Кличний відмінок

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Кли́чний або зверта́льний відмі́нок чи вокати́в (лат. casus vocativus, від voco — «кличу», «зову») позначає звертання до певної особи чи предмета. Кличний відмінок посилює стилістичні функції звертань.

Кличний відмінок в українській мові

Історія

Категорію кличного відмінка реконструюють уже у праіндоєвропейській мові. Утворення його форм у різних індоєвропейських мовах виявляє багато спільного. У таблиці наведені приклади утворення кличного відмінка від слова «вовк».

Мова Називний Кличний
Праіндоєвропейська *wl̩kʷ-o-s *wl̩kʷ-e
Санскрит vr̩k-a-s vr̩k-a
Давньогрецька λύκ-ο-ς λύκ-ε
Латинська lup-u-s lup-e
Литовська vilk-a-s vilk-e
Староцерковнослов'янська вльк-ъ вльч-е
Українська вовк вовч-е

Праслов'янська і давньоруська парадигма кличного відмінка була вельми схожою з сучасною. Іменники давньою основою на *a мали закінчення в твердому варіанті (давньорус. рыбо, рѫко, воѥводо) і *-e у м'якому (давньорус. земле, кънѧгыне); іменики основи на *-ŏ — закінчення *-e у твердому (давньорус. друже, городе, брате), *je або *ju — у м'якому (давньорус. кънѧже, отьче, ножю, краю); іменники на *-ŭ — закінчення *-u (давньорус. сыну); іменники з основою на *-ĭ — закінчення *-i (давньорус. гости, ночи). Іменники середнього роду, а також іменники жіночого роду з основами на *-ū та *-r (давньорус. цьркы, любы, мати, дъчи) окремих форм кличного відмінка не мали, їх замінювали форми називного. У сучасній мові в цілому зберігається праслов'янська система, новацією є закінчення у м'якому варіанті І-ої відміни (матусю, Парасю, Олесю)[1]. Іменники колишнього відмінювання на *-ĭ прийняли закінчення , перейшовши у ІІ-гу (госте) або ІІІ-тю відміну (ноче), давнє закінчення зберегло тільки слово Господь (Господи). Іменники з давньою основою на *-ū перейшли в інші типи відмінювання, набувши закінчень кличного відмінка (церкво, букво, моркво) чи (крове, любове). Порівняно з давньоруською мовою спостерігається більша поширеність закінчення /, у низці випадків його прийняли і іменники колишнього відмінювання на *-o (діду).

Чергування у корені г — ж, к — ч, х — ш (друг — друже, вовк — вовче, дух — душе) виникли у давнину і пов'язані з процесом першої палаталізації, чергування з — ж, ц — ч (князь — княже, отець — отче) пояснюються наслідками як першої, так і третьої палаталізацій (князь < *kъnęgъ, отець < *otьkъ).

Сучасність

Кличний відмінок мають усі іменники першої, другої та третьої відмін в однині. У множині форма кличного відмінка збігається з формою називного відмінка: сестри, брати, але для деяких слів також продовжує існувати архаїчна форма із закінченням -ове: сестрове, братове (зараз переважно вживаються у поетичному та урочистому мовленні, як-от у вірші Івана Драча «Німі братове дерева»). Серед таких слів єдиним загальновживаним та нормативним є звертання «панове» (варіант кличного відмінку від «пани»). Ці форми можуть мати різне походження: або архаїчна форма називного відмінка множини іменників з давньою основою на *-ŭ (сватове), або запозичена питома форма називного множини (панове — від пол. panowie)[2], або утворені за аналогією до них форми (сестрове, братове).

Рідше утворюється він від іменників третьої відміни, бо це здебільшого назви предметів, понять, до яких ніхто не звертається, хоч і тут існує ця форма (переважно в поезії) із закінченням -е: вісте, змінносте, ноче, смерте. Як правило, обидва слова мають форму кличного відмінка у таких звертаннях, як друже Іване, Василю Миколайовичу, пане офіцере (але можна і пане офіцер)[3].

I відміна

У кличному відмінку однини іменників першої відміни треба вживати закінчення -о, -е (-є), -ю.

 • Тверда група має закінчення -о: дружино, перемого, сестро;
 • М'яка група має закінчення -е: воле, земле, Катре, Ілле, Насте, а після голосного та апострофа — закінчення -є: Надіє, мріє, Маріє, редакціє, сім’є;
 • Мішана група має закінчення -е: теще, душе, площе;
 • Деякі іменники цієї відміни з основою на м'який приголосний зі значенням пестливості мають закінчення -ю: бабусю, доню, матусю (хоча слово «мати» належить до ІІІ відміни, але «матуся» — до І відміни), Олю, Олюню, Настусю (але Насте).

II відміна

Іменники другої відміни утворюють кличний відмінок за допомогою закінчень -у, -ю, -е.

 • Тверда група має закінчення:
  • для більшості безсуфіксних іменників: друже, Петре, Максиме, Києве, Львове, козаче, вовче (для цього типу відмінювання також характерне чергування г, к, х//ж, ч, ш);
  • -у: (1) якщо іменник містить суфікс на -к-, зокрема -ик, -ок,-ко: батьку, синку, критику, супутнику (крім парубок - парубче), (2) якщо це власні імена іноземного походження з основою на г, ґ, к, х: Людвіґу, Фрідріху, Рюрику; а також іменники: ді́ду, та́ту, си́ну.
  • іменник Олег має дві форми: Олегу, Олеже.
 • М'яка група має закінчення:
  • -ю для більшості іменників: Андрію, Василю, Віталію, Грицю, Юрію, краю, розмаю, ясеню, бійцю, знавцю, царю, кобзарю;
  • для деяких іменників, що закінчуються на -ець (з характерним чергуванням): женче (від жнець), кравче (від кравець), шевче (від швець), хлопче, молодче (але бійцю, борцю, знавцю, добровольцю, а також як прізвища — Жнецю, Кравцю, Швецю);
  • іменник Ігор, хоч і належить до м'якої групи ІІ відміни, але нормативно за правилами правопису має форму Ігоре[4], хоча в мовознавчій літературі зустрічається також Ігорю[5].
  • для іменників середнього роду на -е кличний відмінок тотожний називному.
 • Мішана група має закінчення:
  • (для власних назв з основою на шиплячий та загальних з основою на -ж, -р): пісняре, газетяре, стороже, тесляре, Дороше, Довбуше;
  • (для деяких іменників мішаної групи з основою на шиплячий, крім -ж, -р): слухачу, керманичу, викладачу, читачу, товаришу.

III відміна

Іменники цієї відміни утворюють кличний відмінок за допомогою закінчення

 • -е: ві́сте, любо́ве, но́че, ра́досте, сме́рте;
 • -и: мати.

IV відміна

Кличний відмінок однини збігається з називним та знахідним відмінками. Іменники четвертої відміни мають закінчення

 • -я (після шиплячого — -а): галченя́, гуся́, дитя́, ім’я́, козеня́, пле́м’я; коліща́, курча́, лоша́.

Звертання з двох слів

Якщо звертання складається:

 • з імені та по батькові — обидва слова вживаються у кличному відмінку: Олександре Петровичу, Оксано Петрівно.
 • з іменника та імені — обидва слова мають форму кличного відмінка: друже Іване.
 • з іменника та прізвища — прізвище завжди має форму називного відмінка: пане Ковальчук.
 • прикметники та займенники у складі звертання мають форму називного відмінка: шановний пане, моя зіронько.

Кличний відмінок у латинський мові

У більшості іменників латинської мови кличний відмінок (casus vocatīvus) збігається з називним (casus nominatīvis). Винятком є іменники чоловічого роду другої відміни в однині (які закінчуються на -us у називному відмінку) — у кличному вони мають закінчення -e: amicus («друг») — amice («друже»), barbarus («варвар») — barbare («варваре»), dominus («пан») — domine («пане»), lupus («вовк») — lupe («вовче»), Brutus («Брут») — Brute («Бруте»), Dominus («Господь») — Domine («Господи»). Якщо основа закінчується на -i, закінчення кличного нульове: filius («син») — fili («сину»), Iulius («Юлій») — Iuli («Юлію»), Publius («Публій») — Publi («Публію»).

Іменники чоловічого роду інших відмін, а також жіночого і середнього роду не мають окремої форми вокатива, у них її замінює форма номінатива: frater («брат») — frater («брате»), pater («батько», «отець») — pater («батьку», «отче»).

Іменники із закінченнями -eus, як правило, теж не мають окремої форми називного відмінка: Deus («Бог») — Deus («Боже»). Займенник meus («мій») може мати форму вокатива , але може також вживатися у звертаннях і в номінативі: звичайно mī deus («Боже мій!»), у «Вульгаті» Ієронима Стридонського трапляється лише deus meus. Щодо язичницьких богів вживається етимологічно споріднений термін divus — з формою кличного відмінка dive.

Форм кличного відмінка набувають і прикметники чоловічого роду з «класичним» закінченням -us: iustus («справедливий») — iuste («О, справедливий!»), novus («новий») — nove («О, новий!»). Форму вокатива мають як звичайний, так і найвищий ступінь прикметника: iustissimus («найсправедливіший») — iustissime («О, найсправедливіший!»). Можливе утворення кличного відмінка від форм чоловічого роду дієприкметників минулого часу пасивного стану: laudatus («похвалений») — laudate («О, похвалений!»).

Кличний відмінок у російській мові

Історичний вокатив

Історичний вокатив російська мова втратила. Побачити його зараз можна тільки в архаїзмах, наприклад: Бо́же (вокатив від Бог), Го́споди (від Господь), влады́ко (від влады́ка), вра́чу, ста́рче, о́тче, бра́те, сы́не, дру́же, кня́же.

Сучасний кличний відмінок

У сучасній розмовній російській мові власні імена і група імен прозивних (наприклад: мама, папа), часто приймають спеціальну «скорочену» форму (мам, пап або навіть ма, па). Деякі лінгвісти розглядають її як кличний відмінок,[6] що розвивається. Водночас існують думки,[7] що це звичайне просторіччя, якому не місце в літературній мові. Ця форма застосовується тільки до імен та іменників, що закінчуються на «а» або «я», і твориться їх відкиданням:

 • Лен, где ты?
 • Саш, я здесь…
 • Юль, принеси мне, пожалуйста….

Також у просторіччі, як вокатив, можуть вживатися слова: сына, доча, деда.

В інших слов'янських мовах

Болгарська

У болгарській мові кличний відмінок, поряд з називним, є одним з двох збережених відмінків після втрати цією мовою системи відмінювання імен. Утворюється аналогічно українському, доданням до основи закінчення , рідше , , а також заміною на : Петър («Петро») — Петре («Петре»), другар («товариш») — другарю («товаришу»), глупак («дурень») — глупако («дурню»), жаба — жабо.

У грузинській мові

У грузинській мові кличний відмінок утворюється доданням закінчення -ო («-о») до основ, що закінчуються на приголосний, чи закінчення -ო або -ვ («-в») до основ з прикінцевим голосним. Наприклад, კაცი, «каці» («чоловік») — კაცო, «кацо» («чоловіче»); პეტრე, «Петре» («Петро») — პეტრეო, «Петрео» або პეტრევ, «Петрев» («Петре»).

Прикметники теж мають форму вокатива, її утворення аналогічне іменниковому: ლამაზი ქალი, «ламазі калі» («гарна жінка») — ლამაზო ქალო, «ламазо кало» («гарна жінко!»).

Свою форму кличного відмінка мають також займенники ІІ-ої особи однини і множини, вона утворюється відкиданням прикінцевого ნ («н»): შენ, «шен» («ти») і თქვენ, «тквен» («ви») мають форми вокатива შე, «ше» і თქვე, «ткве». Наприклад, შე ლამაზო ქალო («ти, гарна жінко!»).

Примітки

 1. Л. П. Павленко Історична граматика української мови: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Петрівна Павленко.. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 79.
 2. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — Т. 4: Н — П / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.; Ред. тому: В. Т. Коломієць, В. Г. Скляренко. — 2003. — 656 с. ISBN 966-00-0590-3.
 3. Чукіна В. Ф., Почтаренко Г.С., Почтаренко О. М. (2000). Український правопис в таблицях і схемах (укр.). К.: Логос. с. 86. 
 4. «Особливості відмінювання українських прізвищ, імен та по батькові», Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кличний відмінок.
 5. Словники України on-line. lcorp.ulif.org.ua. Процитовано 2016-02-12. 
 6. Полонский А. В. Эготив, вокатив, номинатив: субъект и падежная парадигма. // Русский язык за рубежом. — Москва. — № 3. — С. 27-35.
 7. Новая звательная форма // грамота.ру

Література

 • Вихованець І. Р. Кличний відмінок // Українська мова : енциклопедія. — К. : Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9. — С. 237.
 • «Особливості відмінювання українських прізвищ, імен та по батькові», Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кличний відмінок.

Див. також


Мовознавство Це незавершена стаття з мовознавства.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.