Асоційований простий ідеал

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

В теорії кілець, асоційованим простим ідеалом модуля M над кільцем R називається простий ідеал кільця R, що є анулятором деякого підмодуля M. Особливо важливими ці ідеали є у комутативній алгебрі де вони пов'язані з так званим примарним розкладом ідеалів нетерових кілець, що, зокрема, має застосування в алгебричній геометрії.

Означення[ред. | ред. код]

Комутативні кільця[ред. | ред. код]

Нехай комутативне асоціативне кільце з одиницею, і — модуль над .

Простий ідеал називається асоційованим з , якщо існує такий елемент , що .

Еквівалентно, є асоційованим з , якщо існує ін'єктивний R-гомоморфізм між модулями і . Дійсно, якщо , то є як R-модуль є ізоморфним із Навпаки, якщо існує такий гомоморфізм f, то де позначає одиничний елемент у

Множина простих ідеалів, асоційованих з модулем позначається .

Мінімальні елементи в (щодо включення множин) у комутативному кільці R, називаються ізольованими простими ідеалами. Усі інші асоційовані прості ідеали називаються вкладеними простими ідеалами.

Модуль називається копримарним якщо з того що rm = 0 ( r є дільником нуля модуля ) для деякого ненульового випливає що rnM = 0 для деякого натурального числа n.

Ненульовий скінченнопороджений модуль M над комутативним нетеровим кільцем є копримарним тоді і тільки тоді коли для нього існує один асоційований простий ідеал.

Дійсно, як показано нижче, у цьому випадку множина асоційованих простих ідеалів є непустою. Нехай є простим ідеалом. Тоді для кожного дільника нуля r виконується rnM = 0 і тому rnx = 0. Тобто і внаслідок простоти ідеалу, Тобто всі дільники нуля належать і внаслідок властивості нижче про те, що множина дільників нуля є об'єднанням елементів асоційованих простих ідеалів є єдиним таким ідеалом.
Навпаки, якщо існує єдиний асоційований простий ідеал то з тої ж властивості випливає, що його елементами є всі дільники нуля і тільки вони. З властивості нижче випливає також, що що є еквівалентним твердженню.

Підмодуль N у M називається -примарним якщо є копримарним із асоційованим простим ідеалом .

Ідеал I є -примарним ідеалом тоді і тільки тоді коли.

Некомутативні кільця[ред. | ред. код]

Ненульовий R-модуль називається простим модулем якщо для довільного підмодуля модуля . Для простого модуля , є простим ідеалом в .[1]

Ідеал кільця називається асоційованим простим ідеалом для R-модуля , якщо він рівний для деякого простого підмодуля у модулі .

Властивості[ред. | ред. код]

 • Навіть для комутативних локальних кілець, множина асоційованих простих ідеалів скінченнопородженого модуля може бути пустою. Проте в будь-якому кільці, що задовольняє умову обриву зростаючого ланцюга ідеалів (зокрема правому чи лівому нетеровому кільці) довільний ненульовий модуль має хоча б один асоційований простий ідеал.
 • Для одностороннього нетерового кільця, існує сюр'єкція з множини класів ізоморфізмів нерозкладних ін'єктивних модулів на спектр . Якщо R є кільцем Артіна, то це відображення є бієкцією.
 • Теорема Матліма: Для комутативного нетерового кільця , відображення у попередньому пункті завжди є бієкцією.
 • Для будь-якого простого ідеала комутативного кільця і будь-якого нетривіального підмодуля модуля має місце рівність .
Нехай , тобто — суміжний клас за ідеалом , . Очевидно, що .
Припустимо, що . Це означає, що . Тоді з простоти випливає, що . Таким чином, єдиний простий ідеал, асоційований з — це ідеал .
 • Для нетерового модуля M над будь-яким кільцем, існує лише скінченна кількість асоційованих простих ідеалів для M.

Нетерові комутативні кільця[ред. | ред. код]

Всюди нижче кільце є комутативним і нетеровим:

 • Розглянемо множину ідеалів , для яких для деякого для модуля над . Тоді максимальні елементи цієї множини є простими ідеалами. Оскільки для ненульового модуля ця множина не є пустою (довільний елемент має свій анулятор, що може бути і нульовим ідеалом) то звідти для кожного такого модуля існує асоційований простий ідеал.
Припустимо, що такий ідеал є максимальним у цій множині але не простим. Тоді існують елементи , для яких але . Оскільки . Але . Тому, і . Тобто є строго більшим від , що суперечить максимальності останнього у заданій множині.
 • Кожен ідеал J є рівний перетину скінченної кількості примарних ідеалів. Запис ідеала як перетину примарних ідеалів називається примарним розкладом ідеала. Множина радикалів цих ідеалів є рівною . Зокрема, ідеал J є примарним ідеалом тоді і тільки тоді, коли множина складається з одного елемента.
 • Довільний мінімальний простий ідеал для ідеала J є елементом множини . Множина цих ідеалів є множиною ізольованих простих ідеалів.
 • Множина рівна множині елементів (такі елементи називають дільниками нуля ).
З означення очевидно, що кожен елемент довільного асоційованого простого ідеала, а тому і їх об'єднання є дільником нуля . Навпаки, якщо елементи для яких то . Але є підмножиною деякого максимального анулятора елемента модуля і цей ідеал є простим. Тобто належить деякому асоційованому простому ідеалу.
 • Нехай S мультиплікативна система кільця і . Ідеал є асоційованим для модуля M над R, тоді і тільки тоді коли простий ідеал у локалізації кільця є асоційованим для модуля .
  Якщо то для деякого . Тоді .
  Навпаки припустимо для деяких . Нехай . Тоді , звідки випливає, що і оскільки кільце є нетеровим, а тому всі ідеали скінченнопородженими, то існує також такий що . Тоді .
 • Якщо є скінченнопородженим модулем над , тоді існує скінченна послідовність підмодулів
для якої усі фактормодулі є ізоморфними факторкільцям для деяких простих ідеалів . До того ж для цих ідеалів справедливими є включення:
де за означенням носій модуля . Окрім того мінімальні елементи в усіх трьох множинах є однаковими.
Оскільки для ненульового модуля існує асоційований простий ідеал то у цьому випадку існує підмодуль ізоморфний . Далі якщо модуль не є нульовим то для нього можна використати ті самі аргументи і отримати модуль , такий що є ізоморфним для якогось простого ідеала (що буде простим асоційованим для модуля ). Продовжуючи по індукції отримуємо зростаючу послідовність модулів, що задовольняють умови теореми. Оскільки модуль є нетеровим то цей процес завершиться за скінченну кількість кроків. Це можливо лише коли останній підмодуль у послідовності рівний .
Нехай тепер . Тоді тоді і тільки тоді коли для якогось локалізація , тобто якщо містить один із ідеалів . Звідси усі і мінімальні елементи обох множин є однаковими.
Нехай тепер . Тоді модуль містить підмодуль ізоморфний до . Нехай i — найменший індекс для якого . Тоді можна розглядати як ненульовий підмодуль модулів і . Але із попередніх властивостей у цьому випадку і водночас Тому звідки .
Якщо є мінімальним елементом , то відповідної локалізації містить єдиний елемент . Оскільки є непустою і міститься в то і з властивостей для асоційованих простих ідеалів для локалізації .
 • Модуль над має скінченну довжину тоді і тільки тоді, коли є скінченнопородженим і елементами є лише максимальні ідеали.[2]
 • Якщо є підмодулем то .
 • Для скінченнопородженого модуля
Якщо то очевидно для кожного Отже звідси для кожного такого ідеалу і зважаючи на простоту також
В іншу сторону, із попередніх властивостей існує скінченна послідовність підмодулів для якої усі фактормодулі є ізоморфними До того ж множина мінімальних елементів у є рівною множині мінімальних елементів Тож якщо то також для всіх i і тому Зокрема
Два попередні абзаци разом доводять, що Твердження для носія модуля випливає з того, що множина мінімальних елементів носія є рівною множині ізольованих простих іідеалів.

Приклади[ред. | ред. код]

 • Якщо то асоційованими простими ідеалами для є ідеали і .
 • Нехай кільце многочленів, — ідеал в , афінний многовид заданий цим ідеалом, — незвідні компоненти . Покладемо — афінне координатне кільце , тоді прості ідеали, асоційовані з модулем це ідеали незвідних компонент .
 • Якщо є кільцем цілих чисел, тоді нетривіальні вільні абелеві групи і нетривіальні абелеві групи порядок яких є степенем простого числа є копримарними.
 • Якщо є кільцем цілих чисел і Mскінченною абелевою групою, тоді асоційованими простими ідеалами є ідеали породжені простими числами, що ділять порядок групи .
 • Приклад не нетерового комутативного кільця і модуля, що не має асоційованих простих ідеалів. Нехай — кільце многочленів над полем комплексних чисел від нескінченної кількості змінних і ідеал .  Тоді . Справді, припустимо простий ідеал є анулятором деякого елемента . Виберемо довільного представника цього елемента ; тоді є множиною тих для яких .  Проте є многочленом лише від скінченної підмножини змінних , нехай .  Очевидно що (тобто ), але (тому ). Звідси не є простим ідеалом.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Lam, 1999, с. 85
 2. Cohn, P. M. (2003). Basic Algebra. Springer. Exercise 10.9.7, p. 391. ISBN 9780857294289. .

Література[ред. | ред. код]