Користувач:Albedo/Літературознавство

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 1. Автобіографія
 2. Акровірш
 3. Алегорія
 4. Алітерація
 5. Амфібрахій
 6. Анапест
 7. Анафора
 8. Анекдот
 9. Антитеза
 10. Архаїзми
 11. Асонанс
 12. Астрофічний вірш
 13. Афоризми
 14. Балада
 15. Бароко
 16. Білий вірш
 17. Буколіка
 18. Бурлеск
 19. Верлібр
 20. Версифікація
 21. Віршування
 22. Внутрішній монолог
 23. Водевіль
 24. Гекзаметр
 25. Герой літературного твору
 26. Гімн
 27. Гіпербола
 28. Градація
 29. Гумор
 30. Гумореска
 31. Дактиль
 32. Діалектизми
 33. Діалог
 34. Драма
 35. Дума
 36. Думка (дума)
 37. Екзистенціалізм
 38. Експозиція
 39. Експресіонізм
 40. Елегія
 41. Епіграма
 42. Епіграф
 43. Епізод
 44. Епітет
 45. Епітети постійні
 46. Епіфора
 47. Епопея
 48. Епос
 49. Есе
 50. Етюд
 51. Зав'язка
 52. Загадка
 53. Ідея художнього твору
 54. Ідилія
 55. Імпресіонізм
 56. Інверсія
 57. Інтер'єр
 58. Інтермедія
 59. Інтонація
 60. Іронія
 61. Історичні пісні
 62. Казка
 63. Календарно-обрядові пісні
 64. Катрен
 65. Кіноповість
 66. Клавзула
 67. Класицизм
 68. Клаузула
 69. Колізія
 70. Коломийка
 71. Колядка
 72. Комедія
 73. Композиція
 74. Конфлікт
 75. Крилаті слова
 76. Кульмінація
 77. Легенда
 78. Лейтмотив
 79. Лірика
 80. Ліричний відступ
 81. Ліричний герой
 82. Ліро-епічний твір
 83. Література
 84. Літературний жанр
 85. Літературний напрям
 86. Літературний процес
 87. Літературний рід
 88. Логічний наголос
 89. Медитація
 90. Мемуари
 91. Метафора
 92. Міракль
 93. Містерія
 94. Міф
 95. Міфологізм
 96. Мовленнєвий такт
 97. Модернізм
 98. Монолог
 99. Мотив
 100. Мотто
 101. Нариc
 102. Народна пісня
 103. Неореалізм
 104. Неоромантизм
 105. Новела
 106. Ода
 107. Оксиморон
 108. Опис
 109. Оповідання
 110. Оповідач
 111. Оповідь
 112. Памфлет
 113. Панегірик
 114. Паралелізм
 115. Пародія
 116. Пастораль
 117. Пауза
 118. Пейзаж
 119. Переказ
 120. Перифраз
 121. Персонаж
 122. Персоніфікація
 123. Підтекст
 124. Пірихій
 125. Пісня
 126. Повість
 127. Поезія
 128. Поема
 129. Полілог
 130. Порівняння
 131. Портрет
 132. Послання
 133. Постмодернізм
 134. Приказка
 135. Прислів'я
 136. Притча
 137. Проза
 138. Прозопопея
 139. Псалми
 140. Публіцистика
 141. Реалізм
 142. Ремарки
 143. Ремінісценція
 144. Рецензія
 145. Речитатив
 146. Рима
 147. Римування
 148. Ритм
 149. Риторика
 150. Розв'язка
 151. Розвиток дії
 152. Роман
 153. Романс
 154. Романтизм
 155. Рондель
 156. Рубаї
 157. Рядок
 158. Сарказм
 159. Сатира
 160. Сентименталізм
 161. Символізм
 162. Сонет
 163. Співомовка
 164. Спондей
 165. Стаття
 166. Стиль
 167. Стопа
 168. Строфа
 169. Строфоїди
 170. Сюжет
 171. Тавтологія
 172. Тема
 173. Темп
 174. Терцина
 175. Тип
 176. Трагедія
 177. Троп
 178. Трохей
 179. Уособлення
 180. Усмішка
 181. Усна народна творчість
 182. Фабула
 183. Фейлетон
 184. Фольклор
 185. Характер літературний
 186. Хорей
 187. Художній метод
 188. Художній образ
 189. Художня асоціація
 190. Цезура
 191. Щедрівка
 192. Ямб

Джерело: Словник літературознавчих термінів

User:Albedo/Література, епос User:Albedo/Символіка