Кафедра гідрології та гідроекології Київського університету

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кафедра гідрології та гідроекології
Засновано 1949
Рівень акредитації IV
Ректор академік НАН України, Губерський Леонід Васильович
Завідувач кафедри д-р геогр. наук, професор Хільчевський Валентин Кирилович
Розташування корпус географічного факультету, 5-й поверх
Докторів наук 3
Кандидатів наук 7
Професорів 3
Університет Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет географічний
Адреса Київ, МСП, 680, пр.Глушкова, 2-А, географічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка
Телефон 521 32 29
e-mail gidrolog@mail.univ.kiev.ua


Кафедра гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка — навчально-науковий підрозділ географічного факультету.

Історія кафедри[ред. | ред. код]

Корпус географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, збудований у 2005 р. (біля станції метро «Виставковий центр»)

Кафедра гідрології та гідроекології була утворена в 1949 р. як кафедра гідрології суші на географічному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка у зв'язку з потребою у підготовці фахівців-гідрологів, необхідних для вивчення водних об'єктів та водних ресурсів України і колишнього СРСР та практичної реалізації водогосподарських проектів. Протягом свого існування кафедра змінювала назву.

Назви кафедри[ред. | ред. код]

Завідувачі кафедри[ред. | ред. код]

Кафедру гідрології та гідроекології в різні роки очолювали:

В історії кафедри виділяється 3 періоди.

І період - кафедра гідрології суші (1949—1976 роки)[ред. | ред. код]

Викладачі та студенти 5-го курсу кафедри (завідувач кафедри С. П. Пустовойт — в I ряду 4-й зліва) , 1976 р.

За першого завідувача кафедри В. О. Назарова здійснювалося становлення навчально-методичної бази кафедри гідрології суші. В 1952 р. відбувся перший випуск гідрологів. В 50-60 роки XX ст. набір на кафедру студентів здійснювався з 3-го курсу, причому це відбувалося не кожен рік.

З 70-х років XX ст. набір на кафедру студентів почали здійснювати з 1-го курсу кожен рік в кількості до 30 осіб.

В 1971 р. відбувся єдиний випуск гідрологів, підготовлених на вечірньому відділенні.

В 1975 р. відбувся перший випуск гідрологів зі спеціалізацією «гідрохімія». У штаті кафедри у цей період працювало 8 викладачів.

В ці роки на кафедрі розвиваються дослідження, пов'язані з напрямами наукової діяльності завідувачів кафедри: гідрологічні прогнози (В. О. Назаров), переробка берегів водосховищ (Б. А. Пишкін, який також очолював відділ в інституті гідромеханіки АН УРСР), гідрологічний режим та гідрологічне районування (С. П. Пустовойт). Вчені кафедри взяли участь у розробці «Атласа природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР» (1978).

В 1970 р. за ініціативи доц. В. І. Пелешенка при кафедрі створюється науково-дослідна лабораторія гідрохімії, яка в 1971 р. отримує статус проблемної. Її завідувачем стає Д. В. Закревський. Основне завдання лабораторії — вивчення фізико-хімічних умов у природних водах території України.

ІІ період - кафедра гідрології та гідрохімії (1976—2000 роки)[ред. | ред. код]

В 1976 р. кафедру гідрології суші очолив В. І. Пелешенко, який разом з колегами заснував наукову школу гідрохімії в університеті. В цьому ж році кафедру перейменовано — гідрології та гідрохімії Поглиблюється начально-методична база з підготовки гідрологів, розвивається спеціалізація «гідрохімія».

1981 р. кафедрою створюється Богуславський гідролого-гідрохімічний стаціонар на р. Рось для проходження гідрометричної та польової гідрохімічної практики студентами 2-го курсу. Випускники кафедри працюють по всій території колишнього СРСР.

З кінця 90-х років XX ст. кафедра почала готувати фахівців за спеціальністю «гідрологія і гідрохімія» за трирівневою системою освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Вчені кафедри досліджували гідрохімічний режим та якість води всіх основних річок України, Шацьких озер, вплив зрошувальних і осушувальних меліорацій на хімічний склад природних вод(Л. М. Горєв, Д. В. Закревський), якість води водойм-охолоджувачів АЕС України (зокрема, Чорнобильської АЕС) і Смоленської АЕС в Росії (М. І. Ромась).

На Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі виконувалися експериментальні дослідження хімічного складу поверхнево-схилового стоку, впливу агрохімічних засобів на якість вод (В. К. Хільчевський).

В цей період на кафедрі почали розвиватися дослідження руслових процесів на річках (О. Г. Ободовський), гідрохімічних систем (С. І. Сніжко).

Значним є внесок у математичне моделювання гідрохімічних процесів на зрошуваних територіях завідувача кафедри з 1993 р. Л. М. Горєва.

Фахівці кафедри взяли участь у розробці «Гидрохимического атласа СССР» (1990) разом з вченими Гідрохімічного інституту Держгідромету СРСР (м. Ростов-на-Дону, Росія).

У 1993 р. на базі кафедри створено спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій.

ІІІ період - кафедра гідрології та гідроекології (з 2002 року)[ред. | ред. код]

2000 року кафедру очолив В. К. Хільчевський, з ініціативи якого в 2002 р. її перейменовано на кафедру гідрології та гідроекології. Введені нові гідроекологічні спецкурси.

В 2000 р. відбувся перший випуск магістрів.

Набір на перший курс становить 10-15 студентів. Після бакалаврату студенти продовжують навчання в групах спеціалістів і магістрів (2000—2012 рр.).

З 2010 р. фахівці готуються за спеціальністю «гідрологія» згідно з новим переліком спеціальностей Кабінету Міністрів України.

Штат викладачів кафедри — 10 осіб.

З 2000-х років розширюються дослідження з гідрології та гідрохімії, пов'язані з гідроекологічною проблематикою.

Розробляються основи гідрохімії регіональних басейнових систем, нормативи моніторингу якості вод Держводагенства України згідно з Водною рамковою директивою Європейського союзу (В. К. Хільчевський), досліджуються руслові процеси на річках України, особливо транскордонних (О. Г. Ободовський), гідрологічний режим річок в умовах кліматичних змін (В. В. Гребінь).

Бюджетна наукова тематика виконується на базі науково-дослідного сектору гідроекології та гідрохімії.

Вчені кафедри взяли участь у фундаментальних наукових проектах: разом з вченими УкрНДГМІ у розробці карт якості поверхневих вод до «Національного атласу України» (2007), у роботі над «Екологічною енциклопедією» (2007—2008), у розробці та впровадженні схеми гідрографічного та водогосподарського районування території України згідно вимог Європейського Союзу (2012—2013). Схема гідрографічного районування території України була затверджена Верховною Радою України у 2016 р. і внесена до Водного кодексу України.

У 2000 р. на кафедрі засновано періодичний науковий збірник «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія».

У 2001 р. започатковано проведення Всеукраїнських наукових конференцій з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії та гідроекології».

Кадровий склад[ред. | ред. код]

Склад кафедри гідрології та гідроекології[ред. | ред. код]

Викладацький склад. Навчальний процес студентів кафедри забезпечують 7 викладачів (на 2018-2019 н.р.):

3 доктори геогр. наук, професори — В. К. Хільчевський — завідувач кафедри (викладає - з 1989 р.); професори О. Г. Ободовський (викладає - з 1989 р.), В. В. Гребінь (викладає - з 1992 р.);

2 кандидати геогр. наук, доценти — С. М. Курило (викладає - з 2002 р.), О. І. Лук'янець (викладає - з 2009 р.).

2 кандидати геогр. наук, асистенти — Ю. О. Чорноморець (викладає - з 2007 р.), С. О. Москаленко (викладає - з 2017 р.).

Науково-дослідний сектор гідроекології та гідрохімії  (НДС) — 5 співробітників. Завідувач сектору — к. геогр. н. К.Ю. Данько; наукові співробітники: с. н. с. , к.т. н. В. В. Онищук; н.с., к.геогр.н. Е. Р. Рахматуліна; м.н.с., к.геогр.н. І. В. Купріков.

Навчально-допоміжний персонал — 6 співробітників (з них 2 — на Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі на р. Рось у м. Богуслав Київської обл.).

Усього працює на кафедрі (2017 р.): 19 штатних співробітників (8 — викладачів, 5 — співробітників НДС, : 6 — навчально-допоміжного персоналу), з яких 3 — доктори наук, 8 — кандидати наук.

Аспірантура — 4 аспіранти.

Навчається студентів на кафедрі на всіх курсах — понад 70 студентів.

Ювілей вчителя гідрохіміків — 85 років В. І. Пелешенку (справа). Вітає завідувач кафедри В. К. Хільчевський (зліва), 28.06.2012

Викладачі, які працювали на кафедрі у різні роки[ред. | ред. код]

У різний час у штаті кафедри працювали викладачами: канд. геогр. наук, доцент С. М. Лісогор (1968-2018 рр.), канд. геогр. наук, асистент О.С. Коноваленко (2011-2017 рр.); канд. геогр. наук, доцент С. С. Дубняк (1998-2016 рр., 2011-2014 рр. - докторантура); канд. хім. наук, доцент В. М. Савицький (2000-2014 рр.); канд. геогр. наук, асистент Н.В. Приймаченко (2011-2014 рр.); канд. геогр. наук, доцент Ю. С. Тавров (2010—2011 рр.); канд. тех. наук, доцент П. С. Лозовіцький (2003—2010 рр.), канд. геогр. наук, доцент С. І. Сніжко, канд. геогр. наук, доцент М. Г. Галущенко (1976—2002 рр.); канд. геогр. наук, доцент С. С. Левківський (1964—1999 рр.); канд. геогр. наук, доцент Л. Г. Будкіна (1962—1995 рр.); канд. геогр. наук, доцент Л. М. Козінцева (1953—1992 рр.); канд. тех. наук, доцент Є. С. Цайтц (1978—1989 рр.); канд. геогр. наук, доцент А. Б. Кордюм (1980—1982 рр.); канд. тех. наук, доцент В. Л. Максимчук (1974—1975 рр.); асистенти — О. О. Косовець (1976—1977 рр.), В. І. Кулинич (1974—1975 рр..), Г. В. Безугла (1952—1957 рр.).

Наукові дослідження, видання, спецрада[ред. | ред. код]

Основні напрямки досліджень[ред. | ред. код]

Основні напрямки досліджень на кафедрі гідрології та гідроекології за останній період:

Міжнародні наукові зв'язки[ред. | ред. код]

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні державних наукових програм та міжнародних проектів, пов'язаних з протипаводковим захистом у басейні Тиси, дослідженням антропогенного впливу на р. Дунай, організацією моніторингу якості води транскордонних річок Уж, Латориця, Західний Буг, Прип'ять. Під час виконання цих проектів налагоджується співпраця з вченими в галузі охорони вод з Білорусі, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Співробітники кафедри також беруть участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема, традиційних з проблем управління водними ресурсами та якістю води в басейні р. Дунай, проходять наукове стажування за рубежем, зокрема у Бухарестському університеті (Румунія), Мюнстерському університеті (ФРН), підтримують творчі зв'язки з вченими Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (Росія), Гідрохімічного інституту (м. Ростов-на-Дону, Росія), Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів (м. Мінськ, Білорусь), Люблінського університету ім. М. Складовської-Кюрі (Польща).

Докторські дисертації, захищені співробітниками кафедри[ред. | ред. код]

Всього — 8 захистів, 4 з них після 2000 р. В. І. Пелешенко (1981 р.); Л. М. Горєв (1987 р.); Д. В. Закревський (1992 р.); В. К. Хільчевський (1996 р.); О. Г. Ободовський (2002 р.); С. І. Сніжко (2002 р.); М. І. Ромась (2003 р.); В. В. Гребінь (2011 р.).

Почесні звання[ред. | ред. код]

Заслужений діяч науки і техніки України:

Державна премія України в галузі науки і техніки:

 • В. К. Хільчевський - у складі авторського колективу за цикл наукових праць "Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України", 2017 р.

Видання кафедри[ред. | ред. код]

Деякі монографії (з 2001 р.):

 • Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). — К. : Ніка-центр, 2001. — 274 с.
 • Гідрохімія і радіогеохімія річок і боліт Житомирської області / За ред. С. І. Сніжка і О. О. Орлова. — Житомир: Волинь, 2002. — 264 с.
 • Аксьом С. Д., Хільчевський В. К. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод в басейні Дніпра. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 204 с.
 • Ромась М. І. Гідрохімія водних об'єктів атомної і теплової енергетики. К.: ВПЦ «Київський університет» , 2003. — 532 с.
 • Мониторинг, использование и управление водными ресурсами в басейнер. Припять / Под ред. М. Ю. Калинина и А. Г. Ободовского. — Минск: Белсєнс, 2003. — 269 с.
 • Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи [Електронний ресурс] / За ред. В.К. Хільчевського - К., 2004. - 176 с.

 — ISBN 966-521-277-X

Підручники:

Навчальні посібники з міністерським грифом:

 • Пустовойт С. П. Гідрометрія. — К., 1974.
 • Основи загальної гідрології. / за редакцією С. С. Левківського — К., 1975.
 • Левківський С. С. Комплексне використання і охорона водних ресурсів СРСР. — К., 1982.
 • Горєв Л. М., Пелешенко В. І.. Меліоративна гідрохімія. — К., 1984.
 • Горєв Л. М., Пелешенко В. І. Методика гідрохімічних досліджень. — К., 1985.
 • Гідрологічні і водно-балансові розрахунки / за редакцією М. Г. Галущенка. — К., 1987.
 • Горєв Л. М., Никаноров А. М., Пелешенко В. І. Регіональна гідрохімія. — К., 1988.
 • Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Радіоактивність природних вод. К., 1993. — ISBN 5-11-004172-5
 • Сніжко С. І. Інженерна гідрохімія. К., 2001.
 • Хільчевський В. К. Гідрохімія океанів і морів. К., 2003.
 • Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось / За ред. В. К. Хільчевського. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. - 144 с.

Науковий збірник, конференція, спецрада[ред. | ред. код]

 • Періодичний науковий збірник «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» (головний редактор В. К. Хільчевский), який є фаховим виданням з географічних наук, засновано на кафедрі у 2000 р. Публікуються статті українських вчених, трапляються також публікації зарубіжних авторів. На 201 р. опубліковано 51 номер.
 • «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» - Режим доступу до електронних ресурсів PDF-формату перідичного наукового збірника .
 • Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» започаткована кафедрою в 2001 р. (І — 2001 р., ІІ — 2003 р., ІІІ — 2006 р. всі три у м. Київ; IV — 2009 р. у м. Луганськ; V — 2011 р. у м. Чернівці; VІ — 2014 р. у м. Дніпро; VІІ — 2018 р. у м. Київ). Кафедра гідрології та гідроекології завжди виступає співорганізатором цієї конференції.

Працевлаштування випускників[ред. | ред. код]

Понад 800 випускників кафедри працюють в установах гідрометслужби України та зарубіжних країн, Держводагенства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, науково-дослідних інститутах НАН України та проектних організаціях.

Їх діяльність пов'язана з вирішенням наступних завдань:

Відомі випускники[ред. | ред. код]

Тривалий час гідрометслужбу України очолював В. М. Ліпінський.

З 2011 р. гідрометслужбу очолює В. О. Громовий.

Перший заступник Голови Держводагенства України з 2010 р. — М. В. Яцюк.

Заступник Голови Держводагенства України — О. В. Чунарьов.

Директор УкрНДГМІ — член-кореспондент НАН України В. І. Осадчий.

Народний депутат України 1998—2002 рр., політик Ю. П. Сахно.

Учасники експедицій в Антарктиду — О. В. Серебряков, А. П. Тхорик, Г. Ю. Тавров.

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]