Землезнавство

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Частина серії статей на тему:
Географія
Earth Eastern Hemisphere.jpg
Планета Земля з космосу
 
Template ШаблониКатегорія КатегоріяEmoji u1f30d.svg Портал

Землезна́вство, або зага́льна фізи́чна геогра́фія — наука про будову довкілля людства (географічну оболонку). База у вирішенні сучасних глобальних проблем людства. Сучасний підхід землезнавства у пізнанні планетарних механізмів виходить з позицій феномена самоорганізації, тобто здатності самодовільно підтримувати, зберігати й удосконалювати власну організацію за умов постійного впливу зовнішніх чинників та внутрішніх перебудов. Саме в пізнанні цих аспектів планетарних механізмів полягає передумова науково обґрунтованого природокористування та стійкого розвитку людства.

Термін інколи використовується як узагальнене поняття для дисциплін з вивчення планети Земля (геологія, географія, геофізика тощо).

Термін запропонованих німецьким географом Карлом Ріттером, який вживав його у розумінні близькому до сучасного країнознавства.

Значення[ред. | ред. код]

Загальне землезнавство виконує такі науково-суспільні задачі:

 • закладає в свідомості людини наукові уявлення про будову Всесвіту, що цікавлять людство протягом всієї історії цивілізації;
 • вивчає закони організації, функціонування, історію розвитку географічної оболонки та біосфери (за В. І. Вернадським);
 • характеризує теоретичні засади низки дисциплін, поєднуючи їх предметно й методологічно.

На відміну від галузевих географічних дисциплін, кожна з яких розглядає переважно певний компонент або геосферу, землезнавство охоплює загальні властивості, ознаки та наскрізні процеси, те, що об'єднує в якісно відмінне від кожної з складових нове утворення — географічну оболонку.

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 1. Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство. — К.: Либідь, 2000. ISBN 966-06-0057-7
 2. Волошин І. І. Загальне землезнавство: навчальний посібник для вузів. — Ніжин: Видавництво Ніжинського педагогічного університету імені М. Гоголя, 2002 . — 294 с.
 3. Волошин І. І., Уварова А. Є. Загальне землезнавство: Практикум. — К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000 . — 238 с.
 4. Загальне землезнавство / Б. А. Шелудченко [та ін.] ; за ред. Б. А. Шелудченка. — Кам'янець-Подільський ; Бережани: Сисин О. В., 2011. — 164 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 162—163. — 300 прим. — ISBN 978-617-539-052-8
 5. Загальне землезнавство. Практикум / За редакцією М. Ю. Кулаковської і П. О. Шкрябія: Посібник для педагогічних інститутів. — К.: Вища школа, 1981. — 248 с.
 6. Землезнавство: текст лекцій / О. О. Стоян. — Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. — 170 с. — ISBN 617-7613-82-3.
 7. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / Г. І. Рудько, О. Адаменко. — К. : Академпрес, 2009. — 512 c. : ілюстр.
 8. Коротун І. М. Основи загального землезнавства: Навчальний посібник. — Рівне: РДТУ, 1999. — 310 с.
 9. Олійник Я. Б., Федорищак Р. П., Шищенко П. Г. Загальне землезнавство: Навчальний посібник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 247 с.
 10. Савчук Р. І. Загальне землезнавство. — Рівне: Ліста, 1998.
 11. Тутковський П. А. Загальне землезнавство: Підручник для вищих шкіл і для самоосвіти. — X.: Держвидав України, 1927. — 494 с.
 12. Федорищак Р. П. Загальне землезнавство. — К.: Вища школа, 1995.
 13. Бобков А. А., Селиверстов Ю. П. Общее землеведение. — М.: Академический проект, 2006. — 537 с. (рос.)
 14. Богомолов Л. А., Судакова С. С. Общее землеведение: Учебное пособие для вузов. — М.: Недра, 1971. — 227 с. (рос.)
 15. Геренчук К. И., Боков В. А., Черванев И. Г. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1984. (рос.)
 16. Ермолаев М. М. Введение в физическую географию. — Л.: Издательство ЛГУ, 1975. (рос.)
 17. Калесник С. В. Основы общего землеведения. — М.: Учпедгиз, 1955. (рос.)
 18. Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. — М.: Мысль, 1970. (рос.)
 19. Матвеев Н. П., Сараев Н. А. Физические основы курса общего землеведения. — М., 1978. (рос.)
 20. Мильков Ф. Н. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1990. (рос.)
 21. Мельчаков Л. Ф. Общее землеведение с основами краеведения. — М.: Просвещение, 1981. (рос.)
 22. Неклюкова Н. П. Общее землеведение. — М.: Просвещение, 1976. (рос.)
 23. Общее землеведение с почвоведением: Учебник. — 3-е изд., переработанное и исправленное. — М.: Колос, 1972. — 488 с. (рос.)
 24. Ратобыльский Н. С., Лярский П. А. Общее землеведение и краеведение. — Минск: Издательство «Университетское», 1987. (рос.)
 25. Пашканг К. В. Практикум по общему землеведению. — М.: Высшая школа, 1982. (рос.)
 26. Савцова Т. М. Общее землеведение. — М.: Академия, 2007. — 416 с. (рос.)
 27. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. — Новосибирск: Наука, 1978. (рос.)
 28. Судакова С. С. Общее землеведение. — М.: Недра, 1987. — 325 с. (рос.)
 29. Шубаев Л. П. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1977. — 455 с. (рос.)

Посилання[ред. | ред. код]