Постмодернізм

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Постмодерні́зм (фр. postmodernisme — після модернізму) — світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XX століття приходить на зміну модернізму. Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних. Охоплює стильові тенденції в архітектурі, літературі й малярстві (поп-арт, оп-арт, «новий реалізм», гепенінг тощо).

Термін «постмодернізм»[ред. | ред. код]

Уперше термін «постмодернізм» згадується в роботі німецького філософа Рудольфа Панвіца[1] (Rudolf Pannwitz) «Криза європейської культури»[2] (1914), але поширився він лише наприкінці 1960-х pp. спершу для означення стильових тенденцій в архітектурі, спрямованих проти безликої стандартизації, а невдовзі — у літературі, живописі та музиці[3]. Наприкінці 1980-90-х років ( у різних країнах) постмодернізм як явище набуває певних означених рис.

В англійській мові розрізняють терміни «Postmodernism» (власне постмодернізм) — для означення постмодернізму, як історичної епохи, що прийшла на зміну епосі модернізму та «Postmodernity» (постмодерність) — який використовується для означення проявів постмодернізму у соціальній та культурній сферах[4]. Подібне розрізнення термінів характерно також французькій мові (Postmodernisme та Postmodernité).

Виникнення й поширення постмодернізму науковці пов’язують із певним невдоволенним становищем, що склалося в культурі, мистецтві, філософії другої половини XX століття. [5]

Розвиток постмодернізму[ред. | ред. код]

Як філософська категорія термін «постмодернізм» поширився завдяки філософам Жаку Дерріді, Жоржу Батаю, Мішелю Фуко і особливо книзі французького філософа Жана-Франсуа Ліотара «Стан постмодерну» (1979)[6].

Постмодерністи, завдяки гіркому історичному досвіду, переконалися у марноті спроб поліпшити світ, втратили ідеологічні ілюзії, вважаючи, що людина позбавлена змоги не лише змінити світ, а й осягнути, систематизувати його, що подія завжди випереджає теорію. Прогрес визнається ними лише ілюзією, з'являється відчуття вичерпності історії, естетики, мистецтва. Реальним вважається варіювання та співіснування усіх (і найдавніших, і новітніх) форм буття.

Принципи повторюваності та сумісності перетворюються на стиль художнього мислення з притаманними йому рисами еклектики, тяжінням до стилізації, цитування, переінакшення, ремінісценції, алюзії. Митець має справу не з «чистим» матеріалом, а культурно освоєним, адже існування мистецтва у попередніх класичних формах неможливе в постіндустріальному суспільстві з його необмеженим потенціалом серійного відтворення та тиражування.

Для епохи постмодерну характерні конкурентна демократія та узгодження інтересів різних груп на основі суспільного договору, ринкова економіка з масовим споживанням, нові джерела соціальної нерівності, індивідуалізація та плюралізація життєвих стилів. Прогресуючою стає регіональна нерівність. Філософський постмодерн оголошує все відносним, крім самої відносності[7].

У постмодерністському пізнавальному дискурсі збільшується роль індивідуального[7].


Риси постмодернізму у порівнянні з модернізмом[ред. | ред. код]

За своєю природою явище постмодерну — це певний відчай у пошуках сенсу, будь якої істини у чомусь. Попередні художньо-культурні напрями, як-от авангардизм та модерн, були підґрунтям для формування постмодерну як чогось, що заперечує попередні тенденції. Якщо авангард прямував до чогось нового і прагнув завжди відкривати щось, чого не було раніше, модерн певним чином «академізував», тобто намагався побачити естетику в усіх проявах людського буття. Постмодернізм виступає чимось розчарованим у попередніх прагненнях «створити щось», або «прийти до чогось». Епоха постмодерну — це певний стан сумніву в усьому, що йому передувало. У філософії постмодернізму відзначається зближення її не з наукою, а з мистецтвом. Суть (якщо можна говорити про якусь суть, адже постмодернізм відмовляється і від цього поняття) постмодерністських процедур зводиться до принципової відмови від серйозності щодо всіх традиційних цінностей культури. Епоха постмодернізму відображає іронію щодо руху філософії у певному напрямку та досягнення нею якихось цілей і зводить усе до певного нігілізму та роздробленості світосприйняття безпосередньо кожним окремим суб’єктом.


Порівняльна таблиця «модернізм-постмодернізм» за Брайніним-Пассеком[8]
модернізм постмодернізм
Скандальність Конформізм
Антиміщанський пафос Відсутність пафосу
Емоційне заперечення попереднього Ділове заперечення попереднього
Первинність як позиція Вторинність як позиція
Оціночне у самоназві: «Ми — нове» Безоціночне в самоназві: «Ми — все»
Декларована елітарність Недекларована демократичність
Переважання ідеального над матеріальним Комерційний успіх
Віра у високе мистецтво Антиутопічність
Фактична культурна спадкоємність Відмова від попередньої культурної парадигми
Виразність кордону мистецтво-немистецтво Все може називатися мистецтвом

Енциклопедія літературних напрямків і течій подає список рис постмодернізму.
Визначальні риси постмодернізму:

 • культ незалежної особистості;
 • потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого;
 • прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій;
 • бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу;
 • використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя;
 • зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий тощо);
 • суміш багатьох традиційних жанрових різновидів;
 • сюжети творів — це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох;
 • запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, мовному рівнях;
 • як правило, у постмодерністському творі присутній образ оповідача;
 • іронічність та пародійність.[9]

Американський літературознавець Ігаб Хасан (Ihab Hassan) відзначає такі риси:

Постмодернізм виходить із цілісності суб'єкт-об'єктних відносин. А ключовим моментом його раціональності є визнання того, що світ (об'єкт) не є призначенням, «служницею» людини (суб'єкта). Тому слід відкинути уявлення про людину як хазяїна Всесвіту, зрозуміти, що вона істота не штучна, яка височить над природою, а частина її, міцно вкорінена у світові процеси й залежна від них[11].

Людина своєю діяльністю порушує самоорганізацію природи, тому між ними виникає конфлікт. У зв'язку з цим істотним моментом постмодернізму є усвідомлення глобального взаємозв'язку живої й неживої природи, сприйняття світу як єдиного цілого. Ключ до цього — дія закону ентропії, яка в одну мить може перетворити світ на руїни. Людина періоду постмодернізму знає також, що якісь наші дії у минулому (наприклад, застосування гексахлорану) здатні про себе нагадати найнесподіванішим чином. Тому, щоб ситуацію зробити стійкою, необхідна значна мобільність суб'єкта, вміння пристосовуватися до змін умов[11].

Обов'язковими атрибутами реальних об'єктів (систем) постмодернізм вважає мінливість і випадковість. Відповідно будь-яка система вважається процесуальною. Сама ідея процесуальності систем бере початок з праць А. Файоля. Нині вона входить в усі фундаментальні підручники з менеджменту[11].

Постмодернізм у літературі[ред. | ред. код]

Популярності постмодернізму сприяли міркування філософів Ж. Дерріди, Ж. Батая, Ж.-Ф. Ліотара, М. Фуко. Постмодерністи завдяки гіркому історичному досвідові переконалися в марноті спроб поліпшити світ, втратили ідеологічні ілюзії, вважаючи, що людина позбавлена змоги не лише змінити світ, а й осягнути, систематизувати його, що подія завжди випереджає теорію. Прогрес визнається ними лише ілюзією, з'являється відчуття вичерпності історії, естетики, мистецтва. Реальним вважається варіювання та співіснування всіх (і найдавніших, і новітніх) форм буття. Принципи повторюваності та сумісності перетворюються на стиль художнього мислення з притаманними йому рисами еклектики, тяжінням до стилізації, цитування, переінакшення, ремінісценції, алюзії. Митець має справу не з «чистим» матеріалом, а з культурно освоєним, адже існування мистецтва у попередніх класичних формах неможливе в постіндустріальному суспільстві з його необмеженим потенціалом серійного відтворення та тиражування.

Серед перших виразно постмодерністських творів — романи Умберто Еко «Ім'я троянди» (1980), Вільяма Берроуза «Голий Ланч» (1959), П. Зюскінда «Запахи» (1985), Д. Апдайка «Версія Роджерса» (1985), Томаса Пінчона «Веселка гравітації» (1973).

Постмодернізм у сучасній українській літературі виявляється в творчості Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Л. Дереша, О. Ульяненка, С. Процюка, В. Медведя, О. Забужко, В. Кураша та інших. Хоча доволі часто постмодерність творчості цих письменників піддається сумніву, і деякі літературознавці вважають недоречною ідентифікацію творів письменників доби Незалежності як постмодерністських, не вбачаючи в них наявності і художніх засобів, і настрою, притаманних постмодерністській літературі. Зокрема в своїй статті «Капітан Очевидність, або Про український постмодернізм»[12] Вадим Мірошниченко пише: «Отже, в українській літературі постмодернізм у всіх його західних імплікаціях, розлогості відсутній. Для того, щоб це проілюструвати необхідно зробити два кроки: проаналізувати теоретичні підвалини постмодернізму і його зразки в літературних творах; зіставити західні тексти з тими, які в Україні «традиційно» (sic!) зараховують до постмодернізму. Те, що за замовчуванням прийнято вважати українським літературним постмодернізмом, радше є його фантазмом, ми не маємо корпусу відповідних текстів, але утворився дискурс про те, що вони є.»

Герой літератури постмодернізму — людина, яка почувається «дуже незатишно у холодному всесвіті» (У. Еко), є розгублена, усамітнена, яка втратила духовні орієнтири, зневірилась в ідеалах минулого. Які досягнення в розвитку новітніх засобів масових комунікацій сприяли виникненню постмодернізму? Постмодернізм багато чим зобов'язаний своїм виникненням розвитку новітніх засобів масових комунікацій — телебаченню, відеотехніці, інформатиці та комп'ютерній техніці. Виникнувши насамперед як культура візуальна, постмодернізм в архітектурі, живопису, кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, а на моделюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю — відеокліпами, комп'ютерними іграми, диснеївськими атракціонами.

Деконструкція як художня транскрипція філософії за допомогою естетики за Ж. Дерріда[ред. | ред. код]

Величезний внесок у створення певного постмодерністського стилю мислення та бачення естетики приносить французький філософ, теоретик літератури – Жак Дерріда. Його концепція має основну тезу – « Все є текст», відповідно «Немає нічого окрім тексту». Світ реальності постає як сукупність знаків, символів. В яких немає автора. Текст, який створив певний автор, втрачає свій ноуменальний сенс, який він в нього вкладає, тому що цей самий текст переосмислюється іншим суб’єктом, який вбачає в ньому свої сенси. Естетика тут є певним безпосереднім переживанням, не обов’язково об’єкту мистецтва. Естетика зливається з усім і проявляється в усьому. Головним поняттям, яким було б можливо описати процес злиття естетики та філософії є поняття деконструкції.    

Деконструкція, на думку Дерріди, не повинна бути ні аналізом ( у ній немає відомості найпростішим елементам), ні тим більше — синтезом (хоча деякі критики, наприклад Р. Гаше, бачать результат деконструкції створення якихось прото-синтезів на інфраструктурному рівні). Це не критика (в загальному або кантівському сенсі слова), не метод (хоча деякі критики схильні вважати деконструкцію методологією читання інтерпретації), що не акт, що не операція. Дерріда прагне піти від розуміння деконструкції як суб'єктно-об'єктних визначень: деконструкція — це не стратегія суб'єкта, подія або, врешті-решт, тема, мотив симптом чогось іншого — якоїсь іншої проблеми.[1]

За думкою Дерріди, «деконструкція це рух досвіду, відкритого до абсолютного майбутнього, досвіду, по необхідності невизначеного, абстрактного, який з’явився в очікуванні іншого і відданий очікуванню іншої події».

У контексті аналізу текстів Жака Дерріди деконструкція може бути охарактеризована за такими принципами:

 1. Вона не є певним методом і не може ним стати;
 2. Будь яка її подія унікальна і неповторна;
 3. Спроба її визначити лише заважає її власній неперервності;
 4. Її суть — художня транскрипція філософії за допомогою естетики, яка несе в собі розуміння метафоричної етимології філософських понять.
 5. Вона «не є симптомом нігілізму, модернізму та постмодернізму. Це останній свідок, мученик віри кінця віку».

Відповідно, деконструкція — це певний стан, в якому людина змінює концепт, яким вона бачила щось до моменту деконструкції. Як певна можливість на деякий час просто відпустити всі смислові рамки, які її утримували, і знаходитись в стані очікування нового.

Божевілля та мистецтво за Мішелем Фуко[ред. | ред. код]

Мішель Фуко, в своїй роботі «Історія божевілля в класичну епоху», останню частину присвячує порівнянню таких феноменів як творчість та божевілля. Говорячи про творчість, спочатку Фуко називає божевілля «вирішальним моментом» будь-якої творчості. Але в подальшому він робить ці два поняття контрарними між собою, тому що вони суперечать одне з одним.

«У класичному досвіді творчість і безумство були пов'язані на іншому, більш глибокому рівні: вони парадоксальним чином обмежували один одного. Бо існувала якась область, в якій безумство спростовувало творчість, знищувало його своєю іронією, перетворювало його уявні ландшафти в патологічний світ фантазмів; мова марення не могла бути творчою. І навпаки: якщо марення вважалося творчістю, воно тим самим відокремлювалося від жалюгідної істини власного божевілля »[3]

За М.Фуко, творчість виникає на стику божевілля та розуму, тому що «в їх зіткненні розкривався той центральний для творчості момент непевності, в який народжується твір, момент, коли він вже з'явився на світ і по-справжньому стає твором».

Щоб пояснити чому творчість та божевілля, як здавалось за ствердженнями М.Фуко, ніби доповнюють одне одного, але в результаті несумісні, важливо розглянути певну епістемологію М. Фуко. Скажімо, істина існує в певній масі людей, які її підтримують. Божевілля створює свою власну істину, яку неможливо розділити. Стає зрозумілим відомий вислів Мішеля Фуко:

«Недостатньо вважати себе гомосексуалом, потрібно ще створити світ гомосексуалів». Відповідно якщо де-небудь існує більше, ніж один сенс, відбувається протиріччя. Мистецтво має існувати в встановлених рамках, в певному, відповідному мистецтву сенсі. Якщо сенсів стає більше, мистецтво втопає у протиріччях.

Відповідно, М.Фуко висвітлює певну тенденцію розуміння мистецтва постмодерном, як чогось, що розділене розумінням кожного окремого індивіда. Але у випадку Фуко, мистецтво наділяється сенсом за допомогою підтримуючої цей сенс маси.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. [1](рос.)
 2. Pannwitz, Die Krisis der europäischen Kultur, Nürnberg 1917, S. 64 (матеріали німецької вікіпедії)
 3. бібліотека української літератури
 4. Згідно з Postmodernity#Postmodernism_and_postmodernity[en]
 5. Постмодернізм як один із провідних напрямів мистецтва кінця 20 ст.. www.ukrreferat.com. Процитовано 2016-06-08. 
 6. В російськомовному перекладі — Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. — СПб.: 1998.
 7. а б Мартинов А. Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма) » 1.3. Постмодерний виклик історичній соціології
 8. В.Брайнин-Пассек. О постмодернизме, кризисе восприятия и новой классике. // Новый мир искусства.— Санкт-Петербург, листопад 2002. (рос.)
 9. Цитата по [2]
 10. Leslie A. Fiedler, Uberquert die Grenze, schliebt den Graben. — Ihab Hassan, Pluralismus in der Postmoderne. — In: «Die unvollendete Vernunft. Moderne versus Postmoderne», Frankfurt a. M.,1987, S. 159–165. Цитата по [3]
 11. а б в В. Захарченко З позицій постмодерністської раціональності. Нові підходи до дослідження промислових територіальних систем
 12. Капітан Очевидність, або Про український постмодернізм. ЛітАкцент - світ сучасної літератури (uk-UA). 2016-06-08. Процитовано 2017-10-04. 

Джерела та література[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Заїченко Г. А. Постмодернізм: ключові ідеї Л.Вітгенштейна і Ж.Дерріда / Заїченко Г. А. // — Філософська і соціологічна думка. — 1992. — № 4. — С.45-60.
 • Лук'янець В. С., Соболь О. М. Філософський постмодерн / Лук'янець В. С., Соболь О. М. — Київ: Абріс, 1998. — 352 с.
 • О. Третяк. Постмодернізм // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.602 ISBN 978-966-611-818-2

Посилання[ред. | ред. код]