Фотограмметрія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Фотограмме́трія (грец. φως, у родовому відмінку φοτος — світло, γραμμα — написання, μετρεω — вимірюю) — наука, котра вивчає явища, форми й положення різних предметів у просторі, об'єкти та їх розміри шляхом вимірювань їх фотографічного зображення.

Фотограмметрія застосовується в геодезії, картографії, військовій справі, космічних дослідженнях.

За способом отримання знімків розрізняють наземну фотограмметрію та аерофотограмметрію.

Положення сфотографованого об’єкта визначають залежністю між координатами точок на фотознімку і об’єкта в натурі. Ф. широко застосовується для створення карт Землі, ін. планет і Місяця, вимірювання геол. елементів залягання порід і документації гірничих виробок, вивчення мор. хвиль і течій і виконання підводних зйомок, проектування, зведення і експлуатації інж. споруд, у військовій справі тощо.

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Донецьк : Донбас, 2004. — ISBN 966-7804-14-3.
  • П'ятимовний словник основних термінів і визначень з геодезії, фотограмметрії та картографії / Крохмаль Є. М., Левицький І. Ю., Благонравіна Л. О., Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва . — Харків: Б.в., 1995. — 145 с.
  • Финковский В.Я., Мельник В.H., Иванчук О.М. К теории фотограметрической обработки РЭМ-снимков Н Геодезия и картография.-Москва,-19 № 2.-С.29-33.
  • Мельник В.Н., Иванчук О.М., Соколов В.Н. Стереофотограмметрическая обработка РЭМ-изображений // Тезисы докладов IV Всесоюзного симпозиума РЭМ. М.-1984.-С.45.
  • Мельник В.H., Иванчук О.М., Соколов В.Н. Метод фотограмметрии в Р^ теория, возможности, ограничения // Тезисы XIII Всесоюзной конференции электронной микроскопии. М.-1987.-С.523-524. : -
  • Мельник В.H., Соколов В.H., Шебатинов М.П., Иванчук О.М. Аналог погрешностей стереоизмерений в растровой электронной микроскопии // Изв. СССР. Сер.физическая.-1987.-№ 3.-С.468-474.
  • Мельник В.H., Иванчук О.М., Максимюк Ю.Й. Калибровка геометрических искажений РЭМ-снимков // Геодезия и фотограмметрия,- Ростов н/Д: Рост.ш строит.ин-т.-1990.-С. 37-44.
  • Іванчук О.М. Фотограмметричний метод оперативного опрацювання РІ стереопар для кількісної оцінки мікроповерхонь’ твердих тіл // Вісник геодезі картографії.-Київ.-1998.-№ 2.-С.51-53.
  • Шостак A.B., Іванчук О.М. Деякі питання фотограмметрiї моделювання фрактографічних поверхонь // Геодезія, картографія аерофотознімання.- Львів,- 1999.-№ 59.-С.89-94.
  • Іванчук О.М. Вибір оптимальних параметрів РЕМ-знімання дослідженнях шорсткості шліфованих поверхонь твердих стереофотограмметричним методом // Матеріали міжнар. наук, конф,- Львів,- 2. С.256-259.