Оптика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Дисперсія світла при проходженні через призму.

О́птика (англ. optics) — розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.

Оптика вивчає широку область спектра електромагнітних хвиль, що примикають до діапазону видимого світла: ультрафіолетову область (включно з м'яким рентгенівським випромінюванням) та інфрачервону (до міліметрових радіохвиль); експериментальне та теоретичне вивчення випромінювання світла, його поширення в середовищах різноманітної природи, поглинання в середовищі, а також заломлення та відбивання на границі поділу, взаємодії кількох світлових потоків, утворення когерентних джерел світла, оптичного запису інформації. Дослідження використовують широко відомі або оригінальні методи.

Відмінність оптики від інших розділів фізики, що пов'язані з електромагнітним випромінюванням, полягає не лише в довжинах досліджуваних хвиль, але й у сукупності специфічних, розвинутих історично і широко використовуваних методів і понять.

Оптика поділяється на геометричну оптику, фізіологічну оптику, фізичну оптику, нелінійну оптику тощо.


Історія[ред. | ред. код]

Докладніше: Історія оптики

Класична оптика[ред. | ред. код]

Геометрична оптика[ред. | ред. код]

Вивчає закони поширення світлових променів.

Геометрична оптика розглядає світло, абстрагуючись від його хвильової природи, тобто у тому випадку, коли довжина хвилі мала в порівнянні з тими тілами, що впливають на хід променів.

Наближення[ред. | ред. код]

Докладніше: Наближення

Відбиття[ред. | ред. код]

Докладніше: Відбиття

Заломлення[ред. | ред. код]

Докладніше: Заломлення

Фізична оптика[ред. | ред. код]

Вивчаються явища інтерференції, дифракції, поляризації світла та інші процеси, в яких наближення геометричної оптики не справджується.

Моделювання і розробка оптичних систем з використанням фізичної оптики[ред. | ред. код]

Докладніше: Фур'є-оптика

Суперпозиція та інтерференція[ред. | ред. код]

Дифракція та роздільна здатність[ред. | ред. код]

Докладніше: Дифракція світла

Дисперсія та розсіяння[ред. | ред. код]

Докладніше: Дисперсія світла

Поляризація[ред. | ред. код]

Сучасна оптика[ред. | ред. код]

Лазери[ред. | ред. код]

Докладніше: Лазер

Нелінійна оптика[ред. | ред. код]

Докладніше: Нелінійна оптика

Включає коло явищ, що виникають при взаємодії інтенсивного електромагнітного випромінювання оптичного діапазону спектру з середовищем.

При взаємодії інтенсивного оптичного випромінювання з середовищем втрачається лінійна залежність поляризації середовища з напруженістю електричного поля електромагнітної хвилі, що приводить до появи нелінійних оптичних ефектів.

Прикладна оптика[ред. | ред. код]

Людське око[ред. | ред. код]

Докладніше: Око людини
Докладніше: Фотометрія

Візуальні ефекти[ред. | ред. код]

Докладніше: Візуальний ефект
Докладніше: Оптичні ілюзії
Докладніше: Аксонометрія

Оптичні прилади[ред. | ред. код]

Докладніше: Оптична система
Докладніше: Оптичні прилади

Фотографія[ред. | ред. код]

Докладніше: Фотографія

Атмосферна оптика[ред. | ред. код]

Докладніше: Атмосферна оптика

Вивчення оптичних явищ в атмосфері, які викликаються розсіюванням, поглинанням, заломленням та дифракцією світла в повітрі, таких як явища сутінків, заграв, марева, веселки, гало та їхній зв'язок з погодою.

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

  • Експериментальна оптика : навч. посіб. / Олег Кушнір, Юрій Корчак, Лев Луців-Шумський, Сергій Рихлюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. - 465 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 427-431. - 300 прим. - ISBN 978-966-613-651-3
  • Курс загальної фізики. Оптика: хвилі, промені, кванти : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б. К. Остафійчук [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України, проф. Б. К. Остафійчука. - Вид. 3-е, переробл. і допов. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. - 664 с. : рис. - Бібліогр.: с. 657-658. - 300 прим. - ISBN 978-966-640-303-5
  • Оптика : навч. посіб. / Віктор Махній, Михайло Березовський, Оксана Кінзерська ; за наук. ред. проф. В. П. Махнія. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 335 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 333-335. - 300 прим. - ISBN 978-617-7465-51-4
  • Оптика : підручник / В. А. Сминтина ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - 2-ге вид., випр. і доп. - О. : Астропринт, 2008. - 312 с.: рис. - Бібліогр.: с. 301. - ISBN 978-966-318-957-4
  • Оптика : підручник / М. О. Романюк, А. С. Крочук, І. П. Пашук ; за ред. проф. М. О. Романюка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 562, [16] с. : іл., таб. - Бібліогр.: с. 558. - 500 прим. - ISBN 978-966-613-948-4
  • Прикладна оптика : Ч. 1 : Основи теорії оптичних систем / Кожем'яко В. П., Тарновський М. Г. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 100 с. : рис. - Бібліогр.: с. 100.
  • Борн М., Вольф Э. Основы оптики. — М. : Наука, 1973. — 720 с.
  • Зоммерфельд А. Оптика. — М. : ИЛ, 1953. — 488 с.
  • Ландсберг Г. С. Оптика. — М. : Физматлит, 2010. — 848 с.
  • Сивухин Д. В. Оптика // Общий курс физики. — М. : Физматлит, 2006. — Т. 4. — 792 с.

Посилання[ред. | ред. код]