Топографічна карта

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Топографічна карта
Зображення
Головний предмет твору топографія і рельєф географічний
CMNS: Топографічна карта у Вікісховищі
Топографічна мапа селища Ворохта, згенерована вебсервісом OpenTopoMap на основі данних OpenStreetMap та SRTM.

Топографічні карти або топографічні мапи (англ. topographic maps, surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) — докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою загальногеографічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення, без виділення якихось певних елементів серед інших. Ступінь деталізації залежить виключно від масштабу карти, вимог щодо генералізації та особливостей даної території[1].

Класифікація

[ред. | ред. код]
Зразок навчальної топографічної карти Y-35-126-А-в (Устя), масштаб 1:25 000

В Україні розрізняють такі топографічні карти[2]:

 • оглядово-топографічні (масштаб від 1:1 000 000 до 1:200 000);
 • топографічні (від 1:200 000 до 1:5000);
  • дрібномасштабні (1:100 000),
  • середньомасштабні (1:50 000, 1:25 000),
  • великомасштабні (1:10 000);
 • топографічні плани (1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500);
 • топографічні знімання (1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500).

Топографічні карти необхідні для всіх стадій проектно-дослідницьких робіт, які виконуються для топографічного забезпечення геологічні розвідки, розробки родовищ корисних копалин, гідроенергетичного, транспортного будівництва і т. д. Великомасштабні топографічні карти використовують для детального вивчення місцевості, орієнтування на ній, точних вимірів та розрахунків. Топографічні карти середніх масштабів використовують для попереднього проектування залізниць та автомобільних доріг, проведення геологічних досліджень, попередніх розрахунків при проектуванні великих споруд. Дрібномасштабні топографічні карти застосовують при вирішенні завдань науково-дослідного та прикладного характеру щодо використання природних ресурсів, економічного освоєння території, при генеральному проектуванні великих промислових комплексів, навігації та інших роботах.

Великомасштабні топографічні карти являють собою найважливіший матеріал для географічних досліджень території, бо вони містять численну інформацію, яка відсутня і не може бути отримана з літературно-описових джерел[3].

Застосування

[ред. | ред. код]

Топографічні карти і плани використовують для вирішення різноманітних господарських завдань, вивчення місцевості, орієнтування, складання різноманітних тематичних карт. Топографічні карти дозволяють визначати якісний і кількісний склад об'єктів місцевості, взаємне положення і географічні координати, розміри, вимірювати відстані між об'єктами, площі, напрямки, висоти точок, перевищення, ухили[1].

Вимоги

[ред. | ред. код]

Відповідно до нормативних документів топографічні карти в Україні мають створюватись у єдиній системі координат (ITRS) і висот[a] та за уніфікованими та погодженими між собою умовними знаками та класифікаторами. Основні вимоги[1]:

 • Повнота і достовірність відображення стану місцевості на рік створення карти в затверджених на той час умовних знаках.
 • Точність, відповідно до вибраного масштабу, прямокутних та географічних координат, абсолютних і відносних висот об'єктів на місцевості, їхніх кількісних та якісних характеристик заради проведення картометричних робіт.
 • Зведення аркушів карт по рамках за всіма елементами змісту між суміжними аркушами карт одного масштабу.
 • Узгодженість за основними елементами змісту між аркушами карт суміжних масштабів.
 • Зручність користування (юзабіліті) і наочність викладення інформації.

Розграфлення і номенклатура

[ред. | ред. код]
Зовнішні відеофайли
Топографічні карти
(Джерело: Роман Пугач / YouTube)
Відеоурок з географії 11 класу
Географічні задачі. Номенклатура топографічних карт. Пояснення
Практичне використання

Розграфлення і номенклатура топографічної карти — нанесення картографічної сітки і умовних позначень. У основі трапецевидного розграфлення лежить карта масштабу 1:1 000 000. На кожному аркуші карти зображено земну поверхню у вигляді трапеції, сторонами якої є зображення меридіанів і паралелей відповідно 4° по широті і 6° по довготі. Номенклатура аркушів цієї карти складається з великої літери латинського алфавіту — A, B, C, D, …, Z, які позначають відповідні 4-градусні широтні смуги — пояси, відлічувані від екватора до полюсів, і арабської цифри 1, 2, 3, 4, …, 60, які позначають номера 6-градусних вертикальних смуг, що відлічуються із заходу на схід проти годинникової стрілки від меридіана з довготою 180°.

Наприклад, на аркуші карти, номенклатура якого М-36, зображена поверхня, обмежена паралелями 48 і 52° і меридіанами 30 і 36° (на схід від Гринвіча). Лінійні розміри по довготі трапецій такої карти стають щораз меншими при віддаленні від екватора до полюсів. Тому в широтній смузі 60-76° аркуші цієї карти здвоюють, а номенклатура такого здвоєного аркуша буде, наприклад, Q-35,36, і розмір його по довготі становитиме 12°, а в смузі 76-88° аркуші карти з'єднують по чотири, так що розмір такої карти по довготі становитиме 24° і матиме номенклатуру, наприклад, Q-33,34,35,36. Ділянка 88-90° зображується одним аркушем. На кожному аркуші цього масштабу пишуть назву найбільшого населеного пункту або іншого географічного об'єкта, наприклад, на аркуші М-36 буде написано Київ. В подальшому аркуш карти масштабу 1 : 1 000 000 поступово розграфлюється відповідними лініями меридіанів і паралелей на все менші і менші трапеції відповідних масштабів: 1 : 500 000, 1 : 200 000 та інші (принципи розграфлювання розроблені та узгоджені на міжнародному рівні). Для позначення номенклатури кожного утвореного аркуша згідно з масштабом до номенклатури початкового аркуша (наприклад, Q-36) дописуються, як прийнято, великі літери кирилиці, римські цифри, арабські цифри тощо. Пояснення дано для Північної півкулі.

Зміст

[ред. | ред. код]

Елементи математичної основи

[ред. | ред. код]

Картографічне зображення

[ред. | ред. код]

Складання

[ред. | ред. код]
Докладніше: Картографія

Нормативна документація

[ред. | ред. код]

Топографічні карти створюються та оформлюються за певним набором правил, єдиним для всіх видавників в країні, що спрощує їх розуміння та використання різними категоріями користувачів[1].

Україна

[ред. | ред. код]
Зовнішні зображення
Топографічні карти України
(Джерело: ДП "НДІГК")
Оглядова топографічна карта
Державна геодезична мережа
Адміністративно-територіальний устрій
Зовнішні зображення
Топографічні карти різних масштабів
(Джерела: ДНВП «Картографія»[4]; НУБіП[5])
N-34-37 (1:100000) (навчальна)
N-34-37-В (1:50000) (навчальна)
N-34-37-В-в (1:25000) (навчальна)
N-34-37-В-в-4 (1:10000) (навчальна)
Зовнішні зображення
Топографічні плани та зйомка
(Джерела: сайти геодезичних компаній[6][7][8][9][10])
План 32-1645-1-А (1:2000)
План (1:1000)
План (1:500)
Знімання (1:2000)
Знімання (1:500)

В Україні стандартизацією та унормуванням займається Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) за участі Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК»). Більшість документації було успадковано від радянської системи документації ГУГК при Раді міністрів СРСР. Основні вимоги до топографічних карт і планів викладено в таких документах:

 • Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»[11];
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування геодезичної референцної системи координат»[12], згідно якої виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт здійснюється з використанням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.
 • Закон України «Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84»[13][14][15].
 • «Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000»[16];
 • «Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000»[17];
 • «Умовні знаки для топографічних карт масштабу 1:10000»[18];
 • «Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»[19];
 • «Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)»[20].
 • «Перелік відомостей, які містять службову інформацію, в системі Держгеокадастру»[21].
 • «Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні топографічних карт»[22];
 • «Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»[23];
 • Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»[24].
 • «Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних»[25].
 • «Технічні вимоги до метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних»[26].

З 2012, з усіх топографічних карт у системі координат СК-63 знято гриф «Для службового використання»[27].

З 2015, гриф «Для службового використання» мають лише топографічні карти масштабу 1 : 25 000 і більше, за умов якщо вони виконані у системах координат СК-42 та УСК-2000 і мають відомості про режимні об'єкти військової та цивільної інфраструктури[21]. Якщо ж подібні відомості відсутні, то такі карти масштабу 1 : 25 000 і більше вважаються такими що не мають грифу «Для службового використання».

З 2017, в Україні впроваджувалося створення регіональних геопорталів для доступу до кадастрової інформації, а також серед інших геоданих надавали доступ до топографічних карт та планів[28][29][30].

Зовнішні відеофайли
Підключення Цифрової топографічної карти України як базової растрової карти в QGIS 3.10 A Coruña

27 січня 2020, Держгеокадастр оприлюднив Цифрову топографічну карту України масштабу 1 : 100 000[31] створену ДП «НДІГК», яку можна використовувати у власних веб-мапах, зокрема побудованих з використанням вільної програмної бібліотеки Leaflet, та використовувати у різних геоінформаційних системах (ГІС), наприклад у вільній ГІС QGIS чи пропрієтарній ГІС ArcGIS[en][32][33][34]. Карта підготовлена зі спрощеним змістом, відповідно до «Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування», і складається з таких основних сегментів:

 1. Математичні елементи;
 2. Гідрографія та гідротехнічні споруди;
 3. Населені пункти;
 4. Дороги та дорожні споруди;
 5. Рельєф;
 6. Рослинний покрив та ґрунти;
 7. Кордони та межі.

З 1 січня 2021, Цифрова топографічна карта України масштабу 1 : 100 000 у растровому форматі надається на умовах ліцензії Creative Commons CC-BY-SA. Для отримання файлів карти у векторних форматах файлів Shapefile (.shp) та ArcGIS 10.5 (.mxd) потрібно подати заявку на електронну адресу з підписаною ліцензійною угодою.

26 травня 2021, Верховна Рада України затвердила «Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних»[25].

22 січня 2022, Держгеокадастр оприлюднив Основну державну топографічну карту масштабу 1 : 50 000 у вигляді сервісу онлайн-картографування[35][36][37]. Розробкою єдиних вимог до цифрових топографічних карт та підтримкою геопорталу бази топографічних даних займається ДП «НДІГК»[38][39][40][41][42][43].

З 24 лютого 2022, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було впроваджено воєнний стан в Україні та обмежено публічний доступ до державних картографічних даних та геопорталів, в тому числі і до публічних топографічних карт[44], а з вересня 2023 обмежено доступ до публічної кадастрової карти[45][46][47].

Зовнішні зображення
Зміщення і похибки при конвертуванні координат точок з СК-42 у WGS-84
(Джерело: «Геологічна Інвестиційна Група»[48])
Оглядова карта ділянки

У серпні 2022, на сайті ДНВП «Геоінформ України» було розміщено конвертор координат з радянської системи координат Пулково-42 (СК-42) у Світову геодезичну систему WGS-84[49][50][51]. Окрім радянських карт в системі координат СК-42, в Україні використовуються ще й радянські карти у системі координат СК-63, координати з якою доводиться конвертувати в УСК-2000[52][53][51][54][55].

З 19 жовтня 2022, ДНВП «Картографія» розпочало експлуатацію геопорталу Державного картографо-геодезичного фонду України[56], зокрема для наповнення геопорталу топографічними та картографічними матеріалами (топографічними планами та картами масштабу від 1:500 до 1:1000000)[57]. Веденням Державного картографо-геодезичного фонду України займається довідково-інформаційний картографо-геодезичний відділ ДНВП «Картографія» з 12 грудня 2016[4][58].

29 листопада 2022, Кабінет Міністрів України вніс зміни до «Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування», доповнивши його пунктом про необхідність створення топографічних карт у Світовій геодезичній системі WGS-84 та у картографічній проекції Меркатора (UTM) “для потреб Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України”[59][60][61][62]. Впровадження цих змін викликано необхідністю встановлення сумісності військових топографічних карт НАТО та ЗСУ[63][64][65]. При цьому військові картографи опанували виготовлення топографічних карт у Світовій геодезичній системі WGS-84 та виготовляли їх для ЗСУ ще до 24 лютого 2022[66][67][68][69].

14 квітня 2023, Кабінет Міністрів України повідомив про створення цифрових топографічних карт масштабу 1 : 25 000 на частину територій України[70][71][72].

9 червня 2023, Кабінет Міністрів України вніс зміни до «Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування», згідно яких з 1 січня 2026 державні топографічні карти будуть створюватися у Європейській вертикальній референцній системі (EVRS)[73].

17 жовтня 2023, Командувач Сил підтримки ЗСУ генерал-майор Дмитро Герега в інтерв'ю для АрміяInform заявив що до кінця року Збройні сили України планують перейти на використання «топографічних карт в системі координат WGS-84, універсальний поперечно-циліндричній проєкції Меркатора (UTM), з нанесеною системою військового цілевказування (MGRS)»[74].

Ми виконуємо це завдання швидкими темпами і до кінця року плануємо його завершити. До слова, країнам-партнерам для переведення топографічних карт у світовій геодезичній системі координат WGS-84 знадобилось значно більше часу.
— генерал-майор Дмитро Герега, Командувач Сил підтримки ЗСУ, https://armyinform.com.ua/2023/10/17/nashi-vognemetnyky-pidsylyuyut-shturmovi-pidrozdily-na-najskladnishyh-napryamkah-komanduvach-syl-pidtrymky-zsu/

Цікаві факти

[ред. | ред. код]
 • У 1996, відповідно до статті 3 «Угоди про правонаступництво стосовно державних архівів колишнього СРСР», Україна передала Молдові топографічні та картографічні матеріали на територію Молдови, зокрема видавничі оригінали планів міст та топографічних карт у масштабі 1:10000 виконаних у системах координат СК-42 та СК-63[75].
 • Спортивна карта що використовується для спортивного орієнтування є видозміненою топографічною картою зі спеціальним набором символів. Для створення спортивних карт використовують спеціалізовані спрощені ГІС програми, наприклад вільну ГІС OpenOrieentieering Mapper.

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]

Джерела

[ред. | ред. код]
 1. а б в г Картографія: довідник. Топографічні карти : [укр.] : [арх. 06.05.2021] // GeoGuide : вебсайт. — Дата звернення: 6 травня 2021 року.
 2. Сердюков В. М. Топографія // Географічна енциклопедія України : [у 3 т.] / редкол.: О. М. Маринич (відповід. ред.) та ін. — К. : ДП «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво „Українська енциклопедія“ імені М. П. Бажана», 1993. — Т. 3 : П – Я. — С. 298. — 480 с. — 33 000 екз. — ISBN 5-88500-020-4.
 3. Подобедов Н. С., 1974.
 4. а б Довідково-інформаційний картографогеодезичний відділ. ДНВП «Картографія». Архів оригіналу за 25 грудня 2023.
 5. Військова топографія: Топографічні карти. Навчальний портал НУБіП.
 6. Топографічні карти та плани. geonix.com.ua.
 7. Розробка генеральних планів. geonix.com.ua.
 8. Топографическая съёмка генерального плана масштаба 1:2000. geopro.com.ua (рос.).
 9. Головне управління архітектури. Узгодження з Головапу планшетів п'ятисотки м 1:500. Викопіювання з ситуаційного плану. geotop.com.ua.
 10. Топографічна зйомка. geo.chernivtsi.ua.
 11. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» : [укр.] : [арх. 07.05.2021] // НДІ геодезії і картографії : вебсайт. — 1998. — 23 грудня. — Дата звернення: 5 травня 2021 року.
 12. Деякі питання застосування геодезичної референцної системи координат. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 13. Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 14. Переходимо до світової геодезичної системи WGS-84. Експедиція (укр.). 16 січня 2021. Процитовано 26 грудня 2023.
 15. GEOnews - Держгеонадра опублікували роз’яснення щодо переходу на систему координат WGS-84. geonews.com.ua. Процитовано 26 грудня 2023.
 16. Основні положення створення та оновлення топографічних карт... : [укр.] : [арх. 20.09.2018] // НДІ геодезії і картографії : вебсайт. — 1999. — 31 грудня. — Дата звернення: 5 травня 2021 року.
 17. Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах... : [укр.] : [арх. 26.08.2018] // НДІ геодезії і картографії : вебсайт. — 2000. — 9 березня. — Дата звернення: 5 травня 2021 року.
 18. Умовні знаки для топографічних карт масштабу 1:10000 : [укр.] : [арх. 23.12.2016] // НДІ геодезії і картографії : вебсайт. — 2001. — 9 липня. — Дата звернення: 5 травня 2021 року.
 19. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 : [укр.] : [арх. 31.03.2020] // НДІ геодезії і картографії : вебсайт. — 2001. — 3 серпня. — Дата звернення: 5 травня 2021 року.
 20. Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 29 грудня 2023.
 21. а б Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 22. Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні топографічних карт : [укр.] : [арх. 24.12.2016] // НДІ геодезії і картографії : вебсайт. — 1997. — 11 липня. — Дата звернення: 5 травня 2021 року.
 23. Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 24. Про національну інфраструктуру геопросторових даних. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 25. а б Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 26. Про затвердження технічних вимог до геопросторових даних, метаданих і геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 27. Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 28. Геопортали. cadastre.com.ua (ua) . 26 березня 2020. Процитовано 29 грудня 2023.
 29. Основні принципи побудови Геопорталів Softpro. softpro.ua.
 30. У Полтаві відкрили онлайн-доступ до Геопорталу містобудівного кадастру. Інтернет-видання «Полтавщина» (укр.). 2 травня 2021. Процитовано 29 грудня 2023.
 31. Цифрова топографічна карта України масштабу 1:100 000. gki.com.ua. Архів оригіналу за 13 січня 2021. Процитовано 27 грудня 2023.
 32. Держгеокадастр надає вільний доступ до цифрової карти 1:100 000 з відображенням реєстру географічних назв. www.kmu.gov.ua. 27 січня 2020.
 33. Створено цифрову карту України масштабом 1:100 000 з адмінподілом. AgroNews (укр.). 27 березня 2020. Процитовано 26 грудня 2023.
 34. Відкрито доступ до карти про адмінтерустрій країни на всіх рівнях | Асоціація міст України. www.auc.org.ua. Процитовано 26 грудня 2023.
 35. Держгеокадастр повідомляє про оприлюднення Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000 – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. land.gov.ua. Процитовано 25 грудня 2023.
 36. База топографічних даних в масштабі 1:50 000. map50.gki.com.ua. Процитовано 25 грудня 2023.
 37. Держгеокадастр презентував створену топографічну карту масштабу 1:50 000 — Visicom API. api.visicom.ua (укр.). Процитовано 25 грудня 2023.
 38. Топографічне картографування території України. gki.com.ua.
 39. Редакційно-технічні вказівки "Створення (оновлення) цифрових топографічних карт масштабу 1:50000". gki.com.ua.
 40. Адміністрування геопорталу бази топографічних даних. gki.com.ua.
 41. Методичні рекомендації щодо оприлюднення геопросторових даних та метаданих на Національному геопорталі органами місцевого самоврядування. Асоціація міст України. 2021. doi:10.5281/zenodo.5733313.
 42. Карпінський, Ю.; Лазоренко-Гевель, Н. (2020). Створення (оновлення) цифрових топографічних карт Основної державної топографічної карти (англ.). doi:10.13140/RG.2.2.31555.02087. Процитовано 25 грудня 2023.
 43. Karpinsky, Yu; Lyashchenko, A.; Lazorenko-Hevel, N.; Cherin, A. (20 грудня 2019). АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ БАЗИ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ. Інженерна геодезія (укр.). № 67. с. 67—81. doi:10.32347/0130-6014.2019.67.67-81. ISSN 0130-6014. Процитовано 25 грудня 2023.
 44. Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 45. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку|Додаткові матеріали. nkrzi.gov.ua. Процитовано 29 грудня 2023. Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні веб ресурсу з таким домеyним іменем, зареєстрованим в реєстраторі доменних імен Hetzner Online AG, а саме: kadastr.live шляхом зобов’язання інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації: http://nkrzi.gov.ua/index.php?=site/index&pg=55&language=uk, закрити до них доступ на всіх його рівнях, а саме: інформаційному, логічному та апаратному.
 46. Петиція №41/005667-23еп: Вільний доступ до публічної кадастрової карти. petition.kmu.gov.ua. Процитовано 29 грудня 2023.
 47. Шари Публічної кадастрової карти — Публiчна Кадастрова карта. wikimap.dzk.gov.ua. Процитовано 29 грудня 2023.
 48. Збитковий перерахунок координат: Як не втратити запаси виконуючи нові вимоги 615-ї постанови КМУ. geogroup.com.ua.
 49. KAMENNN (10 серпня 2022). На Держгеопорталі розмістили конвертер для перерахунку СК-42 у WGS-84 - Держгеонадра. Державна служба геології та надр України (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 50. Тетяна Кшановська: Перерахунок координат. Як не втратити запаси, виконуючи нові вимоги 615-ї постанови КМУ?Про що варто знати під час перерахунку координат. nadra.info (укр.). 15 листопада 2022. Процитовано 27 грудня 2023.
 51. а б Зарицький О.В. Технологія координатного перетворення та трансформування при геодезичних та землевпорядних роботах (PDF) / Боровий В.О., Зарицький О.В., Кінь Д.О. // Новітні технології : збірник наукових праць / ПВНЗ Університет Новітніх Технологій, гол. ред. : Боровий В.О.. — Київ : ПВНЗ Університет Новітніх Технологій, 2017. — Вип. 2. — № 4 (грудень). — С. 15—20. — ISSN 2524-0102. Архівовано з джерела 19 червня 2018. Процитовано 2023-12-27.
 52. Помилка цитування: Неправильний виклик тегу <ref>: для виносок під назвою :1 не вказано текст
 53. Помилка цитування: Неправильний виклик тегу <ref>: для виносок під назвою :2 не вказано текст
 54. Бурковський, С. І.; Московченко, І. В.; Свистунов, Д. Ю.; Сінчук, А. В.; Польшина, Л. В. (25 листопада 2021). Впровадження системи координат СК-63 у спеціальне програмне забезпечення “Віраж”. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил (укр.). № 4(70). с. 54—61. doi:10.30748/zhups.2021.70.08. ISSN 2518-1661. Процитовано 27 грудня 2023.
 55. Правова основа системи координат 63 року - Форум землевпорядників. zemres.com. Процитовано 27 грудня 2023.
 56. Державний картографо-геодезичний фонд України (PPTX). ДНВП «Картографія» (Слайди). 2022.
 57. Геопортал дозволяє військам отримувати необхідну їм геопросторову інформацію в реальному режимі часі. armyinform.com.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 58. dia_news, Опубліковано (28 листопада 2022). Запущено ведення Державного картографо-геодезичного фонду України в режимі онлайн. Дніпропетровське Інвестиційне агенство (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 59. Уряд ухвалив постанову «Про внесення зміни до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування». www.kmu.gov.ua. 30 листопада 2022.
 60. Про внесення зміни до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 61. ЗСУ перейде на світову систему координат WGS-84 — Visicom API. api.visicom.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 62. Уряд ухвалив постанову «Про внесення зміни до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування». AgroReview (укр.). 1 грудня 2022. Процитовано 27 грудня 2023.
 63. Для чого ЗСУ переходити на світову геодезичну систему WGS-84. armyinform.com.ua (укр.). Процитовано 26 грудня 2023.
 64. Рекомендації з використання топографічних карт НАТО в ЗСУ. Sprotyv G7 (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 65. Військовим | Топографія. nvkarta.com. Процитовано 27 грудня 2023.
 66. Результати пошуку “WGS-84” – АрміяInform. armyinform.com.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 67. Близько 2,5 мільйонів топокарт передали на передову харківські картографи. armyinform.com.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 68. Від мегабайта важливої інформації до аркуша карти – на гостині в харківських картографів. armyinform.com.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 69. Харківські картографи опановують новітні технології та працюють за стандартами НАТО. armyinform.com.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 70. У межах Проекту JICA з розвитку потенціалу використання національної інфраструктури геопросторових даних в Україні створено тематичні карти масштабу 1:25 000 на частину території України. www.kmu.gov.ua. 14 квітня 2023.
 71. У межах Проекту JICA з розвитку потенціалу використання національної інфраструктури геопросторових даних в Україні створено тематичні карти масштабу 1:25 000 на частину території України – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. land.gov.ua. Процитовано 27 грудня 2023.
 72. В Україні створено тематичні карти масштабу 1:25 000 на частину території України — Visicom API. api.visicom.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 73. Деякі питання використання Європейської вертикальної референцної системи (EVRS). Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 74. Наші вогнеметники підсилюють штурмові підрозділи на найскладніших напрямках — Командувач Сил підтримки ЗСУ. armyinform.com.ua (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.
 75. Про передачу топографічних та картографічних матеріалів на територію Молдови. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 27 грудня 2023.

Література

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]