Список українських енциклопедій

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У цьому списку перелічено українські енциклопедичні видання. Довідкові видання (довідники та словники) див. у списку українських довідкових видань.

Загальні енциклопедії[ред. | ред. код]

Країнознавчі енциклопедії[ред. | ред. код]

 • Краіни світу і Украіна: енциклопедія: в 5 т. І редкол. : А. І. Кудряченко (голова) та ін.; — ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». — Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. — ISBN 978-966-136-473-7
Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-ro тому А. Г. Бульвінський. — 2017. — 564 с. — ISBN 978-966-136-474-4 (Т.1) (читати он-лайн)

Українознавство[ред. | ред. код]

Див. також: Список українських енциклопедій про регіони України
 • Енциклопедія українознавства[4] (онлайн-версія)
 • Ukraine. A Concise Encyclopaedia (1 том)
 • Internet Encyclopedia of Ukraine / Енциклопедія України в Інтернеті — електронна версія 5-томної Енциклопедії Українознавства, виданої впродовж 1984—1993 років за редакцією Володимира Кубійовича (онлайн-доступ)
 • Енциклопедія сучасної України[5][6][7] (онлайн-версія)
 • Українська мала енциклопедія: у 4 т. / Є. Д. Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. Білокінь. — Київ: Пульсари, 2016. — ISBN 978-617-615-060-2.
 • Україна: повна енциклопедія / В. М. Скляренко [та ін.]. — Харків: Фоліо, 2007. — ISBN 966-03-3684-5.
 • Україна: енциклопедичний словник: історія, культура, освіта, політика, економіка, фінанси, право / авт.-упоряд. О. М. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2008. — 768 с. — ISBN 978-966-8001-48-2[8]
 • Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. — К. : ТД «Потенціал», 2002. — 464 с. — ISBN 966-7865-28-2
 • Україна: [енциклопедія]: Шляхами історії. Україна — наш дім. Освіта в Україні. Україна спортивна та ін. / Г. Е. Єрмановська. — Х.: Факт, 2016. — 463 с. — ISBN 966-637-834-0.
 • Енциклопедія голодомору / [передм., авт. текст В. Марочка; вступ. сл. Є. Нищука]; Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні. — Дрогобич: Коло, 2018. — 575 с.
 • Україна у світі: Енциклопедичний довідник / Укл. М. М. Сухомозький, Н. П. Аврамчук. — К.: МАУП, 2006. — 872 с.
 • Україна: кращі з 500 куточків, які треба відвідати: велика ілюстрована енциклопедія / Тетяна Жабська та ін. — Х. : Ранок: Веста, 2009. — 245,[3] с. : фото.кол.
 • Архітектура України: від античності до нашого часу: велика ілюстрована енциклопедія / Дмитро Леонтьєв. — Харків: Ранок, 2010. — 223 с.: іл., фотоіл. — ISBN 9789660849488.
 • Україна від А до Я: сучасний енциклопедичний словник / Уклад. Кожушко О. М. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009.— 624 с.: іл. — ISBN 978—966–672–579–3.
 • Велика ілюстрована енциклопедія України / В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська, Г. І. Воронова, Володимир Г. Герман; Гол. ред. Людмила Слабошпицька; Ред.-упоряд. Володимир Г. Герман; Фото Микола Іващенко, Сергій Тарасов, Валерій Пестушко. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 504 с. : іл. — 10 000 пр. — ISBN 966-605-887-7
 • Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / уклад. Сметана І. І. — 2-ге вид., стер. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. — 414 с. : мал. — Бібліогр. : с. 403—411. — 7000 екз. — ISBN 978-966-14-3465-2.
 • Славетні міста України: Ілюстрована енциклопедія / Укл. Я. О. Батій. Гол. ред. О. А. Кравець. — Харків: Торсінг плюс, 2011. — 254 с. — ISBN 6-17-030225-0.
 • Зарубіжні вчені — вихідці з України в галузі фундаментальних і технічних наук: біографічний енциклопедичний словник / Ю. О. Храмов, В. М. Гамалія, В. Г. Гармасар, С. С. Довганюк, М. Д. Донська ; НАН України, Ін-т досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; кер. авт. кол. Ю. О. Храмов. — Київ: Фенікс, 2017. — 303 с. : порт.
 • Енциклопедія „Наукове товариство ім. Шевченка“
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: Енциклопедичне видання / Укл. О. М. Войналович. — К. : Новий час, 2014. — 351 с.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання. — Т. 1—5 / Укл. В. В. Болгов, І. В. Болгов. — К. : Ін-т біографічних досліджень; Наукове товариство геральдики та вексилології, 2006—2013.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне видання / Уклад. : Болгов В. В., Болгов І. В. — К. : Інститут біографічних досліджень, 2008. — 784 с. — ISBN 978-966-8178-24-5 (PDF)
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: енциклопедія / уклад. : Войналович О. М. — К. : Новий Час, 2012.
 • Імена України в Космосі. Науково-енциклопедичне видання / За ред. І. Б. Вавилової, В. П. Плачинди. — Львів: НАУТІЛІУС; К. : Академперіодика, 2003. — 730 с.
 • Імена України 2007: біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; гол. ред. Ю. О. Храмов ; Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук. — К. : Фенікс, 2007. — 624 с. : фотогр. — ISBN 978-966-651-433-5.
 • Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; голов. ред. М. А. Орлик ; Спілка жінок України, Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу. — К. : Фенікс, 2001. — 560 с. : фотогр.
 • Енциклопедія дитячої творчості. Юні таланти України / Упоряд. Болгов В. В.; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України. — Київ: Нац. рейтинги України, 2013. — 367 с. : іл., портр. — ISBN 978-966-1523-17-2.
 • Український енциклопедичний словник-календар / Упорядник: Ян Вікалюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. (PDF-фрагменти)
 • Україна поза Україною: енциклопед. словник мистецького, кульнурного і громадського життя укр. еміграції в міжвоєнній Чехословаччині (1919—1939) / Оксана Пеленська ; Нац. б-ка Чеської Республікі — Слов'янська б-ка. — Прага: Národní knihovna České republiky, 2019. — 321 с. : фот. — (Publikace / Slovanské knihovny ; 82). — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-80-7050-713-1
 • Українці в Китаї (перша половина XX ст.): енциклопедичний довідник / Уклад. В'ячеслав А. Чорномаз. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 631 с. : фотоіл., портр.

Країнознавство європейських країн[ред. | ред. код]

 • Країни Європейського Союзу: енциклопедичний довідник / М. В. Багров та ін. — К. : ВГЛ «Обрії», 2004. — 176 с. — ISBN 966-95774-1-1
 • Європейський Союз: економіка, політика, право: енцикл. слов. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Андрєєва О. М. та ін. ; редкол. : В. В. Копійка (голова) та ін. — К. : Київ. ун-т, 2011. — 367 с.
 • Середньовічні замки Європи / І. С. Пустиннікова, Н. Ю. Безпалова. — Харків: Мікко — Сервіс, 2010. — 160с. : іл. — (Ілюстрована енциклопедія).

Інші спеціалізовані енциклопедії[ред. | ред. код]

Лісове господарство[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія лісового господарства Хмельниччини / [редкол.: В. Є. Берека (голова) та ін.] ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва [та ін.]. — Хмельницький: Поліграфіст-3, 2020. — 247 с. : фот.
 • Українська енциклопедія лісівництва. В 2-х т. Т. 1. А — Л / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; За ред. С. А. Генсірука. — Львів: НАНУ ; Наук. т-во ім. Шевченка, 1999. — 464 с. : iл. — ISBN 966-7155-14-5[9]
 • Українська енциклопедія лісівництва. У 2-х т. Т. 2. М — Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С. А. Генсірука . — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 422 с. — ISBN 978-966-345-132-9

Археологія[ред. | ред. код]

 • Дослідники археології України: Енцикл. словник-довідник / Г. Г. Мезенцева; НАН України, Ін-т археології; Чернігівський держ. педагогічний ін-т ім. Т. Шевченка; редкол. В. П. Коваленко (відп. ред.) та ін. — Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 205 с. (PDF-файл)

Астрономія[ред. | ред. код]

Біологія[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 1 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 658 с. — ISBN 966-518-341-9
Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 2 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. — 684 с. — ISBN 966-518-397-4
 • Рослини дарують здоров'я: фітотерапевтичний енциклопедичний довідник / уклад.: Д. Орач, О. Орач ; за ред. К. В. Форманчука. — Львів: Аверс, 2007. — 567 с. : вкл. л. — ISBN 966-7466-82-5
Садівництво[ред. | ред. код]
 • Виробнича енциклопедія садівництва.— К. : Урожай, 1969.— 456 с.
 • Енциклопедія рослин садових та кімнатних / Уклад. Ануфрієва С. В. — Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 224 с. : кольор. іл. — Назва обкл. : Енциклопедія рослин: садові та кімнатні. — 3000 екз. — ISBN 978-617-536-353-9
 • Кімнатні рослини: енциклопедичний словник-порадник / Укл. : Г. Г. Якубовська. — Х. : Школа, 2009. — 144 с. — ISBN 978-966-429-015-6
 • Нова енциклопедія кімнатних рослин / Марія Цвєткова ; іл. В. Кудіна. — X. : ВД «ШКОЛА», 2013. — 216 c. — ISBN 978-966-429-165-8 (PDF)

Будівництво, техніка, технології[ред. | ред. код]

 • Словник технічної термінології: мірництво / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 168 с.
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: Тематичний словник / В. І. Тимофієнко. — Київ: Українська академія архітектури, 1995. — 365 с.
 • Будівництво. Видатні інженери України: Біографічно-енциклопедичний збірник / гол. ред. Г. К. Злобін ; Академія будівництва України. — К. : Укрархбудінформ, 2001. — 831 с. — ISBN 966-95449-1-2.
 • Енциклопедичний словник морських нафтогазових технологій (українсько-російсько-англійський) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДАТ «Чорноморнафтогаз», Інститут «НДПІ шельф», Наукове товариство ім. Шевченка ; уклад. І. А. Франчук та ін. ; заг. ред. І. А. Франчук. — К. : Українська книга, 2003. — 320 c. — ISBN 966-605-429-9
 • Вступ до методології науки про вимірювання: навчально-енциклопедичний комплекс «Вимірювання та контроль» / П. П. Орнатський. Гол. ред. П. М. Таланчук — Київ: Київ. політехн. ін-т., 1994 . — 160 с.
 • Математика, механіка та інформатика Закарпаття. XX століття: енциклопедія / Заг. ред., вступ. ст. Степан Степанович Поляк. — Ужгород: Ґражда, 2004 . — 110 с. : іл. — ISBN 966-7112-83-7
 • Надтверді абразивні матеріали в механообробці: Енциклопедичний довідник / За заг. ред. М. В. Новікова. — К. : Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, 2013. — 455 с. — ISBN 978-966-02-6965-1[16]
 • Електротранспорт України: Енциклопедичний путівник / Сергій Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — К. : Сидоренко В. Б., 2010. — 928 с. — ISBN 978-966-2321-11-1[17][18][19][20][21] (PDF)
 • Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В. М. Горбов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 624 c. — ISBN 978-966-321-158-9[22]
 • Вимірювальна техніка від А до Я. Енциклопедичний словник / Г. О. Оборський, С. Г. Антощук, Д. Б. Головко, А. М. Гуржій, В. М. Петренко, Ю. О. Скрипник, П. Т. Слободянюк, К. Л. Шевченко. — Одеса: Освіта України, 2014. — 976 с.

Географія, демографія, геодезія, геологія, мінералогія, картографія, землевпорядкування[ред. | ред. код]

 • Географічна енциклопедія України. У 3-х т. / Відп. ред. О. М. Маринич. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989—1993.
 • Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник /– К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. — 100 с. (PDF-файл)
 • Геодезичний енциклопедичний словник / П. І. Баран, А. Л. Бондар, Х. В. Бурштинська, Б. І. Волосецький, І. М. Гудз, П. Д. Двуліт, Ю. П. Дейнека, О. Л. Дорожинський, А. Т. Дульцев, Ф. Д. Заблоцький; За ред. В. Літинського; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Євросвіт, 2001. — 668 c. — (Б-ка держ. фонду фундамент. дослідж.). (онлайн-перегляд)
 • Географія / авт.-упоряд. І. Гончаренко ; ред. С. Крисенко. — Х. : Промінь, 2007. — 63 с. : іл. — (Енциклопедія навколишнього світу). — ISBN 966-7991-68-7 (Промінь).
 • Словник геологічної термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж.. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 172 с.
 • Мінералого-петрографічний словник: [енциклопед.-довід. слов.]. Кн. 1 : Мінералогічний словник / [уклад.: В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Ред. гірн. енциклопедії. — Харків: НТУ «ХПІ» ; Київ: Халіков Р. Х., 2018. — 444 с. — Бібліогр.: с. 441—443.

Екологія[ред. | ред. код]

 • Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Всеукраїнська екологічна ліга ; редколегія: А. В. Толстоухов (головний редактор) та ін. — К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006—2008.[23][24][25][26]
Т. 1. А-Е / 2006. — 430 с. : іл., карти. — ISBN 966-8670-27-2. — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 2. Є — Н / 2007. — 415 с. : ілюстр., карти. — ISBN 978-966-8670-42-8 (в опр.). — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 3. О-Я / 2008. — 472 с. : іл., карти. — ISBN 978-966-8670-54-1. — ISBN 978-966-8670-41-1
Червона книга[ред. | ред. код]

Економіка[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія народного господарства УРСР. У 4-х т. / Відпов. ред. С. Ямпольський. — К. : УРЕ, 1969—1972.
 • Фінансова енциклопедія / [О. П. Орлюк … [та ін.] ; за загальною редакцією О. П. Орлюк ; Академія правових наук України. — Київ: Юрінком Інтер, 2008. — 470 с. — ISBN 9789666672820.
 • Фінансова думка України. В 3-х томах. Т. 2. : енциклопедія / С. В. Льовочкін та ін. ; ред. : В. М. Федосов ; авт.передм. : А. А. Чухно. — К. : Кондор ; Тернопіль: Економічна думка, 2010. — ISBN 978-966-351-360-7
 • Енциклопедія аграрних фінансів / ННЦ «Ін-т аграрної економіки» НААН України (Київ); Уклад. Н. М. Анісімова, Н. А. Герасіменко, В. М. Жук; За ред. Ю. О. Лупенко. —К. : Ін-т аграрної економіки, 2014. —622 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-669-441-9
 • Велика економічна енциклопедія України: У 26 т. / Лепський Владлен Володимирович ; [під ред. Лепського В. В.]. — Одеса: Одеська міська друкарня, 2018—2020.
 • Управління матеріальними ресурсами: енциклопедичний словник / Антонюк О. В., Баєва О. В., Головатий М. Ф., Гурч Л. М. та ін. За ред. Щокіна Г. В., Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Копнова М. О. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Персонал, 2009. — 375 с. — 700 пр. — ISBN 978-966-608-857-7
 • Фінансові послуги України: енцикл. довід. / І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва. — К. : Укрбланковидав, 2001.
Т. 1 / 2001. — 758 с.
Т. 2 / 2001. — 602 с.
Т. 3 / 2001. — 648 с.
Т. 4 / 2001. — 748 с.
Т. 5 / 2001. — 885 с.
Т. 6 [Довідковий том] / 2001. — 277 с. + 1 CD-ROM «Фінсервіс».
Т. 2 : І-О / І. К. Бондар та ін. — 2006. — 422 с. — ISBN 9668198-22-0
Т. 3 : П-Я / [І. К. Бондар (наук. ред., кер. авт. кол.)] [та ін.] ; Спілка акціонерів України, Н.-д. екон. ін-т Мін-ва економіки України, Бердян. ун-т менеджменту і туризму. — 2007. — 478 с.
 • Міжнародний бізнес. Українська бізнес-енциклопедія / Л. А. Віднійчук-Вірван, Н. В. Вірван. — Чернівці: Наші книги, 2008 . — 374 с. — ISBN 966-482-010-5
 • Видатні фінансисти та сучасна практика: Енциклопедичний довідник / За ред. В. В. Фещенка. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. — 392 с. — ISBN 978-966-96819-8-0[35]
 • Економічна енциклопедія / Ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (гол. ред.), С. В. Мочерний (відп. ред.), В. А. Ющенко, А. С. Гальчинський та ін. — Київ: Видавничий центр «Академія». ; Тернопіль: Акад. нар. гос-ва., 2000—2002. — ISBN 966-580-074-4. (онлайн-версія): Т. 1. / 2000. — 863 с. — ISBN 966-580-077-9
Т. 2. / 2001. — 848 с. — ISBN 966-580-101-5
Т. 3. / 2002. — 952 с. — ISBN 966-580-145-7
 • Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К. : Міжнар. екон. фундація, 2000. — 704 с. — Покажч. : Грош. знаки світу: с. 655—656; Покажч. : Назви грош. одиниць та їх символи: с. 657—659; Алф. покажч. : с. 660—703. — ISBN 966-95785-0-7
 • Енциклопедія інвестицій: наук. вид. / Р. С. Дяків, А. В. Бохан, О. М. Бурлаков [та ін.] ; за ред. Р. С. Дяківа ; Міжнар. екон. фундація, Укр. акад. наук, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Міжнар. екон. фундація: Інтелектбізнес, 2008. — 512 с. — ISBN 966-96506-4-Х
 • Енциклопедичний довідник з інвестування: як створити, зберегти та збільшити власний капітал / Керівник проекту В. В. Фещенко. — Київ: Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 594 с. — ISBN 978-966-96819-3-5[36]
 • Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. — Львів: Світ, 2011. –ISBN 978-966-603-424-6.[37]
Т. 1 : А-Н. — 2011. — 611 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-425-3
Т. 2 : О-Я. — 2011. — 563 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-426-0[38]
Українська енциклопедія лісівництва. У 2-х т. Т. 2. М — Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С. А. Генсірука . — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 422 с. — ISBN 978-966-345-132-9
 • Митна енциклопедія: у 2 т. / редкол. : І. Г. Бережнюк (відп. ред. та ін.; Держ. НДІ мит. справи. — Хмельницький: Мельник А. А., 2013. — 536 с. — (Митна справа в Україні. Т. 23). (PDF 1-го тому; PDF 2-го тому)[39][40][41][42]
 • Енциклопедія корпоративних фінансів / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2010. — 660 с. — ISBN 978-966-96819-5-9[43]
 • Пенсійне забезпечення: енциклопедичний довідник / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 464 с. — ISBN 978-966-96819-4-2[44]
 • Енциклопедія страхування / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2008. — 650 с. — ISBN 978-966-96819-2-8[45]
 • Енциклопедія економічної освіти України / Упоряд. В. В. Болгов ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж. — Київ: Ін-т біогр. дослідж., 2013. — 166 , [1] с. : іл., портр. — ISBN 978-966-8178-60-3 (у паліт.)
 • Енциклопедія господарських операцій / М. Бойцова та ін. — Х. : Видавничий будинок «Фактор», 2007. — 986 с. — Бібліогр. : с. 975—986. — ISBN 966-312-538-1
 • Енциклопедія інновацій / В. о. Київ. нац. торг.-економ. ун-т; Підгот. Аліна Василівна Бохан, Валентин Петрович Голуб, Роман Степанович Дяків; За ред. Роман Степанович Дяків. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2012. — 599 с. — ISBN 966-222-000-1
 • Енциклопедія економічної конкуренції : 500 економічно-правових термінів / Уклад. Р. Б. Примуш, А. Ф. Кармаліта, Т. Ю. Степанова; За заг. ред. В. М. Олуйко. — Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. —239 с. — (Правова абетка) — 500 пр. — ISBN 966-15-0223-8
 • Мала енциклопедія з податків. Українсько-російська енциклопедія з податків / Упорядник В. Жадько. — К. : ПП Павлуша, 2000. — 735 с.
 • Інновації та венчурний бізнес. Енциклопедичний довідник / К. : — Укр. агентство фін. розвитку, 2010 р.[46]
Банки і банківська діяльність[ред. | ред. код]
 • Банківська енциклопедія / М. І. Савлук, А. М. Поддєрьогін, А. А. Пересада, Н. Д. Олексієнко; ред. А. М. Мороз. — Київ: Ельтон, 1993. — 336 с. — ISBN 5-87272-013-0
 • Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. — К. : Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. (PDF-файл)
 • Енциклопедія банківської справи України / НБУ, Ін-т незалежних експертів; ред. В. С. Стельмах. — К. : Молодь: Ін Юре, 2001. — 680 с. — ISBN 966-7615-21-9
 • Енциклопедія для банкіра: у 2 т. –Том 1 (теоретична та історична частини) / авт. кол. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій, д-ра філос. наук, проф. З. Скринник. — К. : УБС НБУ, 2012. — 483 с.
Енциклопедія для банкіра: у 2 т. — Том 2 (практична термінологія) / ред. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. — К. : УБС НБУ, 2013.
 • Коротка банківська й комерційна енциклопедія / Юрій Ясницький . — Харків: Кооперативне видавництво «Рух», 1926. — 256 с.
Безпека життєдіяльності[ред. | ред. код]
 • Енциклопедія безпеки життєдіяльності / Курчій Б. О. — Ірпінь: ІЄК, 2014. — 158 с.
 • Енциклопедія виживання / В. В. Дивак ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Акад. пед. наук України, Хмельниц.обл.ін-т післядиплом. пед. освіти. — Кам'янець-Подільський: Медобори, 2003. — 156 с. : табл. — (Безпека життєдіяльності). — ISBN 966-8100-13-1
 • Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енциклопедичний словник / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2012. — 396 с. — ISBN 978-966-695-256-4 (PDF)
Туризм[ред. | ред. код]
 • Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / [В. В. Лепський та ін.] ; КЗ «Черкас. обл. центр мед.-соц. експертизи ЧОР», Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань: Візаві, 2019. — 562 с. : іл.
 • Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. — 372 с. — ISBN 966-8407-55-5 (онлайн-версія)

Інформатика, кібернетика, робототехніка[ред. | ред. код]

 • Алгоритмізація та програмування. Енциклопедичне видання / Співаковський О. В. — К. : ТОВ Редакція «Комп'ютер», 2008. — ISBN 978-966-2952-00-1
 • Енциклопедія кібернетики (укр.) (рос.) — перша у світі «Енциклопедія кібернетики» за редакцією В. Глушкова. Випустили Головна редакція Української радянської енциклопедії та Академія наук УРСР в двох томах (спершу українською (1973), потім російською (1974) мовою).
 • Системне програмне забезпечення: енциклопедичне видання / Сергій Миколайович Копичко, Сергій Макарович Макаров; В. о. АПН України. Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. —К. : Редакція «Комп'ютер», 2008. —128 с. —(Бібліотека вчителя інформатики; N 3) . — ISBN 966-295-208-7

Інформологія[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Т. 1 / Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. — Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. — 472 с. — ISBN 978-966-992-211-3[47]
Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Т. 2 / Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 436 с. — ISBN 978—966–992–600–5

Історія[ред. | ред. код]

 • Звід пам'яток історії та культури України: Енциклопедичне видання: У 28-ми кн.[48][49][50][51][52][53][54][55] (PDF-файли видань серії): Київ. — Ч. 1: А–Л / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. — К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. — 608 с. — ISBN 966-95478-1-4 (dbl) (Повний текст PDF): Київ. — Ч. 2: М–С / Відп. ред. П. Тронько та ін. — К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 585—1216: іл. — ISBN 966-95478-2-2 (Повний текст PDF): Київ. — Ч. 3. : С–Я / Відп. ред. П. Тронько. — К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2011. — С. 1217—2197. — ISBN 966-95478-2-2-2 (Повний текст PDF): Полтавська область. Новосанжарський район / Авт. тексту: В. А. Андрієць та ін. — Полтава: Дивосвіт, 2007. — 178 с. — ISBN 978-966-7891-76-3 (Повний текст PDF): Полтавська область. Решетилівський район / Ред. кол. : Волошин Ю. В. та ін.; Авт. : В. А. Андрієць та ін. — Полтава: TOB «АСМІ», 2010. — 214 с. — ISBN 978-966-182-067-7 (Повний текст PDF): Полтавська область. Великобагачанський район / Ред. кол. : Волошин Ю. В. та ін; Авт. : В. А. Андрієць та ін. — Полтава: Полтавський літератор, 2010. — 244 с. — ISBN 978-966-192-086-5 (Повний текст PDF): Чернігівська область. Вип. 1: Чернігівський район / Упоряд. Е. Ілляшенко та ін.; Район. ред. кол. : В. Корж (гол. район. ред. кол.) та ін. — Чернігів: Десна Поліграф, 2015.‒– 208 с. — ISBN 978-617-7323-27-2
 • Українська міфологія: енциклопедія
 • Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 1. Предметно–тематична частина: А–Г / Відп. ред. М. М. Варварцев. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. (PDF): Випуск 2. Предметно–тематична частина: Д–Й / Відп. ред. М. М. Варварцев.—К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. (PDF): Випуск 3. Предметно-тематична частина: К–О / Відп. ред. М. М. Варварцев. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. (PDF): Випуск 4. Предметно-тематична частина: П–Я / Відп. ред. М. М. Варварцев. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. (PDF)
 • Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник / Автори-упорядники: О. І. Гуржій та ін. — К., 2004.[56] (PDF; DjVu-файл)
 • Рух опору в Україні: 1960—1990. Енциклопедичний довідник: 2-ге вид. / Передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. — К. : Смолоскип, 2012. — 896 с. + 64 с. іл. — ISBN 978-966-1676-42-7 (PDF)[57][58]
Історія. Персоналії[ред. | ред. код]
Історія України (загальна)[ред. | ред. код]
 • Західно-Українська Народна Республіка, 1918—1923. Енциклопедія: [у 4 т.] / Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: М. Кугутяк та ін.]. — Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018 . — ISBN 978-966-2067-43-9 тритомне видання.
Т. 1 : А — Ж. — 2018. — 686 с. : іл.
Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / Авт. тексту: О. Кучерук ; Іл. та худож. оформл. Л. Голембовська, С. Голембовська . — Вид. перероб., доп . — Київ: Спалах, 2004. — 215 с. : іл. — ISBN 966-512-226-6 (DjVu-файл Т. 1: (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.); PDF-файл)
Козацтво[ред. | ред. код]
 • Козацька енциклопедія для юнацтва: кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; упоряд. О. Яремійчук. — Київ: Веселка, 2009. — 719 с. : іл., карти, фото. — ISBN 978-966-01-0526-3
 • Козацька старшина Гетьманщини: енциклопедія / В. В. Кривошея ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — Київ: Стилос, 2010. — 791 с. — ISBN 966-8009-99-0.
 • Мала енциклопедія українського козацтва / С. О. Куглер та ін. ; заг. ред. С. О. Куглер ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. — Донецьк: ДІТБ, 2000. — 108 с. : іл. — ISBN 966-95-776-2-4
 • Українське Буджацьке козацтво: енциклопедія / [укладачі: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова]. — Дніпро: Т. К. Середняк, 2017. — 375 с. : іл., табл. — ISBN 9786177479153
 • Українське козацтво: мала енциклопедія
 • Українське козацтво: мала енциклопедія / Ф. Г. Турченко та ін. ; відп. ред. С. Р. Лях. — 2-ге вид., допов. і переробл. — Київ: Генеза ; Запоріжжя: Прем'єр, 2006. — 672 с. : іл., карти.[66]
 • Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія: у 3 т. / С. Коваленко. — Київ: Стікс-Ко, 2007—2009.[67]
Т. 1 / передм. Н. Третьякової. — 2007. — 376 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-0-5[68]
Т. 2 / передм. Н. Третьякової. — 2008. — 480 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-1-2
Т. 3 / наук. ред. В. Кривошея. — 2009. — 480 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-96849-3-6
Архівознавство[ред. | ред. код]
 • Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. — К., 2008. — 680 с.

Культурознавство, мистецтвознавство, етнографія та етнологія[ред. | ред. код]

 • Шевченківські лауреати 1962—2001 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. сл. І. М. Дзюба. — К. : Криниця, 2001. — 696 с. : іл. — ISBN 966-7575-29-2
Шевченківські лауреати 1962—2007 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. — Вид. 2-ге, змін. і доп. — К. : Криниця, 2007. — 765 c. : фотоіл. — ISBN 978-966-7575-81-6
Шевченківські лауреати 1962—2012 : енциклопедичний довідник / М. Г. Лабінський. — 3-тє вид. — К. : Криниця, 2012.
 • Культура: ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Попович. — К. : Балтія-Друк, 2009. — ISBN 966-8137-61-7[69]
 • Культурологія: енциклопедичний словник / Альчук М. П., Бацевич Ф. С., Бойко І. М., Васьків А. Ю., Гапон Н. П. та ін. Ред., вступ. ст. В. П. Мельник . — Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2013 . — 506 с. — ISBN 978-617-10-0026-1.[70][71][72]
 • Українська етнокультурологічна енциклопедія: у 5 т. / [В. Авдєєв та ін.] ; ред. рада: В. А. Бітаєв (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. — Київ: Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2013.
Т. 1 : А — Е. — 552 с.
Т. 2 : Е — Л. — 544 с.
Т. 3 : Л — Н. — 556 с.
Т. 4 : Н — Р. — 548 с.
Т. 5 : Р — Я. — 534 с.
 • Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології = Encyclopedic dictionary of concepts and terms in ethnology / Степан Петрович Павлюк ; НАН України. Ін-т народознавства ; ред. Уляна Крук ; відп. за вип. Микола Балагутрак. — [2-ге вид, перероб. і допов.]. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2020. — 447 с.
 • Короткий енциклопедичний словник з культури / Відп. ред. В. Ф. Шевченко, автори: М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко.— К. : Україна, 2012. — 384 с. — ISBN 978-966-524-406-6[73]
 • Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія. 4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів. 1000 термінів / Р. Т. Шмагало. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 520 с. : іл. — ISBN 978-966-8734-23-6[74][75][76]
 • Енциклопедичний словник символів культури України /за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. — 5-те вид. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. — 912 с. (PDF)
 • Втрачені шедеври України: енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: ПП „Рута“, 2014. — 224 с. — ISBN 978-617-581-228-0
 • Вогнища української культури: енцикл. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 198, [1] с. — ISBN 978-617-581-217-4
 • Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Тимофієнко В. І. ІПСМ АМУ. — К. : ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с.
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: тематичний словник багатотомного видання / Укр. акад. архіт.; укл. В. І. Тимофієнко. — К. : УАА, 1995. — 365 с. — ISBN 5-7707-8972-7
 • Співаки України: енцикл. вид. / Іван Лисенко. — Київ: Знання, 2012. — 639 с. : іл. — ISBN 978-617-07-0077-3
 • Співаки України: енциклопед. вид. Т. 2 / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2018. — 256 с.
 • Словник співаків України. Енциклопедичне видання. / Лисенко І. М. — К. : Рада, 1997.
 • Українські співаки XI—XVIII ст. : енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Київ: Рута, 2015. — 143 с. — ISBN 978-617-581-229-7
 • Зарубіжні співаки в Україні: енциклопедичний словник / Іван Максимович Лисенко. — Кам'янець-Подільський: Друкарня „Рута“, 2019. — 270, [1] с.
 • Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. Том ІІ. Художній метал України XX — поч. XXI ст. / Автор проекту Р. Т. Шмагало. — Львів: Апріорі, 2015. [2]
 • Мистецтво України. Енциклопедія. В 5 т. Т. 1: А-В / Редкол. : Відп. ред. А. В. Кудрицький. — Київ: Українська енциклопедія, 1995. — 400 с. — ISBN 5-88500-026-3 (скан 1-го тому[недоступне посилання з липня 2019])[77]
 • Мистецтво України: біографічний довідник / Упорядн. : А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : „Українська енциклопедія“ ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с.
 • Митці України: енциклопедичний довідник / за редакцією А. В. Кудрицького — К. : Українська енциклопедія, 1992. — 848 с.
 • Митці Рівненщини: енциклопедичний довідник / Б. Й. Столярчук. — Рівне: Ліста, 1997. — 365 с. : іл. — ISBN 966-7204-02-5
Митці Рівненщини: енциклопедичний довідник. — 2-ге вид., доповн. і перероб. / Б. Столярчук. — Рівне: О. Зень, 2011. — 386 с. (PDF)
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва / Л. В. Варава ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. — Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО“, 2007. — 303 с. : іл. — ISBN 966-338-571-5
 • Художня культура західних і південних слов'ян (XIX — початок XX століття): Енциклопедичний словник / Голов. ред. Г. А. Скрипник. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006.[80]
 • Енциклопедія нашого українознавства / О. А. Кривенко, В. В. Павлів; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Харків: Фоліо, 2012. — 144 с.
 • Енциклопедія Трипільської цивілізації / Авт. кол. : Бурдо Н. Б. (відп. секр.), Відейко М. Ю. (гол. ред) та ін. Міністерство культури і мистецтв України; Державне підприємство „Книжкова палата України ім. Івана Федорова“; Національна комісія України у справах ЮНЕСКО; Корпорація „Індустріальна спілка Донбасу“; ЗАТ „Петроімпекс“. — Т. 1. — Кн. 1. — К., 2004. — 703 с.; Т. 1. — Кн. 2. — К., 2004. — 320 с.
 • Українська діаспора: збірник. Ч. 5 / Ін-т соціології АН України. Ред. Енциклопедії Укр. Діаспори (США); Ред. В. Євтух (Укр.), В. Маркусь (США). — К. : Інтел, 1994 ; Чикаго: Інтел, 1994. — 180 с.
 • Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. Т. 1: Сполучені Штати Америки, кн. 1: А — К / Гол. ред. Василь Маркусь; співред. Дарія Маркусь; іл. Надія Заяць . — Нью-Йорк; Чикаго: Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009 . — 433 с. : іл. — XV . — ISBN 0-88054-145-8[81]
Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. / Ред. В. Маркусь. — Т. 1. , кн. 2: Л — Р. — Нью-Йорк; Чикаго, 2012. — XIII, 348 с. : іл.[82][83][84]
Енциклопедія української діяспори. У 7 т. Т. 4. Австралія-Азія-Африка / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Маркусь. — Київ; Нью-Йорк; Чикаго: Інтел, 1995. — 250 с. : іл. (PDF-файл)
 • Українці Австралії: енциклопед. довід. / ред. В. Шумський, М. Шумський. — Сідней: Вільна думка. — 2001. — 672 с. — ISBN 0-908168-11-Х (PDF)
 • Українська народна енциклопедія / упоряд. Р. Федорів. — Львів: Червона калина, 1996. — 644 с. — ISBN 5-7707-0714-3
 • Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи / Ю. І. Римаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистец. — К. : Видавництво ДАКККіМ, 2000—2001. — ISBN 966-7435-47-4[85]
Ч. 1, кн. 1 : Особа, нація, культура ; „А-Є“ (кн. 1) ; — 2000. — 332 с. — ISBN 966-7435-48-2
Ч. 1, кн. 2 : Особа, нація, культура ; „Е-Н“ (кн. 2) ; — 2001. — 521 с. — ISBN 966-7435-54-7
Ч. 1, кн. 3 : Особа, нація, культура ; „Н-Я“ (кн. 3) ; — 2001. — 247 с. — ISBN 966-7435-63-6
Ч. 2, кн. 1 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „А-Л“ (кн. 1) ; — 2001. — 458 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 2 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „М-Р“ (кн. 2) ; — 2001. — 375 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 3 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „С-Я“ (кн. 3) ; — 2001. — 325 с. — ISBN 966-7435-60-1
 • Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології: у 5 т. / Ред. рада: В. А. Бітаєв, Ю. П. Богуцький, А. В. Чебикін, В. Г. Чернець та ін. / НАМ України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. — К. : НАКККіМ, 2014. — Т. I. — 552 с.; Т. II. — 544 с.; Т. III. — 556 с.; Т. IV. — 548 с.; Т. V. — 534 с.[86][87][88]
 • Етнічність: енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. — К. : Фенікс, 2012. — 396 с. (онлайн-версія; PDF-файл)[89]
 • Мала енциклопедія українського народознавства / За ред. С. Павлюка. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 832 с.[90]
 • Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні з каталогізованим додатком переліку пам'яток вірменської культури в музеях та заповідниках: у 2-х т. = Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине с калогизированным приложением перечня памятников армянской культуры в музеях и заповедниках / Ірина Гаюк. — Львів: Афіша, 2012. — ISBN 978-966-325-171-4.[91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104]
Т. 1. — 2012. — VII, 980 с. : іл. — Текст: укр., рос. — Покажчики геогр., імен., іл. : с. 537—613. — Бібліогр. : с. 614—623. — ISBN 978-966-325-172-1
Т. 2. — 2012. — 415 c. — Текст: укр., англ. — ISBN 978-966-325-173-8
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Р. Дуб. — 2. вид., перероб. і доп. — Чернівці: [б.в.], 1998. — 90 с.
 • Енциклопедія українознавства: у 2 кн. / В. П. Супруненко. — Д. : ВАТ „Дніпрокнига“, 1999.
Кн. 1 : Ми українці / мал. Н. Музиченко. — 1999. — 412 с. : іл.
Кн. 2 : Вся Україна: в цифрах, фактах, подіях і особах. — 1999. — 141 с. : іл. — ISBN 966-7691-00-4
Т. 1 : А — І / упоряд. та наук. ред. д-р іст. наук Сергій Білокінь. — 2016. — 561, [1] с. : портр. — 1000 пр.
Кіно[ред. | ред. код]
 • Український енциклопедичний кінословник / уклад. С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; Київ. нац.ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. — К. : КНУКІМ, 2006.
Т. 1 : Основні терміни та поняття. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 500 с. — ISBN 966-602-076-9
Музейництво[ред. | ред. код]
 • Археологічне музейництво: енциклопедичний довідник / Укл. Д. В. Кепін. — К. : Ун-т „Україна“, 2010. — 268 с.[107]
 • Українська музейна енциклопедія (УМЕ): [Зб. наук.-метод. матеріалів]. — К., 2006. — 155 с.
Музичне мистецтво[ред. | ред. код]
Т. 1 : [А — Д] / редкол. тому: А. Калениченко та ін. — 2006. — 679 с. : іл. — 1 000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 1) (PDF 1-го тому): Т. 2 : [Е — К] / редкол. : І. Сікорська, Н. Костюк. — 2008. — 664 с. : фотогр. — 1000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 2) (PDF 2-го тому): Т. 3 : [Л — М] / редкол. : А. Калениченко та ін. — 2011. — 627, [16] с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-6061-0 (Т. 3)[115]
 • Енциклопедія української пісні / І. Лисенко. — 2-ге вид., доп. і виправ. — Житомир: Рута, 2019. — 603 с.[116]
Образотворче мистецтво[ред. | ред. код]
Вип. 1 / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. — К. : [б.в.], 2006. — 640 с. : іл. — ISBN 978-966-96839-3-9
Театр[ред. | ред. код]
 • Мала енциклопедія режисера театру анімації: матеріали до курсів «Режисура театру анімації», «Теорія театру анімації», «Історія театру анімації України», «Історія світового театру анімації» для студ. навч. закл. III—IV рівнів акредитації: навч. посіб. / О. О. Інюточкін; Харк. нац. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х. : Колегіум, 2012. — 167 c. — Бібліогр. : с. 161—167 — укр.
 • Мала енциклопедія Театру на Подолі / К. : Пульсари, 2008. — 152 с.
 • Театри Дніпропетровщини: енциклопедія / Г. Гронська та ін. ; заг. ред. Т. Шпаковська ; фото М. Бичинський та ін. — Д. : Дніпрокнига, 2003. — 718 с. : фотоіл. — (Серія «Пізнавай і шануй свій край»). — ISBN 966-7691-50-0
Фольклористика[ред. | ред. код]
 • Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2018. — 800 с. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-8463-0[118]
 • Українська фольклористична енциклопедія: у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ: Сталь, 2018—2020. — ISBN 978-617-676-143-3.
Т. 1 : А — Л / [упоряд., наук. ред., керівник проекту д-р філол. наук, проф. М. К. Дмитренко, редкол. : М. К. Дмитренко (голова) та ін.]. — 2018. — 739 с. : іл. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр. в кінці ст. — 500 прим. — ISBN 978-617-676-144-0 (Т. 1)[119][120][121]
Т. 2 : М — Я / Гол. редкол. Микола Костянтинович Дмитренко ; редкол. С. Й. Грица, А. І. Іваницький, Л. О. Єфремова. — 2020. — 687 с. : фотоіл., портр.

Літературознавство[ред. | ред. код]

 • Українська літературна енциклопедія. — К., 1988—1995. — Т. 1—3. (онлайн-версія)
 • Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К: ВЦ «Академія», 2007. (DjVu-файли т. 1 i т. 2)
 • Мала літературна енциклопедія / Павло Богацький. — Сідней, 2002.  (PDF і DjVu-файли)
 • Мала літературна енциклопедія / Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка; Укл. П. Богацький; ред. О. Баган. — Дрогобич: Трек, 2013. —260 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-97337-0-2
 • Азбуковник: енциклопедія української літератури. У 2-х т. / Укл. Б. Романенчук. — Філадельфія: Київ, 1969—1973.  (т. 1, PDF-файл і т. 2, PDF-файл)
 • Львів — місто натхнення. Література: іл. худож.-енциклопед. путівник / упоряд. О. Муха. — Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. — 435, [4] с. : іл., портр. + мапа іл. худож.-енциклопед. путівника ([1] арк. склад. в 8 разів). — ISBN 978-617-679-345-8
 • Енциклопедія Української Літератури
 • Повернення деміургів / Плерома 3'98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури — Івано-Фанківськ: Лілея-НВ, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7263-22-3 (глосарійний корпус; PDF[недоступне посилання з червня 2019])[122]
 • Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко; за заг. ред. Н. М. Кадоб'янської. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012, — 144 с. — ISBN 978-617-656-152-1
 • Лауреати Нобелівської Премії 1901—2001 : енциклопедичний довідник / уклад. : С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко. — Вид. ювілейне. — Київ: Український Видавничий Центр ; К. : ДІА, 2001.
 • Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. (PDF-фрагмент)
Літературознавство персоналій[ред. | ред. код]
 • Життєва мудрість у творах Івана Багряного: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2006. — 388 с. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-91-1
 • Життєва мудрість у творах Олега Чорногуза: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2005. — 96 с. : фотогр. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-60-1
Літературознавство Гоголя[ред. | ред. код]
 • Гоголівська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп / Мельниченко В. Ю. — М. : ОЛМА Медіа Групп, 2011. — 832 стор. — ISBN 978-5-373-03835-5 (PDF)
 • Микола Гоголь і Україна [: енциклопедія / Г. В. Самойленко. — Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. — 696 с.
 • Микола Гоголь у Москві: авт. енцикл.-хроноскоп / Володимир Мельниченко ; голов. ред. Світлана Головко. — К. : Либідь, 2013. — 542 с. : кольор. іл. — 1000 екз. — ISBN 978-966-06-0658-6[123]
Літературознавство Шевченка[ред. | ред. код]
 • Тарас Шевченко і Крим: енциклопедичний довідник / Укл. Г. А. Рудницький. — Сімферополь: Таврія, 2001. — 288 с. — ISBN 5-7780-0828-7
 • Шевченківська енциклопедія: Літературні твори / редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) (та ін.). - Київ: Імекс-ЛТД, 2016. - 896 с. (іл.; кольор. вклейка) // Слово і час. - 2017. - № 5. - С. 118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_5_20
 • Шевченківська енциклопедія: Тарас Шевченко та його сучасники: енциклопедія / редакційна колегія : М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.]. — Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. — 608 с. : іл.; кольор. вклейка. ISBN 978-617-520-093-3[124]
 • Шевченківська енциклопедія: У 6-ти т. — Т. 1—6 / Гол. ред. М. Г. Жулинський. — К. : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2012—2015.[125][126][127][128][129][130][131] (онлайн-перегляд)
 • Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини : 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується. — Миколаїв: НУК, 2014. — 562 с. — (Шевченкіана Миколаївщини). — ISBN 978-966-321-000-0[132]
Літературознавство Франка[ред. | ред. код]
 • Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол. : М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. — Львів: Світ, 2016- . — ISBN 9789669140333.
Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. — 2016. — 680 с.[133]
Літературознавство за регіонами[ред. | ред. код]
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини. 2-е вид., перероб. і доп. / Дуб Р. — Чернівці, 1998. — 90 с.
 • Полтавщина літературна. Енциклопедичний бібліографічний словник у трьох книгах / П. П. Ротач, О. П. Ротач.-Книга 1: А-Ж.- Полтава: Дивосвіт,2020.- 920 с.
 • Літературна енциклопедія Черкащини. Фрагменти / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. — 2013. — № 5. — С. 138—142.[134]
Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. — 2015. — № 5. — С. 91-101.[135]
Літературна енциклопедія Черкащини (фольклорний аспект) / В. Поліщук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2015. — Вип. 18-20. — С. 333—340.[136]

Мас-медіа, видавнича справа, бібліотечна справа[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія видавничої справи: навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Х. : Прапор, 2008. — 320 с. — Бібліогр. : с. 309—311. — 1000 пр. — ISBN 978-966-1643-01-6
Вип. 8. — 2001. — 416 с.
Вип. 9. — 2002. — 436 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2345-5
Вип. 10. — 2003. — 588 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2346-3
Вип. 11. — 2004. — 568 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3157-1
Вип. 12. — 2005. — 616 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3499-6
Вип. 13. — 2006. — 576 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3912-2
Вип. 16 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2009. — 392 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5172-4
Вип. 17 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук; Відп. за вип. Зоряна Наконечна. — 2010. — 400 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5597-5
Вип. 18. — 2011. — 455 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 19 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2012. — 378 с. — ISBN 978-966-02-6697-1
Вип. 20 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2013. — 664 с. — ISBN 978-966-02-7131-9
 • Енциклопедія електронних мас-медіа: у 2 т. / І. Г. Мащенко. — Запоріжжя: Дике Поле, 2006.[137]
T. 1: Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. — 384 с. — ISBN 966-8132-72-6[138]
Т. 2: Термінологічний словник основних понять і виразів. — 511 c. — ISBN 966-8132-72-6[137]
 • Енциклопедія для видавця та журналіста: енциклопедичний словник-довідник / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Кн. палата України. — К. : ДП "Видавничий дім «Персонал», 2010. — 400 с. — ISBN 978-966-608-997-0[139][140]
 • Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року / Упоряд. К. Родик, Т. Щербаченко. — К. : Книжник-review, 2005. — 272 с. : іл. — (Книжка року'2004). — ISBN 966-96327-2-2
 • Сучасні журнали України: типи, властивості, контент: довід.-енцикл. вид. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: Н. М. Сидоренко, О. Ю. Сухомлин ; за заг. ред. Н. М. Сидоренко ; наук. ред. В. В. Різун. — Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. — 367 с.
 • Велика українська енциклопедія. Слóвник / Держ. наук. установа «Енициклопед. вид-во» ; упоряд. : Киридон А. М. та ін. ; ред. : Якубець О. А. (відп. ред.) та ін. — Київ: Енциклопед. вид-во, 2015. — 1406 с. — 100 пр.[141]

Математика[ред. | ред. код]

 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Алгебра. Геометрія. Інформатика : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Іваниця С. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 431 с. : іл., табл. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-574-8. — ISBN 978-966-481-525-0 (у паліт.)

Медицина[ред. | ред. код]

 • Мала студентська енциклопедія з акушерства та гінекології: навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / Л. Б. Маркін, О. В. Шахова, О. М. Жемела та ін. — Дрогобич: Посвіт, 2014. — 204 с.
 • Здоров'я матері і дитини: енциклопедія / За ред. О. М. Лук'янової. − К. : Українська енциклопедія, 1992. − 702 с. : іл.
 • Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: укр.-латин.-рос.-англ. / Нац. фармацевт. ун-т; Уклад. Іван Матвійович Перцев, Євгенія Іванівна Світлична, Олена Анатоліївна Рубан; За ред. В. П. Черних; Передм. Іван Матвійович Перцев. — Вінниця: Нова книга, 2014. — 820 с.
 • Енциклопедичний тлумачний словник з фармації: українсько-латинсько-російсько-англійський / [уклад.: А. А. Котвіцька та ін.] ; за ред. проф. А. А. Котвіцької ; Нац. фармацевт. ун-т. — Вид 2-ге, перепрац. та допов. — Харків: Золоті сторінки: НФАУ, 2019. — 761, [1] с. — ISBN 978-966-615-562-0
 • Медична енциклопедія / П. І. Червяк ; Нац. акад. мед. наук України. — Вид. 3-є, допов. — К. : Просвіта, 2012. — 1503 с. (читати он-лайн)
 • Сімейна медицина: енциклопедія: У 5 т. / ред. Є. Х. Заремба. — К. : Здоров'я, 2005.
Т. 1, кн. 1 : Внутрішні хвороби: У 2 кн. ; Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи (кн. 1) / Є. Х. Заремба та ін. ; . — [Б. м.]: [б.в.], 2005. — 768 с. — Бібліогр. : с. 765—767. — ISBN 5-311-01400-8
Т. 1, кн. 2 : Внутрішні хвороби: у 2 кн., Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів (кн. 2) / Є. Х. Заремба та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 568 с. — Бібліогр. : с. 561—567. — ISBN 978-966-463-003-7 (т. 1, кн. 2). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 2 : Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих / О. Ю. Барнет та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 736 с. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-016-0
Т. 3 : Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування / О. О. Біляєва та ін. ; за ред. д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВШ України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2009. — 703 с. — 4500 екз. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-030-9 (т. 3): Т. 4 : Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз / Б. Т. Білинський та ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2011. — 711 с. : табл. — Бібліогр. в кінці розд. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-036-6 (т. 4). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 5 : Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб / Є. Х. Заремба ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2012. — 703 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 673—703. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-040-4 (т. 5). — ISBN 5-311-01400-8
 • Енциклопедія народної медицини: у 3-х т. / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005—2009. — ISBN 966-665-266-8[142][143][144][145][146]
Т. 1 : Описи захворювань, рецепти / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005. — 2530 с. — ISBN 966-665-280-3[147][148]
Т. 2 : Характеристика лікар. рослин та їх застосування / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2006. — 1169 с. — ISBN 966-665-375-3. — ISBN 966-665-377-Х (Т. 2)[149]
Т. 3 : Характеристика грибів та їх застосування, рецепти народної медицини / НВО «Медицина». — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2009. — 1198 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[150]
 • Енциклопедичний довідник з фітотерапії / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2013. — 1084 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[151]
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій ; Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006.
Дайджест 1. — 2006. — 151 с. : табл. — ISBN 966-8758-11-0
 • Мала енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. / А. Й. Григор'єв, М. М. Балан, А. Б. Рацул. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. — 514 с.
 • Енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. проекту і голов. ред. А. Й. Григор'єв ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008—2012.[152]
Т. 1 : 2008. — 712 с. — ISBN 978-966-189-010-6[153]
Т. 2 : Анатомо-фізіологічні та біохімічні основи фізичної реабілітації. 2008. — 920 с. — ISBN 978-966-189-015-1
Т. 3 : Психологічні основи фізичної реабілітації / упоряд. Г. О. Горська. — 2009. — 744 с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-033-5
Т. 4 : Лікувальна фізична культура / Григор'єв А. Й., Турчак А. Л. — 2009. — 896 с. : рис. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-034-2[154]
Т. 5 : Масаж: унік. досвід світ. масажу / А. Й. Григор'єв та ін. — Вид. 2-ге. — 2012. — 778 с. : рис., табл. — 100 пр. — ISBN 978-966-189-082-3
 • Медична біологія: енциклопедичний довідник / Смірнов О. Ю. — К. : «Видавництво Ліра — К», 2016. — 506 с. — ISBN 978-617-7320-44-8 (Передмова, зміст)
 • Домашня медична енциклопедія / Любов Карасовська, Віталій Карасовський. — Луцьк ; Ковель: Надстир'я, 2015. — 153, [5] с. — 300 екз. — ISBN 978-966-517-830-9
 • Інфекційні хвороби: енциклопедичний довідник / А. В. Шкурба [та ін.] ; за ред.: С. О. Крамарьова, О. А. Голубовської. — Київ: РА-Гармонія, 2018. — 589 с. : іл.
Медицина. Словники-перекладачі[ред. | ред. код]
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 1: А — Д / Созанський О. М. та ін. ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2012. — 700 с. : табл.
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 2: Е — Н / Созанський О. М. та ін. ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2013. — 741 с.
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармацевт. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — Київ: Медицина, 2015. — 966, [1] с.[155]

Мовознавство[ред. | ред. код]

2-ге вид., випр. і допов. — К. : Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с. : іл. — ISBN 966-7492-19-2
3-тє вид., зі змінами і допов. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. — 856 с. — ISBN 978-966-7492-43-4
 • Українська мова: енциклопедія / Губарева Г. А. та ін. ; за ред. І. В. Муромцева. — К. : Майстер-клас, 2011. — 399 с. : іл., табл., фото. — (Великий український словник). — 2000 екз. — ISBN 978-966-444-232-6
 • Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія (1290 термінів і понять) / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2006 . — 716 с. — ISBN 966-87910-0-2
 • Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2010. — 842 с.
 • Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. I. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2007. — 476 с. — ISBN 966-507-209-9
 • Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л. Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л. Л. Звонської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ: Київський університет, 2015. — 463 с. — ISBN 978-966-439-812-8
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.[158]
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманіт. дисциплін та гуманіт. інформатики / І. Б. Штерн ; Міжнародний фонд «Відродження». — К. : АртЕк, 1998. — 335 с. — (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»). — ISBN 966-505-195-4
 • Мови світу: енциклопедичний довідник / Укл. Ю. М. Левицький; Передм. Ольга Федик. — Львів: Місіонер, 1998. — 200 с. — ISBN 966-7086-40-2
 • Людські мови: енциклопедичний довідник у 2-х частинах / Укл. Ю. М. Левицький. — Монреаль, Львів, 2013. (PDF 1-ї ч.; PDF 2-ї ч.)[159]

Педагогіка й соціальна робота[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — ISBN 978-966-667-281-3
 • Енциклопедія педагогічної освіти України / Авт.-упоряд. В. Болгов ; Над вид. працювали Д. Васильчук, О. Денесюк, А. Загоруйко, О. Загребельна. — Київ: Українська конфедерація журналістів, : Інститут біографічних досліджень, 2010 . — 371 с. : фотоіл. — 5. — ISBN 978-966-8178-46-7
 • Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — К. : ЦУЛ, 2008. — 336 с.
 • Український педагогічний енциклопедичний словник / Укл. С. Гончаренко. — Вид. 2-ге, допов. й випр. — Рівне: Волинські обереги, 2011. — 519 с. — ISBN 978-966-416-236-1. — ISBN 966-06-0002-X (1-ше вид.)
 • Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; упоряд. : Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова та ін. — К. : Основа, 2014. — 496 с. — ISBN 978-966-699-786-2
 • Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. (PDF-файли[недоступне посилання з липня 2019])[160]
 • Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. — К. : СПД Кулінічев, 2007. (PDF-файл)
 • Енциклопедичний словник з дистанційного навчання / В. М. Олексенко. — Харків: Б.в., 2004. — 163 с. — ISBN 966-8004-35-3
 • Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / За ред. І. Г. Тараненко. — К. : ІСДО, 1995.
 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої.— Київ, Сімферополь: Універсум, 2012.— 536 с.— ISBN 978-966-8048-55-5 (PDF-файл)
 • Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Ред.-уклад. В. М. Піча ; Уклад. Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, О. Я. Бік. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 617 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-213-0
 • Соціальна робота. Кн.4 : Короткий енциклопедичний словник / Державний центр соціальних служб для молоді, В. П. Бех, В. А. Башкірєв, М. Д. Вовканич ; Кер. авт. колективу В. П. Андрущенко. — Київ: ДЦССМ, 2002. — 533 с. — ISBN 966-7815-19-6
 • 100 термінів і понять соціально-трудової сфери: енциклопедичний словник / Заг. ред. С. В. Мельник ; Державна установа НДІ соціально-трудових відносин. — Луганськ: [б.в.], 2005. — 224 с. — ISBN 966-8526-31-7
 • Золоті імена на ниві освіти: Енциклопедичний довідник / Укл. Г. Ф. Крикун. — Очаків, 2003.
 • Енциклопедія професійно-технічної освіти України / Укл. В. В. Болгов. — К. : Інститут біографічних досліджень, 2012. — 625 с. — ISBN 978-966-8178-55-9 (онлайн-версія)
 • Профтехосвіта України XX — початок XXI століть: енциклопедичне вид. / Нестерова Любов Володимирівна, Стременко Людмила Олексіївна ; ред. Колодій Л. В. ; обкл. Резніков П. В. ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. — Київ: Педагогічна думка, 2012. — 124, [3] с. — ISBN 978-966-644-314-7 (Текст)
 • Педагогічний Олімп Одещини: біографічна енциклопедія / В.о. Одес. обл. держ. адм., Одес. ін-т удосконалення вчителів; Упоряд. Д. М. Демченко, Н. В. Савельєва, Л. І. Фурсенко. — Вид. 2-ге. — Одеса: Одеський інститут удосконалення вчителів: СМІЛ, 2008. — 336 с. — 2000 пр. — ISBN 966-16-0603-5
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану психофізичного розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій, Л. О. Федорович. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. — 204 с. : іл. — (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу).[161]

Перекладознавство[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія перекладознавства: у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. / ред. Івз Ґамбіера та Люк ван Дорслар ; укр. ред. О. А. Кальниченко та Л. М. Черноватий. — Вінниця: Нова Книга, 2020. — 560 с. (Серія UTTU Series). — ISBN 978-966-382-459-8 (серія). — ISBN 978-966-382-806-0 (зміст; коротко про видання)

Політологія[ред. | ред. код]

 • Політична енциклопедія / Редкол. Ю. А. Левенець (голова), Ю. І. Шаповал (заст. голови) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2011. (PDF-файл)
 • Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I—IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми, 2-ге видання, стереотипне. — Львів: Новий Світ — 2000, 2015. — 779 с.
 • Політологічна енциклопедія: навч. Посібник / укл. : Карасевич А. О., Шачковська Л. С. — Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. — Кн. 1 — 9
 • Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Укр. Асоц. політологів. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К. : Генеза, 2004.
 • Політологічний енциклопедичний словник / уклад. : Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015. — 816 с.[162] (PDF)
 • Соціально-політична енциклопедія / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко. — Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. — 635 с. — Бібліогр. : с. 629—635. — ISBN 978-966-2545-52-4
 • Історія політичної думки: навч. енциклопед. слов.-довід. для студентів ВНЗ І—IV рівнів акредитації / Авдєєнко О. Д., Александрова О. С., Алєксєєнко І. В. та ін. ; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 765 с. ; 25 см. — (Вища освіта в Україні). — 300 пр. —ISBN 978-966-418-266-6[163] (PDF-фрагмент)
 • Соціологія політики: енциклопедичний словник / авт.-упоряд. В. А. Полторак, О. В. Петров, А. В. Толстоухов. —К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009.[164]
 • Політичні партії: Енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. — Львів: Астролябія, 2005. — 488 с. — ISBN 966-8657-03-9.[165]
 • Партії та вибори: енциклопедичний словник / Юрій Романович Шведа; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2010. — 750 с. — ISBN 966-613-780-0
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Геополітика: енциклопедія / за ред. Є. М. Суліми ; редкол. : Є. М. Суліма (голова), М. А. Шепєлєв (заст. голови), В. В. Кривошеїн та ін. — К. : Знання України, 2013. — 920 с. — Перелік ст. : с. 907—919. — ISBN 978-966-316-318-5
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 — х — початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 588 с. — ISBN 978-966-02-6495-3 (PDF-файл)
 • Історико-політичні уроки української державності: енциклопедичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Донецький ін-т внутрішніх справ ; відп. ред. Ю. І. Римаренко. — К. : [б.в.] ; Донецьк: [б.в.], 1998. — 544 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Мала енциклопедія етнодержавознавства / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. — Київ: Довіра: Генеза, 1996. — ISBN 966-507-016-9
 • Держава: ілюстрована енциклопедія України / Ю. І. Шаповал ; фотохудож. Ю. Бусленко та ін. — К. : Балтія-Друк, 2008. — 160 с. : іл. — ISBN 966-8137-52-3
 • Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія: усі держави світу / О. М. Бориславська, С. В. Різник. — Вид. 2-ге, стер. — Львів: ПАІС, 2013. — ISBN 978-966-1585-91-0
 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. (PDF-файл)
 • Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук. редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2011. (доступ до PDF-файлів усіх томів на сайті Національної академії державного управління при Президентові України)[166][167][168][169]
Т. 1 : Теорія державного управління / наук. редкол. 1-го т. : В. М. Князєв [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-286-1 (Т. 1) (PDF-файл): Т. 2 : Методологія державного управління / наук. редкол. 2-го т. : Ю. П. Сурмін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-287-8 (T. 2): Т. 3 : Історія державного управління / наук. редкол. 3-го т. : А. М. Михненко [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-308-0 (T. 3) (PDF[недоступне посилання з липня 2019]): Т. 4 : Галузеве управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 4-го т. : М. М. Іжа [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-289-2 (Т. 4) (PDF): Т. 5 : Територіальне управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 5-го т., [уклад.]: О. Ю. Амосов [та ін.]. — Х. : Магістр, 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-390-099-5 (T. 5): Т. 6 : Державна служба / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 6-го т. : С. М. Серьогін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-7800-79-6 (T. 6): Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук. редкол. 7-го т. : І. А. Грицяк [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-300-4 (T. 7): Т. 8 : Публічне врядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. тому: В. С. Загорський (голова) [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-617-644-000-0 (T. 8)
 • Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України: енциклопед. довід. / за ред. В. Д. Бакуменка, С. О. Телешуна ; С. О. Телешун (кер. творч. кол.), В. Д. Бакуменко, Д. В. Вітер та ін. ; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2006. — 406 с. — ISBN 966-619-217-9
 • Європейський Союз: Економіка, політика, право: енциклопедичний словник / Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка ; За ред., передмова Валерій Володимирович Копійка ; Вступ. слово Леонід Васильович Губерський . — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011 . — 367 с. — ISBN 978-966-439-419-9[170]
 • Політичний устрій країн регіону: Західна Європа: енциклопедичний довідник для студентів / Анджей Антоні Вавринюк; В. о. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; Ред. Г. О. Дробот. —Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — 99 с. — 50 пр. —ISBN 978-966-600-605-2
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с.
 • Військово-політичний енциклопедичний словник: у 2 т. / А. В. Грищук. — К. : Румб, 2008—2009.
Т. 1 : А—К. — 2008. — 432 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-01-4
Т. 2 : Л—Я. — 2009. — 464 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-02-1
 • Військово-політичний енциклопедичний словник : [у 2 т.] / А. В. Грищук. — К. : Румб, 2008— .
Т. 1 : А—К. — 2008. — 432 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-01-4
Дипломатія[ред. | ред. код]
 • Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник / Редкол. В. П. Буркат, Є. І. Головаха, М. Г. Железняк, І. М. Дзюба та ін. — К. : Ін-т енциклопедичних досліджень, 1997.
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Л. В. Губерський (голова редколегії) та ін. — К. : Знання України, 2004
Т. 1 : А — Л. — 760 с. — ISBN 966-316-039-Х: Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 5 т. / за заг. ред. проф. Д. В. Табачника ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Харків: Фоліо, 2013.

Психологія[ред. | ред. код]

 • Психологічна енциклопедія: A — Я / авт.-упоряд. О. М. Степанов. — К. : Академвидав, 2006. — 424 с. — (Серія «Енциклопедія ерудита»). — ISBN 966-8226-30-5
 • Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, О. О. Деркач, О. М. Скнар та ін.; [за заг. ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. — К.: Золоті ворота, 2017. — 312 с.

Релігієзнавство[ред. | ред. код]

 • Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Енциклопедично-довідкове видання / Укл. Г. В. Щокін. — К. : МАУП, 2002—2011. — ISBN 966-608-157-1
Т. 1. — 2002. — 576 с.; іл., [16] с. іл. — ISBN 966-608-142-3[171]
Т. 2. — 2005. — 640 с. : іл. — ISBN 966-608-385-Х[172]
Т. 3. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2008. — 576 с. : іл. — ISBN 978-966-608-844-7[173]
Т. 4. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2011. — 452 с. : іл. — ISBN 978-617-02-033-4[174]
 • Євангельська енциклопедія / Укл. Станіслав Галайко. — Нововолинськ: Мінотавр, 2007. — 272 с.
 • Велика православна енциклопедія / Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 384 с.[175][176]
 • Малий біблійний енциклопедичний словник / Перекладач М. Заболотний. — WBE. — 391 с.[177][178]

Соціологія[ред. | ред. код]

 • Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Вакуленко С. М. та ін. — Львів: «Новий світ-2000», 2016. — 687 с. — ISBN 978-966-418-286-4[179]
 • Соціологія: короткий енциклопедичний словник / уклад. В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. ; за заг. ред. В. І. Воловича. — Київ: Український Центр духовної культури, 1998. — 736 с. — Альтернативна назва: Короткий соціологічний словник. — ISBN 966-7276-23-6

Фізика[ред. | ред. код]

 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Фізика. Хімія. Біологія : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Заведея Т. Л., Іваниця С. В., Матвєєва М. О. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 543 с. : іл., табл. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-481-506-9. — ISBN 978-966-481-474-1 (у паліт.)
 • Енциклопедія цікавих фізичних фактів: навч .посіб. / І. В. Корсун. — Тернопіль: Терно-граф, 2013. — 222 с. : іл. — Бібліогр. : с. 213—217. — 300 пр. — ISBN 978-966-457-177-4
 • Словник фізичної термінології / НАН наук України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 240 с.

Філософія, мораль, етика[ред. | ред. код]

 • Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю. В. Омельченко. — К. : Ракша М. О., 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-97052-0-4
 • Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Ред. кол. : Губерський Л. В. (керівник) та ін.; Авт.-упоряд. : Андрущенко В. П. (керівник) та ін. — К. : Знання України, 2002. — 670 с.
 • Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / Андрущенко В. П. (ред., упоряд.); Волович В. І. (ред.); Горлач М. І. (ред., упоряд.); Губерський Л. М. (ред.); Чуйко В. Л. (упоряд.); Українська Академія політичних наук. — Київ-Харків: ВМП «Рубікон», 1997. — 400 с. — ISBN 966-7152-05-7[180]

Юриспруденція, правознавство[ред. | ред. код]

Т. 6 : Фінансове право / [редкол.: М. П. Кучерявий (голова) та ін.]. — Харків: Право, 2020. — 614 с. : іл.
Т. 11 : Трудове право.- Харків: Право, 2018. — 776 с. — ISBN 978-966-937-400-4
Т. 14 : Екологічне право. — Харків: Право, 2018. — 776 с. — ISBN 978-966-937-407-3
Т. 15 : Господарське право / [редкол.: В. А. Устименко (голова) та ін.]. — 2019. — 780, [1] с.
Т. 16 : Земельне та аграрне право / [редкол.: М. В. Шульга (голова) та ін.]. — 2019. — 695 с.
Т. 17 : Кримінальне право. — Харків: Право, 2017. — 1064 с. — ISBN 978-966-937-261-1
Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / гол. редкол. В. Ю. Шепітько. — 2018. — 952 с. — ISBN 978-966-937-250-5
 • Сучасна правова енциклопедія / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, НДІ інтелект. власності ; за заг. ред. О. В. Зайчука. — 3-тє вид., переробл. і допов. — Київ: Юрінком Інтер, 2015. — 408 с.
 • Енциклопедія права для кожної сім'ї. Домашній юрист: у 2 т. —Миколаїв: Константа, 2001. — ISBN 966-7309-31-2
 • Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін. ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ: Академперіодика. — Т. 1 : А–Д. — 2014. — 920 с. — Т. 2 : Е–Л. — 2017. — 928 с. — Т. 3. М—Я / 2019. — 992 с. — ISBN 966-360-381-0.
 • Велика юридична енциклопедія / уклад. М. Р. Гнатюк. — Донецьк: Глорія Трейд, 2011.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова), Н. М. Оніщенко, В. П. Горбатенко та ін. ; за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Юрид. думка, 2012. — 1020 с. — ISBN 978-617-665-001-0[183][184]
 • Великий енциклопедичний словник юриста: в 3-х т. / уклад. : В. В. Галунько, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов та ін.; заред. О. В. Коротюк. — К. : ОВК, 2018. — ISBN 978-617-7159-43-7[185]
 • Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С. Ф. Сафулько та ін.; Зазаг. ред. С. Ф. Сафулька. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
Ч. 1. — 616 с. — ISBN 978-966-313-357-7[186] (PDF 1-ї частини; Ч. 1 он-лайн): Ч. 2. — 832 с.[187] (Ч. 2 он-лайн)
 • Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення / [редкол.: М. І. Іншин (голова) та ін.]. — Київ: Вид-во Людмила, 2020. — 911 с. — Назва обкл. : Енциклопедія права соціального забезпечення України. — ISBN 978-617-7828-65-4
 • Велика українська кримінологічна енциклопедія: у двох томах. Т. 1 : А — Л. — Харків: Факт, 2021. — 833 с.
Велика українська кримінологічна енциклопедія: у двох томах. Т. 2 : М — Я. — Харків: Факт, 2021. — 870 с.
 • Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія / В. Шепітько, М. Шепітько. — Харків: Право, 2021. — 508 с.
 • Криміналістика: енциклопедичний словник (укр.-рос. і рос.-укр.) / В. Ю. Шепітько ; за ред. В. Я. Тація. Акад. прав. наук України. — Х. : Право, 2001.
 • Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В. Шость та ін. — К. : Рідна мова, 1997. — 385 с. — ISBN 577-07-9735-5
 • Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський та ін. ; голова ред. кол. І. С. Чиж. — К. : Юрінком Інтер, 2003.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко та ін. ; Нац. акад. внутр. справ України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Акад. прав. наук України, Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федерат. Республіки Німеччини, Акад. упр. М-ва внутр. справ Рос. Федерації. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — 2003. — 1231 с. — ISBN 966-313-057-1 (т. 1): Т. 2 : Права людини у контексті поліцейської діяльності / упоряд. Ю. І. Римаренко [та ін.]. — 2005.
Т. 3 : Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. — 2006.
 • Тлумачний словник пенітенціарної лексики / Боровик А. В., Колб О. Г. Вид. 2-ге, випр. і доповн. — Луцьк: СПД Гадяк Ж. В. друкарня «Волиньполіграф» ТМ , 2020. — 400 с. — ISBN 978-617-7129-92-8[188][189]
 • Правова енциклопедія школяра / В. В. Головченко, В. С. Ковальський, Л. О. Лоха. — Київ: Юрінком Інтер, 2006 . — 439 с. — ISBN 966-667-195-6
 • Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. — К. : Ін Юре, 2009. — ISBN 978-966-313-423-9[190]
 • Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. пробл. інтелектуал. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; заг. ред. Ю. Л. Бошицький. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2009.
Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [уклад. : Ю. Л. Бошицький, В. В. Луць, Р. Б. Шишка] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та Р. Б. Шишки. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 215 с.
 • Мала енциклопедія теорії держави і права / С. В. Бобровник та ін.; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2010.
 • Мала енциклопедія міжнародної безпеки / авт.-упоряд. : Потєхін О. В., Тодоров І. Я.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, д-ра іст. наук. О. В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012.
 • Мала енциклопедія кримінального права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук З. А. Тростюк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. — ISBN 978-966-351-361-4[191]
 • Мала енциклопедія господарського права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук С. І. Бевз ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Ліра-К, 2013. — ISBN 978-966-2609-33-2[192]
 • Мала енциклопедія канонічного права / [Ю. Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та канд. юрид. наук О. М. Волощенко-Віслобокової ; НАН України, Київ. ун-т права. — Київ: Талком, 2017. — 358 с.
 • Мала юридична енциклопедія з конституційного права: словник-довідник / Ю. М. Бисага [і ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. — Ужгород: Ліра, 2003.
 • Мала енциклопедія конституційного права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. (PDF)
 • Мала енциклопедія міжнародного права / Бошицький Ю. Л. та ін. ; упоряд. : М. О. Дей, І. М. Проценко; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2013.
 • Міжнародне право: словник-довідник / Перепьолкін С. М., Сироїд Т. Л., Філяніна Л. А. ; за заг. ред. Сироїд Т. Л. — Харків: Юрайт, 2014. — 403 с. ; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. : с. 355—378. — Алф.-предм. покажч. : с. 379—403. — 300 пр. — ISBN 978-966-2740-48-6
 • Мала енциклопедія приватного права / Архипова М. І. та ін.; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — Київ: Кондор, 2011.
 • Енциклопедія судової експертизи / Н. І. Клименко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Клименко. — Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2013.
 • Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; авт.-уклад. : П. П. Крайнєв (кер.) та ін.; за ред. проф. П. П. Крайнєва. — К. : Старт-98, 2012. — ISBN 978-966-2244-06-9
 • Права інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: мала енциклопедія. — К. : Київ. ун-т права НАН України, 2009. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

Освіта[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія позашкільної освіти / [головний редактор Г. П. Пустовіт] ; Рівненський державний гуманітарний університет, Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. — Рівне: О. Зень, 2017. — 525 с. — ISBN 9786176012306

Вищі навчальні заклади України[ред. | ред. код]

 • Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Т. І: А–К. 716 с. + 112 вкл.; Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Т. ІІ: Л–Я. 764 с. + 224 вкл.[193] (PDF 1-го тому)
 • Львівський державний університет фізичної культури (1946—2016): [енциклопедія / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків та ін.]. — Львів: ЛДУФК, 2016. — 488 с. — ISBN 966-7336-01-2.[194]
 • Києво-Могилянська академія в іменах: XVII—XVIII ст. : Енциклопедичне видання / За ред. В. С. Брюховецького — К. : Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с. (PDF)
 • Київська духовна академія в іменах: 1819-1924 (енциклопедія). У 2-х т. / Упор. і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015-.
Т. 1: А—К., 2015—740 с. : іл.[195]
 • Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 1 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ; Відп. ред. В. А. Сминтина ; Упоряд., ред. М. О. Подрєзова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: АстроПринт, 2005. — 264 с. : фотоіл. — ISBN 966-318-318-7.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 2 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Наукова бібліотека ; Наук. ред. В. А. Сминтина ; Відп. ред. М. О. Подрєзова ; упоряд., ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська. — Одеса: АстроПринт, 2010. — 230 с. : іл. — ISBN 978-966-19-0299-1.
 • Випускники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: енциклопедичний словник / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка ; упоряд. Валентина Павлівна Пружина, Віра Володимирівна Самодурова ; гол. ред. Ігор Миколайович Коваль ; відп. ред. Марина Олексіївна Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; редкол. В. В. Глєбов, Л. М. Голубенко, Лариса Миколаївна Дунаєва. — Одеса: ОНУ, 2019. — 699 с. : фотоіл., портр. + 1 іл. дод. [24 с.].
 • Острозька академія XVI—XVII століття. Енциклопедія / Ред. колегія: І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. Національний університет «Острозька академія». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. — 512 с. : іл. — ISBN 966-95166-0-9 (онлайн-перегляд; PDF-файл; PDF-файл; сторінка енциклопедії в Інтернеті)
 • Національна металургійна академія України в іменах: енциклопедичний довідник / робоча група вид. Л. М. Клімашевський [та ін.] ; голова ред. кол. О. Г. Величко. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. — 320 с. : іл. 9. — ISBN 978-966-348-175-3
 • Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 1917—2017 : мала енциклопедія: у 2 т. / [редкол.: Т. Б. Вєркіна та ін. ; ред.-упоряд. Л. В. Русакова]. — Харків: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. — Назва на корінці: ХНУМ імені І. П. Котляревського, 1917—2017.
Т. 1 : Музичне мистецтво. — 736, [2] с. : фот., іл.
Т. 2 : Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські кафедри і підрозділи. — 426 с. : фот., іл.
 • Енциклопедія освіти Хмельниччини / Берека В. Є. та ін. — Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2017. — 448 с. — ISBN 978-617-7094-90-5 (PDF-файл)

Промисловість, підприємництво, торгівля, товарознавство[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія інновацій та наукоємного виробництва: довідник / П. А. Борисенко. — Запоріжжя: Статус, 2018. — 323 с. : іл. — (Наукова книга).
 • Новітній багатогалузевий словник-довідник термінів з основ сучасного виробництва: посіб. для вчителів / В. О. Подоляк. — Вінниця: Книга-Вега, 2010. — 538 с. — ISBN 966-621-22-2
 • Практичний словник виробничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 122 с.
 • Сучасне наукоємне виробництво: словник-довідник / П. А. Борисенко. — Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. — 259 с. : іл., табл. — 16 пр. — ISBN 978-966-2602-48-VII
 • Енциклопедія вітчизняного підприємництва. Здобутки. Досягнення. Успіх: довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; Ін-т біогр. дослідж. — К. : Поліграфкнига, 2007— .
Вип. 1. — 2007. — 213, [1] с. : іл., табл., портр. — Частина тексту англ. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-8178-15-3
 • Довідник товарознавця. Продовольчі товари: навч. посіб. / [С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар та ін.] ; за ред. С. В. Князя ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 340 с.
 • Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства: навч. посіб. / П. М. Скрипчук, І. О. Дудла, О. Ю. Судук [та ін.] ; за ред. П. М. Скрипчука ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування. — Рівне: [НУВГП], 2017. — 355 с. : рис., табл.
 • Словник економіста та підприємця / [А. М. Туренко, І. А. Дмитрієв, О. С. Іванілов, І. Ю. Шевченко]. — Харків: ХНАДУ, 2018. — 340 с. — ISBN 966-303-710-3.
 • Тлумачний словник текстильного та швейного виробництв = Visual dictionary of textiles & apparel / [Е. Ельнашар та ін.]. — Хмельницький: ХНУ, 2019. — 185 с. : іл. — ISBN 978-966-330-338-3
 • Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва / ВАТ «Український НДІ паперу» ; уклад. В. А. Сологуб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 300 с.
 • Російсько-український лимарно-сідельний тлумачний словник: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. І. Зарецький, Н. М. Омельченко ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. — К. : КНУТД, 2004. — 164 с.: рис.

Регіони України[ред. | ред. код]

Сільське господарство[ред. | ред. код]

 • Колгоспна виробнича енциклопедія: в 2 т. / гол. редкол. : М. С. Співак (гол.) та ін. — К. : Держ. вид-во с.-г. літ-ри, 1956.
Т. 1 : Абрикос — люцерна. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 756 с. : іл.
Т. 2 : Малина — ящур. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 796 с. : іл.
 • Українська сільськогосподарська енциклопедія : в 3 т. / редкол.: В. В. Артюхов [зав. ред.] та ін. — К. : Головна редакція УРЕ, 1970–1972. — 50 000 екз.
 • Агробізнес і земельні ресурси: словник-довідник / П. О. Сухий, М. М. Лупол ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. — 280 с. — Бібліогр.: с. 278—280. — ISBN 978-966-423-455-6
 • Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: енциклопедичний довідник / В. Т. Александров та ін. — К. : АртЕк, 2000. — 544 с. : іл. — ISBN 966-95643-0-1
 • Виробнича енциклопедія бджільництва. — К. : Урожай, 1966. (DjVu-файл)
 • Бджільництво: Малий енциклопедичний довідник / М. М. Гунько. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. — 160 с. : іл. — ISBN 966-621-159-9
 • Технічна ентомологія: українсько — англійський тлумачний словник — довідник: навч. посіб. / Мороз М. С. — Київ: Агроосвіта, 2015. —105 с.
 • Зоотехнічний словник / За ред. Д. Я. Василенка. — К. : Гол. ред. УРЕ, 1977. — 578 с.
 • Сучасна енциклопедія птахівництва : 950 порад фахівців / Уклад. В. В. Рафєєнко; Пер. М. В. Іванченко. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. —352 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-548-789-2
 • Енциклопедія птахівництва від А до Я: універс. посіб. для мудрого господаря / [уклад. Бойчук Ю. Д.]. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 350 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 346. — 8000 пр.
 • Сучасна енциклопедія пасічника : 3500 корисних порад / О. С. Забоєнко. Пер. з рос. : М. В. Іванченко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с. : іл., табл. — ISBN 966-548-811-2
 • Вчені у галузі тваринництва / Наук. ред. Г. О. Богданов, В. П. Буркат; УААН. — К. : Аграрна наука, 1999. — 423 с. — (Українські вчені-аграрії XX ст.; Кн. 2).
 • Сучасна енциклопедія тваринництва: 1200 порад фахівців / Биковська Н. З. Пер. з рос. : О. В. Кузьменко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с: іл. — ISBN 966-548-808-2
 • Повна енциклопедія тваринництва: довід.-посіб. із розведення, утримання та переробки / Уклад. Бойчук Ю. Д. ; пер. з рос. Жанни Куяви. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 415 с. — ISBN 978-966-14-9328-4
 • Довідник з вівчарства / Юрій Васильович Вдовиченко, Володимир Іванович Вороненко, Василь Миколайович Іовенко, Павло Григорович Жарук, Парасковія Іванівна Польська, ; Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» — Нац. наук. селекційно-генетичний центр з вівчарства. — вид. 2-ге, допов. і перероб. — Нова Каховка: ПИЕЛ, 2017. — 159 с.
 • Словник морфологічних ветеринарних термінів / В. С Левчук, 0. М. Очкуренко, О. В. Федотов та ін. — К. : Вища школа, 1990. — 303 с.
 • Словник з агробіології / Хоменко Л. 0. — К. : НАУ, 1998. — 689 с.
 • Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал: навч. посіб. / В. І. Жарінов, С. В. Довгань. — К. : «Аграрна освіта», 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-382-116-0
 • Словник-довідник з агроекології і природокористування / наук. ред. О. І. Фурдичко. — 2-е вид., доп. — К. : ДІА, 2012. — 336 с. — ISBN 978-966-699-8311-89-5
 • Картопля: практична енциклопедія / П. С. Теслюк та ін. ; ред. П. С. Теслюк та ін. ; ТзОВ «Інститут насінництва картоплі». — Луцьк: Надстир'я, 2003. — 299 с., 20 арк. фотоіл. : рис., табл., фотоіл. — ISBN 966-517-913-4
 • Короткий енциклопедичний словник з овочівництва / Г. І. Подпрятов та ін. ; Національний аграрний ун-т. Науково-навчальний ін-т рослинництва та ґрунтознавства. Навчально-науковий центр агротехнологій та їх стандартизації і сертифікації. Плодоовочевий факультет. Кафедра овочівництва. — К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 300 с. — ISBN 966-669-178-7
 • Мала енциклопедія з експертизи сортів рослин і охорони прав селекціонера / Уклад. А. В. Андрющенко, К. М. Кривицький, Н. В. Лещук. —К. : Фенікс, 2011. —113 с. — 250 пр. —ISBN 966-651-943-9
 • Тлумачний словник сортознавця / уклад. В. В. Волкодав [та ін.]. — К. : Алефа, 2007. — 82 с.
 • Енциклопедія сучасного виноградарства: пер. з рос. / Аксьонова Л. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 239 с. : іл., табл. — 3 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-686-8 (у паліт.)
 • Фізіологічне енциклопедичне тлумачне словництво: у 2-х т. / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького ; Упоряд. Роман Йосипович Кравців, Володимир Петрович Романишин. —Львів : ЛНАВМ, 2007.
Т. 1 : 2007. — 503 с. — 150 пр.
Т. 2 : 2007. — 495 с. — 100 пр.
 • Сучасна енциклопедія рибного лову: науково-популярне видання / В. Попов, В. Карелін. — Донецьк: Бао, 2005. — 656 с. — ISBN 966-338-179-5

Спорт[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія Олімпійського спорту України / П. М. Азарченков та ін. ; пер. з рос. В. Авраменко ; ред. В. М. Платонов. — К. : Видавництво НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. — 463 с. : фотогр. — ISBN 966-7133-71-0[196]
 • Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях. — 2-ге вид. / М. М. Булатова. — К. : Олімпійська література, 2011. — 400 с. : іл.[197][198]
 • Історія світового футболу: енциклопедичний довідник / Л. М. Легкий. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 576 с. : іл. — ISBN 978-966-10-0141-0[199]
 • Футбол. Історія та статистика. Енциклопедичний довідник / Л. Легкий. — Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 616 с. — ISBN 978-966-10-2619-2 (PDF-фрагменти)[200]
 • Легка атлетика. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. — К: Олімп. л-ра, 2016. — 536 с.: іл.
 • Фехтування. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімп.л-ра, 2017. — 576 с.: іл.
 • Боротьба. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімп.л-ра, 2017. — 576 с.: іл.
 • Теніс. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімпійська література, 2019. — 576 с.: іл.
 • Фігурне катання на ковзанах. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімпійська література, 2018. — 576 с.: іл.
 • Шаховий енциклопедичний словник: у 2-х т. / В. Батура. — Луцьк: Волиньполіграф, 2015—2016.[201]

Енциклопедичні видання іноземних авторів, перекладені українською[ред. | ред. код]

 • Релігії світу: енциклопедія: пер. з фр. / П. Балта, Ж. Боттеро, К. Шадефо та ін. ; худож. Е. Боґаєр, П. Бонтам, Ф. Клеман. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 260 с. : ілюстр. — (Культура і традиції). — 3000 пр. — ISBN 966-605-552-X
 • Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв / [автор тексту М. Холлінгсворт ; редактори українського тексту: Володимир Герман, Світлана Залозна, Лариса Бондаренко]. — Київ: Махаон-Україна, 2011. — 511, [1] c. : кол. іл. — ISBN 9786175263822 (укр.).
 • Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / Укладачі Павло Роберт Маґочій, Іван Поп. Пер. з англ. Н. Кушко. — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010. — ISBN 978-966-387-044-1[202][203][204] (PDF-файл)
 • Історія європейської цивілізації. Греція: енциклопедія / ред. У. Еко ; пер. з італ. : О. В. Смінтіна, І. С. Горнова, О. О. Феденко. — Харків: Фоліо, 2015. — 863 с. — Пер. вид. : L'Antichità — Grecia / a cura di Umberto Eco. — Milano, 2012. — 1500 екз. — ISBN 978-966-03-7399-0
 • Всесвітня історія: повна ілюстрована енциклопедія: для дітей 10-14 років: пер. с англ. / Джейн Бінгем, Фіона Чандлер, Сем Таплін; Пер. А. Гречка, Н. Лавська, О. Мартинюк. —К. : Країна мрій, 2010. —416 с. : іл. — 3000 пр. — ISBN 966-424-013-7
 • Енциклопедія політичної думки / за ред. Девіда Міллера; пер. з англ. за ред. Наталії Лисюк. — К. : Дух і літера, 2000. — ISBN 966-7888-00-2 (онлайн-версія; скан)
 • Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. — К. : Основи, 2003. — ISBN 966-500-089-6
 • Видатні особистості: повна ілюстрована енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко ; уклад. К. Гіффорд та ін. — К. : Країна мрій, 2008. — 256 с. : іл. — (Атласи та енциклопедії). — ISBN 0-7534-0769-8. — ISBN 978-966-424-111-0
 • Людина: енциклопедичний путівник / Авт. Б. Макміллан; пер. з англ. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : іл., фото. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 966-605-776-Х[205][206]
 • Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія / Ю. Вільке та ін. ; пер. з нім. К. Макеєв, П. Демешко ; заг. ред. В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2007. — 780 с. — ISBN 996-7181-95-2
 • Історія моди : ілюстрована енциклопедія з давнини до сьогодення / текст Барбари Кокс, Керолін Селлі Джонс, Девіда та Керолайн Стаффорд ; ідея Аріани Клепак; перекл. О. Воронкіна. — Харків: Фактор, 2014. — 256с. : кольор. іл., фото. — 2000 екз. — ISBN 978-966-180-526-1
 • Композитори: Енциклопедичне видання / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 432 с. — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-10-0405-3[207]
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва: пер. з рос. / Лариса Вячеславівна Варава; Пер. Ілля Григорович Данилюк; Худож. Тамара Володимирівна Галян. —Донецьк: ПКФ «БАО», 2007. —304 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-338-571-5
 • Ілюстрований атлас географічних відкриттів: енциклопедія для широкого кола читачів: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2013. — 271 с. : іл., табл., портр. ; 35 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-617-526-576-5. — ISBN 978-5-389-03612-3. — ISBN 978-1-74252-247-0 (англ.)
 • Велика ілюстрована енциклопедія живої природи / авт. тексту Девід Берні ; ред. : Міранда Сміт, Расселл Маклін, Паула Бортон; пер. з англ. : Володимир Свєчников, Надія Сугоркіна. — К. : Махаон-Україна, 2011. — 319 с.
 • Тварини: енциклопедичний путівник у світ дикої природи / голов. ред. Д. Берн ; з англ. переклали І. В. Андрущенко та ін. ; добір ілюстр. Ч. Дабик-Йєйтс та ін., худож. оформ. Р. Тіббетс та ін., голов. худож. Б. Волс. — К. : Школа, 2003. — 624 с. : ілюстр. — ISBN 978-5-17-066775-8[208][209][210][211][212]
 • Велика ілюстрована енциклопедія тварин / авт. тексту: Фульвіо Керфоллі, Марко Феррарі; іл. Іван Сталіо [та ін.]; ред. Володимир Герман. — К. : Махаон-Україна, 2011. — 239 с.
 • Світ птахів. Енциклопедія / Джоанна Бургер; пер. з англ. В. Іваницький. — К. : Махаон-Україна, 2010 р., 304 с.- ISBN 978-617-526-171-2
 • Ілюстрована енциклопедія динозаврів / Боззі М. Л., д'Агостіно П. — Х. : Пелікан: Фактор, 2012. (PDF)
 • Повна ілюстрована військова енциклопедія. Від лицарів до спецназу: пер. з англ. / Фіона Макдональд, Марк Бергін, Ендрю Робертшоу; Пер. Люцина Хворост. —Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. —128 с. : іл. — 6000 пр. — ISBN 966-14-0505-8
 • Ваш малюк: енциклопедія розвитку від народження до двох років: пер. з англ. / Вільям Сірзи, Марта Сірзи, Роберт Сірзи, Джеймс Сірзи; Пер. В. І. Наливана; Гол. ред. В. В. Александров; Передм. С. М. Дикусарова. —К. : КМ Publishing, 2014. —830, [1] с. : іл. 2 500 пр. — ISBN 978-617-538-043-7
 • Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник. Російсько-українське видання / Балаян М. С., Міхайлов М. І. За ред. Б. А. Герасуна. — Львів: ЛДМУ, 2000. — 572 с. : іл. — Пер. кн. : Энциклопедический словарь — вирусные гепатиты / М. С. Балаян, М. И. Михайлов. — Москва, 1999. — 1000 экз. — ISBN 5-93145-003-3
 • Повна енциклопедія сексу / Пол Джоанідис. — Київ: КМ Publishing, 2011. — 943 с. : іл. — ISBN 9786175380246.

Енциклопедії для дітей[ред. | ред. код]

Інші енциклопедичні видання[ред. | ред. код]

 • Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): енциклопедія / за ред. Ю. Римаренка ; Ю. Римаренко (кер.), Р. Абдулатипова, Н. Нижник та ін. — К. : Довіра, 1998. — 912 с. — ISBN 966-507-056-8
 • Повна енциклопедія очищення та лікування організму / уклад. I. Левашова. — Донецьк: ТОВ „Глорія Трейд“, 2011. — 384 с. — ISBN 978-617-536-134-4[213]
 • Універсальна енциклопедія дієтичного і здорового харчування. / Корнєєв О. — Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО“, 2007.
 • Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі: словник / Тофтул М. Г. — Житомир: Євенок О. О. [вид.], 2015. — 654 с. : іл.
 • Родинно-сімейна енциклопедія: навчально-методичний посібник для вищ. навч. закладів і загальноосвіт. шк. / М-во освіти України, ІЗМН ; За заг. ред. Ф. С. Арвата та ін. — Київ: Богдана, 1996.
 • Енциклопедія батьківства / Г. С. Адамів, С. В. Кириленко, Н. В. Білоусова, В. М. Благінін ; За заг. ред. Є. І. Коваленко. — Київ: КНТ, 2008 . — 576 с. — ISBN 966-373-388-8
 • Ілюстрована енциклопедія перукарського мистецтва / О. А. Трокоз ; пер. В. О. Куценко. — Донецьк: БАО, 2009. — 320 c. : мал. — ISBN 978-966-481-170-2 (укр.). — ISBN 978-966-338-990-5. (рос.)
 • Енциклопедія морів / Р. М. Короткий. —Одеса: Латстар, 2000. —134 с. — ISBN 966-7553-17-5
 • Енциклопедичний словник з пожежної безпеки / за заг. ред. В. С. Кропивницького ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Укр. НДІ цивіл. захисту. — Київ: Літера-Друк, 2016. — 371 с. : іл., табл. — ISBN 978-617-635-086-6[214][215]

Іншомовні енциклопедії[ред. | ред. код]

Онлайн-енциклопедії[ред. | ред. код]

Список академічних та неакадемічних онлайн-енциклопедій українською мовою.

Онлайн-енциклопедії, про які є статті в українській Вікіпедії[ред. | ред. код]

Онлайн-енциклопедії, про які немає статей в українській Вікіпедії[ред. | ред. код]

А

Б

Г

Д

Е

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ш

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Белей, Любомир. «Книга, що в ній є все». tyzhden.ua. Український тиждень. Процитовано 21 квітня 2022.
 2. Велика Сучасна Енциклопедія на photoukraine.com. www.photoukraine.com. Процитовано 21 квітня 2022.
 3. Голуб, О. Великий інформаційний смітник. Чому більшість науковців та меценатів не поспішають його збільшувати?. День. Процитовано 23 грудня 2020.
 4. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42708/03-Zhukovsky.pdf?sequence=1
 5. Архівована копія (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 31 березня 2016. Процитовано 3 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 6. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42707/02-Zhelezniak.pdf?sequence=1
 7. http://eveningkiev.com/article/13542[недоступне посилання з червня 2019]
 8. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789668001482
 9. а б http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2008_9_9.pdf
 10. (https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Флора+Українських+Карпат+чопик рецензія на видання)
 11. коротко про видання
 12. Науковці створили першу в Україні енциклопедію нафтогазової галузі
 13. Во Львове вышла «Украинская нефтегазовая энциклопедия»
 14. Про видання енциклопедії на сайті «Вголос»
 15. Коротко про видання на сайті «Мир энциклопедий»
 16. http://www.info-ua.com/publications/metall/nadtverdi-abrazivni-materiali-v-mehanoobrobci-enciklopedichnii-dovidnik.html
 17. http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=840
 18. https://www.interesniy.kiev.ua/product/elektrotransport-ukrayini-entsiklopedichniy-putivnik/
 19. http://journal.museum.kpi.ua/archive/2012-vol-16/RHT-issue-16-title-12-Publications.pdf
 20. http://timbes5.livejournal.com/72170.html
 21. http://loadykaboo.ru/products/download-elektrotransport-ukraїni-sergej-tarxov-kost-kozlovaare-olander-978-966-2321-11-1/[недоступне посилання з липня 2019]
 22. http://www.twirpx.com/file/1948017/
 23. Архівована копія. Архів оригіналу за 18 березня 2016. Процитовано 15 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 24. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4869/09-Chervaniov.pdf?sequence=1
 25. http://opb.org.ua/207/1/49-0080.pdf
 26. http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichna-entsyklopediia
 27. http://enciclopedia.io.ua/s487021/ukraenska_ekologichna_enciklopediya
 28. http://redbook-flora.land.kiev.ua/
 29. http://redbook-ua.org/plants/region
 30. http://redbook.land.kiev.ua/
 31. http://fondukr.blogspot.com/2014/05/blog-post_2268.html
 32. http://redbook-ua.org/animals/region
 33. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 3 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 34. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 3 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 35. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 30 вересня 2016. Процитовано 5 квітня 2016.
 36. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 3 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 37. http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2540/st_40_22.pdf?sequence=1
 38. http://svit.gov.ua/index.php?productID=790
 39. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 вересня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 40. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 вересня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 41. Архівована копія. Архів оригіналу за 27 березня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 42. Архівована копія. Архів оригіналу за 20 квітня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 43. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 44. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 45. Коротка анотація
 46. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 47. короткий опис, PDF-файл
 48. Указ Президента України «Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"» від 11.12.2000 № 1328/2000
 49. Архівована копія. Архів оригіналу за 24 червня 2016. Процитовано 23 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 50. http://history.org.ua/?discussion&nazva=_zpt_
 51. Р. В. Пилипчук (2010). Звід пам'яток історії та культури України. Енциклопедія сучасної України. 16645. Архів оригіналу за 31 жовтня 2023. Процитовано 31 жовтня 2023.
 52. Архівована копія. Архів оригіналу за 24 червня 2016. Процитовано 23 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 53. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24173/05-Bondarenko.pdf?sequence=1
 54. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 серпня 2016. Процитовано 23 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 55. Горбик В. О., Денисенко Г. Г. «Звід пам'яток історії та культури України» у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи / Відп. ред. С. Кот. НАН України. Інститут історії України. — К. : Інститут історії України, 2012. — 192 с.
 56. http://www.asv.gov.ua/?q=biblioteka/books/istoriya-viyn-i-zbroynyh-konfliktiv-v-ukrayini-encyklopedychnyy-dovidnyk
 57. Архівована копія. Архів оригіналу за 6 квітня 2016. Процитовано 5 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 58. http://www.chasipodii.net/article/7357/
 59. http://institutes.lnu.edu.ua/historical-research/publications/world-history/
 60. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=166015
 61. http://slovoprosvity.org/2015/12/03/mixajlo-grushevskij-u-moskvi/
 62. У Києві презентували книгу про московське заслання Грушевського. 5 канал. 6 лютого 2016. Архів оригіналу за 3 січня 2020. Процитовано 4 січня 2022.
 63. Мельник, Микола (15 грудня 2022). Українці крізь призму світової цивілізації (енциклопедичний погляд). The Encyclopedia Herald of Ukraine (укр.). Т. 14. с. 67—72. doi:10.37068/evu.14.7. ISSN 2707-000X. Процитовано 3 лютого 2023.
 64. Архівована копія (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 23 квітня 2016. Процитовано 20 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 65. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 грудня 2012. Процитовано 23 грудня 2012.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 66. Архівована копія. Архів оригіналу за 3 червня 2016. Процитовано 26 липня 2019.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 67. Архівована копія. Архів оригіналу за 29 червня 2016. Процитовано 2 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 68. http://www.svitknyg.com.ua/index.php/ukraina-pid-bulavoju-bogdana-hmel-nic-kogo-enciklopedija-u-3-h-tomah-tom-1.html
 69. Архівована копія. Архів оригіналу за 4 червня 2016. Процитовано 5 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 70. http://vydavcentr.lnu.edu.ua/edition/editions_2013/view/id/1542[недоступне посилання з жовтня 2019]
 71. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1540833
 72. Архівована копія. Архів оригіналу за 6 жовтня 2014. Процитовано 25 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 73. Архівована копія. Архів оригіналу за 30 червня 2016. Процитовано 5 червня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 74. http://www.lnam.edu.ua/pdf_upload/visnuk/26/33.pdf?PHPSESSID=e4b394cba006ab2ce3207197c21a24f5[недоступне посилання з липня 2019]
 75. Архівована копія. Архів оригіналу за 10 жовтня 2016. Процитовано 15 серпня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 76. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 вересня 2016. Процитовано 15 серпня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 77. Архівована копія. Архів оригіналу за 8 квітня 2016. Процитовано 26 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 78. http://myrgorod.pl.ua/news/entsyklopedija-mystetstva-poltavschyny
 79. Архівована копія. Архів оригіналу за 20 серпня 2016. Процитовано 15 серпня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 80. Архівована копія. Архів оригіналу за 9 квітня 2016. Процитовано 25 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 81. О. Супронюк. Українці у США: енциклопедичний підсумок
 82. Онлайн-версія томів про США від НТШ
 83. Головна сторінка ЕУД на сайті brama.com
 84. О. С. Іщенко, О. В. Савченко. Про енциклопедію української діаспори
 85. Архівована копія. Архів оригіналу за 10 серпня 2016. Процитовано 3 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 86. http://knpu.gov.ua/content/українська-енциклопедія-етномистецтвознавства-та-етнокультурології
 87. Архівована копія (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 12 квітня 2022. Процитовано 23 серпня 2022.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 88. Рецензія В.Чернеця; В. Бітаєва
 89. http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dJvzwXcAAAAJ&citation_for_view=dJvzwXcAAAAJ:NMxIlDl6LWMC
 90. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789660245761
 91. Вірменія в українських координатах. Львівська газета. 19 січня 2014. Архів оригіналу за 7 травня 2016. Процитовано 3 травня 2016.
 92. http://vgolos.com.ua/articles/iryna_gayuk_virmenska_i_gutsulska_kultury_tisno_perepleteni_mizh_soboyu_145245.html
 93. http://knpu.gov.ua/content/гаюк-ірина-вікторівна-0
 94. http://knpu.gov.ua/content/книга-«ілюстрована-енциклопедія-вірменської-культури-в-україні»
 95. http://knpu.gov.ua/content/«ілюстрована-енциклопедія-вірменської-культури-в-україні»-у-відеопрезентаціях
 96. Про присутність – «виявлену» і «приховану». День. 27 березня. Архів оригіналу за 6 вересня 2019. Процитовано 21 жовтня 2023.
 97. http://www.iatp.am/ara/sites/ornaments/irina-gayuk.ppt
 98. http://www.aniv.ru/archive/24/vostok-gorazdo-blizhe-k-nam-chem-kazhetsja-irina-gajuk/
 99. Архівована копія (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 10 червня 2016. Процитовано 3 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 100. Архівована копія. Архів оригіналу за 2 червня 2016. Процитовано 3 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 101. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/47624/
 102. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/55924/
 103. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/48288/
 104. http://rus.azatutyun.am/content/article/26550823.html
 105. Сайт "Турка — перлина Карпат. Архів оригіналу за 18-11-2016. Процитовано 17-11-2016.
 106. У Турці презентували „Енциклопедію Бойківщини“. Архів оригіналу за 18 листопада 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 107. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77184/11-Krahmalnaya.pdf?sequence=1
 108. Про енциклопедію в газеті „Україна молода“ за 17.10.18
 109. Про намір видати енциклопедію в газеті „День“
 110. Архівована копія. Архів оригіналу за 9 серпня 2018. Процитовано 6 травня 2019.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 111. http://um.etnolog.org.ua/zmist/2012/90.pdf
 112. http://music-ukr.blogspot.com/p/blog-page.html
 113. http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/1/49.pdf
 114. Архівована копія. Архів оригіналу за 3 червня 2016. Процитовано 3 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 115. Українська музична енциклопедія»: перший скромний ювілей / mus.art.co.ua, 27.10.18
 116. Ольга Кушнірук. Джерелознавчі шляхи Івана Лисенка — «Енциклопедія української пісні»: рецензія // Слово Просвіти, 05.12.2019
 117. http://www.odnb.odessa.ua/view_artGlry.php?artid=kherson&st=eo&ida=13
 118. про презентацію енциклопедії / Сайт НАН України, 01.10.2018
 119. Коротко про видання на samprodav.com
 120. Побачив світ перший том «Української фольклористичної енциклопедіі» / westnews.info, 24.01.19
 121. Унікальну енциклопедію презентували у Вінниці / vlasno.info, 16.02.2019. Архів оригіналу за 7 лютого 2020. Процитовано 8 липня 2022.
 122. Плерома. Мала українська енциклопедія актуальної літератури[недоступне посилання з червня 2019]
 123. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=136496
 124. Коротко про видання на сайті НАНУ
 125. http://kobzar.ua/page/90
 126. http://www.academia.edu/19717236/Володимир_Яцюк_Шевченківська_енциклопедія._-_К._2015._-_Т._6
 127. Архівована копія. Архів оригіналу за 27 лютого 2018. Процитовано 15 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 128. http://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/pobachyla-svit-6-tomna-shevchenkivska-encyklopediya
 129. http://bukvoid.com.ua/events/bookmarket/2013/04/10/145000.html
 130. http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/u-kiievi-predstavili-shevchenkivsku-enciklopediyu
 131. http://kpi.ua/en/node/9036
 132. http://library.mk.ua/news/naukovo-dovidkove-vydannya-shevchenkivskyj-entsyklopedychnyj-slovnyk-mykolayivshhyny/
 133. [1]
 134. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchuF_2013_5_22
 135. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchuF_2015_5_13
 136. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Lfk_2015_18-20_38
 137. а б http://artvertep.com/shop/books/null/5238/«Enciklopediya+elektronnih+mas-media.+U+2+t.».html
 138. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1279756
 139. http://www.personal-plus.net/391/7133.html
 140. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2010_1_5
 141. http://kuprienko.info/vely-ka-ukrayins-ka-entsy-klopediya-slovny-k/
 142. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AXzTV-m7CskJ:visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/5239/+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 143. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CpnVE_TBLf8J:teren.in.ua/article/narodnyy_tsilytel_z_ternopilshchyny_zibrav_ponad_30_tysyach_retseptiv_z_likarskykh_trav+&cd=8&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 144. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 лютого 2018. Процитовано 6 травня 2019.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 145. Архівована копія. Архів оригіналу за 10 березня 2018. Процитовано 6 травня 2019.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 146. http://a.visnyk.lutsk.ua/2007/12/12/5239/
 147. http://library.odmu.edu.ua/catalog/40735
 148. http://www.dk-books.com/book/40783/[недоступне посилання з липня 2019]
 149. http://www.dk-books.com/book/28817/[недоступне посилання з липня 2019]
 150. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789662308013
 151. https://knygy.com.ua/index.php?productID=97896623080131
 152. http://agrigorevreabilitatsia.blogspot.com/p/blog-page_2018.html
 153. http://library.koippo.kr.ua/index/226/entsiklopediya-fizichnoyi-reabilitatsiyi-t-1/
 154. http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/hryhor-iev-a-y-entsyklopediia-fizychnoi-reabilitatsii/1174-hryhor-iev-a-y-entsyklopediia-fizychnoi-reabilitatsii
 155. Архівована копія (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 11 квітня 2016. Процитовано 25 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 156. Бібліотека українського світу
 157. Є. Карпіловська. Енциклопедія «Українська мова»: структура та принципи укладання // Енциклопедичний вісник України. Число 1, 2009
 158. http://political-studies.com/?p=1275
 159. Архівована копія. Архів оригіналу за 11 червня 2016. Процитовано 10 червня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 160. Інтернет-магазин видавництва «Основа»
 161. Інтернет-сторінка К. Крутій
 162. http://pravo-izdat.com.ua/slovniki-dovidniki/Polіtologіchnij_enciklopedichnij_slovnik
 163. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mfapim_2014_2_23
 164. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 жовтня 2016. Процитовано 18 серпня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 165. http://astrolabium.com.ua/politychni_partiji_encyklopedychnyj_slovnyk-shveda_jurij_romanovych.html
 166. http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx
 167. Презентовано восьмитомну Енциклопедію державного управління, підготовлену понад 700 авторами. Кабінет Міністрів України. 16 березня 2012. Архів оригіналу за 23 квітня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.
 168. Сайт Одеського регіонального інституту державного управління
 169. Нова енциклопедія / Одеські вісті. Архів оригіналу за 18 листопада 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 170. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 квітня 2016. Процитовано 2 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 171. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 березня 2016. Процитовано 14 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 172. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 березня 2016. Процитовано 14 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 173. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 березня 2016. Процитовано 14 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 174. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 березня 2016. Процитовано 14 березня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 175. http://books.gloriya.net/book.php?id=406[недоступне посилання з липня 2019]
 176. Архівована копія. Архів оригіналу за 14 серпня 2016. Процитовано 24 червня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 177. Архівована копія. Архів оригіналу за 21 серпня 2016. Процитовано 30 червня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 178. http://www.kniga.org.ua/product/21347/
 179. Вийшов друком навчальний енциклопедичний словник-довідник
 180. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 квітня 2016. Процитовано 3 квітня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 181. Каталог видань видавництва «Право»
 182. Вийшов друком I том «Історія держави і права України» 20-томного видання «Велика українська юридична енциклопедія». Архів оригіналу за 19 листопада 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 183. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=49508
 184. Архівована копія. Архів оригіналу за 29 жовтня 2016. Процитовано 28 жовтня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 185. коротко про видання
 186. http://chtyvo.org.ua/authors/Sviatotskyi_Oleksandr/Entsyklopedychnyi_dovidnyk_maibutnioho_advokata_Ch1/
 187. http://chtyvo.org.ua/authors/Sviatotskyi_Oleksandr/Entsyklopedychnyi_dovidnyk_maibutnioho_advokata_Ch2/
 188. видання на chtyvo.org.ua
 189. читати онлайн
 190. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=3161
 191. http://kul.kiev.ua/images/science/encik/small_encik_krim_law.html
 192. http://kul.kiev.ua/library/bibl_prac/Mala_enc_2013.pdf
 193. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_ist_2014_50_31
 194. У ЛДУФК відбулася презентація енциклопедії та документального фільму з нагоди 70-річчя Університету. Архів оригіналу за 18 листопада 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 195. http://publish-ukma.kiev.ua/ua/novini/60-vijshla-drukom-enciklopediya-kiyivska.html
 196. http://www.sportkniga.kiev.ua/product/138/1.html
 197. Архівована копія. Архів оригіналу за 20 червня 2016. Процитовано 14 червня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 198. http://stenyatin-za.lvivedu.com/ru/library/entsiklopediya-olimpiiskogo-sportu-v-zapitannyakh-.html
 199. коротко про видання. Архів оригіналу за 23 жовтня 2018. Процитовано 23 жовтня 2018.
 200. коротко про видання
 201. Архівована копія. Архів оригіналу за 27 серпня 2016. Процитовано 18 серпня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 202. Архівована копія. Архів оригіналу за 2 червня 2016. Процитовано 6 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 203. Архівована копія. Архів оригіналу за 3 червня 2016. Процитовано 6 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 204. Коротко про енциклопедію. Архів оригіналу за 18 листопада 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 205. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id70
 206. Архівована копія. Архів оригіналу за 29 червня 2016. Процитовано 29 травня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 207. коротко про видання. Архів оригіналу за 20 вересня 2020. Процитовано 23 жовтня 2018.
 208. Світ дикої природи очима британських учених. День. 18 грудня. Архів оригіналу за 1 вересня 2022. Процитовано 21 жовтня 2023.
 209. http://cbbiblio.blogspot.com/2015/04/blog-post_20.html
 210. Архівована копія. Архів оригіналу за 12 серпня 2016. Процитовано 24 червня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 211. Архівована копія. Архів оригіналу за 19 липня 2017. Процитовано 24 червня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 212. http://yakaboo.ua/tvarini-enciklopedichnij-putivnik-u-svit-dikoi-prirodi.html
 213. http://uacabinet.com/медицина_и_здоровье/повна_енциклопе%0%B4ія_очищення_та_лікування_організму[недоступне посилання з вересня 2019]
 214. Сайт Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. Архів оригіналу за 18 листопада 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 215. Енциклопедичний словник з пожежної безпеки» зайняв почесне третє місце у номінації «Довідкові видання». Архів оригіналу за 18 листопада 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 216. Архівована копія (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 28 березня 2018. Процитовано 9 лютого 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 217. Презентація видань з енциклопедистики. Укрінформ. 10 лютого 2016. Архів оригіналу за 11 квітня 2016. Процитовано 7 червня 2021.

Посилання[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Березюк Т. І. Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика найважливіших видань // Наука України у світовому інформаційному просторі: [зб. наук. ст.]. Вип. 12 / НАН України. — Київ: Академперіодика, 2015. Т. І. — С. 9-114.
 • Блюміна І. Трохи з історії енциклопедичних видань у нашій країні // Вітчизна. — 2002. — № 1. — С. 146—147.
 • Железняк М. Г. Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену Енциклопедії Сучасної України) // Українська енциклопедистика: Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції, Київ, 22-23 жовтня 2013 року. — К., 2014. (PDF).
 • Железняк М. «Енциклопедія Сучасної України»: історія, сучасний стан та перспективи / Железняк Микола // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — № 1. — С. 5–13.
 • Железняк М. Історія енциклопедичної справи в Україні // Україна дипломатична. — 2009. — Вип. 10. — С. 1077—1081.
 • Жуковський А. «Енциклопедія Українознавства» // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — Вип. 1. — С. 17—19
 • Історія української лексикографії / П. Горецький. — К. : Вид.-во АН УРСР, 1963. — 241 с.
 • Лексикографічний практикум. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук. — Львів, 2013. — 114 с. (PDF)
 • Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. Черниш ; рец.: І. Б. Гирич, М. Г. Железняк. — Львів: Літ. агенція «Піраміда», 2018. — 348 с.
 • Огляд української лексикографії / Б. Грінченко. — Львів: [б. в.], [1904?]. — 30 с.
 • Сенькусь Р. Англомовна енциклопедія України та її спадкоємець, www.encyclopediaofukraine.com // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — № 1. — С. 23-27.
 • Українська лексикографія XIII—XX ст. : Бібліогр. покажч. / Т. Ю. Кульчицька; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Л., 1999. — 360 c.
 • Українська термінографія 1948—2002 : Бібліографічний покажчик / Марія Комова. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — 112 с. — (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 5).
 • Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: зб. наук. праць УАД. — Львів, 1995.
 • Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. / Н. І. Черниш. — Львів: Фенікс, 1998.
 • Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. —К., 2015. —252 с. ISBN 978-966-02-7822-6
 • Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. — Київ, 2018. — 150 с. (Завантажити PDF)
 • Енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники: перелік видань України і близького зарубіжжя // Наука України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 12. — К.: Академперіодика, 2015. — С. 136-151