\mu dT \over T} \Rightarrow \Delta S = \nu \int_{T_1}^{T_2} {c_v^\mu dT \over T} \,

У цьому випадку виносити вираз молярної теплоємності при сталому об'ємі за знак інтегралу не можна, оскільки вона є функцією, яка залежить від температури.

Див. також[ред.ред. код]

Використана література[ред.ред. код]

  • Сивухин Д. В. «Общий курс физики». — Издание 3-е, исправленное и дополненное. — М.: Наука, 1990. — Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. — 592 с. — ISBN 5-02-014187-9
  • Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. (1976). «Теоретическая физика». т. V. Статистическая физика. Часть 1., Москва: Наука.