Океанологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Частина серії статей на тему:
Географія
Термохалінна циркуляція Світового океану
Шаблон ШаблониКатегорія Категорія Портал

Океаноло́гія (від океан і грец. λόγος — думка, слово) (англ. oceanology, нім. Ozeanologie f) — комплекс наук, які досліджують Світовий океан. Об'єднує фізику океану, або океанографію, що вивчає процеси циркуляції у морському водному середовищі, оптичні, акустичні, магнітні та інші його особливості, виявляє закономірності взаємодії атмосфери й океану, хімію океану (гідрохімічні особливості морських вод та формування хімічного балансу океану), біологію океану (рослинний і тваринний світ, біологічну продуктивність морів, можливість відтворення найважливіших біологічних ресурсів). До океанології відносять також геологію океану, завдання якої — вивчення будови земної кори в межах океану, рельєфу його дна, а також формування родовищ корисних копалин. Експедиційні дослідження з океанології забезпечуються спеціально обладнаними науково-дослідними суднами, океанографічними платформами, підводними апаратами та електронною вимірювальною технікою, розвивається супутникова океанологія. В Україні проблеми океанології досліджують г.ч. установи Національної академії наук.

Вивчає великомасштабну взаємодію океану і атмосфери і його довготривалу мінливість, хімічний обмін океану з материками, атмосферою і дном, біоту і її екологічні взаємодії, встановлює місцеві або локальні процеси, що відбуваються за рахунок обміну енергією і речовиною між різними районами океану. Океанологія є, по суті, сукупністю дисциплін, що вивчають фізичні, хімічні і біологічні процеси, які протікають в океані в цілому, в його окремих регіонах, в околичних і внутрішніх морях.

Змістом спеціальності є вивчення вод Світового океану й окремих морів, водних мас різних шарів океану, процесів їх формування та циркуляції, взаємодії вод океану з атмосферою, хвильових процесів, змін гідрологічного режиму морів під впливом господарської діяльності, а також прогнози окремих характеристик цього режиму.

Розділи океанології[ред. | ред. код]

Океанологію можна підрозділити на такі п'ять частин:

Напрямки[ред. | ред. код]

 • Загальні відомості про Світовий океан та його частини.

Геоморфологія Світового океану та його частин. Поля солоності, температури, щільності, хімічних елементів у Світовому океані, його окремих частинах і морях. Загальні закономірності циркуляції вод Світового океану та його морів. Течії Світового океану і морів. Типи руху вод в океані. Баланс води, тепла і хімічних елементів у Світовому океані та його частинах. Трансформація енергії і речовини в океані. Океан як середовище життя організмів, взаємодія середовища з організмами.

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

Українською
 • Бабинець А. Є., Білявський Г. О., Єневич Б. Ф. Океанами навколо планети. — К. : Наукова думка, 1972. — 190 с.
 • Виноградов О. К. Океан. — К. : Наукова думка, 1976. — 190 с.
 • Волошин І. І., Чирка В. Г. Географія Світового океану. — К. : Перун, 1996. — 224 с.
 • Хільчевський В. К. Гідрохімія океанів і морів. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. — 114 с.
 • Хільчевський В. К., Дубняк С. С. Основи океанології : підручник. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. — 255 с.
 • Хрипунков Ю. М. Таємниці океанів. — К. : Вид-во т-ва «Знання» України, 1991. — 48 с. — (Видумливим, допитливим, кмітливим)
 • Чирка В. Г., Качанов М. М. До скарбів Океану. — К. : Радянська школа, 1985. — 176 с.
 • Шуйський Ю. Д. Походження та історія розвитку Світового океану. — Одеса : Астропринт, 1998. — 198 с.
 • Шуйський Ю. Д. Основні риси рельєфу дна Світового океану. — Одеса : Астропринт, 1998. — 88 с.
Російською
 • Атлас океанов : [в 7 т.]. — Л. / СПб., 1974—2005.
 • Айзатуллин Т. А., Лебедев В. Л., Хайлов К. М. Океан. Активные поверхности и жизнь. — Л., 1979. — 192 с.
 • Алекин О. А., Ляхин Ю. И. Химия океана. — Л. : Гидрометеоиздат, 1984. — 343 с.
 • Беляев В. И. Моделирование морских систем. — К., 1987. — 202 с.
 • Богданов Д. В., Каплин П. А., Николаев С. Д. Происхождение и развитие океана. — М. : Мысль, 1975. — 175 с.
 • Богданов Д. В. Региональная физическая география Мирового океана. — М., 1985. — 176 с.
 • Бреховских Л. М. Океан и человек. Настоящее и будущее. — М., 1987. — 304 с.
 • Бурков В. А. Общая циркуляция Мирового океана. — Л. : Гидрометеоиздат, 1980. — 253 с.
 • Вейль П. Популярная океанология. — М., 1986. — 364 с.
 • Виноградов А. П. Введение в геохимию океана. — М. : Наука, 1967. — 215 с.
 • Гарвей Дж. Атмосфера и океан. — М., 1982. — 183 с.
 • География Океана. Теория. Практика. Проблемы. — М., 1988. — 271 с.
 • Гершанович Д. Е., Муромцев А. М. Океанологические основы биологической продуктивности Мирового океана. — Л. : Гидрометеоиздат, 1982. — 319 с.
 • Гусев А. М. Основы океанологии. — М. : Изд-во МГУ, 1983. — 247 с.
 • Добровольский А. Д., Залогин Б. С. Моря СССР. — М. : Изд. МГУ, 1982. — 190 с.
 • Егоров Н. И. Физическая океанология. — Л., 1974. — 455 с.
 • Жуков Л. А. Общая океанология. — Л. : Гидрометеоиздат, 1976. — 376 с.
 • Зайцев Ю. П. Это удивительное море: очерк. — Одеса : Маяк, 1978. — 159 с.
 • Залогин Б. С.Косарев А. Н. Моря. — М. : Мысль, 1999. — 400 с. — (Природа мира) — 3 тис. прим. — ISBN 5-244-00624-X.
 • История Мирового океана. — М. : Наука, 1971.
 • Израэль Ю. А. Цыбань А. В. Антропогенная экология океана. — Л. : Гидрометеоиздат, 1989. — 528 с.
 • Истошин Ю. В. Океанология. — Л. : Гидрометеоиздат, 1969. — 469 с.
 • Каган Б. А. Взаимодействие океана и атмосферы. — СПб. : Гидрометеоиздат, 1992. — 335 с.
 • Клиге Р. К. Изменение уровня океана. — М. : Наука, 1985. — 247 с.
 • Лебедев В. Л., Айзатуллин Т. А., Хайлов К. М. Океан как динамическая система. — Л., 1974. — 206 с.
 • Леонтьев О. К. Физическая география Мирового океана. — М. : Изд-во МГУ, 1982. — 200 с.
 • Лисицин А. П. Осадкообразование в океанах. — М. : Наука, 1974. — 438 с.
 • Малинин В. Н. Общая океанология. — СПб. : Изд-во РГГМУ, 1998. — 342 с.
 • Марков К. К. и др. Физическая география Мирового океана. — Л., 1980. — 362 с.
 • Международная хартия географии океанов. — Л., 2000.
 • Методы и приборы для исследования физических процессов в океане / отв. ред. А. Н. Парамонов. — К. : Наукова думка, 1966. — 216 с.
 • (рос.) Монин А. С., Озмидов Р. В. Океаническая турбулентность. — Л. : Гидрометеоиздат, 1981. — 320 с.
 • Монин А. С., Каменкович В. М., Корт В. Г. Изменчивость Мирового океана. — Л. : Гидрометеоиздат, 1974. — 264 с.
 • Монин А. С., Красицкий В. П. Явления на поверхности океана. — Л. : Гидрометеоиздат, 1985. — 376 с.
 • (рос.) Монин А. С., Корчагин Н. Н. Десять открытий в физике океана. — М., 2008.
 • Нелепо Б. А. и др. Исследование океана из космоса. — К. : Наукова думка, 1985. — 168 с.
 • Нешиба С. Океанология. — М. : Мир, 1991. — 414 с.
 • Океан наступает? Парниковий зффект и поднятие уровня Океана. — М., 1989. — 367 с.
 • Океанографическая энциклопедия. — Л. : Гидрометеоиздат, 1974. — 631 с.
 • Смирнов Г. Н. Океанология. — М. : Высшая школа, 1987. — 407 с.
 • Перри А., Уокер Д. Система океан — атмосфера. — Л. : Гидрометеоиздат, 1979. — 195 с.
 • Риффо К. Будущее — океан. — Л. : Гидрометеоиздат, 1978. — 272 с.
 • Рудич Б. М. Движушиеся материи и эволюция океанического ложа. — М., 1983. — 272 с.
 • Слевич С. Б. Океан : ресурсы и хозяйство. — Л., 1988. — 192 с.
 • Степанов В. Н. Океаносфера. — М., 1985. — 224 с.
 • Степанов В. Н. Природа мирового океана. — М. : Просвещение, 1982. — 192 с.
 • Строкина Л. А. Тепловой баланс поверхности океанов. — Л. : Гидрометеоиздат, 1989. — 447 с.
 • Тимофеев Н. А. Радиационный режим океанов. — К. : Наукова думка, 1983. — 247 с.
 • Удинцев Г. Б. Рельеф и структура океанов. — М., 1987. — 293 с.
 • Федосеев П. А. История изучения основных проблем гидросферы. — М. : Наука, 1975. — 207 с.
 • Физическая география Мирового океана / Под ред. К. К. Маркова. — Л. : Наука, 1980. — 362 с.
 • Филиппов Е. М. Разгадка тайн Мирового океана. — К. : О-во «Знание» УССР, 1986. — 48 с. — (Новое в науке, технике, производстве)
 • Шулейкин В. В. Физика моря. — М. : Наука, 1968. — 1083 с.

Посилання[ред. | ред. код]