Бібліотеки України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Бібліотеки України

Загальний стан[ред. | ред. код]

Станом на 1 серпня 2015 бібліотечна мережа України нараховує близько 40 000 бібліотек. В це число входять бібліотеки:

 • публічні (у т.ч. спеціалізовані для дітей, юнацтва),
 • технічні,
 • сільськогосподарські,
 • медичні,
 • академічні,
 • освітянські
 • бібліотеки вищих навчальних закладів,
 • бібліотеки для сліпих.

Публічні[ред. | ред. код]

Станом на 1 серпня 2015 без урахування тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та територій Донецької та Луганської областей, в Україні є 15 987 публічних бібліотек (з них 13253 – у сільській місцевості). Загальна кількість працівників бібліотек – понад 36 тис. осіб. Число користувачів — близько 13,7 млн. Бібліотечний фонд публічних бібліотек універсальної тематики становить близько 235 млн одиниць. Доступ до Інтернету має 3,3 тис. (21%) бібліотек.

Місто Хмельницький, сучасний читальний зал у бібліотеці-філії №8

Загальна кількість комп’ютеризованих робочих місць у публічних бібліотеках – 16,0 тис.

Книговидача – 266,3 млн примірників.

Координуючими науково-методичними центрами є

В Україні функціонує понад 18 тис. публічних бібліотек (з урахуванням бібліотек тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей). Із них:[1]

У сфері управління Міністерства культури України знаходяться 4 національні та 2 державні бібліотеки:

Є також:

 • 72 обласних (25 обласних універсальних наукових бібліотек, 22 обласні бібліотеки для юнацтва, 25 — обласні бібліотеки для дітей)
 • понад 14 тисяч сільських бібліотек.

Академічні[ред. | ред. код]

Бібліотечно-інформаційна мережа НАН України має два науково-методичні центри

Мережа нараховує 96 бібліотек науково-дослідних установ. Сукупний бібліотечний фонд становить понад 32 млн прим. Щорічно мережа обслуговує майже 1 млн користувачів та видає понад 3 млн прим. документів, відвідування веб-сайтів бібліотек складає понад 15 млн звернень, а обсяг записів електронних каталогів становить майже 3 млн записів. Кількість працівників бібліотек мережі – понад 1600 осіб.

більшість (58 бібліотек) мають у своєму кадровому складі одного-двох працівників, по три працівники працюють у 25 бібліотеках, 12 бібліотек мають у своєму складі по чотири працівники, одна бібліотека (Інституту археології) має п’ять штатних одиниць, по шість працівників мають бібліотеки Інституту історії України, проблем матеріалознавства, Інституту біології південних морів, по сім працівників мають бібліотеки інститутів кібернетики, металофізики, фізики напівпровідників, фізики, вісім працівників нараховує бібліотека Інституту літератури[2].

Науково-технічні[ред. | ред. код]

Діяльність мережі науково-технічних бібліотек координують:

До мережі входять 109 бібліотек, сумарний бібліотечний фонд становить 7,8 млн примірників. Щорічно мережа обслуговує 141,0 тис. користувачів та видає 5,1 млн примірників документів, відвідування веб-сайтів бібліотек складає майже 1,5 млн звернень, а обсяг записів до електронних каталогів – 820,5 тис. Кількість працівників бібліотек мережі – 260 осіб.

Сільськогосподарські[ред. | ред. код]

Фахівців аграрної галузі обслуговують 185 наукових сільськогосподарських бібліотек ВНЗ I-IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства України та науково-дослідних установ системи Національної академії аграрних наук (НААН) України.

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України є координуючим науково-методичним центром для цієї мережі.

Загалом сільськогосподарські бібліотеки обслуговують до 800 тис. користувачів, до послуг яких документний фонд, що налічує понад 21 млн примірників. Книговидача складає 17,8 млн прим. Кількість працівників мережі – близько 900 осіб.

Медичні[ред. | ред. код]

Є 700 бібліотек медичної галузі різних типів:

 • обласні наукові медичні бібліотеки,
 • бібліотеки медичних навчальних закладів
 • бібліотеки науково-дослідних інститутів та лікувально-профілактичних закладів України.

Методичним центром є Національна наукова медична бібліотека України, підпорядкована Міністерству охорони здоров’я України.

Фонди медичних бібліотек України складають видання загальною кількістю понад 22 млн. прим. (у тому числі й електронні ресурси на оптичних дисках), користувачам видається щорічно майже 20 млн. прим. Кількість користувачів – понад 600 тис. осіб. Кількість працівників медичних бібліотек – понад 1700 осіб.

Освітянські[ред. | ред. код]

Мережа освітянських бібліотек України є найчисельнішою і об’єднує 18066 бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, з них – близько 15000 бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

Методичним центром є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. Сукупний бібліотечний фонд складає 333,2 млн примірників документів.

Загальна кількість користувачів – 7,7 млн осіб, кількість відвідувань – майже 202 млн. Користувачам видається 49 млн примірників документів щорічно. Кількість працівників – понад 20 тис. осіб. Є також:

ВНЗ[ред. | ред. код]

Бібліотека КПІ, у сховищах якої є понад 3 млн друкованих одиниць

До мережі бібліотек вищих навчальних закладів України входить 201 бібліотека різного відомчого підпорядкування. Загальний фонд документів – 120,7 млн примірників, з яких 2,3 млн – електронні видання. Кількість користувачів – 1,7 млн осіб, яким щороку видається понад 105 млн прим. літератури. Загальна кількість працівників бібліотек – близько 6 700 фахівців. Кількість автоматизованих робочих місць – 7 445.

Методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів та координацію їхньої діяльності здійснює Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Для сліпих[ред. | ред. код]

Мережа бібліотек для сліпих при Українському товаристві сліпих складає 62 спеціалізованих бібліотеки для сліпих, загальний книжковий фонд яких становить понад 1 млн 162 тис. одиниць зберігання. Кількість читачів – 18,5 тис. осіб, з яких близько 10,8 тис. – інваліди зору.

Книговидача складає 744,7 тис. примірників Кількість працівників – 92 особи.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Бібліотеки Львівщини: корот. іст. нарис / Ю. М. Грайданс ; відп. за вип. Ю. Я. Дурдель ; Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., Львів. ОУНБ. – Львів, 2008. – 174 с. : фотогр.
 • Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису. − К., 2009. − 530 с. − Бібліогр. в кінці розд. − Імен. покажч. : с. 511−527. − ISBN 978-966-02-5286-8.
 • Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. –1941 р.) : матеріали до бібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – 616 с.
 • Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів АН-членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 544 с. : табл., схеми. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-966-02-7337-5