Буквар

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Буквар або абетка — підручник, за яким навчаються грамоти.

Титульна сторінка Букваря Тараса Шевченка
Сергій Конончук. Ілюстрація до «Азбуки». Літера «В». 1929. Туш, гуаш

Походження назви[ред.ред. код]

До 17 ст. в Україні йо­го називали «азбукою» (за найменуванням пер­ших двох літер слов'ян. алфавіту). В 16—18 ст. часто виходили букварі під назвою «Граматика» (звід­си українська народна назва — «граматка»). Термін «буквар» (букварь) увів на початку 17 ст. Мелетій Смотрицький за зразком латинського abecedaria.

Давньоукраїнські букварі 16-18 століття[ред.ред. код]

Найдавніші друковані українські букварі — «Буквар» Іва­на Федоровича (Львів, 1574; Острог, 1578; назва умовна, бо стародрук не має заголовка) та Лаврентія Зизанія — «Наука ку читаню и розумЪню писма словенскаго…» (Вільно, 1596). Вони базувалися на матеріалі церковнослов'янської («словенороської») мови української редакції.

У старожитніх букварях часом давалися відомості з гра­матики, просодії, т. з. повсякденні молитви.

Іван Федоров у своїх букварях друкував азбучну мо­литву, сентенції з Біблії на теми виховання. В острозькому (грецько-словенороському) букварі він упер­ше опублікував твір чорноризця Храбра «О письменехъ» під заголовком «Сказаніє, како состави с[вя]тыи Кирилъ Философъ азъбуку по языку словеньску и книги преведе[т] греческихъ на словеньскіи языкъ». У ньому ж подано грецький алфавіт, а також щоденні молитви грецькою та церковнослов'янською («словенороською») мовами.

Словенороські букварі друкувалися в Україні про­тягом 17—18 ст. У «Букварі языка словенского» (Тирнава, 1699), випущеному для закарпатців, щоденні молитви подано церковнослов'янською та грецькою мовами в кириличній транскрипції. Тут уміщено деякі твори церковної поезії, елементи катехізису.

Букварі 19 століття — поч. 20 століття[ред.ред. код]

Букварі на матеріалі живої української мови укладаються з 19 ст. Серед відомих — «Букварь южнорусскій» Тараса Шевченка (Санкт-Петербург, 1861), «Українська абетка» Миколи Гатцука (М., 1861), «Граматка» Пантелеймона Куліша (СПб., 1857, 1861). Складений Олександром Потебнею у 18641865 український буквар для недільних шкіл тривалий час залишався у рукописі.

В 2-й пол. 19 ст. українські букварі друкувалися тільки на західноукраїнських землях. На Наддніпрянщині вони знову виходять лише у 20 ст.:

Виняток — «Граматка, або перша читанка задля початку вченья» О. Кониського (К., 1883).

«Граматка» П. Куліша, «Українська абетка» М. Гатцука та «Домашня наука» К. Шейковського (1860) будувалися за традиційним на той час буквоскладальним ме­тодом, розрахованим на заучування великої кіль­кості складів.

Створений Тарасом Шевченком «Букварь южнорусскій» був надрукований на зв'язних текстах, що опрацьовувалися після вивчення абетки та читання мікротекстів, де слова поді­лялися на склади з позначенням наголосу. В дібраних для читання текстах використовува­лися прислів'я та приказки, часто соціально спрямовані.

1899 «Киевская старина» надруку­вала буквар Олександра Потебні як додаток до журналу без права розповсюджувати окремими відбитками. Пізніше цей буквар, підготовлений С. Русовою, виходив у світ кілька разів.

У 1917 перевидавали «Українську граматку…» Бориса Грінченка. Тут спочатку учням пропонувалися «малюнки для розмови» та графічні вправи «для перемальо­вування», підготовчі вправи з письма. Далі йшли тексти для читання, більшість яких була побудована на фольклорній основі.

Аналогом букваря Бориса Грінченка був «Український бук­вар», складений А. Савчуком і виданий 1918 в Західній Україні. Завершальна частина підручника — «Читанка» — складалася з віршів Тараса Шевчен­ка, Леоніда Глібова, Степана Руданського, Бориса Грінченка та перекладів оповідань для дітей К. Ушинського і Л. Толстого.

Для запровадження звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти, розробленого К. Ушинським, велике значен­ня мали українські підручники Т. Лубенця (псевд. Т. Норець). Його «Граматика з малюнками» (український буквар), що витримала багато видань, була побудована на зразках живої української мови, близь­ких і доступних для дітей. У підручнику ши­роко представлено усну народну творчість — вір­ші, дитячі пісні, народні ігри, прислів'я і приказки тощо.

Українські букварі після 1917 року. Букварі сучасності[ред.ред. код]

Після 1917 в Україні тривалий час не було стабільних підручників. У центральних та окремих місцевих видавництвах виходили букварі з різними назвами:

  • «Сонечко» Сергія Титаренка (1918),
  • «Гра­матка» Г. Неводовського (1918),
  • «Ясне сонечко» П. Ковалевського (1919),
  • «Веселка» Я. Чепіги (1920),
  • «Азбука в малюнках» Л. Кротевич (1920; посібник для домашнього навчання грамоти).

У 20-х рр., у період функціонування комплексних про­грам, в Україні створювалися букварі, які навчали грамоти запозиченим з американської школи методом цілих слів. Серед них — «Первоцвіт» О. Сково­роди (1925), «Читаймо!» Е. Мухіної (1926), «Бук­вар» Я. Чепіги (1933). Букварі Л. Деполович, Н. Гов'ядовської, Б. Саженюка та М. Саженюк, за якими навчалися у 30-70-х рр., повернули у школу звуковий аналітично-синтетичний метод.

Над цими «Букварями» та «Азбуками» також працювали й художники-ілюстратори, зокрема в 1929 році київський художник Сергій Конончук створив ілюстрацію до «Азбуки» (літера «В»).

1978, у зв'язку з переходом на навчання дітей у школі з шестирічного віку, видано перший буквар для шестиліток (автори М. Вашуленко, Н. Скрипченко). За ним потім стали навчатися і семирічні першокласники (шестилітки опа­новують грамоту протягом року, а семилітки — за три місяці).

Особливість сучасного букваря полягає у тому, що за ним школярі не тільки опанову­ють грамоту, а й одержують перше комплексне уявлення про рідну мову як засіб спілкування.

З 2005 року в Україні діти навчаються за двома букварями: видавництв «Генеза» (автор Прищепа К. С.) та «Освіта» (автори Вашуленко М. С., Скрипченко Н. Ф.)

Галерея[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]