Білоруська арабська абетка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кітаби.

Білоруська арабська абетка (біл. Беларускі арабскі алфавіт, арабіца) — це алфавіт, створений у XVI столітті (можливо, у XV) для запису старобілоруської мови арабським письмом. Вона складається з 28-ми графем з певними відмінностями від звичайної арабської абетки.

Білоруську арабицю використовували татари-липки, які мешкали на території Великого князівства Литовського. Протягом XIVXVI століть вони припинили користуватися своєю мовою і перейшли на старобілоруську, але записану арабськими літерами. Відома спадщина цієї традиції писання — книги-кітаби. Існували також польські тексти, записані арабським письмом. Прийнято вважати, що вони з'явилися не раніше XVII століття.

Серед слов'янських мов арабицю також використовували для сербохорватської в Боснії.

Особливості[ред. | ред. код]

Для звуків /ʒ/ (ж), /tʃ/ (ч) і /p/ (п), яких немає в арабській мові, використовують тюрко-перські графеми.

پ چ ژ

Для позначення м'яких звуків /dz/(дз) і /ts/ (ц) було створено нові графеми

ࢯ ࢮ

Для звуків /w/ (ў) та /v/ (в) не було створено окремої графеми, їх записували так само, як і «у»:

و
 

Таблиця відповідности[ред. | ред. код]

Голосні[ред. | ред. код]

Голосні, як і у класичній арабиці, передають оголосами над та під приголосними. На початку слова голосний писався з аліфом. Іноді за голосним слідував відповідний йому напівприголосний (після А, Е, Э — аліф, після І, Ы — аліф максура, після У та О — вав).

Приголосні[ред. | ред. код]

Кирилиця Латиниця Арабиця
Контекстуальні форми Ізольована
Кінцева Середня Початкова
Б б B b ـب ـبـ بـ ب
В в V v ـو و
Г г H h ـه ـهـ هـ ه
Ґ ґ G g ـغ ـغـ غـ غ
Д д D d ـد د
Дж дж Dž dž ـج ـجـ جـ ج
Дзь дзь Dź dź ـࢮ ()
Ж ж Ž ž ـژ ژ
З з Z z ض ـضـ ضـ ض
Зь зь Ź ź ـز ز
Й й J j ـى ـىـ ىـ ى
К к K k ـق ـقـ قـ ق
Кь кь Kj kj ـك ـكـ كـ ك
Л л, Ль ль Ł ł, L l ـل ـلـ لـ ل
М м M m ـم ـمـ مـ م
Н н, Нь нь N n, Ń ń ـن ـنـ نـ ن
П п P p ـپ ـپـ پـ پ
Р р R r ـر ر
С с S s ـص ـصـ صـ ص
Сь сь Ś ś ـث ـثـ ثـ ث
Т т T t ـط ـطـ طـ ط
Ть ть Tj tj ـت ـتـ تـ ت
Ў ў Ŭ ŭ ـو و
Ф ф F f ـف ـفـ فـ ف
Х х Ch ch ـح ـحـ حـ ح
Ц ц C c ـࢯ ـࢯـ ࢯـ ()
Ць ць Ć ć ـس ـسـ سـ س
Ч ч Č č ـچ ـچـ چـ چ
Ш ш Š š ـش ـشـ شـ ش
' ـعـ
ь

Лігатура[ред. | ред. код]

Кирилиця Латиниця Арабиця
Контекстуальні форми Ізольована
Кінцева Середня Початкова
Ла ла, Ля ля Ła ła, La la ـلا لا

Приклад[ред. | ред. код]

Загальна декларація прав людини, Стаття 1

Білоруська (арабиця): اُسَا لُوࢮ نَرَجَاىُࢯَّ صْوَبُودْنِمِْ اِرُووْنِمِْ وْصْوَىُوىْ هُودْنَثْࢯِ اِپْرَوَحْ. ىَنِى نَࢮَالَنِ رُوضُمَمْ اِصُمْلَانَّمْ اِپَوِىنِّ صْطَاوِࢯَّ اَࢮِىن دَا اَدْنَهُو وْدُوحُ بْرَاࢯْطْوَ.
Білоруська (кирилиця): Усе людзі нараджаюцца свабоднымі i роўнымі ў сваёй годнасці i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павінны ставіцца адзін да аднаго ў духу брацтва.
Українська: Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідности та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Примітка: У прикладі наголошені голосні підкреслено відповідними напівприголосними, що не завжди траплялося в оригінальних кітабах. Короткі слова на кшталт ў та і написано разом із наступним словом.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання і література[ред. | ред. код]