Білоруська арабська абетка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Білоруська арабська абетка (біл. беларускі арабскі альфабэт, арабіца) — алфавіт, що його було створено в XVI столітті (можливо, в XV) для запису старобілоруської мови арабським письмом. Вона складається з 28 графем з певними відмінностями від звичайної арабської абетки.

Білоруську арабицю використовували татари-липки, які мешкали на території Великого князівства Литовського. Протягом XIVXVI століть вони припинили користуватися своєю мовою і перейшли на старобілоруську, але записану арабськими літерами. Відома спадщина цієї традиції писання — книги-кітаби. Існували також польські тексти, записані арабським письмом. Прийнято вважати, що вони з'явилися не раніше XVII століття.

Серед слов'янських мов арабицю також використовували для сербохорватської в Боснії.

Особливості

Структура і становлення білоруської арабиці — роз'яснювальна інфографіка

Для звуків /ʒ/ (ж), /tʃ/ (ч) і /p/ (п), яких немає в арабській мові, використовують тюрко-перські графеми. При цьому звуки /tʃ/ (ч) і /ʤ/ (дж) позначає одна літера — перська Че.

پ چ ژ

Для позначення м'яких звуків /dz/(дз) і /ts/ (ц) було створено нові графеми

ࢯ ࢮ

Для звуків /w/ (ў) та /v/ (в) не було створено окремої графеми, їх записували так само, як і «у»:

و
 

Таблиця відповідності

Голосні

Голосні, як і у класичній арабиці, передають оголосами над та під приголосними. На початку слова голосний писався з аліфом. Іноді за голосним слідував відповідний йому напівприголосний (після А, Е, Э — аліф, після І, Ы — аліф максура, після У та О — вав).

Приголосні

Кирилиця Латиниця Арабиця
Контекстуальні форми Ізольована
Кінцева Середня Початкова
Б б B b ـب ـبـ بـ ب
В в V v ـو و
Г г H h ـه ـهـ هـ ه
Ґ ґ G g ـغ ـغـ غـ غ
Д д D d ـد د
Дж дж Dž dž ـچ ـچـ چـ چ
Дзь дзь Dź dź ـࢮ (Letter dal with three dots.png)
Ж ж Ž ž ـژ ژ
З з Z z ض ـضـ ضـ ض
Зь зь Ź ź ـز ز
Й й J j ـى ـىـ ىـ ى
К к K k ـق ـقـ قـ ق
Кь кь Kj kj ـك ـكـ كـ ك
Л л, Ль ль Ł ł, L l ـل ـلـ لـ ل
М м M m ـم ـمـ مـ م
Н н, Нь нь N n, Ń ń ـن ـنـ نـ ن
П п P p ـپ ـپـ پـ پ
Р р R r ـر ر
С с S s ـص ـصـ صـ ص
Сь сь Ś ś ـث ـثـ ثـ ث
Т т T t ـط ـطـ طـ ط
Ть ть Tj tj ـت ـتـ تـ ت
Ў ў Ŭ ŭ ـو و
Ф ф F f ـف ـفـ فـ ف
Х х Ch ch ـح ـحـ حـ ح
Ц ц C c ـࢯ ـࢯـ ࢯـ (Letter sad with three dots.png)
Ць ць Ć ć ـس ـسـ سـ س
Ч ч Č č ـچ ـچـ چـ چ
Ш ш Š š ـش ـشـ شـ ش
' ـعـ
ь

Лігатура

Кирилиця Латиниця Арабиця
Контекстуальні форми Ізольована
Кінцева Середня Початкова
Ла ла, Ля ля Ła ła, La la ـلا لا

Приклад

Загальна декларація прав людини, Стаття 1

Білоруська (арабиця): اُسَا لُوࢮ نَرَچَاىُࢯَّ صْوَبُودْنِمِْ اِرُووْنِمِْ وْصْوَىُوىْ هُودْنَثْࢯِ اِپْرَوَحْ. ىَنِى نَࢮَالَنِ رُوضُمَمْ اِصُمْلَانَّمْ اِپَوِىنِّ صْطَاوِࢯَّ اَࢮِىن دَا اَدْنَهُو وْدُوحُ بْرَاࢯْطْوَ.
Білоруська (кирилиця): Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.
Українська: Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Примітка: В прикладі наголошені голосні підкреслено відповідними напівприголосними, що не завжди траплялося в оригінальних кітабах. Короткі слова на кшталт ў та і написано разом із наступним словом.

Література

  • Д-р Ян Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] — Вільня: Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск: Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства «Адраджэньне», 1991 [факсімільн.]. — 3-е выд.

Див. також

Посилання