Писемність сонінке

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Поширення мови сонінке в Малі та Сенегалі.

Писемність сонінке — писемність мови сонінке. Ця мова використовує латинське та арабське письмо.

Латинське письмо[1][ред. | ред. код]

Латинське письмо для мови сонінке було введене після завоювання земель народу сонінке європейцями.

Малі[2][ред. | ред. код]

Малійська версія латинської абетки для мови сонінке відрізняється від сенегальської однією буквою.

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n
/a/ /b/ /c/ /d/ /e/ /f/ /ɡ/ /h/ /i/ /ɟ/ /k/ /l/ /m/ /n/
Ɲ ɲ Ŋ ŋ O o P p Q q R r S s T t U u W w X x Y y
/ɲ/ /ŋ/ /o/ /p/ /q/ /r/ /s/ /t/ /u/ /w/ /χ/ /j/
 • Довгі голосні передаються шляхом написання двох букв для голосних: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [oː], uu [uː].
 • Носові голосні позначаються написанням букви n після букви для голосної: an [ã], en [ẽ], in [ĩ], on [õ], un [ũ].
 • Подвоєння приголосних передається двома буквами для приголосних: pp [pː], cc [cː], qq [qː].

Раніше використовувалась абетка, в якій замість букви ɲ була ny.

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n
/a/ /b/ /c/ /d/ /e/ /f/ /ɡ/ /h/ /i/ /ɟ/ /k/ /l/ /m/ /n/
Ny ny Ŋ ŋ O o P p Q q R r S s T t U u W w X x Y y
/ɲ/ /ŋ/ /o/ /p/ /q/ /r/ /s/ /t/ /u/ /w/ /χ/ /j/

Сенегал[3][4][ред. | ред. код]

Сенегальська версія латинської абетки для мови сонінке відрізняється від малійської однією буквою.

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n
/a/ /b/ /c/ /d/ /e/ /f/ /ɡ/ /h/ /i/ /ɟ/ /k/ /l/ /m/ /n/
Ñ ñ Ŋ ŋ O o P p Q q R r S s T t U u W w X x Y y
/ɲ/ /ŋ/ /o/ /p/ /q/ /r/ /s/ /t/ /u/ /w/ /χ/ /j/
 • Довгі голосні передаються шляхом написання двох букв для голосних: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [oː], uu [uː].
 • Подвоєння приголосних передається двома буквами для приголосних: pp [pː], tt [tː], dd [dː], kk [kː], qq [qː], mm [mː], nn [nː], ŋŋ [ŋː], ll [lː].
 • Тони на письмі не позначаються (сонінке — тональна мова).

Арабське письмо[5][ред. | ред. код]

Арабське письмо (аджамі) для мови сонінке існувало до завоювання цього народу європейцями.

Малі[ред. | ред. код]

Арабська абетка для мови сонінке повністю дублює латинську версію. Має незначні відмінності від сенегальської арабської азбуки.

Арабське МФА
  ب [b]
  ش [c]
  د [d]
  ف [f]
  ݣ [g]
  ه [h]
  ج [ɟ]
  ک [k]
  ل [l]
  م [m]
  ن [n]
Арабське МФА
  ݧ [ɲ]
  ݝ [ŋ]
  ݒ [p]
  ق [q]
  ر [r]
  س [s]
  ت [t]
  و‎ [w]
  خ [χ]
  ي [j]
Арабське МФА
Серединна і кінцева
форми
Початкова та
ізольована форми
  َ◌    اَ [a]
  ٜ◌    اٜ [e]
  ِ◌    اِ [i]
  ࣷ◌ 
Наконечник стрілки, спрямований вліво, зверху (о)(зображення)
  اࣷ
Арабська буква о.(зображення)
[o]
  ُ◌    اُ [u]
Арабське МФА
  ا َ◌  [aː]
  ىٰ ٜ◌  [eː]
  ي ِ◌  [iː]
  و ࣷ◌  [oː]
  و ُ◌  [uː]
  ن َ◌  [ã]
  ن ٜ◌  [ẽ]
  ن ِ◌  [ĩ]
  ن ࣷ◌  [õ]
  ن ُ◌  [ũ]
Арабське МФА
  بّ [bː]
  شّ [cː]
  دّ [dː]
  ݣّ [gː]
  جّ [ɟː]
  کّ [kː]
  لّ [lː]
Арабське МФА
  نّ [nː]
  ݒّ [pː]
  تّ [tː]
  نم [mː]
  نݧ [ɲː]
  نݝ [ŋː]
 • Назалізовані голосні позначаються написанням букви ن‎ після знака, позначаючого голосний.
 • Подвоєння приголосних передається написанням шадди над буквою для приголосного. Подвоєні носові приголосні позначаються написанням букви ن‎ і букви для приголосного: نم‎ [mː], نݧ‎ [ɲː], نݝ‎ [ŋː].

Сенегал[6][ред. | ред. код]

Арабська абетка для мов Сенегалу (волоф, серер, пулар, мандінка, сонінке, балант, джола) була стандартизована впродовж 1986—1990 років Міністерством освіти Сенегалу відділом розвитку національних мов (Directíon de la Promotion des Langues Nationales (DPLN)). Арабська абетка для мови сонінке повністю дублює латинську азбуку; має незначні відмінності від малійського варіанту. Ця азбука створена на основі арабського алфавіту, розробленого إيسيسکٯ‎/ISESCO.

Арабське МФА
  ب [b]
  ݖ [c]
  د [d]
  ف [f]
  گ [g]
  ه [h]
  ج [ɟ]
  ک [k]
  ل [l]
  م [m]
  ن [n]
Арабське МФА
  ݧ [ɲ]
  ݝ [ŋ]
  ݒ [p]
  ق [q]
  ر [r]
  س [s]
  ت [t]
  و‎ [w]
  خ [χ]
  ي [j]
Арабське МФА
Серединна і кінцева
форми
Початкова та
ізольована форми
  َ◌    اَ [a]
  ࣹ◌ 
Наконечник стрілки, спрямований вліво, знизу (e)(зображення)
  اࣹ
Арабська буква е.(зображення)
[e]
  ِ◌    اِ [i]
  ࣷ◌ 
Наконечник стрілки, спрямований вліво, зверху (о)(зображення)
  اࣷ
Арабська буква о.(зображення)
[o]
  ُ◌    اُ [u]
Арабське МФА
  ا َ◌  [aː]
  ي ࣹ◌  [eː]
  ي ِ◌  [iː]
  و ࣷ◌  [oː]
  و ُ◌  [uː]
  ن َ◌  [ã]
  ن ࣹ◌  [ẽ]
  ن ِ◌  [ĩ]
  ن ࣷ◌  [õ]
  ن ُ◌  [ũ]
Арабське МФА
  بّ [bː]
  ݖّ [cː]
  دّ [dː]
  گّ [gː]
  جّ [ɟː]
  کّ [kː]
  لّ [lː]
Арабське МФА
  نّ [nː]
  ݒّ [pː]
  تّ [tː]
  نم [mː]
  نݧ [ɲː]
  نݝ [ŋː]
 • Назалізовані голосні позначаються написанням букви ن‎ після знака, позначаючого голосний.
 • Подвоєння приголосних передається написанням шадди над буквою для приголосного. Подвоєні носові приголосні позначаються написанням букви ن‎ і букви для приголосного: نم‎ [mː], نݧ‎ [ɲː], نݝ‎ [ŋː].

Аджамі (традиційне)[7][ред. | ред. код]

Традиційне арабське письмо (аджамі) відрізняється від стандартизованих малійської та сенегальської версій використанням інших букв для передачі деяких приголосних. В нижченаведеній таблиці показано лише ті букви, що відрізняються від унормованих версій Сенегалу та Малі.

Арабське МФА
  چ [c]
  ض [d]
  ڢ [f]
  غ
Арабська буква каф з трьома крапками знизу.
[g]
  ك [k]
Арабське МФА
  ں [n]
  Арабська буква джім з трьома крапками зверху. [ɲ]
  ݤ [ŋ]
  پ [p]
  ص [s]
  ط [t]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. «ABCD kitaabe: sooninkanxannen sigiru. / Abécédaire: les lettres en langue soninkée». https://web.archive.org/web/20161203025025/http://www.asawan.org/fr/mlsp-dl/151/19896/59175?r=0
 2. Hartell, Rhonda L. «Alphabets of Africa». https://ia600309.us.archive.org/20/items/rosettaproject_snk_ortho-1/rosettaproject_snk_ortho-1.pdf
 3. Hartell, Rhonda L. «Alphabets of Africa». https://ia802205.us.archive.org/7/items/rosettaproject_snk_ortho-2/rosettaproject_snk_ortho-2.pdf
 4. Заявка на внесення арабських букв для мов Африки та Азії в Юнікод. Ст. 5—9; 21—22. http://www.unicode.org/L2/L2010/10288r-arabic-proposal.pdf
 5. «Soninke Ajami orthography». Ст. 2—7. https://web.archive.org/web/20161203030613/http://www.asawan.org/fr/mlsp-dl/151/24628/68212?r=0
 6. Заявка на внесення арабських букв для мов Африки та Азії в Юнікод. Ст. 5—9; 21—22. http://www.unicode.org/L2/L2010/10288r-arabic-proposal.pdf
 7. Ronald Nelson, Scott Clark, Marian Hagg, Hannah Sneller. «The basics of Soninke Ajami. Read and write Soninke in Arabic script. / .سࣷونِنکَنخَنّٜن خَرَنعٜن دࣷ اَ سَفَندٜ تِ اَرَبِنسِݣِرُن ݝَ‎ .ن رَ وَ اَجَمِن خَرَنَ‎». Ст. 31. https://web.archive.org/web/20161203031818/http://www.asawan.org/en/mlsp-dl/151/24681/68357?r=0